Søge efter og erstatte tekst i en e-mail-meddelelse eller et element

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Brug Microsoft Outlook til at søge efter og erstatte tekst, formatering, afsnit afsnitstegn, sideskift og andre elementer. Du kan også søge efter og erstatte navneord eller adjektiver formularer eller verbaltider.

Du kan udvide søgningen ved at bruge jokertegn og koder til at søge efter ord eller sætninger, der indeholder bestemte ord eller ordkombinationer.

Hvad vil du foretage dig?

Søge efter tekst

Søge efter og erstatte tekst

Søge efter og markere tekst på skærmen

Søge efter og erstatte bestemt formatering

Søge efter og erstatte afsnitstegn, sideskift og andre elementer

Søge vha. jokertegn for at finde bestemte bogstaver

Bruge koder til at søge efter bogstaver, formatering, felter og specialtegn

Gå til en bestemt side, bogmærke eller et andet element

Søge efter tekst

Du kan hurtigt søge efter hver forekomst af et bestemt ord eller en bestemt sætning.

 1. Klik på Skift typografier i gruppen Redigering under fanen Søg.

 2. Skriv teksten, du vil søge efter, i boksen Søg efter.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Find næste for at finde næste forekomst af et ord eller et udtryk.

  • Klik på Søg i, og klik derefter på Hoveddokument for at finde alle forekomster af et bestemt ord eller udtryk på én gang.

Bemærk: Tryk på Esc for at annullere den igangværende søgning.

Øverst på siden

Søge efter og erstatte tekst

Du kan automatisk erstatte et ord eller en sætning med et andet ord eller en anden sætning,  f.eks. kan du erstatte Acme med Apex.

Bemærk: Den nye tekst skrives med store eller små bogstaver ligesom den tekst, den erstatter. Hvis du f.eks. søger efter NV, og erstatter med Nordvest, bliver resultatet NORDVEST.

 1. Klik på Erstat i gruppen Redigering under fanen Formater tekst.

  Billede af Word-båndet

 2. Klik på fanen Erstat.

 3. Skriv den tekst, du vil søge efter, i boksen Søg efter.

 4. Skriv erstatningsteksten i boksen Erstat med.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Find næste for at finde den næste forekomst af teksten.

  • Klik på Erstat for at erstatte en forekomst af teksten. Når du klikker på Erstat, flyttes Outlook til den næste forekomst af teksten.

  • Klik på Erstat alle for at erstatte alle forekomster af teksten.

Bemærk: Tryk på ESC for at annullere en igangværende erstatning.

Øverst på siden

Søge efter og markere tekst på skærmen

For at gøre det mere overskueligt at gennemgå et dokument for alle forekomster af et ord eller udtryk kan du søge efter alle forekomster og få dem fremhævet på skærmen. Selvom teksten er fremhævet på skærmen, vil den ikke være fremhævet, hvis dokumentet udskrives.

 1. Klik på Søg i gruppen Redigering under fanen Formater tekst.

  Billede af Word-båndet

 2. Skriv den tekst, du vil søge efter, i boksen Søg efter.

 3. Klik på Fremhæv til læsning, og klik derefter på Fremhæv alle.

  Bemærk: For at fjerne fremhævning på skærmen skal du klikke på Fremhæv til læsning og derefter på Ryd fremhævning.

Øverst på siden

Søge efter og erstatte bestemt formatering

Du kan søge efter og erstatte eller fjerne tegnformatering. Det er f.eks. muligt at søge efter et bestemt ord eller en bestemt sætning og ændre farven på skrifttypen eller at finde en bestemt formatering, f.eks. fed, og fjerne eller ændre den.

 1. Klik på Erstat i gruppen Redigering under fanen Formater tekst.

  Billede af Word-båndet

 2. Klik på Flere, hvis knappen Formater ikke vises.

 3. Hvis du vil søge efter tekst med en bestemt formatering, skal du skrive teksten i boksen Søg efter. Hvis du kun vil søge efter formatering, skal du lade boksen være tom.

 4. Klik på Formater, og vælg derefter de formater, du vil søge efter og erstatte.

 5. Klik i boksen Erstat med, klik på Formater, og vælg derefter de formater, der skal bruges som erstatning.

  Bemærk: Hvis du også vil erstatte teksten, skal du skrive erstatningsteksten i boksen Erstat med.

 6. Hvis du vil søge efter og erstatte hver eneste forekomst af den angivne formatering, skal du klikke på Find næste og derefter på Erstat. Klik på Erstat alle, hvis du vil erstatte alle forekomster af den angivne formatering.

Øverst på siden

Søge efter og erstatte afsnitstegn, sideskift og andre elementer

Du kan søge efter og erstatte bestemte tegn og dokumentelementer, f.eks. tabulatorer og manuelle sideskift. Du kan f.eks. finde alle dobbelte afsnitstegn og erstatte dem med enkelte afsnitstegn.

 1. Klik på Søg i gruppen Redigering under fanen Formater tekst.

  Billede af Word-båndet

 2. Hvis du ikke får vist knappen Speciel, skal du klikke på Flere.

 3. Klik på Speciel, og klik derefter på det ønskede element.

 4. Hvis du vil erstatte elementet, skal du klikke på fanen Erstat og derefter skrive erstatningen i boksen Erstat med.

 5. Klik på Find næste, Find alle, Erstat eller Erstat alle.

  Hvis du vil annullere en igangværende søgning, skal du trykke på ESC.

Øverst på siden

Søge vha. jokertegn for at finde bestemte bogstaver

Du kan bruge jokertegn til at søge efter tekst. Brug f.eks. jokertegnet stjerne (*), når du vil søge efter en streng med tegn ("s*d" finder "sød" og "standard").

Bruge jokertegn til at finde og erstatte tekst

 1. Klik på Søg eller Erstat i gruppen Redigering under fanen Formater tekst.

  Billede af Word-båndet

 2. Marker afkrydsningsfeltet Brug jokertegn.

  Klik på Flere, hvis afkrydsningsfeltet Brug jokertegn ikke vises.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 4. Hvis du vil erstatte elementet, skal du klikke på fanen Erstat og derefter skrive erstatningen i boksen Erstat med.

 5. Klik på Find næste, Find alle, Erstat eller Erstat alle.

  Hvis du vil annullere en igangværende søgning, skal du trykke på ESC.

Jokertegn i stedet for elementer, du vil søge efter og erstatte

Bemærk: 

 • Hvis afkrydsningsfeltet Brug jokertegn er markeret, finder Outlook kun den præcise tekst, du angiver. Bemærk, at afkrydsningsfelterne Forskel på store og små bogstaver og Kun hele ord ikke er tilgængelige (men nedtonet) for at vise, at disse indstillinger aktiveres automatisk. Du kan ikke slå disse indstillinger fra.

 • For at søge efter et tegn, der er defineret som et jokertegn, skal du indtaste en omvendt skråstreg (\) foran tegnet. Skriv f.eks \? til at finde et spørgsmålstegn.

 • Du kan bruge parenteser til at gruppere jokertegn og tekst og for at angive rækkefølgen af evaluering. Skriv f.eks < (pre) * (ed) > til at finde "presorted" og "forhindret".

 • Du kan bruge jokertegnet \n til at søge efter et udtryk og ændre dets rækkefølge. Skriv f.eks. (Larsen) (Henrik) i boksen Søg efter og \2 \1 i boksen Erstat med. Outlook søger efter Larsen Henrik og erstatter det med Henrik Larsen.

Hvis du vil finde

Skal du skrive

Eksempel

Ethvert enkelttegn

?

s?t finder set og sut.

Enhver tegnstreng

*

s*d finder sad.

Begyndelsen af et ord

<

<(inter) finder interessant og international, men ikke sprinter.

Slutningen af et ord

>

(ind)> finder ind og derind, men ikke indeholde.

Et af de angivne tegn

[ ]

v[iå]s finder vis og vås.

Ethvert enkelttegn i det angivne interval

[-]

[k-m]øbe finder "købe" og "løbe". Rækkefølgen i området skal være stigende.

Ethvert enkelttegn undtagen tegn i det angivne interval i parenteserne

[!x-z]

m[!a-m]l finder "møl" og "mål", men ikke "mal" eller "mel".

Nøjagtig n forekomster af det forrige tegn eller udtryk

{n}

vi{2}s finder viis men ikke vis.

Mindst n forekomster af det forrige tegn eller udtryk

{n,}

vi{1,}s finder vis og viis.

Fra n til m forekomster af det forrige tegn eller udtryk

{n,m}

10{1,3} finder 10, 100 og 1000.

En eller flere forekomster af det forrige tegn eller udtryk

@

vi@s finder vis og viis.

Øverst på siden

Bruge koder til at søge efter bogstaver, formatering, felter og specialtegn

Bruge følgende koder til at søge efter bogstaver, formatering, felter og specialtegn. Bemærk, at visse koder kun fungerer, hvis indstillingen Brug jokertegn er slået til eller fra.

Koder, der kan bruges i boksen Søg efter eller Erstat med

Hvis du vil finde

Skal du skrive

Afsnitstegn ( Afsnitsmærke )

^p (fungerer ikke i boksen Søg efter når indstillingen Brug jokertegn er aktiveret), eller ^ 13

Tabulatortegn ( Tabulatortegn )

^t or ^9

ASCII-tegn

^nnn, hvor nnn er tegnkoden.

ANSI-tegn

^ 0nnn, hvor 0 er nul og nnn er tegnkoden

Lang tankestreg ( — )

^+

Kort tankestreg ( – )

^=

Indsætningstegn

^^

Manuelt linjeskift ( Manuelt linjeskift )

^l or ^11

Spalteskift

^n or ^14

Side- eller sektionsskift

^12 (indsætter et sideskift ved erstatning)

Manuelt sideskift

^m (finder og erstatter også sektionsskift, når indstillingen Brug jokertegn er slået til)

Hårdt mellemrum ( Hårdt mellemrum )

^ s

Hård bindestreg ( Hård bindestreg )

^~

Blød bindestreg ( Blød bindestreg )

^-

Koder, der kun kan bruges i boksen Søg efter (når Brug jokertegn er slået til)

Hvis du vil finde

Skal du skrive

Billede eller grafik (kun indbygget)

^g

Koder, der kun kan bruges i boksen Søg efter (når Brug jokertegn er slået til)

Hvis du vil finde

Skal du skrive

Ethvert tegn

^?

Ethvert ciffer

^#

Vilkårligt bogstav 

^$

Unicode-tegn

^ Unnnn hvor nnnn er tegnkoden

Billede eller grafik (kun indbygget)

^1

Fodnotetegn

^f or ^2

Slutnotetegn

^e

Felt

^d

Venstre klammeparentes til felt (hvor feltkoderne kan ses)

^19

Højre klammeparentes til felt (hvor feltkoderne kan ses)

^21

Kommentar

^a or ^5

Sektionsskift

^b

Langt mellemrum (Unicode)

^u8195

Kort mellemrum (Unicode)

^u8194

Blanktegn

^w (vilkårlig kombination med almindelige og hårde mellemrum og tabulatortegn)

Koder, der kun kan bruges i boksen Erstat med

Hvis du vil finde

Skal du skrive

Indholdet af Microsoft Windows Udklipsholder

^c

Indholdet af boksen Søg efter

^&

Øverst på siden

Gå til en bestemt side, bogmærke eller et andet element

Du kan gå til bestemte elementer i en e-mail som en side, et bogmærke eller linje.

 1. Klik på pilen ud for Find i gruppen redigering under fanen Formatér tekst, og klik derefter på Gå til.

  Office 14-båndet

 2. Klik på elementtypen i feltet Gå til.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil gå til et bestemt element, skal du skrive de oplysninger, som kan bruges til at finde elementet, i feltet Angiv elementtype og derefter klikke på Gå til.

  • Hvis du vil gå til det næste eller forrige element af den angivne type, skal du lade feltet Angiv være tomt og derefter klikke på Næste eller Forrige.

Øverst på siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×