Søge efter indhold

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Der er flere måder at søge efter indhold i Microsoft SharePoint Server 2010. Du kan bruge feltet Søg, som er på hver side i et SharePoint-websted webstedet for søgecentret, eller oprette en detaljeret forespørgsel ved hjælp af siden Avanceret søgning. Du kan søge efter indhold, ved at søge efter nøgleord, et bestemt udtryk, der er omsluttet af anførselstegn, eller efter værdier, der er tildelt til egenskaber.

Hvad vil du foretage dig?

Søge efter tekst eller filer på et websted

Søge efter tekst eller filer på en liste eller i et bibliotek

Finde indhold på et Søgecenter-websted

Skrive effektive forespørgsler

Arbejde med søgeresultater

Finde indhold ved hjælp af Avanceret søgning

Søge efter tekst eller filer på et websted

Når du søger efter indhold, men ikke er sikker på, hvor det befinder sig, kan du starte din søgning på det højeste websted, hvor du tror, at oplysningerne ligger. Du kan derefter begrænse resultaterne for at finde oplysningerne. Du kan søge efter indhold ved at angive nøgleord eller et bestemt udtryk omgivet af anførselstegn. Du kan få flere oplysninger om at oprette forespørgsler i afsnittet Skrive effektive forespørgsler.

 1. Gå til det websted, hvor du vil søge. Resultater af webstedssøgninger inkluderer ikke indhold på et overordnet websted eller tilstødende websteder. Kontrollér, at du befinder dig på det øverste websted for de ønskede søgeresultater.

 2. Skriv det ord eller udtryk, du vil søge efter, og klik derefter på knappen Søg.

 3. Som standard vises søgeresultater efter relevans. Hvis du vil sortere resultaterne på en anden måde, kan du klikke på en indstilling under Afgræns resultaterne. Du kan også angive en ny nøgleordssøgning for at ændre området til Denne liste. Ved at gøre dette begrænses fremtidige forespørgsler til det første sæt af resultater. Hvis du angiver en ny søgning med området angivet til Dette websted, forekommer en ny søgning fra det samme websted eller websteder som den oprindelige forespørgsel. Du kan få flere oplysninger om at arbejde med søgeresultater i afsnittet Arbejde med søgeresultater.

  Bemærkninger: 

  • Vedhæftede filer på lister vises ikke i søgeresultaterne.

  • Søgefeltet kan højst indeholde 255 tegn.

Toppen af siden

Søge efter tekst eller filer på en liste eller i et bibliotek

Når du er sikker på, at det indhold, du leder efter, findes på en liste eller i et bibliotek, kan du starte søgningen på den side, hvor listen eller biblioteket ligger. Med søgeresultater kan du begrænse din søgning efter metadata, som f.eks. dokumentets forfatter eller den dato, hvor det blev skrevet. Du kan søge efter indhold ved at angive nøgleord eller et bestemt udtryk omgivet af anførselstegn. Du kan få flere oplysninger om at oprette forespørgsler i afsnittet Skrive effektive forespørgsler. Hvis du ikke kan finde det ønskede indhold, kan du prøve at søge fra et websted eller bruge andre nøgleord.

 1. Gå til den liste eller det bibliotek, som du vil søge i.

 2. Skriv det ord eller udtryk, du vil søge efter, og klik derefter på knappen Søg.

 3. Som standard vises søgeresultater efter relevans. Hvis du vil sortere resultaterne på en anden måde, kan du klikke på en indstilling under Afgræns resultaterne. Du kan få flere oplysninger om at arbejde med søgeresultater i afsnittet Arbejde med søgeresultater.

  Bemærkninger: 

  • Vedhæftede filer på lister vises ikke i søgeresultaterne.

  • Søgefeltet kan højst indeholde 255 tegn.

Toppen af siden

Finde indhold på et Søgecenter-websted

Din organisation kan bruge et Søgecenter-websted. Søgecenter-webstedet er et sted, hvor du kan gå hen, når du ønsker at finde resultater i hele virksomheden. Standard-Søgecenter-webstedet viser feltet Søg, hvor du kan indtaste din forespørgsel.

 1. Hvis du vil have vist Søgecenter-webstedet, kan du klikke på Søgecenter eller Firmasøgecenter i navigationslinkene nær toppen af de fleste sider.

 2. Hvis Søgecenter-webstedet indeholder links, skal du klikke på et link for at søge på bestemte steder eller finde Personer. Du kan f.eks. klikke på Alle websteder for at søge efter indhold på alle tilgængelige websteder.

 3. Indtast en forespørgsel i feltet Søg.

  Bemærk: Du kan få flere oplysninger om at skrive forespørgsler i afsnittet Skrive effektive forespørgsler.

 4. Klik på Gå til søgning for at få vist søgeresultaterne.

Toppen af siden

Skrive effektive forespørgsler

Uanset om du søger fra et websted eller søgecenteret, kan oprettelse af en effektiv forespørgsel betyde, at du hurtigt finder de oplysninger, du søger. Du kan benytte en kombination af fri tekst, udtryk, logiske operatorer og egenskabsbaserede begrænsninger til at søge efter oplysninger eller personer.

Her er nogle af de ting, du skal huske på, når du skriver en forespørgsel:

 • Separat søgeord med mellemrum     Søgeresultaterne vises alt indhold, der indeholder alle ord i en hvilken som helst rækkefølge.

 • Søg ignorerer store og små bogstaver    En søgning efter Forfatter: John har det samme resultat som en søgning efter forfatter: john.

 • Brug anførselstegn til præcise resultater     Når du er sikker på, der indeholder det dokument, du vil de nøjagtige ord i den nøjagtige rækkefølge af forespørgslen, sætte forespørgslen i anførselstegn. Ellers er det bedst at lade et sætningen. For eksempel, en forespørgsel til denne artikel, søge efter indhold kan finde kun disse artikler hvor "Søg" og "indhold" er sammen.

 • Antallet af tegn     En forespørgsel må ikke være længere end 255 tegn.

Føje boolesk logik til en forespørgsel

Nu, hvor du har et grundlæggende kendskab til søgning, kan det være, at du vil tilføje nogle parametre, så dine søgeresultater bliver mere præcise. I SharePoint kan du bruge boolesk logik til nøgleord og egenskaber, hvilket vil sige, at du forbinder dem med operatorerne AND, OR, NOT, + (PLUS) og - (MINUS) for at oprette en forespørgsel, der giver mening. Du kan bruge eksemplerne nedenfor til at oprette forespørgsler, der giver de rette resultater.

Logisk operator

Beskrivelse og eksempel

AND

Bruges til at finde dokumenter med alle ord, uanset hvilken relation de har. F.eks. finder æbler AND appelsiner alle dokumenter, der indeholder ordene æbler og appelsiner, men de to ord optræder muligvis ikke samtidig i dokumenterne.

ELLER

Brug OR til at finde alle dokumenter, der indeholder et af ordene. En søgning efter C++ OR C# finder f.eks. alle dokumenter, der indeholder et af disse programmeringssprog.

IKKE

Brug NOT til at udelukke bestemte resultater. F.eks. vil marketing AND prognose NOT budget returnere dokumenter, der indeholder nøgleordene marketing og prognose men ikke budget.

+ (PLUS)

Forespørgslen SharePoint+Excel returnerer alle dokumenter, der indeholder begge nøgleord.

- (MINUS)

Forespørgslen SharePoint+Excel -Excel 2007 -Excel 2003 returnerer alle dokumenter, der indeholder nøgleordene Excel 2003 og Excel 2007.

Ud over logiske operatorer kan du i SharePoint også bruge relationsoperatorer. Du kan oprette en forespørgsel ved at bruge følgende værdier:

Relationsoperator

Beskrivelse og eksempel

: Kolon

Bruges sammen med en egenskab til at angive lighed. F.eks. betyder Forfatter:Søborg, at forfatteren er lig med Søborg.

= Lig med

Bruges sammen med en egenskab til at angive lighed. F.eks. betyder Forfatter:Søborg, at forfatteren er lig med Søborg.

< Mindre end

Bruges sammen med datoer og heltal til at angive mindre end. F.eks. vil søgespecifikationer ændret <08-07-09 returnere alle søgespecifikationer, der er ændret før 8. juli 2009.

> Større end

Bruges sammen med datoer og heltal til at angive større end. F.eks. vil søgespecifikationer ændret >08-07-09 returnere alle søgespecifikationer, der er ændret efter 8. juli 2009.

<= Mindre end eller lig med

Bruges sammen med datoer og heltal til at angive mindre end eller lig med. F.eks. vil søgespecifikationer ændret <=08-07-09 returnere alle søgespecifikationer, der er ændret før 8. juli 2009 inklusive.

>= Større end eller lig med

Bruges sammen med datoer og heltal til at angive større end eller lig med. F.eks. vil søgespecifikationer ændret >=08-07-09 returnere alle søgespecifikationer, der er ændret efter 8. juli 2009 inklusive.

.. to prikker

F.eks. angiver egenskab: værdi 1..værdi 2, at egenskaben er større end eller lig med værdi 1 og mindre end eller lig med værdi 2.

<> (ikke lig med)

Bruges sammen med datoer og heltal til at udelade noget. F.eks. vil søgekriterier ændret <>08-07-09 returnere alle søgespecifikationer, der ikke blev ændret den 8. juli 2009.

Forespørge vha. egenskaber

Du kan oprette forespørgsler vha. egenskaber, som er metadata i dokumenter gemt i SharePoint. Forfatteren til et dokument eller den dato, det blev gemt, er et eksempel på en egenskab. Indholdsegenskaber gemmes, når websteder indekseres. Når du har bestemte oplysninger om et element, kan du bruge disse, når du skal oprette en forespørgsel for at finde elementet.

Når du opretter en forespørgsel vha. egenskaber, skal du ikke bruge mellemrum mellem egenskaben og værdien.

Søge vha. egenskabsværdier

Brug syntaksen egenskab:værdi. forfatter:sørensen finder f.eks. alle de dokumenter, hvor forfatteren er angivet til Sørensen.

Søge efter filnavn

Skriv filnavn:"Budget" (med anførselstegn) for at finde en fil med navnet "Budget.xlsx", eller skriv filnavn:budget (uden anførselstegn) for at finde både "Budget_Aktuelt.xlsx" og "Budget_Næste.xlsx".

Søge efter filtype

Antag, at du leder efter budget regneark, der blev klargjort som beskrevet i Excel 2007. Føje filetype:xlsx til din forespørgsel til at vise søgeresultater, der er Excel 2007 projektmapper.

Jokertegn

Brug en stjerne "*" til en præfiksoverensstemmelse med et nøgleord eller en egenskab for at finde dokumenter. F.eks. vil en søgning efter Forfatter:Søb returnere alle dokumenter, der er skrevet af en forfatter, hvis navn begynder med de tre bogstaver Søb.

Søge vha. forskellige egenskaber

Søgetjenesten fortolker mellemrum mellem ord, der bruger forskellige egenskaber som en AND. Eksempelvis hvis du søger på Titel: budget filetype:xlsx, din søgning, returnerer kun Excel 2007 projektmapper med titler, der begynder med ordet "Budget".

Udelukke bestemte søgeresultater

Hvis du vil udelukke søgeresultater, der indeholde bestemte ord, kan du sætte et minustegn (-) før ordet, som skal udelukkes. Hvis du f.eks. vil finde elementer, der inkluderer ordet "udgifter" men ikke ordet "skatter", skal du skrive udgifter-skatter i feltet Søg.

Tilknytte filegenskaber

Bruge egenskaber til at angive navn og type fil til at returnere. Hvis du vil finde Microsoft Office Word 2007-filer, der indeholder ordet "planlægge", f.eks tidsplan filetype:docx i feltet Søg.

Søge efter alternative værdier for den samme egenskab

Søgetjenesten fortolker mellemrummet mellem de ord, der bruger samme egenskab, som et OR. Hvis du f.eks. søger med forfatter:"Jan Sørensen" forfatter:"Michael Graff", returnerer søgningen alle de elementer, der er oprettet af en af personerne.

Udelukke egenskabsværdier

Hvis du vil udelukke indhold, der er markeret med en bestemt egenskabsværdi, skal du sætte et minustegn (-) før navnet på egenskaben.

Fokusere på en bestemt server

Hvis egenskaben websted er tilgængeligt for søgninger, kan du føje websted:servernavn til din forespørgsel til at indsnævre søgningen på indhold, der er gemt på en bestemt server.

Bemærk: Omvendte skråstreger (\) virker ikke i forespørgsler. Derfor ikke bruger omvendte skråstreger til en server sti når du skriver på websted: \\servernavn.

Dato og klokkeslæt

Enhver dato/klokkeslætsegenskab i et vilkårligt format kan bruges sammen med relationelle eller logiske operatorer til at danne en forespørgsel. søgespecifikationer ændret =08-07-09 vil f.eks. returnere alle de søgespecifikationer, der er ændret den 8. juli 2009.

Bemærkninger: En forespørgsel skal inkludere mindst ét ord, der skal findes. Forespørgsler, der kun består af ord, der skal udelukkes, vil generere en fejlmeddelelse.

Hvis administratoren har knyttet egenskaber som skribent eller e-mail til den administrerede egenskab forfatter, kan dine resultater også omfatte indhold med disse egenskaber.

Hvis du ikke kan finde dokumenter, og du ved, at de findes i organisationen, skal du muligvis samarbejde med administratoren af søgetjenesten om at få føjet dokumenterne til søgeindekset, aktivere tilladelser for dokumenterne eller tilføje eller ændre nøgleord eller egenskaber for dokumenterne.

Arbejde med søgeresultater

Kernesøgeresultater sorteres som standard efter deres relevans for din forespørgsel. Definitioner af nøgleord og evt. guldkorn vises i starten af søgeresultaterne. Du kan afgrænse resultaterne ved at klikke på et af linkene i forbedringspanelet.

Administratoren kan ændre de indstillinger, der vises i forbedringspanelet, men et eksempel på, hvordan du kan vælge at afgrænse søgeresultaterne, er efter det websted, hvor du mener, at dokumenterne findes, efter den eller de forfattere, du gerne vil have vist, eller efter den dato eller det datointerval, hvor dokumentet eller dokumenterne blev skrevet. Et enkelt klik på et af elementerne i forbedringspanelet vil øjeblikkeligt præsentere resultaterne med den valgte metode til forbedring.

En anden måde, du kan afgrænse din søgning på, er ved at bruge områder. Hvis du er kommet til siden med søgeresultater vha. søgecenter eller ved at søge fra et websted, får du vist den indstilling, der kan bruges til at afgrænse resultaterne efter Dette websted eller Denne liste. Når du vælger Denne liste, kan du afgrænse resultaterne yderligere vha. et nyt sæt nøgleord eller et udtryk. Du kan muligvis også vælge fra området Personer eller Alle websteder.

I søgningen kommer der også en liste med forslag til relaterede søgninger. Blot med et klik på et af disse links udføres der straks en søgning efter tekst eller et udtryk, der ligner eller er relateret til din oprindelige søgning.

Hvis søgning efter person og Mit websted er mulig i din organisation, får du vist en liste over personer i din organisation, som har søgeordet eller udtrykket anført i deres profil. Klik på navnet på personen for at gå til den pågældendes Mit websted. Du kan læse mere om søgning efter personer i artiklen om dette emne.

På siden med søgeresultater vises der også forslag af typen Skulle der stå? over dine søgeresultater. Denne funktion foreslår alternative forespørgsler, som du kan prøve. Hvert forslag er formateret som et link. Hvis du vil søge igen med en alternativ forespørgsel, skal du bare klikke på den.

Toppen af siden

Finde indhold vha. Avanceret søgning

Hvis du har brug for at oprette en mere specifik søgning, kan du evt. bruge siden Avanceret søgning, som kan vælges på siden med søgeresultater. Når du bruger Avanceret søgning, kan du vælge at få vist eller udelukke resultater, der indeholder bestemte ord, filtrere søgeresultater efter sprog eller type og søge efter indholdsegenskaber. Der er en ulempe ved brugen af Avanceret søgning, og det er, at søgningen kan sænke ydeevnen, hvis der bruges for mange parametre eller begrænsninger. På samme måde som ved alle andre søgeforespørgsler bør der anvendes færrest mulige ord eller begrænsninger, så resultaterne gøres brede. Derefter kan resultaterne afgrænses.

 1. Hvis du vil have vist siden Avanceret søgning, skal du klikke på linket Avanceret ud for feltet Søg på siden med søgeresultater.

 2. Under Find dokumenter med skal du skrive ord eller udtryk i de felter, der er vist i illustrationen nedenfor. Du kan vælge at finde overensstemmelser til hvert enkelt ord, alle ord, et præcist udtryk eller at udelukke resultater, der inkluderer bestemte ord.

  Adv Search - Find documents with

 3. Hvis du vil afgrænse søgeresultaterne efter sprog, skal du markere et eller flere afkrydsningsfelter ud for Kun dette/disse sprog.

  Adv Search - Only the language(s)

 4. Hvis du vil afgrænse dine søgeresultater efter dokumentformat, skal du klikke på en indstilling på listen Resultattype.

  Adv Search - Result type

 5. Hvis du vil finde indhold, der er mærket med bestemte værdier, skal du bruge felterne ved siden af overskriften Hvor egenskaben. Klik på en egenskab på listen Vælg egenskab, vælg en logisk operator, og skriv en værdi, som du vil søge efter. Klik på Tilføj egenskab for at søge efter mere end én egenskab eller på en anden værdi for samme egenskab. I følgende eksempel vil der i søgeresultaterne blive vist elementer, der er forfattet af Jonas Hasselberg, og som har ordet "Budget" i navnet.

  Adv Search - Add properties

 6. Klik på Søg for at få vist dine søgeresultater.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×