Søge efter en meddelelse eller et emne ved hjælp af Hurtigsøgning

Med Hurtigsøgning kan du hurtigt finde emner i Microsoft Office Outlook 2007. Hurtigsøgningsruden er altid tilgængelig i alle Outlook-visninger, f.eks. Post, Kalender og Kontaktpersoner. I denne artikel kan du læse om, hvordan du søger efter meddelelser i Post. Du kan dog bruge de samme søgeteknikker til at finde alle mulige andre emner i Outlook. I afsnittet "Foretage ændringer" finder du oplysninger om at indskrænke søgningen, herunder undermapper og datafiler, og ændre søgeindstillinger.

Yderligere oplysninger    Om at aktivere eller deaktivere Hurtigsøgning finder du i Aktivere eller deaktivere funktionen Hurtigsøgning (På engelsk). Om at deaktivere promptmeddelelsen til installation af Hurtigsøgning finder du i Deaktivere prompten til installation af Windows-pc-søgning (På engelsk). Oplysninger om at optimere dine søgninger finder du i Lære at begrænse dine søgekriterier til bedre søgninger i Outlook (På engelsk). Hvis Outlook ikke returnerer de forventede resultater, kan du se Nulstille indeksering ved at genopbygge kataloget Hurtigsøgning (På engelsk).

Hvad vil du foretage dig?

Søge efter en meddelelse

Tilføje flere søgekriterier

Genbruge en nylig foretaget søgning

Foretage ændringer af en søgning

Medtage undermapper i Hurtigsøgning

Medtage datafiler i søgninger

Ændre indstillinger for Hurtigsøgning

Søge efter en meddelelse

 1. Vælg den mappe, du vil søge i, i Post.

 2. Skriv søgeteksten i feltet Hurtigsøgning.

  • Meddelelser, som indeholder den tekst, du skrev, vises i ruden Søgeresultatermed søgeteksten fremhævet.

   Bemærk  Som standard er det ikke nødvendigt at klikke på knappen Søg Knapflade for at starte søgningen. Knappen Søgaktiveres kun, hvis du har fjernet markeringen i afkrydsningsfeltet Vis søgeresultater, mens jeg indtaster, hvis det er muligti dialogboksen Søgeindstillinger. Se det sidste afsnit i denne artikel Ændre indstillinger for Hurtigsøgningfor at få yderligere oplysninger.

  • Du kan indsnævre søgningen ved at skrive flere tegn.

 3. Hvis du vil udvide søgningen til at omfatte alle mapper i Post, skal du klikke på Prøv at udføre søgningen igen i alle postemnersidst i søgeresultaterne.

  Du kan også klikke på Alle e-mail-emnerunder Postmapperi Navigationsrudeeller trykke på CTRL+ALT+A.

  Søgeresultater

  1. Klik på den mappe, der skal søges i.

  2. Skriv søgeteksten i feltet Hurtigsøgning.

  3. E-mails, som indeholder den tekst, du skrev, vises i resultaterne med søgeteksten fremhævet.

  4. Klik for at rydde feltet Hurtigsøgningog starte en ny søgning.

  5. Klik for at udvide søgningen til alle mapper i Post.

Du kan finde eksempler på, hvordan du finder præcist det, som du søger efter, i Lære at begrænse dine søgekriterier til bedre søgninger i Outlook (På engelsk).

Bemærkninger  

 • Du kan placere indsætningspunktet i feltet Hurtigsøgningigen ved at trykke på CTRL+E.

 • Når du har udført en søgning og derefter fundet den pågældende e-mail på listen over resultater, kan du fjerne søgningen, og du forbliver på det det emne, du senest har markeret.

 • Der søges i vedhæftede filer, men søgeresultaterne fra vedhæftede filer markeres ikke.

Toppen af siden

Tilføje flere søgekriterier

Du kan gøre din søgning mere målrettet ved at tilføje kriterier ved hjælp af følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Udvid forespørgselsgeneratoreni ruden Hurtigsøgning.

  Ruden Hurtigsøgning

 2. Hvis du vil tilføje flere søgekriterier, skal du skrive teksten på linjen Fra, Tekst, Emneeller Til.

  Tilføj kriterier

 3. Hvis du vil se flere søgefelter i forespørgselsgeneratoren, skal du klikke på Tilføj kriterierog derefter vælge de ønskede søgefelter på listen.

  Tip  Du kan også slette søgefelter i forespørgselsgeneratoren ved at klikke på Fjernpå listen over søgefelter.

 4. Angiv søgekriterierne i de nye søgefelter.

  Læg mærke til, at når du skriver kriterier til søgefelterne, viser feltet Hurtigsøgningkriterierne som søgeforespørgselssyntaks. Syntaksen omfatter søgekriterierne efterfulgt af et kolon og derefter den kriterieværdi, du angav, som vist i illustrationen nedenfor. Efterhånden som du bliver mere fortrolig med søgeforespørgselssyntaksen, kan du skrive din forespørgsel i feltet Hurtigsøgningi stedet for at bruge søgefelterne.

  Ruden Hurtigsøgning

 5. Se søgeresultaterne på listen under ruden Hurtigsøgning.

  Bemærkninger  

  • Søgefelter, som du tilføjer, afhænger af, hvor du arbejder i Outlook, f.eks. Post, Kalender, Kontaktpersoner, Opgaver, Noter, Mappeliste eller Journal. Søgefelterne afhænger også af, hvilken Outlook-profildu aktuelt bruger. Søgefelterne bevares, når du afslutter og genstarter Outlook. Søgeforespørgslen forbliver ikke.

Toppen af siden

Genbruge en nylig foretaget søgning

Outlook viser op til ti af dine seneste søgninger.

 • Klik på pilen i ruden Hurtigsøgning, peg på Seneste søgninger, og vælg derefter den ønskede søgning på listen.

  Søgerude

Toppen af siden

Foretage ændringer af en søgning

I dette afsnit

Medtage undermapper i Hurtigsøgning

Medtage datafiler i søgninger

Ændre indstillinger for Hurtigsøgning

Medtage undermapper i Hurtigsøgning

Hurtigsøgningkan søge i alle mapper, herunder undermapper, i Mappelistei Outlook, men indstillingen til at søge i alle mapper er ikke valgt som standard. Du skal slå denne søgeindstilling til.

 1. Klik på  Indstillingeri menuen Funktioner.

  Du kan også klikke på pilen i ruden Hurtigsøgningog derefter klikke på Søgekriterier.

 2. Vælg Alle mapperunder Hurtigsøgningsrude.

Medtage mappen Slettet post i Hurtigsøgning

Som standard er mappen Slettet post ikke medtaget, når der søges i alle e-mail-emner. Benyt følgende fremgangsmåde for at medtage mappen Slettet post:

 1. Peg på Hurtigsøgningi menuen Funktioner, og klik derefter på Søgekriterier.

  Du kan også klikke på pilen i ruden Hurtigsøgningog derefter klikke på Søgekriterier.

 2. Marker afkrydsningsfeltet Medtag meddelelser fra mappen Slettet post i hver datafil, når der søges i alle emnerunder Slettet post.

Toppen af siden

Medtage datafiler i søgninger

Som standard indgår følgende datafileri en søgning i Alle e-mail-emner iOffice Outlook 2007:

 • Alle indekserede datafiler. Det drejer sig om Personal Folders file (.pst)og Offlinemappefil. Indekseringen øger tempoet på hurtigsøgningen.

 • Outlook-datafilen til din standard-e-mail-konto, uanset om den er indekseret eller ej.

Du kan dog vælge, at en hvilken som helst datafil skal medtages i søgningerne.

Alle e-mail-emner

Vigtigt  Når du vælger, hvilke datafiler der skal medtages i søgningerne, gælder det kun en søgning i Alle e-mail-emner, som søger på tværs af en eller flere datafiler.

Vælge, hvilke datafiler der skal medtages i søgninger

 1. Klik på pilen i Alle e-mail-emneri navigationsrudeni Post.

 2. Vælg navnet på den datafil, du vil medtage eller fravælge i dine søgninger.

  Eksempler:

  • Hvis din POP3-konto f.eks. kun er til e-mails, som du får hjemme til privat brug, vil du kun søge på din arbejds-e-mail-konto, når du er på arbejde. Du skal derfor fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet E-mail (privat) for at angive, at den ikke skal indgå i søgningen.

  • Et andet eksempel på en datafil, som ikke er hensigtsmæssig i en søgning, er en stor arkivmappe.

  • Endelig kan du som et tredje eksempel forestille dig, at du arbejder i en advokatvirksomhed og opbevarer oplysninger om hver af dine sager i forskellige .pst-datafiler, som er åbne. Hvis du arbejder på en bestemt sag, vil du næppe have, at .pst-filer til de andre sager skal medtages i søgningerne for den aktuelle sag.

Toppen af siden

Ændre indstillinger for Hurtigsøgning

 1. Klik på Hurtigsøgningi menuen Funktioner, og klik derefter på Søgekriterier.

  Du kan også klikke på pilen i ruden Hurtigsøgningog derefter klikke på Søgekriterieri menuen.

 2. Vælg de ønskede indstillinger:

  Indeksering

  • Indeksmeddelelser i disse datafiler    Vælg de datafiler, som Outlook skal indeksere til søgninger.

  • Spørg mig, når søgeresultater muligvis er ufuldstændige, fordi meddelelser stadig indekseres    Denne indstilling er som standard markeret. I Outlook vises en meddelelse i ruden Hurtigsøgning, når visning af alle søgeresultater er forsinket, fordi Outlook ikke er færdig med at indeksere alle meddelelser i de markerede datafiler. Hvis du klikker på meddelelsen, åbnes en dialogboks, der viser, hvor mange emner der mangler at blive indekseret. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, hvis du ikke vil se de pågældende meddelelser.

   Søg

  • Vis søgeresultater, mens jeg indtaster, når det er muligt     Denne indstilling er som standard markeret. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis du ikke vil se søgeresultaterne, mens du skriver. Måske ønsker du f.eks. ikke at se nogen søgeresultater, før du trykker på ENTER eller klikker på knappen Søg. Knappen Søg Knapflade aktiveres kun, hvis du fjerner markeringen i denne indstilling. Du kan også fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis søgeresultaterne ikke vises hurtigt nok.

  • Udfør søgninger hurtigere ved at begrænse antallet af resultater, der vises    Denne indstilling er som standard markeret. Når en søgning returnerer et meget stort antal resultater, begrænses det antal, der vises, for at øge søgehastigheden og vise de nyeste emner. Der vises en meddelelse i ruden Hurtigsøgningmed besked om denne begrænsning. Du kan klikke på meddelelsen for at åbne en dialogboks og se alle resultaterne.

  • Marker de ord, jeg søger efter     Denne indstilling er som standard markeret. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis dine søgeresultater ikke skal fremhæves. Hvis du vil fremhæve markeringsfarven, skal du klikke på Redigerog derefter vælge en farve i dialogboksen Farve.

   Slettet post

  • Medtag meddelelser fra mappen Slettet post i hver datafil under søgning i Alt     Denne indstilling er som standard ikke markeret. Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil medtage slettet post i dine søgninger, når du udfører en søgning i Alle e-mail-emner.

   Ruden Hurtigsøgning

  • Under søgning, vis resultater fra     Indstillingen for Kun den markerede mappeer som standard markeret. Vælg indstillingen Alle mapper, hvis alle søgninger skal omfatte alle mapper i Outlook Mappeliste.

Toppen af siden

Gælder: Office 2007, Outlook 2007Var disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Skift sprog