Sætningen DELETE

Opretter en slet søgning, der fjerner poster fra en eller flere tabeller, som er angivet i FROM-delsætningen, og som opfylder WHERE-delsætningen.

Syntaks

DELETE [tabel.*]
FROM tabel
WHERE kriterier

Sætningen DELETE består af følgende dele:

Del

Beskrivelse

tabel

Det valgfrie navn på den tabel, som posterne skal slettes fra.

tabel

Navnet på den tabel, som posterne skal slettes fra.

kriterier

Et udtryk, der bestemmer, hvilke poster der skal slettes.


Bemærkninger

DELETE er især nyttig, hvis du vil slette mange poster.

Hvis du vil slette en hel tabel fra databasen, kan du bruge Execute-metoden med en DROP-sætning. Hvis du sletter tabellen, går strukturen tabt. Hvis du derimod bruger DELETE, er det kun dataene, der slettes – tabelstrukturen og alle tabelegenskaberne, f.eks. feltattributter og indekser, findes fortsat.

Du kan bruge DELETE til at fjerne poster fra tabeller, der har en en-til-mange-relation med andre tabeller. Handlinger af typen kaskadevis sletning bevirker, at poster i tabeller, der udgør mange-siden af relationen, slettes, når den tilsvarende post i en-siden af relationen slettes i forespørgslen. I relationen mellem tabellerne Kunder og Ordrer f.eks. udgør tabellen Kunder en-siden af relationen, og tabellen Ordrer udgør mange-siden af relationen. Hvis du sletter en post fra Kunder, slettes den tilsvarende post i Ordrer, hvis indstillingen for kaskadevis sletning er angivet.

En sletteforespørgsel sletter hele poster, ikke blot dataene i bestemte felter. Hvis du vil slette værdier i en bestemt post, skal du oprette en opdater forespørgsel, der ændrer værdierne til Null.

Vigtigt: 

  • Når du har fjernet posterne ved hjælp af en sletteforespørgsel, kan du ikke fortryde handlingen. Hvis du vil vide, hvilke poster der er blevet slettet, kan du starte med at undersøge resultaterne i en vælg forespørgsel, hvor du angiver de samme kriterier, og derefter køre sletteforespørgslen.

  • Behold altid sikkerhedskopier af dataene. Hvis du sletter de forkerte poster, kan du hente dem fra sikkerhedskopierne.Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×