Sætningen CREATE TABLE

Opretter en ny tabel.

Bemærk: Microsoft Access-databaseprogrammet understøtter ikke brugen af CREATE TABLE eller DDL (Data Definition Language)-sætninger i databaser, der ikke er Microsoft Access-databaser. Brug DAO Create-metoderne i stedet for.

Syntaks

CREATE [TEMPORARY] TABLE tabel (felt1 type [(størrelse)] [NOT NULL] [WITH COMPRESSION | WITH COMP] [indeks1] [, felt2type [(størrelse)] [NOT NULL] [indeks2] [, ...]] [, CONSTRAINT flerfeltindeks [, ...]])

Sætningen CREATE TABLE består af følgende dele:

Del

Beskrivelse

tabel

Navnet på den tabel, der skal oprettes.

felt1, felt2

Navnet på det eller de felter, der skal oprettes i den nye tabel. Du skal oprette mindst ét felt.

type

Datatypen for felt i den nye tabel.

størrelse

Feltstørrelsen i tegn (kun felter af typen Text og Binary).

indeks1, indeks2

En CONSTRAINT-delsætning, der definerer et indeks med ét felt.

flerfeltindeks

En CONSTRAINT-delsætning, der definerer et indeks med flere felter.


Bemærkninger

Brug sætningen CREATE TABLE til at definere en ny tabel og tabellens felter og feltbegrænsninger. Hvis NOT NULL er angivet for et felt, skal de nye poster indeholde gyldige data i det felt.

En CONSTRAINT-delsætning sætter forskellige begrænsninger på et felt, og den kan bruges til at oprette en primær nøgle. Du kan også bruge sætningen CREATE INDEX til at oprette en primær nøgle eller yderligere indekser i eksisterende tabeller.

Du kan ikke bruge NOT NULL for et enkelt felt eller inde i en bestemt CONSTRAINT-delsætning, som gælder for enten ét enkelt felt eller for en bestemt CONSTRAINT med flere felter. Men du kan anvende NOT NULL-begrænsningen én gang på feltet. Hvis du forsøger at anvende denne begrænsning flere gange, opstår en kørselsfejl.

Når du opretter en TEMPORARY-tabel, er den kun synlig i den session, den er oprettet i. Den slettes automatisk, når sessionen afsluttes. Flere brugere kan have adgang til en midlertidig tabel.

Attributtet WITH COMPRESSION kan kun bruges med datatyperne CHARACTER og MEMO (også kaldet TEXT) og deres synonymer.

Attributtet WITH COMPRESSION er tilføjet til brug med CHARACTER-kolonner på grund af ændringen til Unicode-tegnrepræsentationsformatet. Unicode-tegn kræver to byte til hvert tegn. I eksisterende Microsoft Access-databaser, der overvejende indeholder tegnværdier, kunne det medføre, at databasefilen næsten ville blive fordoblet i størrelse ved konvertering til Microsoft Access-version 4.0-format. Men Unicode-tegnrepræsentationen af mange tegnsæt, tidligere kendt som Single-Byte Character Sets (SBCS), kan nemt komprimeres til en enkelt byte. Hvis du definerer en CHARACTER-kolonne med denne attribut, komprimeres data automatisk, når de gemmes, og de dekomprimeres, når de hentes fra kolonnen.

MEMO-kolonner kan også defineres til at gemme data i et komprimeret format. Dog er der følgende begrænsning. Det er kun de forekomster af MEMO-kolonner, der i komprimeret form kan være i 4096 byte eller mindre, som komprimeres. Alle andre forekomster af MEMO-kolonner komprimeres ikke. Det betyder, at der inden for en given tabel for en given MEMO-kolonne kan være nogle data, som er komprimeret, og andre som ikke er.Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×