Sætningen CREATE INDEX

Opretter et nyt indeks i en eksisterende tabel.

Bemærk: Microsoft Access-databaseprogrammet understøtter ikke brugen af CREATE INDEX (undtagen ved oprettelsen af et pseudoindeks i en ODBC-datakilde-sammenkædet tabel) eller DDL (Data Definition Language)-sætninger i databaser, der ikke er Microsoft Access-databaser. Brug Dataadgangsobjekter (DAO) Create-metoderne i stedet. Yderligere oplysninger finder du under Bemærkninger.

Syntaks

CREATE [ UNIQUE ] INDEX indeks
ON tabel (felt [ASC|DESC][, felt [ASC|DESC], ...])
[WITH { PRIMARY | DISALLOW NULL | IGNORE NULL }]

Sætningen CREATE INDEX består af følgende dele:

Del

Beskrivelse

indeks

Navnet på det indeks, der skal oprettes.

tabel

Navnet på den eksisterende tabel, som skal indeholde indekset.

felt

Navnet på det eller de felter, der skal indekseres. Hvis du vil oprette et indeks med ét felt, skal du angive feltnavnet i parentes efter tabelnavnet. Hvis du vil oprette et indeks med flere felter, skal du angive navnet på hvert felt, der skal medtages i indekset. Hvis du vil oprette indekser i faldende rækkefølge, skal du angive det reserveret ord DESC, ellers oprettes de som standard i stigende rækkefølge.


Bemærkninger

Hvis du vil forhindre dublerede værdier i det eller de indekserede felter i forskellige poster, skal du angive det reserverede ord UNIQUE.

Ved hjælp af den valgfri WITH-delsætning kan du gennemtvinge datavalideringsregler. Du kan:

  • Forhindre Null-poster i det eller de indekserede felter ved hjælp af indstillingen DISALLOW NULL.

  • Forhindre poster med Null-værdier i det eller de indekserede felter i at blive medtaget ved hjælp af indstillingen IGNORE NULL.

  • Angive det eller de indekserede felter som den primær nøgle ved hjælp af det reserverede ord PRIMARY. Det angiver, at nøglen er unik, og du kan derfor udelade det reserverede ord UNIQUE.

Du kan bruge CREATE INDEX til at oprette et pseudoindeks i en sammenkædet tabel i en ODBC-datakilde, f.eks. Microsoft® SQL Server™, der ikke allerede har et indeks. Du har ikke brug for tilladelse eller adgang til fjernserveren for at oprette et pseudoindeks, og fjernserveren er ikke bekendt med eller påvirket af pseudoindekset. Du kan bruge den samme syntaks til både sammenkædede og oprindelige tabeller. Det kan især være nyttigt at oprette et pseudoindeks i en tabel, der normalt er skrivebeskyttet.

Du kan også bruge sætningen ALTER TABLE til at føje et indeks med ét eller flere felter til en tabel, og du kan bruge ALTER TABLE-sætningen eller DROP-sætningen til at fjerne et indeks, der er oprettet ved hjælp af ALTER TABLE eller CREATE INDEX.

Bemærk: Undlad at bruge det reserverede ord PRIMARY, når du opretter et nyt indeks i en tabel, der allerede har en primær nøgle. Gør du det, opstår der en fejl.Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×