Sætningen ALTER TABLE

Ændrer designet af en tabel, efter at den er oprettet ved hjælp af en CREATE TABLE-sætning.

Bemærk:  Microsoft Access-databaseprogrammet understøtter ikke brug af ALTER TABLE eller DDL (Data Definition Language)-sætninger i databaser, der ikke er Microsoft Access-databaser. Brug Dataadgangsobjekter (DAO) Create-metoderne i stedet for.

Syntaks

ALTER TABLE tabel {ADD {COLUMN felt type[(størrelse)] [NOT NULL] [CONSTRAINT indeks] |
ALTER COLUMN felt type[(størrelse)] |
CONSTRAINT flerfeltindeks} |
DROP {COLUMN felt I CONSTRAINT indeksnavn} }

Sætningen ALTER TABLE består af følgende dele:

Del

Beskrivelse

tabel

Navnet på den tabel, der skal ændres.

felt

Navnet på det felt, der skal føjes til eller slettes fra tabel. Eller navnet på det felt, der skal ændres i tabel.

type

Datatypen for felt.

størrelse

Feltstørrelsen i tegn (kun felter af typen Text og Binary).

indeks

Indekset for felt.

flerfeltindeks

Definitionen på det indeks med flere felter, som skal føjes til tabel.

indeksnavn

Navnet på det indeks med flere felter, der skal fjernes.


Bemærkninger

Ved hjælp af sætningen ALTER TABLE kan du ændre en eksisterende tabel på flere måder. Du kan:

  • Bruge ADD COLUMN til at føje et nyt felt til tabellen. Du kan angive feltnavnet, datatypen og (for felter af typen Text og Binary) en valgfri størrelse. Følgende sætning føjer f.eks. et felt af typen Text på 25 tegn med navnet Bemærkninger til tabellen Medarbejdere:

ALTER TABLE Employees ADD COLUMN Notes TEXT(25)

Du kan også definere et indeks i feltet.

Hvis du angiver NOT NULL for et felt, skal nye poster i det pågældende felt indeholde gyldige data.

  • Brug ALTER COLUMN til at ændre datatypen for et eksisterende felt. Du angiver feltnavnet, den nye datatype og en valgfri størrelse for felter af typen Text og Binary. Følgende sætning ændrer f.eks. datatypen for feltet Postnummer (oprindeligt defineret som Integer) i tabellen Medarbejdere til et felt af typen Text bestående af 4 tegn:

ALTER TABLE Medarbejdere ALTER COLUMN Postnummer TEXT(4)

  • Brug ADD CONSTRAINT til at tilføje et indeks med flere felter.

  • Brug DROP COLUMN til at slette et felt. Du skal kun angive navnet på feltet.

  • Brug DROP CONSTRAINT til at slette et indeks med flere felter. Du skal kun angive indeksnavnet efterfulgt at det reserverede ord CONSTRAINT.

Bemærk: 

  • Du kan ikke tilføje eller slette mere end én felt eller indeks ad gangen.

  • Du kan bruge sætningen CREATE INDEX til at føje et indeks med ét eller flere felter til en tabel, og du kan bruge sætningen ALTER TABLE eller sætningen DROP til at slette et indeks, der er oprettet ved hjælp af ALTER TABLE eller CREATE INDEX.

  • Du kan ikke bruge NOT NULL for et enkelt felt eller inde i en bestemt CONSTRAINT-delsætning, som gælder for enten ét enkelt felt eller for en bestemt CONSTRAINT med flere felter. Men du kan anvende NOT NULL-begrænsningen én gang på feltet. Hvis du forsøger at anvende denne begrænsning flere gange, opstår en kørselsfejl.Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×