Sådan retter du fejlen #VÆRDI!

Fejlen #VALUE! vises, når Excel ikke kan forstå et argument i formlen. Det tredje argument for LOPSLAG er f.eks. argumentet kolonneindeksnummer (col index num). Dette argument fortæller LOPSLAG, hvilken kolonne med data der skal returneres og vises. Det korrekte eksempel herunder viser en formel i celle I3 med det angivne argument. Det forkerte eksempel viser, at formlen mangler argumentet, og derfor viser Excel fejlen.

Korrekt

Et godt eksempel på en LOPSLAG-formel: =LOPSLAG(J2;E2:G4;2;FALSK)

Forkert

Et eksempel på en forkert LOPSLAG-formel: =LOPSLAG(J2;E2:G4;FALSK)

Her er andre årsager til, at #VALUE-fejlen kan opstå i forbindelse med LOPSLAG. Men hvis du ikke bruger LOPSLAG, kan du se resten af denne artikel for at få flere løsningsforslag.

Rette fejlen for en bestemt funktion

Andre løsningsmuligheder, du kan prøve

Du kan prøve at finde kilden til fejlen ved at markere cellen med fejlen og klikke på Formler > Evaluer formel. En interaktiv dialogboks vises som denne:

Brug værktøjet Evaluer formel til at se, hvilken del af en formel der er skyld i en fejl

Når du klikker på knappen Evaluer, gennemgår Excel delene af formlen individuelt. Når hver del er evalueret, viser den evalueringen for at give dig en ide om, hvad der beregnes. I dette tilfælde er formlen =A2+B2+C2 brudt på grund af et skjult mellemrum i celle A2. Du kan ikke se det i celle A2. Men guiden ser det og viser, at værdien er = "" + B2 + C2. " " angiver, at der er en tom plads i celle A2.

Nogle gange ønsker du bare at erstatte #VÆRDI-fejlen med noget andet, f.eks. din egen tekst, et nul eller en tom celle. I dette tilfælde kan du tilføje funktionen HVIS.FEJL() i formlen. HVIS.FEJL() kontrollerer, om der er en fejl, og hvis det er tilfældet, erstattes værdien med en anden værdi efter dit valg. Hvis der ikke er en fejl, beregnes din oprindelige formel. HVIS.FEJL virker kun i Excel 2007 og nyere. I tidligere versioner kan du bruge HVIS(ER.FEJL()).

Advarsel! HVIS.FEJL undertrykker alle fejl, ikke kun #VÆRDI!-fejl. Det anbefales ikke at bruge HVIS.FEJL, før du er helt sikker på, at formlen fungerer, som du ønsker det. Ellers kan du muligvis ikke se fejlmeddelelser, der indikerer et problem.

Her er et eksempel på en formel, der har en #VÆRDI!-fejl på grund af et skjult mellemrum i celle D2:

Eksempel på en #VÆRDI!-fejl, der er forårsaget af foranstillet mellemrum i celle D2 – formlen i celle E2 er =C2-D2

Og her er det samme eksempel, hvor HVIS.FEJL bruges til at erstatte #VÆRDI! med nul:

Brug HVIS.FEJL() til at undertrykke alle fejl – formlen i celle E2 er =HVIS.FEJL(C2-D2,0)

Du kan også bruge =HVIS.FEJL(C2-D2,"") for at vise ingenting i stedet for 0, eller du kan endda erstatte din egen tekst, f.eks.: = HVIS.FEJL (C2-D2, "Rabatfejl").

Desværre kan du se, at HVIS.FEJL faktisk ikke retter fejlen, men bare skjuler den. Så du skal være sikker på, at det er bedre at skjule fejlen end at rette den.

Formler med matematiske handlinger, f.eks. +, -, *, ^ og /, kan muligvis ikke beregne celler, der indeholder tekst eller mellemrum. I dette tilfælde kan du prøve at bruge en funktion i stedet. Funktioner ignorerer ofte tekstværdier og formulerer alt som tal, og fjerner på denne måde #VÆRDI!-fejlen.

Erstat matematiske operatorer med funktioner

Nogle gange ser celler tomme ud, selvom de faktisk kan have skjulte mellemrum. Dobbeltklik på en celle, som formlen refererer til, og se, om der er mellemrum. I den følgende illustration er der ekstra mellemrum til venstre for markøren i celle A2.

Fejl i VÆRDI forårsaget af foranstillede mellemrum i celle A2

Prøv at slette mellemrummene, eller markér cellen, og tryk på Delete for at se, om fejlen forsvinder. Hvis du har mange rækker, der skal kontrolleres, kan du bruge funktionen ER.TOM() i en tom kolonne for at se, om cellerne virkelig er tomme eller ej. I følgende illustration indeholder celle A2 et skjult mellemrum, som du ikke kan se, og funktionen ER.TOM i E2 returnerer FALSK. Hvorimod A3 er helt tom, og funktionen ER.TOM returnerer SAND.

Brug ER.TOM til at identificere potentielle fejl – formlen i celle E2 er =ER.TOM(A2)

Når du importerer data fra eksterne kilder, kan de i visse tilfælde indlæses i Excel med tegn, som ikke udskrives, f.eks. ^ eller '. Disse tegn kan desværre medføre problemer i formler, og det kan være svært at slette dem. Men du kan bruge funktionen RENS til at fjerne tegnene og konvertere værdierne fra tekst til tal. Du kan derefter kopiere området fra funktionen RENS og nøjes med at indsætte celleværdierne oven over det oprindelige område igen. Sådan gør du: Markér området fra funktionen RENS, og tryk derefter på Ctrl+C. Vælg de oprindelige celler, og klik på Hjem > Indsæt > Indsæt speciel > Værdier.

Brug RENS til at fjerne tegn, der ikke udskrives – formlen i celle E2 er =RENS(A2)

Foranstillede eller efterstillede mellemrum kan undertiden medføre problemer. Excel forsøger generelt at fjerne disse mellemrum i simple værdier. Der fjernes f.eks. mellemrum, hvis du skriver " 123", men det er måske ikke muligt at gøre det samme med datoværdier som f.eks. " 01-01-16". I dette tilfælde kan du bruge funktionen FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE til at fjerne disse foranstillede og efterstillede mellemrum og derefter henvise til den konverterede værdi af FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE i din formel.

I dette eksempel medfører foranstillede mellemrum i datoen i A2 en #VÆRDI!-fejl med =B2-A2. Men ved hjælp af =FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE(A2) kan vi derefter bruge =B2 D2 til at løse fejlen.

Brug FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE() til at fjerne foranstillede eller efterstillede mellemrum – formlen i celle D2 er =FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE(A2)

Højreklik på en celle, som formlen refererer til, og klik derefter på Formatér celler. Sørg for, at formatet ikke er Tekst. I visse tilfælde er det ikke muligt for mere end én celle. Hvis du skal kontrollere flere, skal du indsætte en ny kolonne og bruge funktionen ER.TEKST() til at se, om cellerne er formateret som tekst. I eksemplet herunder er "173 0" ikke et gyldigt tal, så Excel ser det som tekst. Det kan ofte skyldes en slåfejl. Bemærk, at ER.TEKST ikke kan løse fejlen, men bare fortælle dig, om teksten kan være skyld i problemet.

Brug ER.TEKST() til at identificere potentielle fejl, der er forårsaget af ikke-numeriske værdier – formlen i E3 er =ER.TEKST(C3)

Din dataforbindelse kan være blevet utilgængelig på et tidspunkt. Det kan du løse ved at gendanne dataforbindelsen, eller du kan eventuelt overveje at importere dataene. Hvis du ikke har adgang til forbindelsen, kan du bede forfatteren af projektmappen om at oprette en ny fil til dig. Den nye fil skal helst kun have værdier og ingen forbindelser. Det kan gøres ved at kopiere alle cellerne og kun indsætte som værdier. Der skal klikkes på Hjem > Indsæt > Indsæt speciel > Værdier for kun at indsætte som værdier. Dette fjerner alle formler og forbindelser, og fjerner derfor også eventuelle #VALUE-fejl.

Hvis du ikke er sikker på, hvad du skal gøre på nuværende tidspunkt, kan du søge efter lignende spørgsmål i Excel-communityforummet eller stille et af dine egne.

Link til Excel-communityet

Stil et spørgsmål i Excel-communityforummet

Se også

Oversigt over formler i Excel

Sådan undgår du ødelagte formler

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×