Sådan retter du fejlen #N/A

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Fejlen #I/T indikerer generelt, at en formel ikke kan finde det, den er blevet bedt om at lede efter.

Bedste løsning

Den mest almindelige årsag til fejlen #I/T er med funktionerne LOPSLAG, VOPSLAG, OPSLAG eller SAMMENLIGN, hvis en formel ikke kan finde en værdi, der refereres til. Din opslagsværdi findes f.eks. ikke i kildedataene.

Opslagsværdien findes ikke.  Formlen i celle E2 er = VLOOKUP(D2,$D$6:$E$8,2,FALSK).  Værdi Banan blev ikke fundet, så formlen returnerer fejlen #N/A.
Element findes ikke i kildedataene

I dette tilfælde er ordet "Banan"`ikke anført i opslagstabellen, så LOPSLAG returnerer #I/T.

Løsning: Sørg enten for, at opslagsværdien findes i kildedataene, eller brug en fejlbehandler, såsom HVIS.FEJL, i formlen. F.eks. = HVIS.FEJL(FORMEL(),0), der betyder:

  • = HVIS(din formel registrerer, at der er en fejl, vises 0, ellers vises formlens resultat)

Du kan bruge "" til ikke at få vist noget, eller du kan indsætte din egen tekst: =HVIS.FEJL(FORMEL (); "Fejlmeddelelse her")

Hvis du ikke er sikker på, hvad du skal gøre på nuværende tidspunkt, eller hvilken type hjælp du behøver, kan du vælge at søge efter lignende spørgsmål i vores Excel-community eller stille et af dine egne.

Link til Excel-communityet

Bemærk: Klik her, hvis du har brug for hjælp til fejlen #I/T med en bestemt funktion som VOPSLAG eller INDEKS/SAMMENLIGN.

Hvis du ønsker at komme videre, indeholder den følgende tjekliste trin til fejlfinding, som kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad der kan være gået galt i dine formler.

Opslagsværdien og kildedataene er forskellige datatyper. Du forsøger f.eks. at få LOPSLAG til at henvise til et tal, men kildedataene er lagret som tekst.

Forkerte værdityper.  Eksempel, der viser en LOPSLAG-formel, som returnerer fejlen #N/A, fordi opslagselementet er formateret som et tal, men opslagstabellen er formateret som tekst.
Fejlen #I/T forårsaget af forskellige datatyper

Løsning: Sørg for, at datatyperne er ens. Du kan kontrollere celleformater ved at markere en celle eller en række celler, højreklikke, og vælge Formatér celler > Tal (eller trykke på Ctrl+1) og ændre talformatet, hvis det er nødvendigt.

Dialogboksen Formatér celler, der viser fanen Tal og indstillingen Tekst markeret

Tip: Hvis du vil gennemtvinge en formatændring på en hel kolonne, skal du først anvende det ønskede format, og derefter kan du bruge Data > Tekst til kolonner > Udfør.

Du kan bruge funktionen FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE til at fjerne eventuelle foranstillede eller efterstillede mellemrum. I følgende eksempel bruges FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE indlejret i en LOPSLAG-funktion til at fjerne de foranstillede mellemrum fra navnene i A2: A7 og returnere afdelingens navn.

Brug af LOPSLAG med FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE i en matrixformel for at fjerne foranstående/efterstillede mellemrum.  Formlen i celle E3 er {= VLOOKUP(D2,FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE(A2:B7),2,FALSK)} og skal indtastes med CTRL+SKIFT+ENTER.

{= LOPSLAG (D2, FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE (A2:B7), 2, FALSK)}

Bemærk: Dette er en matrixformel, og den skal indtastes med Ctrl+Shift+Enter. Excel ombryder automatisk formlen i klammeparenteser {} for dig. Hvis du forsøger at angive dem selv, viser Excel formlen som tekst.

Som standard skal funktioner, der slår oplysninger op i tabeller, sorteres i stigende rækkefølge. Regnearksfunktionerne LOPSLAG og VOPSLAG indeholder imidlertid et range_lookup-argument, der instruerer funktionen om at finde et nøjagtigt match, selvom tabellen ikke er sorteret. For at finde et nøjagtigt match skal du angive range_lookup-argumentet til FALSK. Bemærk, at brug af SAND, der beder funktionen om at søge efter et omtrentligt match, ikke kun kan medføre fejlen #I/T, det kan også returnere forkerte resultater, som det fremgår af følgende eksempel.

Eksempel på brug af LOPSLAG med SANDT argument for interval_opslag kan medføre fejlbehæftede resultater.
LOPSLAG fejler på grund af brug af argumentet omtrentligt match i en usorteret tabel

I dette tilfælde returnerer "Banan" fejlen #I/T, og "Pære" returnerer en forkert pris. Dette skyldes brug af argumentet SAND, der beder VOPSLAG om at lede efter en omtrentlig værdi i stedet for et nøjagtigt match. Der er ikke noget match, der er tæt på "Banan", og "Pære" (Pear) kommer før "Fersken" (Peach) alfabetisk. I dette tilfælde vil brug af LOPSLAG med argumentet FALSK returnere den korrekte pris for "Pære", men "Banan" vil stadig resultere i fejlen #I/T, fordi der ikke er noget svarende til "Banan" på opslagslisten.

Hvis du bruger funktionen SAMMENLIGN, kan du prøve at ændre værdien i argumentet match_type for at angive tabellens sorteringsrækkefølge. Hvis du vil finde et nøjagtigt match, skal du angive argumentet match_type til 0 (nul).

Dette løser du ved at sikre dig, at det område, der refereres af matrixformlen, har det samme antal rækker og kolonner som det celleområde, hvor matrixformlen er angivet, eller du kan angive matrixformlen i færre eller flere celler, så det passer med områdereferencen i formlen.

I dette eksempel refererer celle E2 til områder med uoverensstemmelser:

Eksempel på matrixformel med intervalreferencer, der ikke stemmer overens, hvilket medfører fejlen #N/A.  Formlen i celle E2 er {= SUM(IF(A2:A11=D2,B2:B5))}, og skal indtastes med CTRL+ SKIFT+ENTER.

{=SUM(HVIS(A2:A11=D2,B2:B5))}

For at få formlen til at beregne korrekt, skal den ændres så begge områder afspejler række 2-11.

{=SUM(HVIS(A2:A11=D2,B2:B11))}

Bemærk: Dette er en matrixformel, og den skal indtastes med Ctrl+Shift+Enter. Excel ombryder automatisk formlen i klammeparenteser {} for dig. Hvis du forsøger at angive dem selv, viser Excel formlen som tekst.

Eksempel på #N/A angivet i celler, som forhindrer, at en SUM-formel beregner korrekt.

I dette tilfælde har maj-december #I/T-værdier, så i alt kan ikke beregnes, og fejlen #I/T returneres i stedet.

Det retter du ved at kontrollere formelsyntaksen for den funktion, du bruger, og angive alle de nødvendige argumenter i den formel, der returnerer fejlen. Dette kræver muligvis, at du åbner Visual Basic Editor (VBE) for at kontrollere funktionen. Du kan få adgang til VBE fra fanen Udvikler eller med ALT+F11.

Det løser du ved at kontrollere, at projektmappen, der indeholder den brugerdefinerede funktion, er åben, og at funktionen fungerer korrekt.

Det løser du ved at kontrollere, at argumenterne i funktionen er korrekte og anvendes i den korrekte placering.

For at løse dette problem skal du trykke på Ctrl+Alt+F9 for at genberegne arket

Hvis du er usikker på de korrekte argumenter, kan du bruge guiden Funktion som en hjælp. Markér cellen med den pågældende formel, og gå derefter til fanen Formel på båndet og tryk på Indsæt funktion.

Knappen Indsæt funktion.

Excel indlæser automatisk guiden for dig:

Eksempel på dialogboksen Formelguide.

Når du klikker på hvert argument, giver Excel dig de relevante oplysninger for hver enkelt.

#I/T kan være nyttig! Det er almindelig praksis at bruge #I/T, når du bruger data for diagrammer som i det følgende eksempel, da # I/T-værdier ikke plottes i et diagram. Her er eksempler på, hvordan et diagram ser ud med 0'er i forhold til #I/T.

Eksempel på et kurvediagram, der plotter 0-værdier.

I det forrige eksempel kan du se, at 0-værdierne er plottet og vises som en flad linje nederst i diagrammet og derefter stiger for at vise totalen. I følgende eksempel vises 0-værdierne erstattet med #I/T.

Eksempel på et kurvediagram, der ikke plotter #N/A-værdier.

Du kan finde flere oplysninger om en #I/T-fejl, der vises i en bestemt funktion, i nedenstående emner:

Øverst på siden

Har du et bestemt spørgsmål til en funktion?

Send et spørgsmål i forummet Excel community

Hjælp os med at forbedre Excel

Har du forslag til, hvordan vi kan forbedre den næste version af Excel? Hvis det er tilfældet, skal du gå til emner i Excel User Voice

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Se også

Konvertér tal lagret som tekst til tal

Funktionen LOPSLAG

Funktionen VOPSLAG

Funktionen OPSLAG

Funktionen SAMMENLIGN

Oversigt over formler i Excel

Sådan undgår du ødelagte formler

Brug fejlkontrol til at registrere fejl i formler

Tastaturgenveje i Excel 2016 til Windows

Tastaturgenveje i Excel 2016 til Mac

Alle Excel-funktioner (alfabetisk)

Alle Excel-funktioner (efter kategori)

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×