Sådan opdateres kategorier og kalenderetiketter fra tidligere versioner til Office Outlook 2007

I Microsoft Office Outlook 2007 er der knyttet farver til kategorier, og kategorierne kaldes derfor farvekategori. Ved at knytte farver til kategoriserede emner og anbringe farverne på fremtrædende steder i åbne emner, f.eks. kontaktpersoner, og i tabel, f.eks. Indbakke, kan du let identificere og spore kategoriserede emner.

Når du opgraderer til Office Outlook 2007 fra en tidligere version af Outlook, er dine kategorier og kategoriserede emner stadig tilgængelige. Kalenderetiketter erstattes med farvekategorier.

Denne artikel indeholder

Hvad sker der med mine eksisterende kategorier, når jeg har opgraderet til Office Outlook 2007?

Hvordan ser kategoriserede emner ud, og hvordan fungerer de, når jeg skifter mellem versioner af Outlook?

Hvad sker der med mine eksisterende kategorier, når jeg har opgraderet til Office Outlook 2007?

 • Kategorier fra tidligere versioner af Outlook fungerer fortsat på samme måde. Du kan f.eks. stadig gruppere og søge i kategoriserede emner. I Office Outlook 2007 er kolonnen Kategorier mere synlig, og du kan let sortere kategoriserede emner.

 • Kalenderetiketter fra tidligere versioner er blevet erstattet af farvekategorier i Office Outlook 2007. Farvekategorierne har samme funktion som kalenderetiketter. De kalenderemner, der er knyttet til kalenderetiketterne, får samme farve eller en farve, der ligger så tæt op ad den som muligt, i Office Outlook 2007.

 • Den nye menu Kategoriser Knapflade i Office Outlook 2007 indeholder seks nye standardfarvekategorier, som har navn efter de respektive farver, f.eks. Rød kategori. Menuen viser også de kategorier, der er tildelt kontaktpersoner og noter, eller kalenderetiketter, som er tildelt i tidligere versioner af Outlook. I menuen vises op til 15 farvekategorier ad gangen. Du kan se den komplette liste over tilgængelige farvekategorier, som omfatter de nye standardfarvekategorier, alle dine tidligere kategorier og de tidligere kalenderetiketter (der nu tildeles som farvekategorier) ved at klikke på Alle kategorier i menuen.

 • Som en foranstaltning mod utilsignet tilføjelse af kategorier, der modtages fra andre, på modtagerkategorilister tilføjes farvekategorier, der kun blev tildelt e-mail-emner, ikke automatisk på listen i Office Outlook 2007.

 • Kategorier, som er tildelt i både Office Outlook 2007 og tidligere versioner af Outlook, er synlige i åbne elementer, f.eks. brevhoveder til meddelelser, åbne kontaktpersoner og åbne kalenderemner. Du kan se den tildelte farve og navnet på farvekategorien øverst i disse emner. Hvis et emne tildeles flere kategorier, kan alle kategorier ses.

 • Hvis et postemne tildeles flere kategorier i flerlinjevisningen i indbakken, vises der højst tre farver ad gangen i kolonnen Kategorier. Alle tildelte kategorinavne og -farver vises dog øverst i det åbne emne. I enkeltlinjevisning kan du dog se alle tildelte kategorier i kolonnen.

  Brug enkeltlinjevisning i Indbakke til at se kolonner

  Du kan hurtigt skifte mellem enkeltlinje- og flerlinjevisning ved at trække dit indbakkevindue, så det bliver bredere eller smallere. Kolonneoverskrifter, f.eks. Kategoriser, er kun synlige i enkeltlinjevisning.

 • Tidligere kategoriserede noter og kalenderemner vises med samme farver som tidligere eller med den farve, der kommer tættest på, i Office Outlook 2007.

 • Hovedkategorilisten fra tidligere versioner af Outlook er ikke medtaget i Office Outlook 2007. Alle kategorier, som ikke er tildelt et element, der er medtaget i opgraderingen, medtages ikke i Office Outlook 2007.

 • Der er føjet en ny Kategoriseret post-søgemappe til Søgemapper i Navigationsrude, hvor du kan se en visning med alle de kategoriserede e-mail-emner. Du kan sortere og gruppere de kategoriserede emner i denne mappe.

 • Du kan manuelt opgradere emnerne på andre Outlook-oplagringssteder, f.eks. Arkivmapper, til Office Outlook 2007. Højreklik på mappen for stedet, klik på Egenskaber for mappenavn, og klik derefter på Opgrader til farvekategorier.

Toppen af siden

Hvordan ser kategoriserede emner ud, og hvordan fungerer de, når jeg skifter mellem versioner af Outlook?

 • Kategorier fra alle versioner fungerer forsat på samme måde. Du kan f.eks. stadig gruppere og søge i kategoriserede emner.

 • Hvis du tildeler et element i Office Outlook 2007 en farvekategori og ser på elementet i en tidligere version af Outlook, er navnet på den tildelte farvekategori kun synligt i kolonnen Kategorier i en tabelvisning. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at rulle for at se kolonnen Kategorier. Hvis du tildeler et element i en tidligere version en kategori og derefter ser på elementet i Office Outlook 2007, kan du se kategoriens navn og den nærmeste farvependant.

  Bemærk: Hvis du skal arbejde i forskellige versioner af Outlook, kan du let koordinere farvekategorinavne og -farver, så de stemmer overens i de forskellige versioner.

 • Når et emne er kategoriseret i den tidligere version, og emnet åbnes i Office Outlook 2007, fremstår farveblokken i kolonnen Kategorier forskelligt i tabelvisninger. Selvom farven i Office Outlook 2007 ligger så tæt som muligt op ad den oprindelige farve, vises den som en flad farveblok, så den kan skelnes fra emner, som kategoriseres i Office Outlook 2007, og som har en mindre farveblok med afrundede hjørner.

 • Hvis du tildeler en kontaktperson eller et kalenderemne i Office Outlook 2007 en farvekategori og derefter åbner elementet i en tidligere version, kan du se navnet på den tildelte farvekategori nederst i det åbne element i feltet Kategorier. Ved kalenderemnet kan du også se den farve, der er knyttet til farvekategorien, i feltet Kalenderetiket. Farven er den samme som i Office Outlook 2007 eller så tæt på som muligt.

 • Hvis du tildeler en note i Office Outlook 2007 en farvekategori og derefter åbner noten i en tidligere version af Outlook, har den samme farve eller så tæt på som muligt.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×