Søge efter poster i Business Contact Manager

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Søge forretningsposter er en hurtig måde at finde en eller flere poster med de oplysninger, du vil have vist. Brug Søg til at identificere værdiskabende eller høj prioritet projekter, for eksempel eller for at finde alle de konti, forretningskontakter, forretningsprojekter og salgsmuligheder, der er tildelt til dig til at administrere.

I denne artikel beskrives, hvordan du bruger søgefunktionerne til at finde Business Contact Manager til Outlook poster.

Hvad vil du foretage dig?

Søg forretningsposter

Gentage en seneste søgning

Forslag til søgning

Avancerede søgeindstillinger

Udvide omfanget af en søgning

Afgræns dine søgeresultater

Bruge søgemapper

Oprette en søgemappe

Søge efter forretningsposter

Du kan søge hver type post i Business Contact Manager til Outlook samt andre oplysninger, som resultaterne af marketingaktiviteter.

Når du starter en søgning, kontrolleres al tekst i nøgle-felterne i den valgte posttype for de oplysninger, du vil finde, herunder alle de brugerdefinerede eller brugerdefineret, felter. Hvis du vil, kan du søge næsten alle felter af posttypen af.

 1. Klik på en af følgende mapper under Business Contact Manager i navigationsruden for at få vist arbejdsområdet:

  Administration af kontakter.

  Salg.

  Marketing.

  Projektstyring.

 2. I arbejdsområdet skal du klikke på den fane, der indeholder den type post, som du vil søge efter.

 3. I feltet Søg i "(navn på liste)" under fanen skal du skrive et udtryk, som du tror findes i de poster, du vil finde, f.eks. by, postnummer eller et delvist navn. Hvis du skriver flere søgeord, f.eks. Jesper 555, vil søgeresultaterne indeholde de poster, der indeholder begge ordene.

Hvordan kan jeg søge poster i kommunikationsoversigten?

Du kan søge efter elementer i kommunikationsoversigten for individuelle poster, eller du kan søge i hele mappen Kommunikationsoversigt.

Søge i kommunikationsoversigten for en post    Dobbeltklik på posten for at åbne den, og klik derefter på knappen Oversigt på båndet.

Sådan søger du mappen Kommunikationsoversigt    Klik på Kommunikationsoversigt i navigationsruden under Business Contact Manager.

Tip: Søgeoperatorer som AND og OR angiver forholdet mellem søgeordene. Standardoperatoren er AND. Hvis du ikke inkluderer en operator med flere søgeord, f.eks. Jesper OR 555, vil søgningen kun medtage de poster, der indeholder alle de søgeord, du har angivet.

 1. Klik på Søg knappen Knappen Søg . Søgeresultaterne vises under fanen. Navnet på fanen ændringerne medtage ord (Søgeresultater).

Bemærk: Søgefunktionen i Business Contact Manager til Outlook søger ikke i søgeresultaterne.

 1. Når du er færdig, skal du klikke på Luk søgning knappen Knappen luk på gadget .

  Tip: Du kan også filter på listen over poster på en fane, højreklik på fanen, og klik derefter på Rediger. Klik på knappen Filter, og derefter angive de kriterier, du ønsker. Du kan finde flere oplysninger om filtre, kan du se filtrere poster i Business Contact Manager.

Toppen af siden

Gentage en tidligere søgning

Hvis du har brug for at få vist et sæt søgeresultater igen, efter at du har lukket søgeresultaterne, kan du hurtigt gentage søgningen uden at angive søgekriterierne igen. De 10 nyeste søgninger gemmes automatisk for hver enkelt fane.

Bemærk: Seneste søgninger kan ikke anvendes til andre faner.

 1. Klik i feltet Søg under en vilkårlig fane i et arbejdsområde.

 2. Klik på fanen Søg på båndet, hvis det er nødvendigt.

 3. Klik på Seneste søgninger Knappen Seneste søgning i gruppen Indstillinger. Søgninger identificeres af kriterierne med den seneste søgning øverst på listen.

 4. Klik på den søgning, du vil gentage. De poster, der stemmer overens med søgekriterierne, vises i ruden med søgeresultater.

Hvis du vil oprette en liste, der kan genbruges, anbefaler vi, at du opretter en ny fane i arbejdsområde og anvende et filter. Klik på knappen Opret ny fane i arbejdsområdet, og angiv derefter oplysningerne. Se oplysningerne på fanerne i artiklen styre dine Business Contact Manager-arbejdsområder kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en ny fane.

Tip: Du kan starte en markedsføringsaktivitet fra et sæt af søgeresultaterne ved at vælge alle poster i resultaterne, højreklikke og derefter klikke på Opret og typen marketingaktivitet, du vil starte. Finde flere oplysninger om at åbne marketingaktiviteter, markedsføre dine produkter og tjenester i Business Contact Manager.

Toppen af siden

Forslag til søgninger

 • Hvis du ikke er sikker på, hvordan et ord staves, f.eks. et navn, skal du blot skrive nogle få bogstaver.

 • Søgefunktionen gennemsøger al den tekst, der er angivet i de vigtige felter i hver enkelt post, du søger i, så søgeresultaterne kan være bredere, end du forventer. Hvis du f.eks. skrev Chicago som et søgeord, vil du få vist kontaktpersoner med adresser i Chicago samt dem, der har Chicago i firmanavnet, i søgeresultaterne.

 • Du kan angive mere end ét søgeord, f.eks. et navn eller en by, i feltet Søg.

 • Standardsøgeoperatoren er AND. Hvis du ikke bruger andre operatorer, er det kun de poster, der stemmer overens med alle søgekriterierne, der vises.

 • Brug operatorer (= < > OR) enkeltvis eller sammen mellem søgeord for at begrænse antallet af søgeresultater.

Skriv operatorerne AND og OR med store bogstaver.

Toppen af siden

Avancerede søgeindstillinger

Du kan bevæge dig ud over basissøgningen i forretningsposterne for enten at udvide eller begrænse omfanget af søgningen.

Brug indstillinger for område for at udvide din søgefeltet. Hvis du søger forretningskontaktposter, men du vil medtage kundeemner i søgeresultaterne, kan du medtage andre poster af samme type i din søgning.

Brug indstillingerne Afgræns for at begrænse søgningen til bestemte felter, herunder eventuelle brugerdefinerede felter. Klik på et vilkårligt felt i gruppen for at føje den type oplysninger til søgekriterierne.

Toppen af siden

Udvide omfanget af en søgning

Når du starter en søgning, kan du ændre dets omfang for at medtage flere poster af samme type, eller alle Business Contact Manager til Outlook poster og elementer. Prøv denne procedure, hvis du ikke kan finde en post, hvor du forventede at finde den.

Hvis du vil have nogen poster – elementer i kommunikationsoversigten, salgsmulighedsposter, sammenkædede konti og så videre –, der er knyttet til en bestemt forretningskontakt, kan du udvide søgningen til at omfatte automatisk alle posterne i din søgning, herunder eventuelle brugerdefinerede posttyper.

Når du har startet en søgning, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at udvide omfanget af søgningen.

 1. Klik på en af følgende i gruppen Omfang under fanen Søg på båndet:

  • Alle typer (postnavn) Denne indstilling udvider søgningen til at omfatte alle posttyper, som er baseret på den valgte posttype.

  • Alle elementer i Business Contact Manager Denne indstilling ( Knappen Søg i alle BCM-elementer ) udvider søgeresultaterne for at medtage alle Business Contact Manager til Outlook-poster og elementer, herunder poster i kommunikationsoversigten.

   Bemærk: Outlook-elementer, som aftaler og e-mail-meddelelser, medtages ikke i søgeresultaterne.

 2. Vend tilbage til de oprindelige søgeresultater ved at klikke på Aktuel fane på båndet.

Toppen af siden

Begrænse søgeresultaterne

Du kan når som helst under en søgning tilføje søgekriterier for at begrænse de viste søgeresultater. Tilføj søgeværdier for næsten alle felter i den valgte posttype.

Når du har startet en søgning, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at begrænse omfanget af søgningen.

 1. Klik på en hvilken som helst af følgende indstillinger i gruppen Afgræns under fanen Søg på båndet for at medtage kriterierne i søgningen:

Når du klikker på...

Inkluderes følgende i søgeresultaterne...

Indstilling af navn (etiket varierer med de poster, du søger)

Alle de poster, der indeholder det navn eller en del af det navn, du skriver i feltet Søg.

Tildelt til, og klik derefter på et navn på listen

Alle de poster, der er tildelt til det brugernavn, du har valgt.

Kampagnens  (poster kun til marketingaktivitet)

De marketingaktivitetsposter, der tilhører den eller de kampagner med det navn, du skriver i feltet Kampagne.

Markeret med flag

De poster, der er blevet mærket.

Salgsfaser  (for salgsmulighedsposter kun)

De salgsmulighedsposter, der er i salgsfasen (f.eks. oprettelse eller kvalificering), som du klikker på på listen.

Status  (for marketingaktivitet, forretningsprojekt og projektopgaveposter kun)

De poster, der er markeret med den status, du klikkede på på listen Status.

Kategorier

De poster, der er blevet tildelt den kategori, du klikkede på på listen Kategorier.

Overordnede indstilling (etiket varierer med de poster, du søger)

De poster, der er knyttet til et firma eller et projekt med det navn, du skriver i feltet Søg.

Formularfelter Knappen Formularfelter

Alle de poster, der indeholder den samme værdi i felterne, som du skriver eller vælger i feltet Søg for de felter, du klikker på på listen Formularfelter.

 1. Klik på Søg for at få vist søgeresultaterne.

Tip: Hver valg, du foretager i gruppen Afgræns tilføjes som et felt under feltet Søg. Du kan gennemse og ændre disse kriterier og køre yderligere søgninger, så længe søgefeltet er fremhævet.

Toppen af siden

Brug af søgemapper

Søgemapper er på samme måde som faner i et arbejdsområde en praktisk måde nemt at få vist nøjagtig de oplysninger, du søger.

Søgemapper Business Contact Manager til Outlook vises i navigationsruden, når du klikker på Mail. Klik på en mappe for at få vist de poster, den indeholder.

Du kan oprette og bruge søgemapper efter behov. De fungerer på samme måde som en filtreret liste under en fane. Det er dog meget mere ressourcekrævende at bruge søgemapper i forhold til faner, da det kræver mere at holde dataene opdaterede. Faner opdateres, når de er synlige, men søgemapper opdateres hele tiden, uanset om de er vist eller ej.

Vi anbefaler, at du begrænse antallet af Søgemapper, som du opretter, og i stedet bruge faner, når du har brug at oprette en liste, der kan genbruges. Du kan oprette op til 20 faner i de enkelte arbejdsområder. Oplysninger om oprettelse af faner fra filtrerede lister, i afsnittet under faner i artiklen styre dine Business Contact Manager-arbejdsområder .

Oprette en søgemappe

 1. Klik på Post i navigationsruden.

 2. Højreklik på Søgemapper under Business Contact Manager, og klik derefter på Ny søgemappe.

 3. Skriv et navn på mappen i dialogboksen Ny søgemappe.

 4. Klik på den posttype, som søgemappen skal indeholde.

Du kan vælge posttyper som forretningskontakter, konti, salgsmuligheder, forretningsprojekter og projektopgaver, eller Kommunikationsoversigt poster som forretningskontaktperson, oversigt over konto, oversigt over salgsmulighed og oversigt over Business Project. Oversigt oversigtsmapper indeholder elementer i kommunikationsoversigten for de valgte posttyper.

Tip: Hvis du opretter en mappe med konto- eller Business Contact-baserede poster, kan du bruge søgemappen som modtagerliste i en marketingaktivitet. Blot vælge posterne, og klik derefter på båndet i gruppen Kommuniker, skal du klikke på Marketing, og klik derefter på den aktivitet, som du vil starte.

 1. Klik på knappen Filter for at åbne dialogboksen Filter. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på de indstillinger, du vil medtage i filtreringsresultaterne, under fanen Enkelt filter.

  • Klik på fanen Avanceret filter for at oprette en eller flere forespørgsler for at begrænse filtreringsresultaterne yderligere.

  • Klik på fanen Gennemse resultater for at få vist listen over poster. Fjern markeringen i de afkrydsningsfelter, du ikke vil medtage i resultaterne.

   Du kan finde flere oplysninger om brug af filtre, kan du se filtrere poster i Business Contact Manager.

 2. Klik på OK for at gemme resultaterne som en søgemappe.

  Mappen vises i navigationsruden under mappen Business Contact Manager.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×