Office
Log på
Skriv og rediger

Søg efter og erstat tekst

Søge efter og erstatte tekst og andre data i et Word-dokument

Word byder på adskillige muligheder for at finde specifikt indhold i dokumentet. Du kan søge efter og erstatte elementer som f.eks. tekst, billeder, billedtekster, bogmærker eller bestemte typer formatering, f.eks. afsnit eller sideskift. Du kan bruge kommandoen Gå til for at finde en bestemt forekomst af indhold i dokumentet, og du kan også udvide søgningen ved hjælp af jokertegn, koder eller regulære udtryk for at finde ord eller sætninger, der indeholder bestemte tegn eller kombinationer af tegn.

Bemærkninger!: 

 • Word Online omfatter i øjeblikket kun grundlæggende Søg og erstat-funktioner. Åbn dokumentet i Word på computeren for at bruge de avancerede Søg og erstat-funktioner, f.eks. at finde objekter, finde formatering, bruge Gå til og bruge jokertegn, koder og regulære udtryk.

 • Noget af det, der står i dette emne, gælder ikke for alle sprog.

Søg og erstat

Du kan hurtigt søge efter alle forekomster af et bestemt ord eller udtryk.

 1. Vælg Søg i gruppen Redigering under fanen Hjem. Eller tryk på Ctrl+B på tastaturet.

  Indstillingen Søg under fanen Hjem

  Ruden Navigation vises.

  Navigationsrude
 2. Skriv den tekst, du vil finde, i søgefeltet. Alle forekomster af den fundne tekst fremhæves i dokumentet, og de står angivet i ruden Navigation.

  Resultaterne af søgningen er fremhævet i dokumentet og navigationsruden
 3. Gennemse resultaterne ved hjælp af pil op og pil ned.

Bemærk!: Hvis du foretager en ændring i dokumentet, og søgeresultaterne forsvinder, skal du klikke på pil ned under søgefeltet for at få vist listen med resultater igen.

 1. Vælg Erstat i gruppen Redigering under fanen Hjem. Eller tryk på Ctrl+H på tastaturet.

  Indstillingen Erstat er fremhævet på fanen Hjem.

 2. Skriv den tekst, du vil søge efter og erstatte, i feltet Søg efter.

 3. Skriv erstatningsteksten i feltet Erstat med.

  Søge efter og erstatte tekst

 4. Vælg Find næste, og gør derefter et af følgende:

  • Hvis du vil erstatte den fremhævede tekst, skal du klikke på Erstat.

  • Hvis du vil erstatte alle forekomster af teksten i dit dokument, skal du klikke på Erstat alle.

  • Hvis du vil springe denne forekomst af teksten over og gå videre til den næste forekomst, skal du klikke på Find næste.

  Fanen Erstat i dialogboksen Søg og erstat

  Bemærk!: I Word Online er der ingen Find næste-knap. Gennemse resultaterne ved hjælp af pil op og pil ned for at erstatte forekomster af fremhævet tekst.

Hvis du vil søge efter objekter som f.eks. tabeller, grafik, kommentarer, fodnoter, slutnoter eller ligninger, skal du gøre følgende:

 1. Klik på Søg i gruppen Redigering under fanen Hjem. Eller tryk på CTRL+F på tastaturet.

  Indstillingen Søg under fanen Hjem

  Ruden Navigation vises.

  Navigationsrude
 2. Klik på pilen på højre side af søgefeltet, og vælg derefter en indstilling på listen.

  Liste over indstillinger til at finde objekter

  Søgeresultaterne vises nedenfor i søgefeltet.

 3. Vælg et resultat for at få vist det i dokumentet, eller gennemse alle resultaterne ved at klikke på pilene.

Leder du efter dialogboksen Søg og erstat?

Hvis du vil foretage en avanceret søgning ved hjælp af dialogboksen Søg og erstat, skal du gøre et af følgende:

 • Vælg pilen ud for Søg i gruppen Redigering under fanen Hjem, og vælg derefter Avanceret søgning.

  eller

 • Klik på pilen i højre side af søgefeltet i ruden Navigation, og vælg derefter Avanceret søgning.

Klik på Flere i dialogboksen Søg og erstat for at få detaljerede søgeindstillinger.

Bemærk!: Hvis du vil have et mindre sæt avancerede søgekriterier, f.eks. Forskel på store og små bogstaver eller Kun hele ord, skal du vælge pilen i højre side af søgefeltet i ruden Navigation og derefter vælge Indstillinger.

Du kan søge efter og erstatte eller fjerne tegnformatering i dokumentet. Du kan f.eks. søge efter et bestemt ord eller udtryk og ændre skriftfarven, eller du kan søge efter en bestemt formatering, f.eks. fed, eller fremhævet og ændre den.

 1. Vælg Erstat i gruppen Redigering under fanen Hjem. Eller tryk på Ctrl+H på tastaturet.

  Indstillingen Erstat er fremhævet på fanen Hjem.

 2. Hvis du ikke kan se knappen Format, skal du klikke på Flere.

  Knappen Mere

 3. For at søge efter tekst med bestemt formatering skal du skrive teksten i feltet Søg efter. Vil du kun finde formatering, skal du undlade at udfylde feltet.

 4. Klik på Format, og vælg derefter de formater, du vil søge efter og erstatte. Hvis du f.eks. vil finde fremhævet tekst, skal du klikke på Format > Fremhæv. Hvis du vil finde fed tekst, skal du klikke på Format > Skrifttype og derefter skal du vælge Fed på listen Typografi i dialogboksen Søg efter skrifttype.

 5. Klik på feltet Erstat med, klik på Format, og vælg derefter erstatningsformaterne, sådan som det er beskrevet på trin 4.

  Bemærk!: Hvis du også vil erstatte teksten, skal du skrive erstatningsteksten i feltet Erstat med.

 6. Hvis du vil søge efter og erstatte hver forekomst af den angivne formatering, skal du klikke på Find næste, og derefter klikke på Erstat. Vil du erstatte alle forekomster af den angivne formatering, skal du klikke på Erstat alle.

Du kan søge efter og erstatte specialtegn og dokumentelementer som tabulatorer og afsnitstegn (vognretur) og manuelle sideskift. Du kan f.eks. finde alle forekomster af dobbelt linjeafstand (to afsnitstegn) og erstatte dem med enkelt linjeafstand (ét afsnitstegn).

Tip!: Hvis du vil have vist skjulte formateringssymboler, f.eks. mellemrum, afsnitstegn og sideskift, skal du klikke på i gruppen Afsnit under fanen Hjem.

 1. Klik på pilen ud for Søg i gruppen Redigering under fanen Hjem, og klik derefter på Avanceret søgning.

  Indstillingen Avanceret søgning i menuen Søg

 2. Hvis du ikke kan se knappen Speciel, skal du klikke på Mere.

  Knappen Mere

 3. Klik på Speciel, og klik derefter på det ønskede element.

 4. Hvis du vil erstatte elementet, skal du klikke på fanen Erstat og derefter indtaste det, du vil erstatte med, i feltet Erstat med.

 5. Hvis du vil søge efter og erstatte hver forekomst af det angivne element, skal du klikke på Find næste, og derefter klikke på Erstat. Vil du erstatte alle forekomster af det angivne element, skal du klikke på Erstat alle.

Find vha. Gå til

 1. Klik på pilen ud for Søg i gruppen Redigering under fanen Startside, og klik derefter på Gå til.

  Indstillingen Gå til i menuen Søg

 2. I feltet Gå til hvad skal du klikke på elementets type.

 3. Gør et af følgende:

  • For at gå til et bestemt element skal du skrive de relevante identifikationsoplysninger for elementet i feltet Indtast elementtype og derefter klikke på Gå til.

  • For at gå til det næste eller forrige element af den angivne type skal du lade feltet Enter være tomt og derefter klikke på Næste eller Forrige.

Søg ved hjælp af jokertegn

Brug jokertegn til at søge efter tekst. Du kan f.eks. bruge jokertegnet stjerne (*) til at søge efter en tegnstreng (for eksempel vil "s*r" finde "sær" og "stor").

 1. Klik på pilen ud for Søg i gruppen Redigering under fanen Hjem, og klik derefter på Avanceret søgning.

  Indstillingen Avanceret søgning i menuen Søg

 2. Markér afkrydsningsfeltet Brug jokertegn.

  Hvis afkrydsningsfeltet Brug jokertegn ikke vises, skal du klikke på Flere.

  Knappen Mere

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • For at vælge et jokertegn på en liste skal du klikke på Speciel, klikke på et jokertegn og derefter skrive eventuel yderligere tekst i feltet Find hvad. Du finder flere oplysninger i tabellen Jokertegn for elementer, du vil søge efter og erstatte nedenfor.

  • Skriv et jokertegn direkte i feltet Find hvad. Du finder flere oplysninger i tabellen Jokertegn for elementer, du vil søge efter og erstatte nedenfor.

 4. Hvis du vil erstatte elementet, skal du klikke på fanen Erstat og derefter indtaste det, du vil erstatte med, i feltet Erstat med.

 5. Klik på Find næste eller Find alle og klik derefter på Erstat, eller klik på Erstat alle for at erstatte alle forekomster af elementet.

  Bemærk!: Tryk på Esc for at annullere den igangværende søgning.

Brug parenteser ( ) til at oprette grupper af jokertegn og tekst i feltet Find hvad, og brug derefter \n i feltet Erstat med til at bruge resultatet af hvert udtryk.

Du kan bruge jokertegnet \n til at søge efter et udtryk og derefter erstatte det med det omarrangerede udtryk. Du kan f.eks. skrive (Ashton) (Chris) i feltet Find hvad og \2 \1 i feltet Erstat med. Word finder Ashton Chris og erstatter det med Chris Ashton.

 • Når afkrydsningsfeltet Brug jokertegn er markeret, finder Word kun nøjagtigt den tekst, du angiver. Bemærk, at afkrydsningsfelterne Forskel på store og små bogstaver og Kun hele ord ikke er tilgængelige (nedtonet) for at vise, at disse indstillinger automatisk er aktiveret. Du kan ikke deaktivere disse indstillinger.

 • Hvis du vil søge efter et tegn, der er defineret som et jokertegn, skal du skrive en omvendt skråstreg (\) foran tegnet. Skriv f.eks. \? for at finde et spørgsmålstegn, eller \\ for at finde en omvendt skråstreg (dette kaldes ofte et “escape-tegn”).

 • Du kan bruge parenteser til at gruppere jokertegnene og teksten samt til at angive evalueringsrækkefølgen. Skriv f.eks. <(for)*(else)> for at søge "forkortelse" og "forkølelse".

Hvis du vil finde

Skal du skrive

Eksempel

Et vilkårligt enkelt tegn, herunder mellemrum og tegnsætningstegn

?

s?t finder sat, set og s t.

Et af disse tegn

[ ]

v[io]n finder vin og von.

Et vilkårligt enkelt tegn i dette interval

[-]

[f-h]ad finder fad, gad og had. Intervallerne skal være i stigende rækkefølge.

Starten af et ord

<

<(inter) finder interessant og interagere, men ikke splinter.

Slutningen af et ord

>

(ind)> finder ind og pind, men ikke spinde.

Udtryk

()

Word husker resultatet i en søgehandling og bruger det til en erstatningshandling.

Ethvert enkelttegn undtagen tegnene i intervallet i de kantede parenteser

[!x-z]

l[!a-m]n finder lyn og lån, men ikke len eller lan.

Nøjagtigt n forekomster af det forrige tegn eller udtryk

{n}

fe{2}d finder feed men ikke fed.

Mindst n forekomster af det forrige tegn eller udtryk

{n,}

fe{1,}d finder fed og feed.

Mellem n og m forekomster af det forrige tegn eller udtryk

{n,m}

10{1,3} finder 10, 100 og 1000.

En eller flere forekomster af det forrige tegn eller udtryk

@

An@e finder Ane og Anne.

En vilkårlig tegnstreng, herunder mellemrum og tegnsætningstegn

*

s*d finder sad, smid og særligt blid.

Bruge koder til at finde bogstaver, formatering, felter eller specialtegn

Hvis du vil finde

Skal du skrive

Afsnitsmærke ( Afsnitsmærke )

^p (fungerer ikke i feltet Søg efter, når indstillingen Brug jokertegn er aktiveret) eller ^13

Tabulatortegn ( Tabulatortegn )

^t eller ^9

ASCII-tegn

^ nnn, hvor nnn er tegnkoden

ANSI-tegn

^0 nnn, hvor 0 er nul, og nnn er tegnkoden

Lang tankestreg ( — )

^+

Kort tankestreg ( – )

^=

Indsætningstegn

^^

Manuelt linjeskift ( Manuelt linjeskift )

^l eller ^11

Spalteskift

^n eller ^14

Side- eller sektionsskift

^12 (indsætter et sideskift ved erstatning)

Manuelt sideskift

^m (finder eller erstatter også sektionsskift, når indstillingen Brug jokertegn er aktiveret)

Hårdt mellemrum ( Hårdt mellemrum )

"s"

Hård bindestreg ( Hård bindestreg )

^~

Blød bindestreg ( Blød bindestreg )

^-

Hvis du vil finde

Skal du skrive

Vilkårligt tegn

^?

Vilkårligt ciffer

^#

Vilkårligt bogstav

^$

Billede eller grafik (kun indbygget)

^g

Fodnotetegn

^f eller ^2

Slutnotetegn

^e

Felt (når feltkoder er synlige)

^d eller ^19 eller ^21

Kommentar (når kommentarer er indbygget)

^a eller ^5

Sektionsskift

^b

Blanktegn

^ w (vilkårligt område eller en kombination af almindelige og hårde mellemrum og tabulatortegn)

For at erstatte med dette...

Skal du skrive

Indhold fra Udklipsholder

^c

Tekst i boksen Søg

^&

Søge efter og erstatte tekst ved hjælp af regulære udtryk (avanceret)

Du kan automatisere mange Søg og erstat-opgaver ved hjælp af jokertegn for at opbygge regulære udtryk, som er kombinationer af ordret tekst og jokertegn. Tegnene i ordret tekst angiver den tekst, der skal findes i destinationens tekststreng. Jokertegn angiver den tekst, der kan variere i destinationsstrengen. Du kan f.eks. bruge normale udtryk til at finde og fjerne dublerede rækker fra en stor tabel eller transponere en liste over navne (ændre dem fra "Fornavn Efternavn" til "Efternavn, Fornavn").

Her er et eksempel, du kan prøve. Trinnene i dette afsnit beskriver, hvordan du bruger et regulært udtryk, der ombytter navne. Husk, at du altid kan bruge dialogboksen Søg og erstat til at køre dine regulære udtryk. Husk også, at hvis et udtryk ikke fungerer efter hensigten, kan du altid trykke på Ctrl+Z for at fortryde ændringerne og derefter prøve med et andet udtryk.

 1. Start Word, og Åbn et nyt, tomt dokument.

 2. Kopiér følgende navne ind i dokumentet.

  Josh Barnhill

  Doris Hartwig

  Tamara Johnston

  Daniel Shimshoni

 3. Under fanen Hjem skal du i gruppen Redigering klikke på Erstat for at åbne dialogboksen Søg og erstat.

  Indstillingen Erstat er fremhævet på fanen Hjem.

 4. Hvis afkrydsningsfeltet Brug jokertegn ikke vises, skal du klikke på Flere og derefter markere afkrydsningsfeltet. Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet, behandler Word jokertegn som tekst.

 5. Skriv følgende tegn i feltet Søg efter. Sørg for at medtage mellemrummet mellem de to sæt af parenteser, og at du ikke medtager mellemrum i slutningen.

  (<*>) (<*>)

 6. Skriv følgende tegn i feltet Erstat med. Sørg for at medtage mellemrummet mellem kommaet og den anden skråstreg.

  \2, \1

 7. Vælg navnene, og klik derefter på Erstat alle. Word bytter om på navnene og adskiller dem med et komma således:

  Barnhill, Josh

  Hartwig, Doris

  Johnston, Tamara

  Shimshoni, Daniel

Dokumentets indhold bestemmer det meste (men ikke det hele) af designet af dine regulære udtryk. I ovenstående eksempel indeholdt hvert element (navn) to ord. Hvis elementet indeholdt to ord og et initial for mellemnavn, skulle der bruges et andet udtryk.

Lad os undersøge hvert udtryk indefra og ud:

I det første udtryk, (<*>) (<*>):

 • Returnerer stjernen (*) al tekst i ordet.

 • Markerer symbolerne for større end og mindre end (< >) henholdsvis starten og slutningen af hver enkelt ord. De sikrer, at søgningen returnerer et enkelt ord.

 • Parenteserne og mellemrummet mellem dem inddeler ordene i forskellige grupper: (første ord) (andet ord). Parenteserne angiver også den rækkefølge, hvori du vil søge for at evaluere hvert udtryk.

I udtrykket står der med andre ord: "Find begge ord."

I det andet udtryk, \2, \1:

 • Fungerer skråstregen (\) sammen med tallene som en pladsholder. Du kan også bruge skråstregen til at finde andre jokertegn. Se næste afsnit for at få mere at vide.

 • Kommaet efter den første pladsholder indsætter den rigtige tegnsætning mellem de transponerede navne.

I udtrykket står der med andre ord: "Skriv det andet ord, tilføj et komma, skriv det første ord."

Følgende eksempler viser dig nogle af de måder, du kan bruge jokertegn og regulære udtryk på i Word. Hvis du vil have en liste over jokertegn, du kan bruge, skal du se afsnittet Jokertegn for elementer, du vil søge efter og erstatte ovenfor.

Eksempel 1: Transponer navne med initialer for mellemnavn

Eksempel 2: Transponering af datoer

Eksempel 3: Føj punktummer til, eller fjern dem fra hilsener

Eksempel 4: Find dublerede afsnit eller rækker

Eksempel 1: Transponer navne med initialer for mellemnavn

I dette eksempel bruges der en kombination af jokertegn og tegnkoder til at transponere navne, der indeholder initialer for mellemnavn. Hvis du er bekendt med tegnkoder, skal du se afsnittet Brug koder til at finde bogstaver, formatering, felter eller specialtegn ovenfor.

Du huske på følgende under arbejdet:

 • Når du bruger dette udtryk på navne, der findes i en tabel, skal du først konvertere tabellen til tekst.

 • Hvis tabellen indeholder mere end én tekstkolonne, skal du kopiere den kolonne, der indeholder navnene, til et tomt dokument og konvertere til tekst der.

 • Efter du har transponeret navnene, kan du konvertere teksten tilbage til en tabel. Du kan derefter slette den oprindelige kolonne og erstatte den med dine ændrede data.

Start med at forberede eksempeldataene:

 1. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du starte Word og oprette et nyt, tomt dokument.

 2. Indsæt en tom tabel i dokumentet. Gør kolonnen i tabel 1 bred og 4 rækker i højden.

 3. Kopiér disse navne enkeltvis, og indsæt hvert enkelt af dem i en tom celle i tabellen:

  Joshua Quentin Barnhill
  Doris X. Hartwig
  Tamara Y. Johnston
  Daniel Shimshoni

  Tabellen skal ligne dette:

  Joshua Quentin Barnhill

  Doris X. Hartwig

  Tamara Y. Johnston

  Daniel Shimshoni

 4. Markér tabellen, og klik derefter på fanen Tabelværktøjer – Layout, og klik på Konvertér til tekst i gruppen Data.

 5. Vælg Afsnitstegn som tekstseparator, og klik derefter på OK.

Transponer nu navnene:

 1. Under fanen Hjem skal du i gruppen Redigering klikke på Erstat for at åbne dialogboksen Søg og erstat.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Brug jokertegn (du skal muligvis klikke på Flere for at få vist afkrydsningsfeltet), og skriv derefter følgende udtryk i feltet Søg efter:

  (*) ([! ]@)^13

  Sørg for at medtage et mellemrum mellem de to sæt af parenteser og efter udråbstegnet. Hvis du ikke har set tegnet ^13 før, forklarer vi i næste afsnit, hvad det gør.

 3. Skriv følgende udtryk i feltet Erstat med:

  \2, \1^p

 4. Markér listen med navne, og klik derefter på Erstat alle. Word bytter om på rækkefølgen af navne og mellemnavne eller initialer for mellemnavne, således:

  Barnhill, Joshua Quentin
  Hartwig, Doris X.
  Johnston, Tamara Y.
  Shimshoni, Daniel

Konvertér den ændrede tekst tilbage til en tabel:

 1. Markér listen over transponerede navne.

 2. Klik på Tabel i gruppen Tabeller under fanen Indsæt, og klik derefter på Konvertér tekst til tabel.

 3. Klik på Afsnit under Adskil tekst ved i dialogboksen Konvertér tekst til tabel, og klik derefter på OK.

Transponering med initialer for mellemnavn, stykke for stykke

Lad os se på de enkelte dele af udtrykket for at se, hvordan de fungerer. Vi begynder med udtrykket i feltet Søg efter.

Hele udtrykket søger efter to grupper af mønstre: et fornavn med et initial for mellemnavn (eller et mellemnavn) og et efternavn. Stjernen (*) finder alle fornavne. Bemærk, at der er et mellemrum efter det.

Denne del af udtrykket matcher efternavnene:

([! ]@)^13

Udråbstegnet udelukker alle tegn, der er angivet i de kantede parenteser. I dette tilfælde betyder [!] "find alt undtagen mellemrum". Effekten af det er, at mellemrummet foran efternavnene fjernes.

Tegnet @ finder en eller flere forekomster af det forrige tegn, så det sikrer blot, at alle mellemrum foran efternavnet fjernes.

Vi har brug for at vide, hvor efternavnet slutter, så vi bruger også tegnet ^13 til at søge efter afsnitstegnet for enden af hver linje. Men da vi ikke planlægger at genbruge afsnitsmærket, omslutter vi alt andet med parenteser.

Du kan prøve dette ved at kopiere navnene til testdokumentet igen (sørg for at adskille dem med afsnitstegn) og derefter søge vha. ([! ]@)^13 i feltet Søg efter. Søgningen matcher med hvert efternavn.

Fordi søgningen starter igen ved begyndelsen af den næste linje, bruger vi jokertegnet stjerne (*) til at matche alt derfra og til begyndelsen af det næste efternavn.

Da vi ikke planlægger at genbruge mellemrummet foran efternavnet, bruger vi parenteser til at udelukke det fra de to grupper:

(*) ([! ]@)^13

Vigtigt!: Vær forsigtig med at bruge tegnkoden ^13. Normalt kan du bruge tegnkoden ^p til at søge efter afsnitstegn. Denne kode fungerer imidlertid ikke i søgninger med jokertegn. I stedet for skal du bruge koden ^13. Selvom tegnkoden ^p ikke virker i søgninger med jokertegn, skal du bruge den i erstatningshandlinger med jokertegn, fordi den indeholder formateringsoplysninger, og det gør tegnet ^13 tegn ikke. Desuden kan du slet ikke tildele typografioplysninger til tegnet ^13. Misbrug af tegnkoden ^13 i en erstatningshandling kan i bund og grund konvertere dokumentet til en fil, som du ikke kan formatere.

Udtrykket "erstat" (\2 \1) udfører den egentlige ombytning. I feltet Erstat med fortæller tegnene \2, søgningen, at det andet mønster skal skrives først, og at der skal tilføjes et komma efter mønsteret. Tegnene \1^p fortæller søgningen, hvor det første mønster skal skrives, og at der skal skrives et afsnitstegn efter det pågældende mønster.

Eksempel 2: Transponering af datoer

I dette eksempel anvendes der regulære udtryk til at konvertere datoer i Europæisk format til datoer i amerikansk format.

 1. Kopiér og sæt følgende datoer ind i dit dokument: 28th May 2003

 2. Åbn dialogboksen Søg og erstat, og skriv følgende udtryk i feltet Søg efter:

  ([0-9]{1,2})([dhnrst]{2}) (<[ADFJMNOS]*>) ([0-9]{4})

  Sørg for at indsætte et mellemrum mellem følgende start- og slutparenteser: 2}) (<[ og *>) ([0.

 3. Skriv følgende udtryk i feltet Erstat med:

  \3 \1, \4

  Sørg for at indsætte et mellemrum mellem hvert sæt tegn.

 4. Klik på Erstat alle.

  Søgningen erstatter 28th May 2003 med May 28, 2003.

Transponering af datoer, stykke for stykke

Lad os starte med udtrykket i feltet Søg efter. Udtrykket fungerer ved at opdele datoer i fire mønstre, som er angivet med sæt af parenteser. Hvert mønster indeholder komponenter, som du kan finde i alle datoer, der er skrevet med det format, du brugte i eksemplet. Udtrykkets dele fra venstre mod højre:

 • Intervallet [0-9] svarer til de et-cifrede tal i det første mønster. Da datoer kan bestå af to tal, beder vi søgningen om at returnere enten et-cifrede eller to-cifrede datoer: {1,2}. Resultatet er det første mønster: ([0-9]{1,2}).

  Engelske ordenstal udgør det andet mønster. Engelske ordenstal bestå af "th", "nd", "st" og "rd", så vi føjer disse bogstaver til et interval [dhnrst]. Fordi engelske ordenstal altid består af to bogstaver, begrænser vi antallet af bogstaver til to: ([dhnrst]{2}).

 • Herefter følger et mellemrum, efterfulgt af ordrette tegn og jokertegn, som finder månedsnavne. Alle månedsnavne begynder med disse store bogstaver: ADFJMNOS. Vi ikke ved, hvor mange tegn der følger efter hvert bogstav, så vi efterstiller dem med en stjerne (*). Vi er kun interesseret i selve månedens navn, så vi bruger tegnene for større end og mindre end til at begrænse resultaterne til det enkelte ord. Resultatet er det fjerde mønster: (<[ADFJMNOS]*>).

 • Til sidst skal søge vi efter år. Vi bruger det samme talinterval, men denne gang begrænser vi antallet til fire bogstaver ([0-9]{4}).

Bemærk, at vi kun skrev tre af de fire adressemønstre i feltet Erstat med. Vi har udeladt ordenstallet ("rd") fra datoen, fordi datoer i amerikansk format ikke indeholder engelske ordenstal. Hvis du vil lade ordenstallet stå i datoen, skal du angive \3 \1\2, \4 i feltet Erstat med. I dette tilfælde skal du skrive et mellemrum både efter tallet 3 og efter kommaet, men ingen andre steder.

Nu tænker du måske, hvordan man så håndterer datoer, hvor månedens navn ikke er skrevet med bogstaver, f.eks. 28/05/03. Du søger med dette udtryk:

([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([0-9]{2})

Du erstatter med dette udtryk:

\3/\1/\2

Hvis datoen har formatet 28/05/2003, kan du bruge {4} i det sidste mønster i stedet for {2}.

Om brug af listeseparatorer i regulære udtryk

I det forrige eksempel anvendes følgende argument til at finde enten et-cifrede eller to-cifrede datoer: {1,2}. I dette tilfælde adskilles de to værdier af et komma. Dog bestemmer de internationale indstillinger i Windows, hvilken listeseparator, du bruger. Hvis de internationale indstillinger angiver brug af semikolon som listeseparatorer, skal du bruge dem i stedet for komma.

Hvis du vil finde ud af, hvilken listeseparator, dit operativsystem anvender, skal du gøre følgende:

 1. Åbn Kontrolpanel. (Højreklik på knappen Start i Windows, og klik derefter på Kontrolpanel i Windows 8 og nyere. I Windows 7 skal du klikke på knappen Start og derefter klikke på Kontrolpanel).

 2. Klik på Klokkeslæt, sprog og område.

 3. Klik på Skift formatet for dato, klokkeslæt og tal, og klik derefter på Yderligere indstillinger.

 4. Klik på fanen Tal, og find derefter posten Listeseparator.

Eksempel 3: Føj punktummer til, eller fjern dem fra hilsener

I visse lande bruger man ikke punktummer efter titler (Mr., Mrs. osv.). I dette eksempel kan du se, hvordan du føjer punktum til eller fjerner dem fra titler. Herfra og fremover forudsættes det, at du ved, hvordan du bruger dialogboksen Søg og erstat.

Dette udtryk finder Mr, Ms, Mrs og Dr uden punktummer:

<([DM][ rs ]{1,2})( )

Bemærk, at udtrykket anvender et andet mønster, der indeholder et mellemrum. Dette mellemrum ville normalt komme efter titlen, hvis punktummet ikke var der. Dette udtryk tilføjer punktummet:

\1.\2

Du kan gøre det modsatte med dette udtryk:

<([DM][ rs ]{1,2}).

Og du kan erstatte med dette udtryk:

\1

Eksempel 4: Find dublerede afsnit eller rækker

Når du bruger dette udtryk, kan du sortere listen først for at anbringe dublerede rækker ved siden af hinanden. Desuden skal du fjerne alle tomme afsnitstegn. Med andre ord, hvis du bruger tomme afsnit til at adskille tekstblokke, således:

Joshua Quentin Barnhill¶

Joshua Quentin Barnhill¶

Doris X. Hartwig¶

du skal fjerne de tomme afsnit, så det ser sådan ud:

Joshua Quentin Barnhill¶
Joshua Quentin Barnhill¶
Doris X. Hartwig¶

Du kan bruge din foretrukne metode til at fjerne de tomme afsnit, men her er en, der finder to fortløbende afsnitstegn. Søg med dette udtryk (tegnet @ gentager Søg og erstat-handlingen og fjerner alle forekomster af flere tomme linjer):

(^13)\1@

Du kan erstatte resultaterne med dette udtryk:

^p

Lad nu os se på forskellige måder at erstatte tekst på. Dette udtryk finder en sekvens af to fortløbende identiske afsnit:

(*^13)\1

Dette udtryk matcher også længere gentagelser af tekst, der slutter med afsnit. Prøv f.eks. at køre udtrykket mod følgende liste:

Joshua Quentin Barnhill¶
Doris X. Hartwig¶
Joshua Quentin Barnhill¶
Doris X. Hartwig¶
Tamara Y. Johnston¶

Søgningen finder de første fire linjer og stopper kun, hvis det overordnede mønster ændres. Hvis du derimod kører udtrykket mod denne liste:

Joshua Quentin Barnhill¶
Joshua Quentin Barnhill
Doris X. Hartwig¶
Doris X. Hartwig¶

Finder udtrykket kun de første to afsnit. 

Hvis du vil søge efter et større antal identiske elementer, skal du tilføje flere pladsholdere. Eksempelvis finder dette udtryk tre fortløbende identiske afsnit:

(*^13)\1\1

Du kan også bruge klammeparenteser til at gøre det samme. Følgende eksempler finder henholdsvis to og tre identiske afsnit:

(*^13){2} (*^13){3}

Eller du kan finde enten to eller tre identiske afsnit:

(*^13){2,3}

Du kan også finde to eller tre identiske afsnit:

(*^13){2,}

Du kan erstatte et hvilket som helst af disse udtryk med følgende streng:

\1

Desuden kan du gentage Søg og erstat-handlingen efter behov for at erstatte alle dublerede afsnit i dokumentet, eller du kan tilføje jokertegnet @ og få udtrykket til at gentage handlingen for dig:

(*^13)\1@

Du kan også bruge denne metode til at erstatte dublerede rækker i en tabel. Hvis du vil gøre det, skal du først fjerne alle flettede celler og derefter sortere tabellen for at anbringe dublerede celler ved siden af hinanden. Dernæst skal du konvertere tabellen til tekst. (Peg på Konvertér i menuen Tabel, og klik derefter på Tabel til tekst. Brug tabulatorafgrænser, hvis du bliver bedt om det). Når du har foretaget dine erstatninger, kan du konvertere teksten tilbage til en tabel.

Flere eksempler

Du kan finde flere eksempler på, hvordan du kan bruge regulære udtryk i Word, under Søg efter og erstat tegn ved hjælp af jokertegn på webstedet med ofte stillede spørgsmål om MVP.

Se også

Konfigurer eller deaktiver automatisk tekstformatering (Autoformat)

Slette sidetal

Slet en side i Word

Indsætte symboler

Søg efter og erstat tekst eller formatering i Word til Mac

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×