Søg i mail og personer i Outlook på internettet til virksomheder

Søg efter meddelelser og personer i Outlook på internettet ved hjælp af feltet Søg i mail og personer øverst på siden.

Søg i Outlook

 1. Vælg Appstarter Knap for appstarter > Mail øverst på siden.

 2. Skriv dit søgeord i feltet Søg i mail og personer.

  Skriv et søgeord i søgefeltet.

  Mens du skriver, kommer Outlook med forslag, f.eks. meddelelser, der indeholder det nøgleord, du har skrevet, eller meddelelser fra en kontakt.

  Tip: Hvis du søger efter en kontakt, skal du vælge linket Søg i personer nederst på listen over forslag for at begrænse søgningen til dine kontakter og organisationens adressekartotek.

 3. Vælg et af forslagene, eller tryk på Enter for at få vist alle de mulige resultater.

 4. Vælg Slet slet i søgefeltet for at rydde søgeresultaterne.

Tilpas din søgning

Når du angiver dit søgeord i feltet Søg i Mail og Personer, kan du bruge navigationsruden til at afgrænse søgeresultaterne:

 • I mapper: Søg kun efter meddelelser i en bestemt mappe, f.eks Indbakke, Sendt post og Arkiv.

 • Fra: Søg kun efter meddelelser fra en bestemt afsender.

 • Muligheder: Søg kun efter meddelelser, der opfylder bestemte kriterier, f.eks. meddelelser med vedhæftede filer.

 • Dato: Søg kun efter meddelelser i et bestemt datointerval.

Et skærmbillede af nagivationsruden med søgeresultater.

Avanceret forespørgselssøgning (AQS)

Brug Avanceret forespørgselssøgning (AQS) til at afgrænse dine søgeresultater. Skriv et AQS-nøgleord fra tabellen nedenfor i søgefeltet efterfulgt af et kolon og det, du vil søge efter. Hvis du f.eks. vil finde alle meddelelser, hvor emnet indeholder "Rapport", skal du skrive emne:rapport i feltet Søg i mail og personer.

AQS-nøgleord

Beskrivelse

From

Søger i feltet Fra.

To

Søger i feltet Til.

Cc

Søger i feltet Cc.

Bcc

Søger i feltet Bcc.

Participants

Søger i felterne Til, Cc og Bcc.

Subject

Søger i emnet.

Body or Content

Søger i brødteksten.

Sent

Søger efter afsendelsesdatoen. Du kan søge efter en bestemt dato eller et datoområde, som skal være adskilt af to prikker (..). Du kan også søge efter relative datoer: I dag, i morgen, i går, denne uge, næste måned, sidste uge, sidste måned. Du kan søge efter ugedagen eller måneden i året.

Vigtigt: Datosøgninger skal angives i formatet måned/dag/år: DD-MM-ÅÅÅÅ.

Received

Søger efter modtagelsesdatoen. Du kan bruge det samme søgeord som for Sendt.

Category

Søger i feltet Kategori.

HasAttachment:yes

Når du søger efter hasattachment:yes, finder du kun mails med vedhæftede filer.

Brug ord eller navne fra mailen sammen med søgeordet for yderligere at specificere de mails, du vil søge efter. F.eks. returnerer blue hasattachment:yes kun mails, der indeholder ordet "blue", og som har vedhæftede filer.

HasAttachment:no

Når du søger efter hasattachment:no, finder du kun mails uden vedhæftede filer.

IsFlagged:yes

Når du søger efter isflagged:yes, finder du kun mails, der er markeret med flag.

IsFlagged:no

Når du søger efter isflagged:no, finder du kun mails, der ikke er markeret med flag.

Når du bruger Avanceret forespørgselssøgning (AQS), kan du benytte flere søgeord, herunder enhver, alle eller et bestemt udtryk.

 • Med emne:produktplan vil du fremsøge alle meddelelser med "produkt" eller "plan" i emnefeltet.

 • Med emne: (produktplan) vil du fremsøge alle meddelelser med både "produkt" og "plan" i emnefeltet.

 • Med emne:"produktplan" vil du fremsøge alle meddelelser med ordet "produktplan" i emnefeltet.

Søgetips og -tricks

Brug disse tips og tricks til at definere mere præcise søgninger.

 • Søgning med nøgleord skelner ikke mellem store og små bogstaver. F.eks. returnerer cat og CAT de samme resultater.

 • Når du søger efter et egenskab:værdi-udtryk, skal du ikke indsætte et mellemrum efter kolonet. Hvis der er et mellemrum, bliver din tilsigtede værdi blot defineret som en fuldtekstsøgning. Eksempler: JerriFrye søger efter "JerriFrye" som et nøgleord i stedet for efter meddelelser, der er blevet sendt til JerriFrye. Hvis du vil søge efter meddelelser, der er sendt til JerriFrye, skal du indtaste to:JerriFrye.

 • Et mellemrum mellem to nøgleord eller to egenskab:værdi-udtryk er det samme som at bruge OG. F.eks. returnerer from:"Jerri Frye"subject:omorganisering samtlige meddelelser, der er blevet sendt af Jerri Frye, der indeholder ordet omorganisering i emnelinjen.

 • Når du søger efter en modtageregenskab, f.eks. Til, Fra, Cc eller Modtagere, kan du bruge en SMTP-adresse, et alias eller visningsnavn til at angive en modtager. Du kan f.eks. bruge JerriFrye@contoso.com, JerriFrye eller "JerriFrye".

 • Du kan udelukkende benytte præfikssøgninger med jokertegn – f.eks. cat* eller sæt*. Suffikssøgninger med jokertegn (*cat) eller understrengssøgninger med jokertegn (*cat*) understøttes ikke.

 • Når du søger efter en egenskab, skal du bruge dobbelte anførselstegn (""), hvis søgeværdien består af flere ord. F.eks. returnerer subject:budget Q1 meddelelser, der indeholder budget i emnelinjen og Q1 et vilkårligt sted i meddelelsen eller i en af meddelelsesegenskaberne. subject:"budget Q1" returnerer alle meddelelser med budget Q1 et vilkårligt sted i emnelinjen.

 • For at udelade indhold, der er markeret med en bestemt egenskabsværdi i søgeresultaterne, skal du placere et minustegn (-) før navnet på egenskaben. F.eks. udelader -fra:"Jerri Frye" alle meddelelser fra Jerri Frye.

Søgning i Personer

Når du skriver et navn i feltet Søg i mail og personer i Mail, kommer indstillingen Søg efter personer til syne. Hvis du vælger denne indstilling, kan du søge i Personer, hvor søgeforekomsterne vil være begrænset til dine kontakter og organisationens adressekartotek.

For at søge i Personer:

 1. Vælg appstarteren Appstarter-knappen > Personer.

 2. Skriv navnet på den person, gruppe eller ressource, du vil søge efter, og tryk på Enter eller vælg Søg Søg efter support .

 3. Indskrænk søgningen ved kun at søge i Dine kontakter eller Adressekartotek.

  Et skærmbillede af søgeresultater på siden Personer.

 4. Vælg Slet slet i søgefeltet for at rydde søgeresultaterne.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×