Sådan undgår du ødelagte formler

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når formler viser utilsigtede resultater eller fejl, kan det være meget frustrerende, især hvis du ikke ved, hvad du skal gøre.

Der kan være en række forskellige ting galt. Der kan f.eks. være forkert brug af parenteser, tastefejl eller referencer til data i områder, der ikke findes. Følgende er de bedste fremgangsmåder til at gøre det lettere at forebygge eller løse almindelige fejl, når du opretter eller skal rette dine formler.

Følg denne fremgangsmåde:

For at undgå denne almindelige fejl:

Start hver funktion med lighedstegnet (=)

Hvis din indtastning ikke starter med et lighedstegn, er det ikke en formel og vil ikke blive beregnet – en meget almindelig fejl, som er nem at lave.

Når du f.eks. skriver noget som SUM(A1:A10), viser Excel Online tekststrengen SUM(A1:A10) i stedet for et formelresultat. Hvis du skriver 11/2, vises en dato, f.eks. 11-feb eller 11/02/2009, i stedet for at dividere 11 med 2.

Du kan undgå disse uventede resultater ved altid at starte med et lighedstegn. Du kan f.eks. skrive: =SUM(A1:A10) og =11/2

Match alle start- og slutparenteser

Sørg for, at alle parenteser er del af et matchende par. I en formel, der bruger en funktion, skal hver venstreparentes have en højreparentes, for at funktionen virker korrekt.

F.eks. vil formlen =HVIS(B5<0) , "Ikke gyldig",B5*1,05 ) ikke virke, da der findes to højreparenteser, men kun én venstreparentes.

Den korrekte formel ville se således ud: =HVIS(B5<0,"Ikke gyldig",B5*1,05).

Indtast alle påkrævede argumenter

De fleste funktioner har påkrævede argumenter – værdier du skal angive, for at funktionen skal virke. Kun nogle få funktioner, f.eks. PI eller IDAG) behøver ingen argumenter. Kontrollér formelsyntaksen, der vises, når du begynder at skrive et lighedstegn efterfulgt af en funktion, for at sikre, at du har indtastet alle nødvendige argumenter – hverken flere eller færre.

Funktionen STORE.BOGSTAVER accepterer f.eks. kun én streng med tekst eller en cellereference som argument: =STORE.BOGSTAVER("hej") eller =STORE.BOGSTAVER(C2)

Nogle funktioner, f.eks. SUM, kræver desuden, at man kun bruger numeriske argumenter, mens andre funktioner, f.eks. ERSTAT, kræver en tekstværdi til mindst ét af argumenterne. Hvis du bruger en forkert datatype, kan nogle funktioner returnere uventede resultater eller vise fejlen #VÆRDI!.

Brug uformaterede tal i formler

Indtast ikke tal, der er formateret med dollartegn ($) eller decimalseparatorer (,), i formler, da dollartegnet angiver absolutte referencer, og kommaer er argumentseparatorer. Formaterede tal bruges ikke i formelberegningen. I stedet for at angive $1.000, skal du indtaste 1000 i formlen.

Hvis du bruger formaterede tal i argumenter, får du uventede beregningsresultater, men du kan også se #NUM! -fejl. Hvis du f.eks. angiver formlen =ABS(-2.134) for at finde den absolutte værdi af -2134, viser Excel Online fejlen #NUM! , fordi funktionen ABS kun accepterer ét argument.

Du kan formatere resultatet af formlen med tusindtalsseparatorer og valutasymboler, når du har indtastet formlen med uformaterede tal, ved at anvende et talformat.

Brug den rigtige celledatatype

Formlen giver måske ikke de forventede resultater, hvis cellens datatype ikke kan bruges i beregninger.

Hvis du f.eks. angiver en enkel formel =2+3 i en celle, der er formateret som tekst, kan Excel Online ikke beregne de indtastede data. Det eneste, du kan se i cellen, er =2+3.

Det løser du ved at redigere cellens datatype fra tekst til Generelt, som her:

  1. Markér cellen.

  2. Klik på Hjem > pilen Talformat, og vælg Generelt.

  3. Tryk på F2 for at sætte cellen i redigeringstilstand, og tryk på Enter for at acceptere formlen.

En dato, som du skriver i en celle, der indeholder datatypen Tal, kan vises som en numerisk datoværdi i stedet for en dato. For at vise dette tal som en dato, skal du vælge et datoformat i galleriet Talformat.

Brug *-symbolet til at gange tal sammen

Du vil måske bruge x som multiplikationsoperator i en formel, men du skal bruge stjernen (*) i stedet.

Når du bruger et x i formlen, kan Excel Online ikke beregne resultatet og viser formlen i cellen i stedet og placerer en stiplet rød kant omkring cellen for at fortælle, at der er en formelfejl.

Brug af anførselstegn omkring tekst i formler

Hvis du opretter en formel, der omfatter tekst, skal du sætte anførselstegn før og efter teksten.

F.eks. kombinerer formlen ="I dag er det " & TEKST(IDAG(),"dddd, dd mmmm") teksten "I dag er det" med resultatet af funktionerne TEKST og IDAG og returnerer I dag er det mandag, 30. maj i cellen.

I formlen "I dag er " er der et mellemrum før det sidste anførselstegn for give den ønskede tomme plads, der skal være mellem ordene I dag er og Mandag d. 30. maj. Skrives teksten uden anførselstegn, kan formlen udløse fejlen #NAVN?.

Du skal ikke indlejre mere end 64 funktioner i en formel

Du kan kombinere, eller indlejre, op til 64 funktionsniveauer i en funktion.

Formlen =HVIS(KVROD(PI())<2,"Mindre end to!","Større end to!") indeholder f.eks. tre funktionsniveauer: Funktionen PI er indlejret i funktionen KVROD, som igen er indlejret i funktionen HVIS.

Undgå at dividere numeriske værdier med nul

Når du dividerer en celle med en anden celle, der indeholder nul (0) eller ingen værdi, medfører det en #DIV/0! -fejl.

For at undgå denne fejl skal du indlejre din divisionsoperator i funktionen HVISFEJL. Du kan f.eks. angive følgende to formler i celler i et regneark:

=HVISFEJL(3/0;0)

=HVISFEJL(3/7;0)

Den første formel returnerer 0, fordi funktionen HVISFEJL genkender, at division med nul medfører en fejl. Den anden formel returnerer værdien 3/7 – der er ingen fejl, fordi du ikke dividerer med nul.

For at gøre det nemmere at oprette dine formler kan du også læse disse tip og tricks til formler.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×