Sådan retter du fejlen #I/T i funktionen LOPSLAG

I dette emne beskrives de mest almindelige årsager til, hvorfor dit LOPSLAG mislykkes.

Tip!: Se Hurtigt oversigtskort: Tip til fejlfinding af LOPSLAG, der beskriver de almindelige årsager til #I/T-problemer med LOPSLAG, i en praktisk PDF-fil. Du kan dele PDF-filen med andre eller udskrive den til eget brug.

Problem: Opslagsværdien er ikke i den første kolonne i argumentet tabelmatrix

En af de største begrænsninger for LOPSLAG er, at den kun kan søge efter værdier i kolonnen yderst til venstre i tabelmatricen. Så hvis din opslagsværdi ikke er i den første kolonne i matricen, vises fejlen #I/T.

I følgende tabel vil vi hente antallet af solgte enheder af Kale (kål).

#I/T-fejl i LOPSLAG: Opslagsværdien er ikke i den første kolonne i tabelmatricen

Fejlen skyldes, at opslagsværdien "Kale" er i den anden kolonne (Produce) i argumentet tabelmatrix A2:C10, så Excel leder efter den i kolonne A og ikke i kolonne B.

Løsning: Du kan forsøge at løse dette problem ved at justere LOPSLAG til at henvise til den korrekte kolonne. Hvis det ikke er muligt, kan du prøve at flytte rundt på dine kolonner. Der kan være meget upraktisk, hvis du har store eller komplekse regneark, hvor celleværdierne er resultater af andre beregninger, eller hvis der er andre logiske årsager til, at du ikke blot kan flytte rundt på kolonnerne. Løsningen er at bruge en kombination af funktionerne INDEKS og SAMMENLIGN, som kan søge efter en værdi i en kolonne, uanset dens placering i opslagstabellen.

Brug INDEKS/SAMMENLIGN i stedet for LOPSLAG

INDEKS/SAMMENLIGN kan bruges, når LOPSLAG ikke opfylder dine behov. Den største fordel ved INDEKS/SAMMENLIGN er, at du kan søge efter en værdi i en kolonne på en hvilken som helst placering i opslagstabellen. INDEKS returnerer en værdi fra en bestemt tabel/område ud fra dens placering, og SAMMENLIGN returnerer den relative placering af en given værdi i en tabel/område. Hvis du bruger INDEKS og SAMMENLIGN sammen i en formel, kan du slå en værdi op i en tabelmatrix ved at angive værdiens relative placering i tabellen/matricen.

Der er flere fordele ved at bruge INDEKS/SAMMENLIGN i stedet for LOPSLAG:

  • Med INDEKS og SAMMENLIGN behøver den returnerede værdi ikke at være i den samme kolonne som opslagskolonnen i modsætning til LOPSLAG, hvor den returnerede værdi skal være i det angivne område. Hvordan har det nogen betydning? Med LOPSLAG skal du kende det kolonnenummer, der indeholder den returnerede værdi. Selvom det ikke lyder som det store, kan det være besværligt, når du har en stor tabel og er nødt til at tælle antallet af kolonner. Desuden er du, hvis du skal tilføje/fjerne en tabel, nødt til at tælle og opdatere argumentet kolonneindeks_nr. igen. Med INDEKS OG SAMMENLIGN kræves der ingen optælling, da opslagskolonnen adskiller sig fra den kolonne, der indeholder den returnerede værdi.

  • Med INDEKS og SAMMENLIGN kan du angive enten en række eller kolonne i en matrix , eller du kan angive begge dele. Det betyder, at du kan slå værdier op både lodret og vandret.

  • INDEKS og SAMMENLIGN kan bruges til at slå værdier op i en hvilken som helst kolonne. I modsætning til LOPSLAG, hvor du kun kan slå en værdi op i den første kolonne i en tabel, fungerer INDEKS og SAMMENLIGN, hvis din opslagsværdi er i den første kolonne, den sidste eller hvor som helst derimellem.

  • INDEKS og SAMMENLIGN giver fleksibilitet i form at dynamisk henvisning til den kolonne, der indeholder den returnerede værdi. Det betyder, at du kan indsætte kolonner i din tabel, uden at INDEKS og SAMMENLIGN brydes. LOPSLAG brydes derimod, hvis du bliver nødt til at tilføje en kolonne i tabellen, da det giver en statisk reference til tabellen.

  • INDEKS og SAMMENLIGN giver større fleksibilitet med matcher. INDEKS og SAMMENLIGN kan finde et identisk match, en større eller mindre værdi end opslagsværdien. LOPSLAG vil kun søge efter det nærmeste match til en værdi (som standard) eller en nøjagtig værdi. LOPSLAG antager også som standard, at den første kolonne i tabelmatricen er sorteret i alfabetisk rækkefølge, og hvis din tabel ikke er konfigureret på denne måde, returnerer LOPSLAG det nærmeste match i tabellen, som muligvis ikke er de data, du leder efter.

Syntaks

Hvis du vil opbygge en syntaks for INDEKS/SAMMENLIGN, skal du bruge matrix-/referenceargumentet fra funktionen INDEKS og indlejre SAMMENLIGN-syntaksen i den. Så ser det nogenlunde sådan ud:

= INDEKS(matrix eller reference; SAMMENLIGN(opslagsværdi;opslagsmatrix;[sammenligningstype])

Lad os bruge INDEKS/SAMMENLIGN til at erstatte LOPSLAG i eksemplet ovenfor. Syntaksen kommer til at se således ud:

=INDEKS(C2:C10;SAMMENLIGN(B13;B2:B10;0))

I almindeligt sprog betyder det:

=INDEKS(Jeg vil returnere værdien fra C2:C10, der matcher(Kale, som findes et sted i matricen B2:B10, hvor den returnerede værdi er den første værdi, der svarer til Kale))

Funktionerne INDEKS og SAMMENLIGN kan bruges som en erstatning for LOPSLAG

Formlen søger efter den første værdi i C2:C10, der svarer til Kale (i B7) og returnerer værdien i celle C7 (100), som er den første værdi, der svarer til Kale.

Problem: Der blev ikke fundet et nøjagtigt match

Når argumentet søgeinterval er FALSK, og LOPSLAG ikke kan finde et nøjagtigt match i dine data, returneres fejlen #I/T.

Løsning: Hvis du er sikker på, at de relevante data findes i dit regneark, og LOPSLAG ikke opfanger dem, skal du kontrollere, at de refererede celler ikke har skjulte mellemrum eller tegn, som ikke udskrives. Sørg også for, at cellerne følger den rigtige datatype. Eksempelvis skal celler med tal formateres som Tal og ikke Tekst.

Brug funktionen RENS eller TRIM til at rydde op i data i celler.

Problem: Opslagsværdien er mindre end den mindste værdi i matricen

Hvis argumentet søgeinterval er angivet til SAND, og opslagsværdien er mindre end den mindste værdi i matricen, vises fejlen #I/T. SAND søger efter et nærliggende match i matricen og returnerer den nærmeste værdi, der er mindre end opslagsværdien.

I det følgende eksempel er opslagsværdien 100, men der er ingen værdier inden for området B2:C10, der er mindre end 100; derfor opstår fejlen.

I/T-fejlen i LOPSLAG, når opslagsværdien er mindre end den mindste værdi i matricen

Løsning:

  • Ret opslagsværdien efter behov.

  • Hvis du ikke kan ændre opslagsværdien og har brug for større fleksibilitet med at matche værdier, kan du overveje at bruge INDEKS/SAMMENLIGN i stedet for LOPSLAG. Med INDEKS/SAMMENLIGN kan du søge efter værdier, der er større end, mindre end eller lig med opslagsværdien. Hvis du vil have mere at vide om at bruge INDEKS/SAMMENLIGN i stedet for LOPSLAG, skal du se det forrige afsnit i dette emne.

Problem: Opslagskolonnen er ikke sorteret i stigende rækkefølge

Hvis argumentet søgeinterval er angivet til SAND, og en af dine opslagskolonner ikke sorteres i stigende rækkefølge (A-Å), får du vist fejlen #I/T.

Løsning:

  • Rediger funktionen LOPSLAG til at søge efter et nøjagtigt match. For gøre dette skal du angive argumentet søgeinterval til FALSK. Der er ikke behov for sortering for FALSK.

  • Du kan bruge funktionen INDEKS/SAMMENLIGN til at søge efter en værdi i en usorteret tabel.

Problem: Værdien er et stort flydende tal

Hvis du har klokkeslætsværdier eller store decimaltal i celler, returnerer Excel fejlen #I/T på grund af præcisionen af flydende tal. Flydende tal er tal, der følger efter et decimaltegn. (Bemærk, at Excel gemmer klokkeslætsværdier som flydende tal). Excel kan ikke gemme store flydende tal, så for at funktionen kan virke korrekt, skal de flydende tal afrundes til 5 decimaler.

Løsning: Afkort tallene ved at runde dem op til fem decimaler med funktionen AFRUND.

Har du et bestemt spørgsmål til en funktion?

Stil et spørgsmål i Excel-communityforummet

Hjælp os med at forbedre Excel

Har du forslag til, hvordan vi kan forbedre den næste version af Excel? Hvis det er tilfældet, skal du gå til emner i Excel User Voice

Se også

Ret fejlen #I/T

LOPSLAG: Aldrig mere #I/T

VOPSLAG, LOPSLAG, SLÅ.OP returnerer forkerte værdier i Excel

Aritmetik med flydende tal kan give unøjagtige resultater i Excel

Oversigtskort: Genopfriskning af LOPSLAG

Funktionen LOPSLAG

Oversigt over formler i Excel

Sådan undgår du ødelagte formler

Brug fejlkontrol til at registrere fejl i formler

Alle Excel-funktioner (alfabetisk)

Alle Excel-funktioner (efter kategori)

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×