Office
Log på

Sådan overføres postkasser fra én Office 365-lejer til en anden

Denne artikel beskriver, hvordan du overfører postkasser og tjenesteindstillinger fra én Office 365-lejer til en anden Office 365-lejer i et scenarie med to virksomheder, der skal fusioneres. Hvis du har mere end 500 brugere, der skal overføres, eller en stor mængde af SharePoint-data, der skal overføres, er det en god idé at arbejde med en Office 365-partner.

Scenariet i denne artikel er baseret på to fiktive virksomheder – Contoso.com og Fabrikam.com – som bruger to separate Office 365-lejere. Contoso har købt Fabrikam og vil flytte alle Fabrikam-brugere og -data til contoso.com Office 365-lejeren.

Lejer 1 (mål)

Lejer 2 (kilde)

Brugerdefineret maildomæne:   

contoso.com

fabrikam.com

Indledende Office 365-domæne:   

contoso.onmicrosoft.com

fabrikam.onmicrosoft.com

Scenarie: Lave overførslen ved hjælp af en tredjeparts overflytningsværktøj

Dette scenarie antager, at bruger-, gruppe- og andre objekter fra Fabrikam-virksomheden oprettes manuelt i Office 365, importeres til portalen via script eller flettes ind i Contoso Active Directory via konsolidering af Active Directory-domænetjenester (AD).

Bagefter vil alle Fabrikam-konti ligge på contoso.com Office 365-lejeren og alle sammen bruge @fabrikam.com som UPN. Den endelige adresseplan blev valgt af hensyn til overskuelighed og korthed, men kan naturligvis ændres til at opfylde dine krav.

Sådan kan postkassedata flyttes fra én Office 365-lejer til en anden

Planlægning: To uger før overførslen

Hvis du bruger en tredjeparts overflytningsværktøj til overførsel af dine brugere, skal du købe de nødvendige licenser til overførslen.

Klientovervejelser   

For Outlook 2010 og Outlook 2013 behøver du kun slette Outlook-brugerprofilen.

For Outlook 2007 og Outlook 2010 konfigurerer Find automatisk klienten og genopbygger .ost-filen, når du genstarter.

For Lync-klienten skal du tilføje kontakterne, når overførslen er fuldført.

Lejerforberedelse og licenser   

Kildelejeren er den Fabrikam Office 365-lejer, hvorfra du overfører brugere og data. Mållejeren er den Contoso Office 365-lejer, til hvilken du overfører brugere og data.

 1. Øg antallet af licenser i Office 365-mållejeren, så der er nok til alle de postkasser, der overføres fra kildelejeren.

 2. Opret administratorkonti i kilde- og mållejeren til brug i forbindelse med overførslen fra Office 365 til en anden Office 365. Nogle overflytningsværktøjer kræver mere end én administratorkonto på kildelejeren for at optimere datagennemløbet.

Oprettelse af rum, ressource, distributionsgruppe og brugerobjekt på mållejeren   

Sådan oprettes ressourcerne på mållejeren (Contoso):

 1. Hvis Azure AD Connect-værktøjet skal anvendes til synkronisering af alle objekter fra Contoso Active Directory-domænetjenester (AD DS), skal objekterne fra kildelejerens (Fabrikam) AD DS oprettes i mållejerens (Contoso) AD DS via konsolidering.

  1. AD DS-konsolidering kan udføres ved hjælp af forskellige AD DS-værktøjer. Konsolideringen kan kræve ekstra tid og planlægning, alt efter hvor mange objekter der flyttes, så den kan gennemføres forud for overflytningsprojektet.

  2. Kontrollér, at alle nye brugere og grupper synkroniseres til contoso.com-mållejeren via katalogsynkronisering. Objekterne bør vises som user@contoso.onmicrosoft.com på den nye lejer, da Fabrikam-domænet ikke er blevet flyttet med over på nuværende tidspunkt. Den primære mailadresse for brugere og grupper kan opdateres til @fabrikam.com, når overflytningen af domænet er fuldført.

 2. Hvis katalogsynkronisering ikke skal anvendes, eller hvis nogen rum, ressourcer, grupper eller brugere administreres i Office 365 Administration af kildelejeren, skal disse objekter oprettes på mållejeren. Objekter kan oprettes manuelt i Office 365 Administration eller ved hjælp af import af en CSV-fil, hvis der er tale om et stort antal, via funktionen Tilføj flere i Office 365 Administration eller ved at bruge Windows PowerShell.

Slutbrugerkommunikation   

Sådan kommunikeres overflytningen til slutbrugerne i organisationen:

 1. Opret en kommunikationsplan og begynde at informere brugere om den kommende overflytning og tjenesteændringer.

 2. Efter overførslen skal kaldenavnscachen ryddes på alle Outlook-klienter. Se Sådan nulstilles kaldenavnet og de automatisk fuldførelsescaches i Outlook for et automatiseret reparationsværktøj, som kan køres af slutbrugerne.

 3. Fortæl brugerne, hvordan man oprette forbindelse til Outlook Web App med de nye logon-oplysninger, såfremt de skulle få problemer efter overførslen.

Forberedelse og aktiviteter inden overførslen: Tre dage før

Domæneforberedelse   

Gør følgende for at forberede domænet til overførsel.

 1. Begynd domænebekræftelsesprocessen på mållejeren (Contoso) for mail på domænet fabrikam.com.

 2. I contoso.com Office 365 Administration skal du tilføje fabrikam.com-domænet og oprette TXT-poster i domænenavnsystemer (DNS) til bekræftelse.

  Bemærk!: Bekræftelsen slår fejl, fordi domænet stadig er i brug i den anden lejer.

  Når du udfører dette trin nu, giver DNS-posten tid til at overføre, hvilket kan tage op til 72 timer. Endelig validering sker senere i processen.

Planlægning af overførsel   

Sådan planlægges overflytningen:

 1. Opret en hovedliste over brugerpostkasser, der skal overflyttes.

 2. Opret .csv-filen til postkassetilknytning til det tredjeparts overflytningsværktøj, du bruger. Denne tilknytningsfil anvendes af overflytningsværktøjet til at matche kildepostkassen med mållejerpostkassen, når overførslen sker. Vi anbefaler, at du bruger det 'indledende' *.onmicrosoft.com-domæne til tilknytning af kildekontoen, da det brugerdefinerede maildomæne løbende ændres.

CSV-fil, der bruges til at overføre postkassedata fra én Office 365-lejer til en anden

TTL-test (tid til live) for MX-post (Mail Exchanger)   

Derefter skal du planlægge TTL-testen.

 1. I DNS skal du ændre TTL-værdien på MX-posten for det primære maildomæne, du vil overføre, til et lille tal (dvs. fem minutter). Hvis TTL ikke kan reduceres til fem minutter, skal du se efter den laveste værdi. Hvis den laveste værdi f.eks. er fire timer, skal MX-posten ændres fire timer før, overførslen går i gang.

 2. Mx-opslag kan bruges til at bekræfte MX- og DNS-ændringer.

Deaktivere katalogsynkronisering i kildelejeren   

I kildelejerens Office 365 Administration skal du deaktivere katalogsynkronisering. Denne proces kan tage 24 timer eller mere, så den skal udføres forud for overflytningen. Når det er deaktiveret i portalen, vil alle ændringer af kildelejerens AD DS ikke længere synkroniseres til Office 365-lejeren. Tilpas din eksisterende bruger- og gruppeklargøringsproces tilsvarende.

Overførsel: Den dag, du overfører

Dette er de trin, du skal udføre på dagen for overflytningen.

Ændre MX-post - Stop indgående mailflow   

Ændre din primære MX-post fra Office 365 til et domæne, der ikke er tilgængeligt, f.eks. "utilgængeligt.eksempel.com". Internetmailservere, der forsøger at levere nye mail, sætter mailen i kø og forsøger at levere mailen igen i 24 timer. Med denne metode returnerer nogle mail måske en rapport om manglende levering (NDR) afhængigt af den server, der forsøger at levere mailen. Hvis dette er et problem, skal du bruge sikkerhedskopieringstjeneste for MX-posten. Der er mange tredjepartstjenester, der sætter din mail i kø i flere dage eller uger. Når overflytningen er fuldført, leverer disse tjenester de mails, der er i kø, til din nye Office 365-lejer.

Tip!: Hvis din TTL er kort, f.eks. 5 minutter, kan dette trin udføres i slutningen af en arbejdsdag for at give færre forstyrrelser. Hvis du har en høj TTL, skal du ændre MX-posten i forvejen, så der er tid til, at TTL kan udløbe. En TTL på 4 timer skal f.eks. ændres inden kl. 14, hvis du planlægger at starte overførsler kl. 18.

Om nødvendigt bekræfte dine MX- og DNS-ændringer. NSLookup eller en tjeneste som MxToolbox kan bruges til at bekræfte MX- og DNS-ændringer.

Forberedelse af kildelejer   

Det primære maildomæne, fabrikam.com, skal fjernes fra alle objekter i kildelejeren, før domænet kan flyttes til mållejeren.

 1. Hvis du også havde konfigureret dit domæne med et offentligt SharePoint Online-websted, skal du først stille webstedets URL-adresse tilbage til det oprindelige domæne, inden du kan fjerne domænet.

 2. Fjerne alle Lync-licenser fra brugerne i kildelejeren ved hjælp af Lync Admin-portalen. Det fjerner den Lync SIP-adresse, der er forbundet til fabrikam.com.

 3. Nulstil standardmailadresser på Office 365-kildepostkasser til det indledende domæne (fabrikam.onmicrosoft.com).

 4. Nulstille standardmailadresser på alle distributionslister, rum og ressourcer til det indledende domæne (fabrikam.onmicrosoft.com) i kildelejeren.

 5. Fjern alle de sekundære mails (proxyadresser) fra brugerobjekter, der stadig bruger @fabrikam.com.

 6. Konfigurere standarddomænet i kildelejeren til fabrikam.onmicrosoft.coms routing-domæne (klik på virksomhedens navn i øverste højre hjørne i Admin-portalen).

 7. Brug Windows PowerShell-kommandoen Get-MsolUser -DomainName Fabrikam.com til at hente en liste over alle objekter, der stadig bruger domænet og blokerer afinstallation.

 8. Se Du får vist en fejlmeddelelse, når du forsøger at fjerne et domæne fra Office 365 for de almindeligste problemer i forbindelse med fjernelse af domæner.

Forberedelse af mållejer   

Fuldføre bekræftelsen af fabrikam.com-domænet i contoso.com-lejeren. Du skal muligvis vente en time, når du har fjernet domænet fra den gamle lejer.

 1. Konfigurere valgfri CNAME (intern/ekstern) for Find automatisk.

 2. Hvis du bruger AD FS, skal du konfigurere det nye domæne i mållejerens AD FS.

 3. Begynde postkasseaktivering i contoso.com-lejeren og tildele licenser til alle de nye brugerkonti.

 4. Konfigurere fabrikam.com-maildomænet som den primære adresse på de nye brugere. Det kan du gøre ved at markere/redigere flere brugere uden licens i portalen eller ved at bruge Windows PowerShell.

 5. Hvis du ikke bruger funktionen til synkronisering af adgangskodehash, pass-through-godkendelse eller AD FS, skal du angive en adgangskode på alle postkasser i mållejeren (Contoso). Hvis du ikke bruger en fælles adgangskode, skal du informere brugerne om den nye adgangskode.

 6. Når postkasserne har licens og er aktive, skal du ændre mail-routing. Lad MX-posten for Fabrikam pege på Office 365-mållejeren (Contoso). Når MX TTL udløber, begynder mail at indgå i de nye, tomme postkasser. Hvis du bruger en MX-sikkerhedskopieringstjeneste, kan du tillade, at mail indgår i de nye postkasser.

 7. Udføre bekræftelsestest af mailflowet til/fra de nye postkasser i mållejeren.

 8. Hvis du bruger Exchange Online Protection (EOP): Genskab transportregler, forbindelser, hvid/sort-lister osv. fra kildelejeren i mållejeren.

Opstart af overflytning   

For at minimere nedetid og gener for brugerne skal du finde den bedste metode til overførslen.

 • Overførsel af 500 brugere eller mindre: Overfør mailkalender og kontaktdata til at mållejerpostkasser. Begræns mailoverførsel efter dato, hvis det er muligt, f.eks. de sidste 6 måneder med data.

 • Overførsel af mere end 500 brugere: Brug en metode med flere omgange, hvor du overfører kontakter, kalendere og mail for kun 1 uge for alle brugere. Klik derefter på de efterfølgende dage eller uger, og kør flere omgange for at fylde postkasserne med ældre maildata.

Starte overflytningen via tredjepartens overflytningsværktøj.

 1. Overvåge status for overflytningen med de værktøjer, der leveres af leverandøren. Sende periodiske statusrapporter under overførslen til ledelsen og overførselsteamet.

 2. Udføre anden og tredje runde af overflytningen, valgfrit når alle overførsler er fuldført.

Ved afslutning af overflytningen synkroniserer Outlook 2007 og 2010 hele postkassen for hver enkelt bruger, hvilket optager enorme mængder båndbredde afhængigt af, hvor mange data der er overflyttet til hver postkasse. Outlook 2013 cachelagrer kun 12 måneders data som standard. Denne indstilling kan konfigureres til færre eller flere data, f.eks. kun data fra 3 måneder, hvilket kan lette presset på båndbreddeforbruget.

Efter overflytningen: Oprydning   

Brugeren får måske en NDR, når de svarer på en overflyttet mail. Outlooks kaldenavnscache skal ryddes. Se Sådan nulstilles kaldenavnscachen og cachen for automatisk fuldførelse i Outlook. Alternativt kan du tilføje den gamle ældre DN som en x.500-proxyadresse til alle brugere.

Eksempel på Windows PowerShell-scripts

Brug følgende eksempel på Windows PowerShell-scripts som et udgangspunkt for at oprette dine egne scripts.

Nulstilling af flere adgangskoder samtidig i Office 365

 1. Opret en csv-fil med navnet adgangskode.csv.

 2. Indsæt kolonnerne "upn" og "newpassword" i filen (Eksempel: johnsmith@contoso.com,adgangskode1)

 3. Brug Windows PowerShell-kommandoen:

  Import-Csv password.csv|%{Set-MsolUserPassword –userPrincipalName $_.upn -NewPassword $_.newpassword -ForceChangePassword $false}
  

Kopiér alle Office 365-konti med et bestemt proxyadresse til en csv-fil

##########################################################################

# Script: showproxies.ps1

# Copies all accounts in Office 365 that contain/don't contain a specific 

# proxyaddress to a .CSV file (addresses.csv) 

# 

# Change the following variable to the proxy address string you want to find:

# $proxyaddr = "onmicrosoft.com" 

################################################################################


$proxyaddr = "onmicrosoft.com" 


# Create an object to hold the results 

$addresses = @() 

# Get every mailbox in the Exchange Organisation 

$Mailboxes = Get-Mailbox -ResultSize Unlimited 

# Loop through the mailboxes 

ForEach ($mbx in $Mailboxes) { 

  # Loop through every address assigned to the mailbox 

  Foreach ($address in $mbx.EmailAddresses) { 

    # If it contains XXX, Record it 

    if ($address.ToString().ToLower().contains("onmicrosoft.com")) { 

      # This is an email address. Add it to the list 

      $obj = "" | Select-Object Alias,EmailAddress 

      $obj.Alias = $mbx.Alias 

      $obj.EmailAddress = $address.ToString() #.SubString(10) 

      $addresses += $obj 

   } 

  } 

} 

# Export the final object to a csv in the working directory 
 
$addresses | Export-Csv addresses.csv -NoTypeInformation 

# Open the csv with the default handler 

Invoke-Item addresses.csv 
 

##### END OF SHOWPROXIES.PS1

Oprette flere lokalepostkasser samtidig i Office 365

################################################################################

# Script: create-rooms.ps1

# Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***

#This script creates Room mailboxes in Office 365.

# Syntax:Create-Rooms.ps1 -inputfile "file name.csv"

#

# Dependencies: Input file should contain 3 columns: RoomName, RoomSMTPAddress, RoomCapacity

#

################################################################################


param( $inputFile )


Function Usage

{

$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany("\") + 1).ToString()


@"


NAME:

$strScriptFileName


EXAMPLE:

C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"


"@

}


If (-not $inputFile) {Usage;Exit}#Get MSO creds and initialize session

If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}


#

If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")

{

Write-Host

Write-Host Connecting to Office 365...

Write-Host

$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection

$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession

}


#Import the CSV file

$csv = Import-CSV $inputfile


#Create Rooms contained in the CSV file

$csv | foreach-object{


New-mailbox -Name $_.RoomName -room -primarysmtpaddress $_.RoomSMTPAddress -resourcecapacity $_.RoomCapacity


}


##### END OF CREATE-ROOMS.PS1

Fjerne flere sekundære mailadresser fra postkasser samtidig

##########################################################################

#   Script: remove-proxy.ps1

#Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***

#This script will remove a secondary email address from many users 

#

# Syntax:remove-proxy.ps1 -inputfile "filename.csv"

#

# Dependencies:Input file should contain 2 columns: Username, Emailsuffix 

#        Example: Username=tim, Emailsuffix=fabrikam.com 

#Script will remove the address tim@fabrikam.com from the mailbox for Tim.

#NOTE: Address must be secondary; it will not remove primary email address.

#

################################################################################


param( $inputFile )


Function Usage

{

$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany


("\") + 1).ToString()


@"


NAME:

$strScriptFileName


EXAMPLE:

C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"


"@

}


If (-not $inputFile) {Usage;Exit}#Get MSO creds and initialize session

If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}


#

If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")

{

Write-Host

Write-Host Connecting to Office 365...

Write-Host

$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri 


https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection

$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession

}


#Import the CSV file and change primary smtp address


$csv = Import-CSV $inputfile

$csv | foreach-object{# Set variable for email address to remove

$removeaddr = $_.username + "@" + $_.emailsuffix

Write-Host ("Processing User: " + $_.UserName +" - Removing " + $removeaddr)


Set-Mailbox $_.Username -EmailAddresses @{Remove=$removeaddr} 


}


##### END OF REMOVE-PROXY.PS1
Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×