Sådan installerer du School Data Sync ved hjælp af PowerSchool Sync

PowerSchool er et skoleinformationssystem (SIS), der integreres med School Data Sync (SDS). Med PowerSchool-synkroniseringsmetoden kan du oprette direkte forbindelse til din SIS ved hjælp af de REST-baserede API'er, der leveres af PowerSchool og synkronisere data direkte i stedet for at bruge CSV-filer. Hvis du vil konfigurere SDS vha. PowerSchool-synkroniseringsmetoden, skal du følge de anvisninger, der er beskrevet i denne artikel.

Dette emne indeholder:   

Forudsætninger

Før du går i gang med at synkronisere med SDS ved hjælp af PowerSchool-synkroniseringsmetoden, skal du læse Oversigt over skoledatasynkronisering og sørge for, at du opfylder følgende forudsætninger:

 • En Office 365 til uddannelseslejer

 • Globale administratorrettigheder

 • Attributter, der synkroniseres fra din PowerSchool SIS, må ikke indeholde nogen.

  Ugyldige tegn

Bemærk: Bemærk: De data, du angiver gennem School Data Sync, kan være tilgængelige for udbydere af tredjepartsprogrammer via deres apps. Derfor bør du kun synkronisere de data, du vil gøre tilgængelige for disse tredjeparter.

Installér REST-API-plug-in til PowerSchool

Før SDS kan få adgang til data fra din PowerSchool SIS, skal du installere nedenstående programtilføjelse i PowerSchool og skaffe OAuth-legitimationsoplysninger ved at følge disse trin.

 1. Opret en installationsfil til en XML-plug-in med følgende indhold på din lokale computer, og gem filen som "plugin.xml".

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   
  <plugin xmlns="http://plugin.powerschool.pearson.com" 
  
      
  
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  
      xsi:schemaLocation='http://plugin.powerschool.pearson.com plugin.xsd' 
  
  
  
      name="Microsoft School Data Sync" 
  
      version="1.0.0" 
  
      description="Plugin for PowerSchool REST 
  
  API for Microsoft SDS"> 
  
    <oauth></oauth> 
  
    <publisher name="Microsoft Corp."> 
  
      
  
  <contact email="sis@microsoft.com" /> 
  
    </publisher> 
  
  </plugin> 
  
 2. Log på webstedet for PowerSchool-administrationsportalen ved hjælp af dine legitimationsoplysninger som systemadministrator.

 3. På startsiden skal du vælge System i hovedmenuen og derefter gå til Systemindstillinger > Konfiguration af plug-in-administration > Installer.

 4. Angiv eller vælg den plug-in-installationsfil, du lige har oprettet (.xml), og vælg derefter Installer.

  Plug-in'en vises i sektionen Installerede plug-ins på siden Administrationsdashboard for plug-in. Sørg for, at plug-in'en er aktiveret. Hvis den ikke er, skal du vælge indstillingen Aktiver på siden Administrationsdashboard for plugin.

  Sørg for, at plug-in'et er aktiveret på siden Dashboard til administration af plug-in.
 5. Vælg Datakonfiguration for at få vist de OAuth-legitimationsoplysninger, der er blevet genereret for plug-in'en:

  Vælg Datakonfiguration for at se OAuth-legitimationsoplysningerne for plug-in'et
 6. Registrer værdierne for Klient-id og Klienthemmelighed, så du kan angive disse legitimationsoplysninger, når du opretter din synkroniseringsprofil for skoleoplysninger.

Sørg for, at der er adgang til REST-slutpunkterne fra internettet

Microsoft School Data Sync skal kunne oprette forbindelse til skolens PowerSchool-server. For at sikre at serveren er tilgængelig, skal du åbne portene 80 og 443 fra internettet til PowerSchool-serveren.

For at validere, at slutpunkterne er angivet korrekt, skal du kontrollere, at du kan åbne siderne på PowerSchool-serverens websted fra internettet. Eksempelvis kan du i din browser gå til https://<instance>.powerschool.com/public/ og https://<instance>.powerschool.com/public/.

Om advarsler ved udrulning af AADConnect

Hvis du konfigurerer synkronisering af School Data Sync for en lejer, som synkroniseres fra Active Directory i det lokale miljø via AADConnect, vil du muligvis bemærke en stigning i antallet af afbrydere, der vises i din miisclient. Dette er resultatet af, at Office 365-gruppen ikke kan synkronisere tilbage til AADConnect Metaverse og Active Directory i det lokale miljø. Disse advarsler har ingen negativ indvirkning på din aktuelle AADConnect-installation, og de tjener kun som en orientering om den medførte synkroniseringsfejl. Du kan forvente disse advarsler i AADConnect, efter at du har aktiveret synkronisering i SDS, da der oprettes én Office 365-gruppe for hver klasse, der synkroniseres gennem SDS.

Synkroniser dine SIS-data ved hjælp af PowerSchool-synkroniseringsmetoden

Se videoen: Installer School Data Sync

Installer Skoledata Synkroniseringsvideo

Når du har installeret tilføjelsesprogrammet og konfigureret adgang, kan du oprette en profil i Microsoft-skoledatasynkronisering for at synkronisere dine brugeres oplysninger.

SDS-adgang og første logon

 1. Du får adgang til administrationsportalen for skoledatasynkronisering ved at åbne en privat webbrowser, navigere til sds.microsoft.com og derefter logge på med din globale O365-administratorkonto.

 2. Hvis det er første gang, du logger på SDS, skal du vælge at aktivere/deaktivere SDS og Microsoft Classroom. Du aktiverer School Data Sync og fortsætter med konfigurationen ved at stille School Data Sync-tasten i positionen Til.

Skærmbillede af indstillinger i School Data Sync for at slå School Data Sync til eller fra.

Opret en synkroniseringsprofil og synkroniser dine SIS-data

 1. Når skoledatasynkronisering er blevet aktiveret, skal du klikke på +Tilføj profil i venstre navigationsrude for at oprette en synkroniseringsprofil.

  Tilføj Profil_C3_20175211236
 2. På siden Før du begynder skal du udfylde formularen efter behov. Klik på Start, når du er færdig.

  Før du går i gang – PowerSchool_C3_201752112132
  • Navngiv denne profil  –  Indtast et navn til din synkroniseringsprofil. Dette navn vil blive brugt til at identificere synkroniseringsprofilen i SDS-dashboardet og kan ikke ændres, når profilopsætningen er færdig.

  • Vælg din synkroniseringsmetode  –  Vælg mellem de tre tilgængelige synkroniseringsmetoder, der er vist. Hvis du synkroniserer ved hjælp af PowerSchool, skal du vælge indstillingen for PowerSchool API. 

 3. På siden Synkroniseringsindstillinger skal du vælge den passende indstilling for at oprette nye brugere eller synkronisere eksisterende brugere. Fuldfør derefter dine valg på siden efter behov.

  Siden Synkroniseringsindstillinger for PowerSchool_C3_201752113040

  • Eksisterende brugere  –  Vælg denne indstilling, hvis du allerede har oprettet brugerkonti i din O365-lejer for hver af de elever og lærere, som er indeholdt i PowerSchool.

  • Nye brugere  –  Vælg denne indstilling, hvis du vil have SDS til at oprette brugerkonti for hver af de elever og lærere, som er indeholdt i PowerSchool.

  • URL-adresse for Web Access  –  Dette er URL-adressen til din PowerSchool SIS, der kan opnås adgang til via internettet.

  • klient-id  –  Dette er det klient-id, der er registreret i afsnittet Installer REST API-tilføjelsesprogrammet til PowerSchool i denne artikel.

  • klienthemmelighed  –  Dette er den klienthemmelighed, der er registreret i afsnittet Installer REST API-tilføjelsesprogrammet til PowerSchool i denne artikel.

  • Vælg domæne til skoler/sektioner  –  Vælg det domæne i denne rullemenu, som du vil knytte til skolerne og sektionerne, når de synkroniseres fra PowerSchool. Dette domænesuffiks bruges i hver sektions primære smtp-adresse til den tilsvarende O365-gruppe, som SDS opretter for hver sektion.

  • Vælg skoler til synkronisering  –  Denne indstilling gør det muligt at vælge den skole, du vil synkronisere, fra PowerSchool.

  • Vælg skoleår  –  Dette er det skoleår fra PowerSchool, du vil synkronisere under denne profil. Der kan kun synkroniseres 1 skoleår pr. profil.

  • Lærer og elever har klasser på flere skoler  –  Hvis du har en lærer eller en elev, som er knyttet til mere end én skole i PowerSchool, skal du markere dette felt.

  • Skoleegenskaber  –  Dette er de skoleattributter, der er indholdt i PowerSchool, og som SDS kan synkronisere. De nedtonede attributter er de påkrævede attributter, der skal være til stede i PowerSchool for hver skole, der skal synkroniseres. De yderligere viste attributter er valgfri og kan synkroniseres, hvis du vælger det.

  • Sektionsegenskaber  –  Dette er de sektionsattributter, der er indholdt i PowerSchool, og som SDS kan synkronisere. De nedtonede attributter er de påkrævede attributter, der skal være til stede i PowerSchool for hver sektion, der skal synkroniseres. De yderligere viste attributter er valgfri og kan synkroniseres, hvis du vælger det.

  • Synkroniseringsindstilling for sektionsgruppens visningsnavn  –  Hvis du markerer dette felt, vil det gøre det muligt for lærere at kontrollere sektionsvisningsnavnet efter den første synkronisering og vil forhindre SDS i at overskrive ændringer af sektionens DisplayName, som foretages af lærere.

  • Licensindstillinger  –  Hvis du markerer dette felt, tildeles alle elever og lærere Classroom Preview-licensen, der findes i dine CSV-filer. Det giver disse brugere adgang til Microsoft Classroom.

  • Intune for Education  –  Hvis du markerer dette felt, gives alle elever og lærere licens til Intune for Education. Det vil også automatisk oprette flere standardgrupper, der kan bruges i appen Intune for Education.

 4. På siden Lærerindstillinger skal du vælge de passende identitetsoverensstemmende indstillinger, bekræfte, at læreregenskaberne er markeret og så klikke på Næste.

  Indstillinger for lærere_C3_201752121124

  • Primær nøgle (destinationsmappe)  –  Dette er brugerattributten i Azure AD, der bruges til SDS-identitetssammenholdelse. Se videoen Identitetssammenholdelse for at få flere oplysninger om, hvordan du kan vælge den relevante attribut for destinationsmappe og korrekt konfigurere indstillingerne for identitetssammenholdelse for læreren.

  • Domæne (valgfri)  –  Dette er en valgfri domæneværdi, du kan føje til den valgte kildemappeattribut for at fuldføre din læreridentitetssammenholdelse. Hvis det skal svare til et UserPrincipalName- eller Mail-attribut, skal der være inkluderet et domæne i strengen. Din kildeattribut skal enten omfatte domænet allerede, eller du kan føje det relevante domæne til kildeattributten ved hjælp af denne rullemenu.

  • Primær nøgle (kildemappe)  –  Dette er lærerattributten i PowerSchool, der bruges til SDS-identitetssammenholdelse. Se videoen Identitetssammenholdelse for at få flere oplysninger om, hvordan du kan vælge den relevante attribut for kildemappe og korrekt konfigurere indstillingerne for identitetssammenholdelse for læreren.

 5. På siden Elevindstillinger skal du vælge de passende identitetsoverensstemmende indstillinger, bekræfte, at elevegenskaberne er markeret og så klikke på Næste.

  Siden Indstillinger for studerende_C3_201752123140
  • Primær nøgle (kildemappe)  –  Dette er elevattributten i PowerSchool, der bruges til SDS-identitetssammenholdelse. Se videoen Identitetssammenholdelse for at få flere oplysninger om, hvordan du kan vælge den relevante attribut for kildemappe og korrekt konfigurere indstillingerne for identitetssammenholdelse for læreren.

  • Primær nøgle (destinationsmappe)  –  Dette er brugerattributten i Azure AD, der bruges til SDS-identitetssammenholdelse. Se videoen Identitetssammenholdelse for at få flere oplysninger om, hvordan du kan vælge den relevante attribut for destinationsmappe og korrekt konfigurere indstillingerne for identitetssammenholdelse for eleven.

  • Domæne (valgfrit  –  Dette er en valgfri domæneværdi, du kan føje til den valgte kildemappeattribut for at fuldføre din elevidentitetssammenholdelse. Hvis det skal svare til et UserPrincipalName- eller Mail-attribut, skal der være inkluderet et domæne i strengen. Din kildeattribut skal enten omfatte domænet allerede, eller du kan føje det relevante domæne til kildeattributten ved hjælp af denne rullemenu.

 6. På siden Gennemse skal du sørge for, at du har foretaget de rigtige valg. Klik på Opret profil, hvis der ikke kræves flere ændringer.  

  Gennemgå siden PowerSchool_C3_201752123513

Video: Sådan matcher du kilde- og målattributter for synkronisering

Se videoen om identitetsmatchning for at få forskellige eksempler på matchningslogik for vellykket og mislykket synkronisering:

Identity Matric Matching-video

Relaterede emner

Oversigt over skoledatasynkronisering
Påkrævede attributter for skoledatasynkronisering til PowerSchool-synkronisering

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×