Sådan bruger du overflytningsværktøjet i SharePoint

SharePoint-overflytningsværktøjet er et værktøj, der let overfører dine filer fra lokale SharePoint-dokumentbiblioteker eller almindelige filshares og nemt flytter dem til SharePoint Online-lejeren. Det er tilgængeligt for alle Office 365-brugere.

Bemærk!: SharePoint-overførselsværktøjet er i øjeblikket ikke tilgængeligt for brugere af Office 365, der er drevet af 21Vianet i Kina.

Inden du går i gang

Når du starter SharePoint-overførselsværktøjet første gang, bliver du bedt om at angive dit brugernavn og din adgangskode til Office 365. Filerne bliver overført til det pågældende Office 365, som legitimationsoplysningerne er knyttet til.

Anbefaling

CPU

64-bit Quad core-processor eller bedre

RAM

16 GB

Lokalt lager

Solid state-disk: 150 GB ledig plads

Netværkskort

1 Gbps

Operativsystem

Windows Server 2012 R2 eller Windows 10-klient

.NET Framework 4.6.2

Minimumskrav

CPU

64-bit 1.4 GHz 2-core processor eller bedre

RAM

8 GB

Lokalt lager

Harddisk: 150 GB ledig plads

Netværkskort

Internetforbindelse med høj hastighed

Operativsystem

Windows Server 2008 R2, Windows 7 med opdateringer eller bedre

.NET Framework 4.6.2

Hvad sker der med tilladelserne for en fil, når den overføres?

Når de er blevet overført til SharePoint Online, kan filernes tilladelsesindstillinger blive påvirket af følgende: placeringen af dine data i det lokale miljø og en evt. synkronisering af dine Active Directory-konti til ADD (Azure Active Directory).

Bemærk!: Visse indstillinger kan indvirke på, hvordan filernes tilladelser skal håndteres. Se afsnittet Avancerede indstillinger nedenfor, især indstillingerne Opslag i Azure Active Directory, Bevar tilladelser og Brugertilknytningsfil.

Synkronisering af dit miljø: For at bevare eksisterende lokale filtilladelser, skal der være en tilsvarende bruger i SPO. Den nemmeste måde at gøre dette på er ved at synkronisere dine Active Directory-konti til Azure Active Directory (AAD).

Bemærk!: Du kan overføre en brugerdefineret tilknytningsfil til SharePoint-overflytningsværktøjet.

Fildeling

Lokale SharePoint-filer

Bruger tilknyttet mellem det lokale miljø og SPO (enten har Dirsync kørt, eller en brugertilknytningsfil er leveret)

Der findes kun to typer tilladelser, der overføres: Læs og Skriv.

Hvis en fil har Skrive-tilladelse for bruger1, vil filen indstilles til Bidrag for bruger1 i SPO. Hvis en fil har Læse-tilladelse for bruger 1, vil filen indstilles til Læs for bruger 1 i SPO.
Bemærk! På nuværende tidspunkt, vil de særlige tilladelser, f.eks Afvis, ikke blive gemt.

Alle de unikke tilladelser på en fil vil blive overført til SPO.  Nedarvede tilladelser vil ikke blive overført.

Ingen brugertilknytning (ikke synkroniset, ingen brugertilknytningsfil)

Filer tildeles standardtilladelsen til den placering, det er overført til i SPO.

Filer tildeles standardtilladelsen til den placering, det er overført til i SPO.

Hvor er dine data aktuelt placeret?

Før du starter med at bruge SharePoint-overførselsværktøjet, skal du bekræfte, hvor de pågældende data er placeret, og hvor de skal flyttes hen. Du bliver bedt om at angive, hvor dine datafiler aktuelt er placeret, og hvor gruppen af SharePoint Online-websteder er placeret, som de skal flyttes til. Med SharePoint-overførselsværktøjet kan du vælge mellem to kilder, hvorfra de pågældende data skal overflyttes – fra et SharePoint Server 2013-websted i det lokale miljø eller fra en lokal filshare eller netværkssti.

 • SharePoint i det lokale miljø: Hvis du vælger at benytte SharePoint i det lokale miljø, bliver du bedt om at angive navnet på det SharePoint Server-websted, hvor filerne er placeret, og du bliver bedt om at angive legitimationsoplysninger, der er knyttet til det pågældende websted. Du skal angive det pågældende dokumentbibliotek, du vil overføre.

  Bemærk!: SharePoint-overførselsværktøjet understøtter SharePoint Server 2013.

 • Filshare: Hvis du vælger indstillingen Filshare, bliver du bedt om at angive filsharens placering, webadressen for SharePoint Online-webstedet og dokumentbiblioteket, hvor de skal flyttes til.

Sådan bruges SharePoint-overførselsværktøjet

Hvis du endnu ikke har det, kan du hente SharePoint-overførselsværktøjet.

Overførsel af datafiler fra SharePoint Server-dokumentbiblioteker

 1. Start SharePoint-overførselsværktøjet, og klik på Næste.

 2. Angiv brugernavn og adgangskode til Office 365, og klik derefter på Log på.

 3. Vælg Vælg en kilde og destination.

 4. Vælg SharePoint Server (i det lokale miljø).

 5. Angiv adressen til SharePoint Server 2013-webstedet, hvor dine data aktuelt er placeret. Klik på Næste.

  Vigtigt!: Proxy-forbindelser understøttes ikke. Brug af Proxy-forbindelser vil resultere i fejl, som f.eks. "logon til SharePoint mislykkedes" eller "dokumentbibliotek kan ikke indlæses".

 6. Angiv dit brugernavn og din adgangskode til webstedet SharePoint Server. Brugernavnet skal bruge formatet someone@example.com. Klik på Log på.

  Bemærk!: Hvis du allerede har logget på det pågældende websted én gang, når du bruger dette værktøj, bliver du ikke bedt om at logge på det samme websted igen.

 7. Vælg det pågældende dokumentbibliotek, hvor dine filer er placeret. Rullelisten indeholder alle de indstillinger, der er adgang til.

 8. Angiv URL-adressen for det pågældende SharePoint Online-websted, hvor dine filer skal overflyttes til.

 9. Vælg det pågældende dokumentbibliotek, hvortil filerne skal flyttes.

 10. Klik på Tilføj. Denne opgave føjes til listen. Hvis du vil vælge et andet sæt datafiler til overførsel, skal du klikke på Vælg en kilde og destination.

Overførsel af datafiler fra en lokal filshare

 1. Start SharePoint-overførselsværktøjet, og klik på Næste.

 2. Angiv brugernavn og adgangskode til Office 365, og klik derefter på Log på.

 3. Vælg Vælg en kilde og destination.

 4. Vælg Filshare.

 5. Angiv stien til den pågældende filshare, hvor dataene er placeret. Klik på Næste.

 6. Angiv webadressen for det SharePoint Online-websted, hvor de pågældende filer skal flyttes til, og angiv derefter brugernavn og adgangskode til SharePoint Server-webstedet. Klik på Log på.

  Bemærk!: Hvis du allerede har logget på det pågældende websted én gang, når du bruger dette værktøj, bliver du ikke bedt om at logge på det samme websted igen.

 7. Vælg det pågældende dokumentbibliotek, hvortil filerne skal flyttes.

 8. Klik på Tilføj. Denne opgave føjes til listen. Hvis du vil vælge et andet sæt datafiler til overførsel, skal du klikke på Vælg en kilde og destination.

 9. Når du har valgt de pågældende kilder, skal du klikke på Overfør.

Masseoverførsel ved hjælp af en CSV-fil

Hvis du skal overføre mange kilder, kan du bruge en CSV-fil til at udføre en masseoverførsel. Opret en kommasepareret CSV-fil, der omfatter de følgende 6 kolonner. Hvert felt er adskilt af et komma. Hvis værdien i en kolonne indeholder et komma, skal den omsluttes af dobbelte anførselstegn.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en CSV-fil til overførsel af dataindhold under Sådan formateres en CSV-fil til overførsel af dataindhold

Sådan bruges en CSV-fil til masseoverførsel

 1. Åbn SharePoint-overførselsværktøjet, og klik på Næste.

 2. Angiv brugernavn og adgangskode til Office 365, og klik derefter på Log på.

 3. Vælg Vælg en kilde og destination.

 4. Vælg Brug en CSV-fil til masseoverførsel. Angiv CSV-filens placering, eller klik på Vælg fil for at søge efter den. Klik på Tilføj.

  Bemærk!: Hvis du overfører filer fra en SharePoint Server i det lokale miljø, bliver du bedt om at angive brugernavnet og adgangskoden knyttet til det pågældende websted, medmindre du har angivet disse legitimationsoplysninger i de forrige trin.

  Bemærk!: Eventuelle fejl i CSV-filen bliver registreret på en linje-for-linje-basis. Fejlen angiver, hvilken linje eller linjer der indeholder fejl. Du vil ikke kunne fortsætte, før du har rettet fejlene i CSV-filen.

  Vigtigt!: Proxy-forbindelser understøttes ikke. Brug af Proxy-forbindelser vil resultere i fejl, som f.eks. "logon til SharePoint mislykkedes" eller "dokumentbibliotek kan ikke indlæses".

 5. Hvis CSV-filen er blevet tilføjet uden fejl, føjes opgaven til listen over kilder og destinationer.

 6. Hvis du vil vælge et andet sæt datafiler til overførsel, skal du klikke på Vælg en kilde og destination.

 7. Når du har valgt de pågældende kilder, skal du klikke på Overfør.

Overvågnings- og rapporteringsstatus for overførselsjob

Når du klikker på Overfør, så vises status for dine overførselsjob. I takt med at de gennemføres, kan du enten få vist detaljerede rapporter eller oversigtsrapporter over individuelle job eller en enkelt oversigtsrapport med alle de overførselsjob, der er indsendt i løbet af denne session.

Sådan får du vist detaljerede rapporter

 1. Klik på pilen ned direkte under overførselsjobbet.

 2. Klik på Vis opgaverapport. En mappe åbner med tre forskellige rapporter:

  • RapportOverFiler.csv

  • Filoversigt.csv

  • Analyseoversigt.csv

Sådan får du vist en oversigtsrapport over alle sendte job

 • Klik på Åbn rapport.

  En rapportmappe åbnes, der indeholder oversigtsrapporten.

Genoptager overførselsjob

Hvis du er nødt til at lukke overflytningsværktøjet, før et sendt job er afsluttet, kan du genstarte værktøjet fra en vilkårlig computer.

Bemærk!: Hvis du vil genoptage et overførselsjob, skal det have kørt i mindst5 minutter. Det stoppes midlertidigt på det sted, hvor du lukkede SharePoint Online-overførselsværktøjet. Hvis det sendte job havde kørt i mindre end 5 minutter, før værktøjet blev lukket, skal du sende jobbet igen.

Sådan genoptager du overførselsjob

 1. Start SharePoint-overflytningsværktøjet. Klik på Logon og benyt det samme brugernavn og adgangskode til Office 365, som du brugte, da du oprindeligt sendte jobbet.

 2. Når du logger på, vises et skærmbillede af alle midlertidigt stoppede overførsler med oplysninger om, hvad der er afsluttet, og hvad der mangler.

 3. Hvis du vil tilføje yderligere overførselsopgaver, skal du klikke på Vælg nye kilder og destinationer. Ellers skal du klikke på Næste. Dine overførselsjob genoptages. Hvis du overfører filer fra en SharePoint Server i det lokale miljø, bliver du bedt om at angive brugernavnet og adgangskoden knyttet til det pågældende websted.

Trinvis overførsel

Når en overførselsopgave er fuldført, kan den også gemmes for at blive kørt på et senere tidspunkt, så du kan nøjes med at flytte de nye eller opdaterede filer i kildeplaceringen. 

Indstillingen for Trinvis overførsel er som standard slået til. For at ændre dette skal du gå til Indstillinger og aktivere trinvis overførsel

Bemærk!: Hvis du vil ændre denne indstilling, skal du gøre det, før dit første overførselsjob sendes. Denne indstilling er global, dvs. den gælder for alle efterfølgende opgaver, som du sender.

Når denne indstilling er slået til, udføres en trinvis kontrol af SharePoint Online-destinationsmiljøet. Filerne evalueres som følger:

Status

Resultat

Kildefilens tidspunkt for seneste ændring er tidligere end destinationsfilens.

Filen vil ikke overføres.

Filer eller lister eksisterer i SPO-destinationsplaceringen.

Overførelsen springer de eksisterende objekter over under scanningen.

Tidsstemplet på filer eller objekter i kildeplaceringen ændres under overførelsen

Det er kun den ændrede fil, der overføres.

Kilden er en filshare.

Valideringen for overførelsen baseres på stien til filen eller mappen.

Kilden er en SharePoint Server i det lokale miljø/

Valideringen for overførelsen baseres på listeelementet GUID. Brug mappestien som reserve.

Bemærk!: Hvis der er nyligt opdaterede kildefiler eller mislykkede overførselsfiler – hvor den første runde er undtaget – køres en SPMT på op til fem yderligere runder.

 1. Start SharePoint-overførselsværktøjet, og klik på Næste.

 2. Angiv brugernavn og adgangskode til Office 365, og klik derefter på Log på.

 3. Skærmbilledet med titlen "Hvor er dine data" vises. Klik på Annuller.

 4. Angiv dine opgaver som normalt, og overfør derefter.

 5. Når en opgave er fuldført, skal du klikke på Ja, når du ser følgende forespørgsel:

  Gem trinvis overførsel prompt_C3_2017919144129

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger bør kun ændres eller administreres af din it-medarbejder. De avancerede indstillinger findes i de følgende kategorier:

Indstilling

Beskrivelse

Udfør kun scanning

Hvis du vil scanne filerne som en foreløbig vurdering inden overførsel, skal du slå Udfør kun scanning til.

Aktivér trinvis overførsel

Indstillingen er som standard slået Til. Dette giver dig mulighed for at køre overførselsjobs igen på et senere tidspunkt og kun overføre ændringerne eller tilføjelserne, siden du overførte dem sidst.

Vigtigt! Hvis du ønsker at sende dette job til trinvis overførsel igen, skal denne indstilling være slået Til, før det første overførselsjob sendes.

Overfør filversionsoversigt

Hvis indstillet til Nej, overføres kun den seneste version af filen. Hvis indstillet til Ja, kan du vælge, om du vil beholde alle versioner eller begrænse den til et bestemt tal.

Overfør ikke skjulte filer

Hvis indstillet til Til, overføres skjulte systemfiler ikke.

Overfør ikke filer oprettet før

Hvis du vælger at begrænse, hvilke filer der skal overføres, baseret på oprettelsesdato, skal du angive dine værdier i dette afsnit. Dette kan bruges til at begrænse antallet af overførte filer eller for at overholde firmaets generelle politik vedr. administration af filbevarelse.

Overfør ikke filer ændret før

Hvis du vælger at begrænse, hvilke filer der skal overføres, baseret på ændringsdato, skal du angive dine værdier i dette afsnit. Dette kan bruges til at begrænse antallet af overførte filer eller for at overholde firmaets generelle politik vedr. administration af filbevarelse.

Overfør ikke filer med disse filtyper

Hvis du vil forhindre visse filtyper i at blive overført, skal du angive hver filtype og adskille den med en lodret streg. Eksempelvis mp4|avi|mkv. Medtag ikke det foranstående "." foran filtypenavnet.

Overfør ikke filer og mapper, der indeholder ugyldige tegn

Som standard er indstillingen Fra. Dette er den anbefalede indstilling. Værktøjet vil forsøge at flytte alle filerne uden at udføre tegnbaseret filtrering. Hvis en fil ikke kan accepteres som SPO, genereres en fejlmeddelelse for den pågældende fil.

Hvis indstillet til Til, springer værktøjet potentielle specialtegn over. Selvom det kan forbedre ydeevnen, når kilden potentielt indeholder et stort antal filer, der indeholder ugyldige tegn, er der også ulemper. For at forhindre ondsindede aktiviteter blokeres kildepakker, som genererer mere end 100 fejl på destinationsserveren. Alle de filer, der er gyldige i denne pakke, bliver derfor også blokeret.

Azure Active Directory-opslag

Er som standard slået Til. Hvis ingen brugertilknytningsfil er angivet af brugeren, bruges Azure Active Directory som standard til brugertilknytning.

Bevar brugertilladelser

Er som standard slået Til. Hvis indstillet til Fra, bevares ingen tilladelser.

Brugertilknytningsfil

Som standard bruges Azure AD-opslag til at tilknytte brugere, når du sender overførselsjob. Hvis du vil bruge din egen tilknytningsfil, skal du vælge den fil, der skal bruges, ved at klikke på Vælg fil. Hvis du vælger at bruge en brugerdefineret tilknytningsfil, og du vil bevare brugertilladelser, skal du deaktivere Opslag i Azure Active Directory. Ved at gøre dette slår værktøjet det ikke op i AAD, hvis en bruger ikke blev fundet i tilknytningsfilen.

Arbejdsmappe til SharePoint-overførselsværktøj

Som standard oprettes en midlertidig mappe. Hvis du vil angive en bestemt arbejdsmappe, skal du skrive navnet her.

Anvend brugerdefineret Azure-lagerplads

Hvis du ønsker at bruge din egen Azure-lagerplads, skal du indstille denne værdi til Til.

Hvis du vælger at slå det til, vises der yderligere felter, hvor du kan angive din konto og nøgle og indstillinger, der kan vælges, hvis du vil slå kryptering til eller fra, og om midlertidige filer skal slettes, når overførslen er afsluttet.

Relaterede emner

Introduktion til SharePoint-overførselsværktøjet
Sådan fungerer SharePoint-overførselsværktøjet
Sådan formateres CSV-filen til overførsel af dataindhold
Opret en brugertilknytningsfil for overførsel af dataindhold
SharePoint Online og OneDrive-overførselshastighed
Feedback- og supportforum for SharePoint-overførselsværktøjet

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×