Office
Log på

Sådan bruger du kontakter (Personer) i Outlook på internettet

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Bemærk!: Log på Outlook på internettet med din arbejds- eller skolekonto.

I Outlook på internettet, kan du bruge siden personer til at se, oprette, redigere, finde og slette kontakter. Du kan bruge dine kontakter til din egen reference, og du kan automatisk tilføje dem som modtagere Når du skriver en e-mail-meddelelse.

Denne artikel indeholder

Sådan kommer du til siden Personer

Hvad du ser på siden Personer

Fastgør til din favoritvisning

Vælg en person for at få vist mere om ham/hende

Forstå kontaktmapper

Oprette en kontakt fra bunden

Oprette en kontakt fra en mailmeddelelse

Oprette en liste over kontakter

Redigere en kontakt eller en liste over kontakter

Arbejde med kontaktmapper

Få vist dine kontakter og lister over kontakter

Redigér en kontakt eller en liste over kontakter

Søge efter en kontakt eller en liste over kontakter

Sammenkæde og ophæve sammenkædning af kontakter

Sådan kommer du til siden Personer

 1. Log på Outlook på internettet. Du kan få hjælp under Logge på Outlook på internettet.

 2. Øverst på skærmen skal du vælge Appstarteren Appstarterikonet i Office 365 > Outlook.

  Office 365-appstarteren med Outlook-appen fremhævet.

  Kan du ikke finde det, du leder efter? I Appstarteren skal du vælge Alle apps for at få vist en alfabetisk liste over Office 365-apps, der er tilgængelige for dig. Herfra kan du søge efter en bestemt app.

 3. Klik på Personer.

Hvad du ser på siden Personer

Følgende skærmbillede viser, hvad du ser på siden Personer.

Et skærmbillede af siden Personer.

Her er en beskrivelse af, hvad du kan se:

 1. Feltet Søg efter personer, som du bruger til at søge efter en kontakt eller en liste over kontakter

 2. Værktøjslinjen, som indeholder menuer og kommandoer til oprettelse og ændring af dine kontakter og lister over kontakter afhængigt af konteksten

 3. Udvalgte personer, som viser personer, du ofte kontakter, du holder møde med, du har markeret som favoritter, eller som du muligvis vil følge op med

 4. Dine kontakter, som indeholder alle dine kontaktmapper

 5. Den midterste rude, som viser de kontakter og lister over kontakter, der findes i det element, som er valgt i ruden til venstre

 6. Visitkortet, som viser detaljer om kontakten eller listen over kontakter, der er valgt i den midterste rude

Fastgør til din favoritvisning

Vælg, hvordan siden Personer bør se ud, ved at fastgøre én af disse visninger fra listen under Udvalgte personer:

 • Personer, du ofte kontakter: Se den seneste kommunikation og seneste opdateringer knyttet til de personer, du har mest med at gøre.

 • Personer i din kalender i dag: Se, hvem du skal holde møde med, og hvad du skal arbejde på i dag.

 • Favoritter: Personer, du har valgt som Favoritter, vises her, og giver dig hurtig adgang til deres seneste mail.

 • Personer, du måske vil følge op med: Find markerede elementer og meddelelser, hvor du er @nævnt, sammen med ulæste meddelelser fra personer, du kontakter mest.

 • Alle kontakter: Dette er den klassiske visning af Personer, som viser alle dine kontakter på ét sted.

Hvis du vil fastgøre en visning som udgangspunkt, skal du vælge Fastgør denne visning.

Et skærmbillede af knappen Fastgør denne visning.

Hvis du vil ændre dit udgangspunkt, skal du vælge Frigør denne visning på den øverste menulinje i visningen, du har fastgjort, eller vælge Fastgør denne visning på den øverste menulinje i en af de andre visninger under Udvalgte personer.

Bemærk!: Afhængigt af din version af Outlook har du muligvis ikke adgang til alle disse visninger.

Vælg en person for at få vist mere om ham/hende

Når du vælger en af dine kontakter, åbnes en rude til højre. Her får du vist flere oplysninger om din kontakt, f.eks. vedkommendes mail, telefon og kontorplacering. Du kan også se, hvem han/hun har forbindelse til i organisationen, og hvilke grupper han/hun tilhører.

I den nederste del af ruden får du vist din interaktion med kontakten. Få vist mails, I har udvekslet, filer, der er delt med dig, og alle gængse møder eller hændelser i fortiden eller i fremtiden.

Skærmbillede af visitkortet på siden Personer.

Forstå kontaktmapper

Når du opretter en kontakt eller liste over kontakter fra bunden, bliver den gemt i mappen Kontakter, der er valgt i venstre rude. Du kan oprette mapper med kontakter til at opbevare visse kontakter eller lister over kontakter sammen, så du nemmere kan finde dem.

Dine kontakter, som er i venstre rude på siden Personer, indeholder alle dine kontaktmapper. Når Dine kontakter er skjult, kan du vælge den for at udvide den og se alle dine kontaktmapper.

Når Dine kontakter er udvidet, vises mappen Kontakter direkte under den, sådan som det er vist på skærmbilledet. Du får mappen Kontakter automatisk. Den indeholder alle dine lokale kontakter, medmindre du opretter andre mapper og føjer kontakter til dem.

Hvis du vil have mere at vide, skal du se afsnittet Arbejde med kontaktmapper i denne artikel.

Et skærmbillede af markøren, der holdes over knappen Kontaktpersoner på siden Personer.

Oprette en kontakt fra bunden

 1. Under Dine kontakter i venstre rude skal du markere den mappe, hvori du vil oprette kontakten. Hvis Dine kontakter er valgt i stedet for en bestemt mappe, oprettes den nye kontakt i mappen Kontakter.

  Bemærk!: Før du opretter en ny kontakt, skal du sørge for at markere den mappe i venstre rude, hvor du vil oprette den. Når du har oprettet en kontakt, er det ikke muligt at flytte den til en anden mappe. For at gemme en kontakt i en anden mappe efter du har oprettet den, skal du slette kontakten og derefter genskabe den i den anden mappe.

 2. Vælg Ny på værktøjslinjen.

  Et skærmbillede af markøren, der holdes over knappen Ny på siden Personer.

 3. I formularen Tilføj kontakt, der åbnes, skal du udfylde de ønskede oplysninger.

  Du kan vælge ikonet Ikonet Tilføj oplysninger for at få vist flere indstillinger for den pågældende type af oplysninger. Du kan f.eks. vælge Ikonet Tilføj oplysninger ved siden af Telefon for at tilføje telefonnumre.

 4. Vælg Gem Gem, når du er færdig.

Oprette en kontakt fra en mailmeddelelse

Hvis du hurtigt vil føje en afsender eller modtager, der er i en mail, til mappen Kontakter, skal du gøre følgende:

 1. Vælg ikonet Appstarter Appstarter-knappen > Mail.

 2. I en mail i læseruden skal du vælge navnet på den afsender eller modtager, du vil føje til dine kontakter.

 3. På det visitkort, der vises for den pågældende person, skal du vælge Flere handlinger Flere indstillinger > Føj til kontakter.

  Et skærmbillede af markøren, der holdes over Føj til kontaktpersoner i menuen Flere handlinger.

 4. I formularen Tilføj kontakt, der åbnes, kan du tilføje yderligere oplysninger om kontakten, hvis du vil.

 5. Vælg Gem Gem for at føje kortet til mappen Kontakter.

  VIGTIGT: Når du opretter en kontakt på denne måde, er det ikke muligt at gemme kontakten i en anden mappe eller flytte den til en anden mappe.

Oprette en liste over kontakter

En liste over kontakter er en samling af kontakter. Den kaldes også nogle gange en distributionsliste. Du kan angive en liste over kontakter som modtager, når du skriver en mail. Når du sender meddelelsen, sendes den til alle kontakterne på listen på samme tid. Du kan f.eks. oprette en liste over kontakter med navnet "Min bogklub" og føje alle medlemmerne af bogklubben til den. Herefter behøver du blot at angive "Min bogklub" på linjen Til: i mailen for at sende en meddelelse til alle i bogklubben.

Oprette en liste over kontakter

 1. Under Dine kontakter i venstre rude skal du markere den mappe, du vil oprette listen over kontakter i. Hvis Dine kontakter er valgt i stedet for en bestemt mappe, oprettes den nye liste over kontakter i mappen Kontakter.

  Bemærk!: Før du opretter en ny liste over kontakter, skal du sørge for at markere mappen i venstre rude, som du vil oprette den i. Når du har oprettet en liste over kontakter, er det ikke muligt at flytte den til en anden mappe. Du må i stedet slette listen over kontakter og derefter genskabe den i den anden mappe for at gemme en liste over kontakter i en anden mappe, efter du har oprettet den.

 2. På værktøjslinjen skal du vælge pil ned ud for Ny og derefter vælge Ny liste over kontakter.

  Skærmbillede af genvejsmenuen knyttet til knappen "Ny" med "Liste over kontakter" markeret.

 3. I den tomme formular, der åbnes, skal du angive Navn på liste over kontakter, Medlemmer i listen over kontakter og valgfrie Noter.

 4. Vælg Gem Gem, når du er færdig.

Redigere en kontakt eller en liste over kontakter

Du kan redigere kontakter eller lister over kontakter, du opretter eller importere til Outlook på internettet. Du kan ikke redigere kontakter, som du angiver ved at oprette forbindelse til et socialt netværkskonto som LinkedIn. Du kan finde oplysninger om at importere kontakter fra en anden mail-konto eller e-mail-program, skal du se importere kontakter til Outlook.

Bemærk!:  Hvis du vil gemme en liste over kontakter i en anden mappe, efter du har oprettet den, skal du slette listen over kontakter og derefter genoprette den i den anden mappe.

 1. I den midterste rude skal du markere afkrydsningsfeltet ud for den kontakt eller liste over kontakter, du vil redigere, og derefter vælge Rediger på værktøjslinjen.

  Et skærmbillede af markøren, der holdes over knappen Rediger på siden Personer.

 2. Foretag de ønskede ændringer.

 3. Vælg Gem Gem, når du er færdig.

Arbejde med kontaktmapper

 • For at oprette en kontaktmappe skal du højreklikke på eller trykke og holde Dine kontakter nede i venstre rude. Vælg derefter Ny mappe.

 • For at omdøbe eller slette en kontaktmappe, du har oprettet, skal du højreklikke på mappen og derefter vælge Omdøb eller Slet.

 • For at flytte en kontaktmappe, du har oprettet, til en placering med navnet Andre kontakter, så mappen er synlig, men stadig af vejen, skal du højreklikke på mappen og derefter vælge Flyt til "Andre kontakter". Nu får du vist mappen under Andre kontakter.

  For at flytte en mappe fra Andre kontakter tilbage til den overordnede liste med mapper under Dine kontakter skal du højreklikke på mappen og derefter vælge Flyt til "Dine kontakter".

Visning af dine kontakter og lister over kontakter

Når du vælger et element i venstre rude på siden Personer, vises kontakter i den midterste rude, der er i det pågældende element, således:

 • Når du vælger Udvalgte personer, vises de personer, du ofte kontakter, i den midterste rude, personer i din kalender i dag, dine foretrukne personer og personer, du måske vil følge op med. Hvis du har fastgjort en visning, vises den øverst i den midterste rude.

 • Når du vælger Dine kontakter, vises alle dine kontakter og lister over kontakter i den midterste rude.

 • Når du vælger en bestemt kontaktmappe, vises kun kontakter og lister over kontakter i den midterste rude, der findes i den pågældende mappe.

Brug af menuen til filtrering til at indskrænke og sortere viste kontakter

Når du vælger Dine kontakter eller en bestemt kontaktmappe, kan du på en rullemenu øverst i den midterste rude indsnævre og sortere kontakter og lister over kontakter, der vises her. Navnet på menuen beskriver den sorteringsrækkefølge, der aktuelt anvendes. Standardmenunavnet er Efter fornavn, da dette er standardsorteringsrækkefølgen.

Når du vælger menuen for at åbne den, kan du se, at den indeholder følgende tre afsnit:

 • Sektionen Sorteringsrækkefølge, hvor du kan sortere efter Fornavn eller Efternavn.

 • Afsnittet Visningsrækkefølge, hvor du kan sortere efter Fornavn Efternavn eller Efternavn Fornavn for at kontrollere, hvordan hvert navn vises.

 • Sektionen Visning, hvor du kan vælge Personer, hvis du kun vil have vist de kontakter, der er personer, Lister for kun at få vist de kontakter, der udgør lister over kontakter eller Alle for at få vist begge dele.

Et skærmbillede af rullemenuen Filtrér på siden Personer.

Sletning af en kontakt eller en liste over kontakter

Du kan slette kontakter eller lister over kontakter, som du har oprettet eller importeret i Outlook på internettet. Du kan ikke slette kontakter, som du får ved at oprette forbindelse til en social netværkskonto, f.eks. LinkedIn.

 1. Vælg kontakten eller listen over kontakter.

 2. Vælg Slet.

  Et skærmbillede af knappen Slet på siden personer.

Søge efter en kontakt eller en liste over kontakter

Angiv et søgeord i feltet Søg efter personer øverst i venstre rude.

Et skærmbillede af søgefeltet Personer på siden Personer.

 • Hvis du vil søge efter en kontakt, skal du angive pågældendes navn eller mailadresse i feltet Søg efter personer og derefter vælge søgeikonet Søg efter support eller trykke på Enter.

 • Hvis du vil søge efter en liste over kontakter, skal du angive en del af eller hele navnet på listen over kontakter i feltet Søg efter personer og derefter vælge søgeikonet Søg efter support eller trykke på Enter.

Sammenkæde og ophæve sammenkædning af kontakter

Du kan sammenkæde kontakter til hinanden for at angive, at de er relaterede. Desuden registrerer Outlook på internettet automatisk kontakter, der har samme eller næsten samme navn og links, så de vises som en samlet kontakt.

Sammenkæd kontakter

 • Marker afkrydsningsfeltet ud for hver kontakt i den midterste rude og vælg derefter Sammenkæd på værktøjslinjen.

  Et skærmbillede af knappen Link på siden Personer.

Fjerne sammenkædningen af kontakter

 1. I den midterste rude skal du markere afkrydsningsfeltet ud for en sammenkædet kontakt.

 2. På værktøjslinjen skal du markere rullemenuen Sammenkædede kontakter.

  Et skærmbillede af knappen Links på siden Personer.

 3. På rullemenuen skal du vælge Ikonet Fjern sammenkædning. ud for den kontakt, du vil fjerne sammenkædningen for.

Automatisk sammenkædning

For at se hvilke kontakter Outlook på internettet automatisk har sammenkædet for en bestemt kontakt, og for at se forslag til andre lignende kontakter, der kan sammenkædes, skal du følge disse trin:

 1. Markér afkrydsningsfeltet til venstre for navnet på kontakten. Hvis Outlook på internettet automatisk har sammenkædede kontakter, som har samme eller lignende navne, vises rullemenuen Sammenkædede kontakter i højre side af værktøjslinjen.

  Et skærmbillede af knappen Links på siden Personer.

 2. På værktøjslinjen skal du markere rullemenuen Sammenkædede kontakter.

Har du stadig brug for hjælp?

Få hjælp til Outlook.com:

Knappen Communityforum Knappen Kontakt support

Få hjælp til Outlook på internettet til virksomheder:

Få hjælp fra Office 365 Community-foraene Administratorer: Log på, og opret en serviceanmodning Administratorer: Ring til support

Hvis du bruger Office 365 drevet af 21Vianet i Kina, kan du læse Kontakt support til Office 365 til virksomheder – hjælp til administratorer.

Se også

Importere kontakter til Outlook

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×