Rotér eller spejlvend et tekstfelt, en figur, et WordArt-element eller et billede

Rotér eller spejlvend et tekstfelt, en figur, et WordArt-element eller et billede

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan ændre placeringen af et tekstfelt (og teksten i det), en figur, et WordArt eller et billede ved at rotere eller spejlvende det.

Rotation-kommandoer er tilgængelige under fanen Tegnefunktioner på båndet i værktøjslinjen. Vælg det objekt, du vil rotere, og klik derefter på båndet.

Klik på en procedure overskrift nedenfor til at udvide den og få vist detaljer. Følgende procedurer gælder for Word, Excel, PowerPoint, Outlook og Publisher i Office 2016 og Office 2013.

 1. Klik på det objekt, som du vil rotere.

 2. Klik på rotationshåndtaget øverst på objektet, og træk det i den ønskede retning.

  Figur med rotationshåndtag

  • Hvis du vil begrænse rotationen til 15 grader ad gangen, skal du trykke på og holde Skift nede, mens du trækker rotationshåndtaget.

  • Når du roterer flere figurer, roterer de ikke som en gruppe. Hver figur roterer omkring sit eget centrum.

  • Når du roterer et indbygget objekt i Word, forbliver objektet i den tilsvarende position på linjen under rotation, hvilket kan gøre rotationen virke underlig. Hvis du ikke kan lide den måde, det ser ud, kan du ændre indstillingen layout eller Tekstombrydning.

 1. Klik på det objekt, som du vil rotere.

 2. Klik på Roter i gruppen Arranger under Tegnefunktioner (eller Billedværktøjer, hvis du roterer et billede) på fanen Formatér, og klik derefter på Flere indstillinger for rotation.

  Flere indstillinger for rotation på menuen Rotation

 3. I den rude eller dialogboks, der åbnes, skal du angive, hvor meget du vil rotere objektet i boksen Rotation. Du kan også bruge pilene til at rotere objektet præcist, til hvor du ønsker det.

Hvis du ikke kan se fanerne Tegnefunktioner eller Billedværktøjer Format, skal du kontrollere, at du har markeret et tekstfelt, en figur eller et WordArt. Du kan være nødvendigt at dobbeltklikke på objektet for at åbne fanen Formater.

 1. Klik på det objekt, som du vil rotere.

 2. Klik på Roter i gruppen Arranger under Tegnefunktioner (eller Billedværktøjer, hvis du roterer et billede) på fanen Formatér, og derefter:

  • Hvis du vil rotere objektet 90 grader til højre, skal du klikke på Roter 90° til højre.

  • Hvis du vil rotere objektet 90 grader til venstre, skal du klikke på Roter 90° til venstre.

Hvis du ikke kan se fanerne Tegnefunktioner eller Billedværktøjer Format, skal du kontrollere, at du har markeret et tekstfelt, den figur, WordArt eller billede. Du kan være nødvendigt at dobbeltklikke på objektet for at åbne fanen Formater.

Du kan oprette effekten af et spejlbillede eller spejlvende et objekt på hovedet (invertere det) ved hjælp af værktøjerne Spejlvend.

 1. Klik på det objekt, som du vil rotere.

 2. Klik på Roter i gruppen Arranger under Tegnefunktioner (eller Billedværktøjer, hvis du roterer et billede) på fanen Formatér, og derefter:

  • Klik på Spejlvend lodret for at rotere et objekt med bunden øverst.

  • Klik på Spejlvend vandret for at oprette et spejlbillede af objektet.

Hvis du ikke kan se fanerne Tegnefunktioner eller Billedværktøjer Format, skal du kontrollere, at du har markeret et tekstfelt, den figur, WordArt eller billede. Du kan være nødvendigt at dobbeltklikke på objektet for at åbne fanen Formater.

Tip: Hvis du blot vil oprette et spejlbillede af teksten i et dokument, skal du se Omvendt tekst eller oprette et spejlbillede.

Når du roterer et objekt, roterer teksten i objektet med det. Teksten i et spejlvendt objekt spejlvendes imidlertid ikke med rotationsværktøjet. Gør følgende i Word, Outlook, Excel og PowerPoint for at vende tekst sammen med det objekt, der indeholder det.

 1. Markér og højreklik derefter på det objekt, du vil tilbageføre, og klik derefter på Formatér figur.

 2. Klik på fanen Effekter under Figurindstillinger i ruden Formatér figur.

  Fanen Effekter i ruden Formatér figur

 3. Under 3D-rotation, i et af Rotation-felterne (X, Y eller Z, afhængigt af hvordan du vil rotere teksten) skal du skrive 180.

  X-rotation på fanen Effekter

  Bemærkninger: 

  • Når du ændrer rotationen, kan det påvirke dit objekts fyldfarve. Du kan justere din fyldfarve i ruden Formatér figur under fanen Fyld og streg Fanen Fyld og streg i ruden Formatér figur .

  • Når du klikker i objektet til at redigere teksten, vil det gå tilbage til dens oprindelige udseende midlertidigt, mens du redigere den. Omvendt udseendet skal være igen, når du er færdig med redigering af tekst, og du klikker uden for objektet.

Klik på en procedure overskrift nedenfor til at udvide den og få vist detaljer. Følgende procedurer gælder for Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010 og Outlook 2010.

 1. Klik på det objekt, som du vil rotere.

 2. Klik på rotationshåndtaget øverst på objektet, og træk det i den ønskede retning.

  Figur med rotationshåndtag

  Bemærk: Hvis du vil begrænse rotationen til 15 grader ad gangen, skal du trykke på og holde Skift nede, mens du trækker rotationshåndtaget.

 1. Klik på det objekt, som du vil rotere.

 2. Klik på Roter i gruppen Arranger under Tegnefunktioner (eller Billedværktøjer, hvis du roterer et billede) på fanen Formatér, og klik derefter på Flere indstillinger for rotation.

  Flere indstillinger for rotation på menuen Rotation

  Hvis du ikke kan se fanen Billedværktøjer, Tegnefunktioner, eller Format, skal du kontrollere, at du har markeret et billede. Du kan være nødvendigt at dobbeltklikke på billedet for at åbne fanen Formater.

 3. I den rude eller dialogboks, der åbnes, skal du angive, hvor meget du vil rotere objektet i boksen Rotation. Du kan også bruge pilene til at rotere objektet præcist, til hvor du ønsker det.

Du kan oprette effekten af et spejlbillede eller spejlvende et objekt på hovedet (invertere det) ved hjælp af værktøjerne Spejlvend.

 1. Klik på det objekt, som du vil rotere.

 2. Klik på Roter i gruppen Arranger under Tegnefunktioner (eller Billedværktøjer, hvis du roterer et billede) på fanen Formatér, og gør derefter et af følgende:

  • Klik på Spejlvend lodret for at rotere et objekt med bunden øverst.

  • Klik på Spejlvend vandret for at oprette et spejlbillede af objektet.

Hvis du ikke kan se fanerne Tegnefunktioner eller Billedværktøjer Format, skal du kontrollere, at du har markeret et tekstfelt, den figur, WordArt eller billede. Du kan være nødvendigt at dobbeltklikke på objektet for at åbne fanen Formater.

Tip: Hvis du blot vil oprette et spejlbillede af teksten i et dokument, skal du se Omvendt tekst eller oprette et spejlbillede.

Når du roterer et objekt, roterer teksten i objektet med det. Teksten i et spejlvendt objekt spejlvendes imidlertid ikke med rotationsværktøjet. Gør følgende i Word, Outlook, Excel og PowerPoint for at vende tekst sammen med det objekt, der indeholder det.

 1. Markér og højreklik derefter på det objekt, du vil tilbageføre, og klik derefter på Formatér figur.

 2. I dialogboksen Formatér figur skal du klikke på 3D-rotation til venstre.

  3D-rotation i dialogboksen Formatér figur

 3. I et af felterne Rotation (X, Y eller Z, afhængigt af hvordan du vil rotere teksten) skal du skrive 180.

  Bemærkninger: 

  • Når du ændrer rotationen, kan det påvirke dit objekts fyldfarve. Du kan justere din fyldfarve i dialogboksen Formatér figur under fanen Fyld.

  • Når du klikker på objektet for at redigere teksten, konverteres det tilbage til dets oprindelige udseende midlertidigt, mens du redigerer den. Det tilbageførte udseende vil blive anvendt, når du klikker på uden for objektet.

Klik på en procedure overskrift nedenfor til at udvide den og få vist detaljer. Følgende procedurer gælder for Word 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007 og Outlook 2007.

 1. Klik på billede, på figuren eller på WordArt, som du vil rotere.

 2. Gør et af følgende:

  • Træk rotationshåndtag i den retning, du vil rotere figuren.
   Kun billeder og figurer har rotationshåndtag.
   Rotationshåndtag

   Klik på rotationshåndtaget øverst på objektet, og træk i den ønskede retning.

   Bemærk: Hvis du vil begrænse rotationen til en vinkel på 15 grader, skal du holde Skift nede, mens du trækker rotationshåndtaget.

  • Hvis du vil angive en præcis rotation, skal du først klikke på fanen Format.

   Bemærk: Hvis du ikke kan se fanen Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret objektet.

  • I gruppen Arranger skal du klikke på Roter Knapflade . Klik på Flere indstillinger for rotation og derefter på fanen Størrelse under Roter. Angiv, hvor meget du vil rotere billedet i feltet Rotation.

 1. Klik på billede, på figuren eller på WordArt, som du vil rotere.

 2. Klik på fanen Formatér.

  Bemærk: Hvis du ikke kan se fanen Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret objektet.

 3. Klik på Roter i gruppen Arranger Knapflade , og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil rotere objektet 90 grader til højre, skal du klikke på Roter 90° til højre.

  • Hvis du vil rotere objektet 90 grader til venstre, skal du klikke på Roter 90° til venstre.

Når du spejlvender en figur, et billede eller andet objekt, opretter du et omvendt billede af figuren, billedet eller objektet.

Tip: Du kan oprette et spejlbillede af en figur, et billede eller et objekt ved at oprette en kopi af den og derefter spejlvende den. Træk den identiske kopi til en placering, hvor den afspejler den oprindelige figur, det oprindelige billede eller objekt.

 1. Klik på billede, på figuren eller på WordArt, som du vil spejlvende.

 2. Klik på fanen Formatér.

  Bemærk: Hvis du ikke kan se fanen Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret objektet.

 3. Klik på Roter i gruppen Arranger Knapflade , og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil spejlvende objektet lodret, skal du klikke på Spejlvend lodret.

  • Hvis du vil spejlvende objektet vandret, skal du klikke på Spejlvend vandret.

   Bemærkninger: 

   • Hvis du vil rotere en SmartArt-grafik, kopiere SmartArt-grafik, indsætte den som et billede og derefter rotere billedet.

   • Hvis indstillingerne for rotation ikke er tilgængelige, når du klikker på billedet, som du vil rotere eller spejlvende, skal du højreklikke på hvert billede og på genvejsmenu, pege på Tekstombrydning, og derefter klikke på Firkant eller enhver anden mulighed end På linje med tekst.

Vende tekst

Se artiklen Vend tekst eller oprette et spejlvendt billede.

Ombryde tekst omkring noget

Se Hjælp-artiklen med navnet ombryde tekst omkring en cirkel eller en anden figur.

Rotere en tabel eller en SmartArt-grafik

Kopiér den tabel eller SmartArt-grafik, indsætte den som et billede, og derefter rotere billedet.

Rotation-funktioner er ikke tilgængelige i Office Online

PowerPoint Online kan du vende et billede, vandret eller lodret. End, behøver Office Online apps rotation værktøjer. Hvis du har en pc-version af Office, skal du klikke på Åbn i [programnavn] i din på computeren til at åbne dokumentet og bruge værktøjerne i rotation. Hvis du ikke har en pc-version af Office, kan du prøve eller købe den nyeste version nu.

Se også

Vend tekst, eller opret et spejlbillede

Ombryd tekst om en cirkel eller en anden figur

Beskær et billede

Brug Layoutindstillinger i Word til at flytte billeder

Gruppér eller opdel figurer, billeder eller andre objekter

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×