Retningslinjer for og eksempler på matrixformler

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis du vil være en superbruger af Excel, skal du vide, hvordan du kan bruge matrixformler, der kan udføre beregninger, som du ikke kan gøre ved hjælp af ikke-matrixformler. Den følgende artikel er baseret på en række Excel-superbrugerkolonner, som er skrevet af Colin Wilcox og tilpasset fra kapitler 14 og 15 i Excel 2002-formler, en bog, der er skrevet af John Walkenbach, en Excel-MVP. Hvis du vil vide mere om Johns andre bøger, kan du gå ind på hans bogside.

Denne artikel indeholder

Få mere at vide om matrixformler

Få mere at vide om matrixkonstanter

Opret en- og todimensionale konstanter

Brug af grundlæggende matrixformler

Brug af avancerede matrixformler

Få mere at vide om matrixformler

I dette afsnit introduceres matrixformler, og det forklares, hvordan du indtaster og redigerer dem, og hvordan du foretager fejlfinding i forbindelse med matrixformler.

Hvorfor bruge matrixformler?

Hvis du har erfaring med at bruge formler i Excel, ved du, at du kan udføre nogle ret avancerede beregninger. Du kan f.eks. beregne de samlede omkostninger for et lån over et givet antal år. Men hvis du virkelig vil være herre over formlerne i Excel, skal du vide, hvordan du bruger matrixformler. Du kan bruge matrixformler til at udføre komplekse opgaver såsom:

 • Tælle det antal tegn, der findes i et celleområde.

 • Sammenlægge de tal, der opfylder bestemte betingelser, f.eks. de laveste værdier i et område, eller de tal, der falder inden for et bestemt interval.

 • Sammenlægge hver n'te værdi i et område af værdier.

Bemærk: Matrixformler kaldes også "CSE-formler", da du skal trykke på CTRL+SKIFT+ENTER for at indtaste dem i dine projektmapper.

Hurtig introduktion til matrixer og matrixformler

Hvis du har prøvet at programmere, er du formentlig før stødt på ordetmatrix (array). Til vores formål er en matrix en samling af elementer. I Excel kan disse elementer være placeret i en enkelt række (kaldet en endimensional, vandret matrix), i en kolonne (en endimensional, lodret matrix) eller i flere rækker og kolonner (en todimensional matrix). Det er ikke muligt at oprette tredimensionale matrixer eller matrixformler i Excel.

En matrixformel er en formel, der kan udføre flere beregninger på et eller flere elementer i en matrix. Matrixformler kan returnere et eller flere resultater. Du kan f.eks. placere en matrixformel i et celleområde og bruge matrixformlen til at beregne en kolonne eller række med subtotaler. Du kan også placere en matrixformel i en enkelt celle og beregne en enkelt værdi. En matrixformel, der er placeret i flere celler, kaldes en flercelleformel, og en matrixformel, der er placeret i en enkelt celle, kaldes en enkeltcelleformel.

I eksemplerne i næste afsnit kan du se, hvordan du opretter fler- og enkeltcelleformler.

Prøv det!

I denne øvelse kan du se, hvordan du kan bruge fler- og enkeltcelleformler til at beregne et sæt salgstal. I de første trin bruges en flercelleformel til at beregne et sæt af subtotaler. I det andet sæt trin bruges en enkeltcelleformel til at beregne en hovedtotal.

Oprette en flercellematrixformel

 1. Åbn en ny, tom projektmappe.

 2. Kopier dataene fra eksempelregnearket, og indsæt dem i den nye projektmappe startende i celle A1.

  Sådan kopieres regnearksdataene i eksemplet

  1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

  2. Marker eksemplet i emnet i Hjælp.

   Bemærk: Undlad at markere række‑ eller kolonneoverskrifter.

   Markere et eksempel i Hjælp
   Markere et eksempel i Hjælp
  3. Tryk på Ctrl + C.

  4. Marker celle A1 i regnearket, og tryk på CTRL+V.

Sælger

Biltype

Antal solgte

Enhedspris

Samlet salg

Barnhill

Sedan

5

2200

Coupé

4

1800

Ingle

Sedan

6

2300

Coupé

8

1700

Jordan

Sedan

3

2000

Coupé

1

1600

Pica

Sedan

9

2150

Coupé

5

1950

Sanchez

Sedan

6

2250

Coupé

8

2000

 1. Brug Muligheder for Sæt ind-knappen Knapflade , som vises i nærheden for at tilpasse formateringen på destinationen.

 2. Du kan multiplicere værdierne i matrixen (celleområdet C2 til D11), vælg celle E2 til og med E11, og derefter indtaste følgende formel på formellinjen:

  =C2:C11*D2:D11

 3. Tryk på CTRL+SKIFT+ENTER.

Formlen indsættes i klammeparenteser ({ }), og der indsættes en forekomst af formlen i hver celle i det markerede område. Dette sker meget hurtigt, så det, der vises i kolonne E, er det samlede salgsbeløb for hver biltype for hver sælger.

Eksempeldata

Opret en enkeltcellematrixformel

 1. Skriv Samlet salg i celle A13 i projektmappen.

 2. Skriv følgende formel i celle B13, og tryk derefter på CTRL+SKIFT+ENTER:

  =SUM(C2:C11*D2:D11)

I dette tilfælde multipliceres værdierne i matrixen (celleområde C2 til D11), hvorefter funktionen SUM bruges til at lægge totalerne sammen. Resultatet er en hovedtotal på 111.800 for salget. Dette eksempel viser, hvor effektiv denne type formel kan være. Forestil dig f.eks., at du har 15.000 rækker med data. Du kan opsummere alle eller kun nogle af dataene ved at oprette en matrixformel i en enkelt celle.

Bemærk også, at formlen med én celle (i celle B13) er helt uafhængig af formlen med flere celler (formlen i cellerne E2 til og med E11). Dette peger mod en anden fordel ved at bruge matrixformler  – fleksibilitet. Du kan gøre forskellige ting såsom ændre formlerne i kolonne E eller slette kolonnen helt, uden at det påvirker formlen i B13.

Matrixformler har også disse fordele:

 • Konsistens    Hvis du klikker på en af cellerne fra E2 og nedad, vises den samme formel. Denne konsistent kan sikre en større nøjagtighed.

 • Sikkerhed    Du kan ikke overskrive en komponent i en matrixformel med flere celler. Prøv f.eks. at klikke på celle E3 og trykke på DELETE. Du skal markere hele celleområdet (E2 til og med E11) og ændre formlen for hele matrixen eller lade matrixen være uændret. Som en ekstra sikkerhed skal du trykke på CTRL+SKIFT+ENTER for at bekræfte ændringen af formlen.

 • Mindre filstørrelser    Du kan ofte bruge en enkelt matrixformel i stedet for flere mellemliggende formler. I den projektmappe, du har oprettet til dette anliggende, bruges der f.eks. kun én matrixformel til at beregne resultaterne i kolonne E. Hvis du havde brugt almindelige formler, f.eks. =C2*D2), skulle du have brugt 11 forskellige formler til at beregne de samme resultater.

Et kig på syntaksen i matrixformler

Matrixformler bruger for det meste den samme syntaks som standardformler. De starter alle med et lighedstegn, og du kan bruge alle de indbyggede Excel-funktioner i dine matrixformler. Den primære forskel, når du bruger matrixformler, er, at du skal trykke på CTRL+SKIFT+ENTER for at oprette en formel. Når du gør det, angives matrixformlen i klammeparenteser – hvis du skriver klammeparenteserne manuelt, bliver formlen konverteret til en tekststreng, og den virker ikke.

Det næste, du skal vide, er, at matrixfunktionerne er en slags stenografi. Den flercellefunktion, du brugte tidligere, svarer til:

=C2*D2
=C3*D3

osv. Enkeltcelleformlen i celle B13 samler alle disse beregninger plus de beregninger, der bruges til at lægge subtotalerne sammen: =E2+E3+E4 osv.

Regler for indtastning og ændring af matrixformler

Det er værd at gentage den primære regel for oprettelse af en matrixformel: Tryk på CTRL+SKIFT+ENTER, når du skal indtaste eller redigere en matrixformel. Den regel gælder både enkelt- og flercelleformler.

Når du arbejder med flercelleformler, skal du også følge disse regler:

 • Du skal markere det celleområde, der skal indeholde resultaterne, inden du indtaster formlen. Det gjorde du i trin 3 i øvelsen med flercellematrixformularen, da du markerede cellerne E2 til og med E11.

 • Du kan ikke ændre indholdet af en enkelt celle i en matrixformel. Afprøv det ved at markere celle E3 i eksempelprojektmappen og trykke på DELETE.

 • Du kan flytte eller slette en hel matrixformel, men du kan ikke flytte eller slette en del af den. Med andre ord. Hvis du vil gøre en matrixformel mindre, skal du første slette den eksisterende formel og derefter starte forfra.

  Tip: Hvis du vil slette en matrixformel, skal du markere hele formlen, f.eks. =C2:C11*D2:D11, trykke på DELETE og derefter trykke på CTRL+SKIFT+ENTER.

 • Du kan ikke indsætte tomme celler eller slette celler fra en flercellematrixformel.

Udvide en matrixformel

Nogle gange kan du få brug for at udvide en matrixformel. Husk på, at du ikke kan gøre en matrixformel mindre. Processen er ikke kompliceret, men du skal huske de regler, der blev vist i det forrige afsnit.

 1. I eksempelprojektmappen skal du rydde al den tekst og de enkeltcelleformler, der er placeret under hovedtabellen.

 2. Indsæt disse ekstra linjer data i projektmappen startende fra celle A12. Brug Muligheder for Sæt ind-knappen Knapflade , som vises i nærheden for at tilpasse formateringen på destinationen.

Toth

Sedan

6

2500

Coupé

7

1900

Wang

Sedan

4

2200

Coupé

3

2000

Young

Sedan

8

2300

Coupé

8

2100

 1. Marker de celler, der indeholder den aktuelle matrixformel (E2:E11), samt de tomme celler (E12:E17) ud for de nye data. Du skal med andre ord markere cellerne E2:E17.

 2. Tryk på F2 for at skifte til redigeringstilstand.

 3. På formellinjen skal du ændre C11 til C17, ændre D11 til D17 og derefter trykke på CTRL+SKIFT+ENTER. Formlen opdateres i cellerne E2 til E11, og der placeres en forekomst af formlen i de nye celler, E12 til E17.

  Eksempeldata

Ulemper ved brug af matrixformler

Matrixformler kan forekomme næsten magiske, men der er også nogle ulemper forbundet med dem:

 • Du glemmer muligvis at trykke på CTRL+SKIFT+ENTER. Husk at trykke denne tastekombination, når du indtaster eller redigerer en matrixformel.

 • Andre brugere forstår muligvis ikke dine formler. Matrixformler er ikke dokumenteret særlig godt, så hvis andre skal tilpasse dine projektmapper, bør du enten undgå at bruge matrixformler eller sikre, at disse andre brugere ved, hvordan du arbejder med matrixformler.

 • Afhængigt af computerens processorhastighed og hukommelse kan store matrixformler gøre beregning langsommere.

Øverst på siden

Få mere at vide om matrixkonstanter

I dette afsnit introduceres matrixkonstanter, og det forklares, hvordan du indtaster og redigerer dem, og hvordan du foretager fejlfinding i forbindelse med matrixformler.

En kort introduktion til matrixkonstanter

Matrixkonstanter er en komponent i matrixformler. Du kan oprette matrixkonstanter ved at indtaste en liste med elementer, som du manuelt angiver i klammeparenteser ({ }), f.eks.:

={ 1,2,3,4,5}

Tidligere i denne artikel blev det fremhævet, at du skal trykke på CTRL+SKIFT+ENTER, når du opretter matrixformler. Da matrixkonstanter er en komponent af matrixformler, skal du skrive konstanterne i klammeparenteser, som du selv skriver. Du skal derefter trykke på CTRL+SKIFT+ENTER for at indsætte hele formlen.

Hvis du adskiller elementerne med semikolon, opretter du en vandret matrix (en række). Hvis du adskiller elementerne med komma, opretter du en lodret matrix (en kolonne). Hvis du vil oprette en to-dimensional matrix, skal du adskille elementerne i hver række med semikolonner, og du skal adskille hver række med komma.

På samme måde som med matrixformler kan du bruge matrixkonstanter med alle de funktioner, der er indbygget i Excel. I følgende afsnit beskrives det, hvordan du kan oprette hver type konstant, og hvordan du bruger disse konstanter med funktioner i Excel.

Opret en- og todimensionale konstanter

I følgende procedure får du øvelse i at oprette vandrette, lodrette og todimensionale konstanter.

Oprette en vandret konstant

 1. Brug projektmappen fra forrige eksempel, eller start en ny projektmappe.

 2. Marker cellerne A1 til og med E1.

 3. Skriv følgende formel på formellinjen, og tryk derefter på CTRL+SKIFT+ENTER:

  ={1,2,3,4,5}

  Bemærk: I dette tilfælde skal du skrive start- og slutklammeparenteserne ({ }).

Følgende resultat vises.

Vandret matrixkonstant i formel

Du undrer dig muligvis over, hvorfor du ikke kan indtaste tallene manuelt. I afsnittet Brug af konstanter i formler senere i denne artikel beskrives det, hvilke fordele der er ved at bruge matrixkonstanter.

Oprette en lodret konstant

 1. Marker fem celler i en kolonne i projektmappen.

 2. Skriv følgende formel på formellinjen, og tryk derefter på CTRL+SKIFT+ENTER:

  ={1,2,3,4,5}

Følgende resultat vises.

Lodret matrixkontakt i matrixformel

Opret en todimensional konstant

 1. Marker en blok celler i projektmappen, der er fire kolonner bred og tre rækker høj.

 2. Skriv følgende formel på formellinjen, og tryk derefter på CTRL+SKIFT+ENTER:

  ={1;2;3;4,5;6;7;8,9;10;11;12}

Følgende resultat vises:

Todimensional matrixkonstant i matrixformel

Brug af konstanter i formler

Nu hvor du ved, hvordan du indtaster matrixkonstanter, vises et simpelt eksempel, hvor der bruges de ting, der er blevet gennemgået:

 1. Åbn et tomt regneark.

 2. Kopier følgende tabel startende fra celle A1. Brug Muligheder for Sæt ind-knappen Knapflade , som vises i nærheden for at tilpasse formateringen på destinationen.

3

4

5

6

7

 1. Skriv følgende formel i celle A3, og tryk derefter på CTRL+SKIFT+ENTER:

  = SUM( A1:E1*{1,2,3,4,5})

Bemærk, at Excel indsætter et nyt sæt klammeparenteser omkring konstanten, da du har indtastet den som en matrixformel.

Matrixformel med matrixkonstant

Værdien 85 vises i celle A3. I næste afsnit forklares det, hvordan formlen virker.

Syntaksen i matrixkonstanter

Den formel, du netop har brugt, består af flere dele.

Syntaksen for en matrixformel med en matrixkonstant

1. Funktion

2. Lagret matrix

3. Operator

4. Matrixkonstant

Det sidste element i parenteserne er matrixkonstanten: {1,2,3,4,5}. Husk, at Excel ikke indsætter klammeparenteser omkring matrixkonstanter. Det skal du selv gøre. Husk også, at når du har føjet en konstant til en matrixformel, skal du trykke på CTRL+SKIFT+ENTER for at indsætte formlen.

Da Excel først udfører beregninger på de udtryk, der er angivet i parenteser, er de næste to elementer, der bruges, de værdier, der er gemt i projektmappen (A1:E1), og operatoren. På dette tidspunkt multipliceres værdierne i den gemte matrix med de tilsvarende værdier i konstanten, hvilket svarer til:

= SUM ( A1 * 1 og B1 * 2, C1 * D1 3 * 4, E1 * 5)

Til sidst lægger funktionen SUM værdierne sammen, og summen 85 vises i celle A3:

Hvis du vil undgå at bruge den gemte matrix og blot foretage beregningen i hukommelsen, skal du udskifte den gemte matrix med en anden matrixkonstant:

= SUM( {3,4,5,6,7}*{1,2,3,4,5})

Du kan forsøge dette ved at kopiere funktionen, markere en tom celle i projektmappen, indsætte formlen på formellinjen og derefter trykke på CTRL+SKIFT+ENTER. Det giver samme resultat som i den tidligere øvelse, hvor matrixformlen =SUM(A1:E1*{1;2;3;4;5}) blev brugt.

Elementer, der kan bruges i konstanter

Matrixkonstanter kan indeholde tal, tekst, logiske værdier (f.eks. SAND eller FALSK) og fejlværdier (f.eks. #I/T). Du kan bruge tal i heltal, decimaltal og videnskabeligt format. Hvis du medtager tekst, skal teksten angives med dobbelte anførselstegn (").

Matrixkonstanter kan ikke indeholde matrixer, formler eller funktioner. De kan med andre ord kun indeholde tekst eller tal, der adskilles med semikolonner eller kommaer. Der vises en advarsel, hvis du indtaster en formel såsom {1,2,A1:D4} or {1,2,SUM(Q2:Z8)}. Desuden kan numeriske værdier ikke indeholde procenttegn, dollartegn, kommaer eller parenteser.

Navngiv matrixkonstanter

Den bedste måde at bruge matrixkonstanter på er formentlig at navngive dem. Navngivne konstanter er meget nemmere at bruge, og de kan skjule en del af kompleksiteten i matrixformler for nye brugere. Du kan navngive en matrixkonstant og bruge den i en formel på følgende måde:

 1. Klik på Definer navn i gruppen Definerede navne under fanen Formler.

  Dialogboksen Definer navn vises.

 2. Skriv Kvartal1 i boksen Navn.

 3. Indtast følgende konstant (husk, at du skal indtaste klammeparenteserne manuelt) i boksen Refererer til:

  ={"Januar";"Februar";"Marts"}

  Indholdet af dialogboksen ser således ud:

  Dialogboksen Rediger navn med formel

 4. Klik på OK.

 5. Marker en række med tre tomme celler i regnearket.

 6. Indtast følgende formel, og tryk derefter på CTRL+SKIFT+ENTER.

  =Kvartal1

Følgende resultat vises.

Navngivet matrix skrevet som formel

Når du bruger navngivne konstanter i en matrixformel, skal du huske at indtaste lighedstegnet. Hvis du ikke gør det, bliver matrixen fortolket som en tekststreng. Husk, at du kan bruge kombinationer af tekst og tal.

Foretage fejlfinding i forbindelse med matrixkonstanter

Se efter følgende problemer, når dine matrixkonstanter ikke virker:

 • Nogle elementer bliver muligvis ikke separeret med det korrekte tegn. Hvis du udelader et komma eller semikolon, eller hvis du angiver et separatortegn forkert, vil matrixkonstanten muligvis ikke blive oprettet korrekt, eller der kan blive vist en advarsel.

 • Du kan have markeret et celleområde, der ikke stemmer overens med det antal elementer, der er angivet i konstanten. Hvis du f.eks. markerer seks celler i en kolonne til en konstant med fem celler, vises fejlværdien #I/T i den tomme celle. Hvis du har markeret for få celler, udelader Excel de værdier, der ikke findes en tilsvarende celle for.

Matrixkonstanter i brug

I de følgende eksempler vises nogle få måder, hvorpå du kan bruge matrixkonstanter i matrixformler. Nogle af eksemplerne bruger funktionen TRANSPONER til at konvertere rækker til kolonner og omvendt.

Multiplicer hvert element i en matrix

 1. Marker en blok tomme celler, der er fire kolonner bred og tre rækker høj.

 2. Indtast følgende formel, og tryk derefter på CTRL+SKIFT+ENTER.

  ={1;2;3;4,5;6;7;8,9;10;11;12}*2

Finde kvadratet af elementerne i en matrix

 • Marker en blok tomme celler, der er fire kolonner bred og tre rækker høj.

 • Indtast følgende matrixformel, og tryk derefter på CTRL+SKIFT+ENTER.

  ={1,2,3,4;5,6,7,8;9,10,11,12}*{1,2,3,4;5,6,7,8;9,10,11,12}

  Du kan alternativt indtaste følgende matrixformel, hvor der bruges cirkumfleks (^):

  ={1;2;3;4,5;6;7;8,9;10;11;12}^2

Transponere en endimensional række

 1. Marker en kolonne med fem tomme celler.

 2. Indtast følgende formel, og tryk derefter på CTRL+SKIFT+ENTER:

  =TRANSPOSE({1,2,3,4,5})

Selvom du har indtastet en vandret matrixkonstant, vil funktionen TRANSPONER konvertere matrixkonstanten til en kolonne.

Transponere en endimensional kolonne

 1. Marker fem tomme celler i en række.

 2. Indtast følgende formel, og tryk derefter på CTRL+SKIFT+ENTER:

  =TRANSPONER({1,2,3,4,5})

Selvom du har indtastet en lodret matrixkonstant, vil funktionen TRANSPONER konvertere matrixkonstanten til en række.

Transponere en todimensional konstant

 1. Marker et celleområde, der er tre kolonner bredt og fire rækker højt.

 2. Indtast følgende konstant, og tryk på CTRL+SKIFT+ENTER.

  =TRANSPONER({1;2;3;4,5;6;7;8,9;10;11;12})

Funktionen TRANSPONER konverterer hver række til en serie kolonner.

Øverst på siden

Brug af grundlæggende matrixformler

I dette afsnit vises eksempler på grundlæggende matrixformler.

Introduktion

Opret to eksempelregneark ud fra dataene i dette afsnit.

 1. Åbn en eksisterende projektmappe, eller opret en ny projektmappe, og sørg for, at den indeholder to tomme regneark.

 2. Kopier dataene i følgende tabel, og indsæt dem i regnearket startende i celle A1.

400

den hurtige

1

2

3

4

1200

brun ræv

5

6

7

8

3200

sprunget over

9

10

11

12

475

den dovne

13

14

15

16

500

superbruger

2000

600

1700

800

2700

 1. Dit færdige regneark skal se sådan ud.

  Komplette eksempeldata

 2. Navngiv det første regneark Data, og navngiv et andet tomt regneark Matrixer.

Opret matrixer og matrixkonstanter ud fra eksisterende værdier

I det følgende eksempel forklares det, hvordan du kan bruge matrixformler til at oprette kæder mellem celleområder i forskellige regneark. Det vises også, hvordan du kan oprette en matrixkonstant ud fra de samme værdier.

Opret en matrix ud fra eksisterende værdier

 1. Vælg regnearket Matrixer i din projektmappe.

 2. Marker cellerne C1 til og med E3.

 3. Indtast følgende formel på formellinjen, og tryk derefter på CTRL+SKIFT+ENTER:

  =Data!E1:G3

Følgende resultat vises.

Resultater i regnearket Matrixer

Formlen opretter en kæde til de værdier, der findes i cellerne E1 til og med G3 i regnearket Data. Alternativet til denne flercellematrixformel er at placere en entydig formel i hver celle i regnearket Matrixer på følgende måde.

=Data!E1

=Data!F1

=Data!G1

=Data!E2

=Data!F2

=Data!G2

=Data!E3

=Data!F3

=Data!G3

Hvis du ændrer nogle af værdierne i regnearket Data, afspejles ændringerne i regnearket Matrixer. Husk på, at hvis du vil ændre værdierne i regnearket Data, skal du følge reglerne for redigering af matrixformler. Du kan finde flere oplysninger om disse regler i afsnittet Få mere at vide om matrixformler.

Opret en matrixkonstant ud fra eksisterende værdier

 1. Marker cellerne C1 til og med E3 i regnearket Matrixer.

 2. Tryk på F2 for at skifte til redigeringstilstand.

 3. Tryk på F9 for at konvertere cellereferencerne til værdier. Værdierne konverteres til en matrixkonstant.

 4. Tryk på CTRL+SKIFT+ENTER for at indtaste matrixkonstanten som en matrixformel.

Matrixformlen =Data!E1:G3 udskiftes af Excel med følgende matrixkonstant:

={ 1,2,3;5,6,7;9,10,11}

Linket mellem regnearkene Data og Matrixer er brudt, og matrixformlen er blevet erstattet af en matrixkonstant.

Tæl antallet af tegn i et celleområde

I følgende eksempel kan du se, hvordan du kan tælle det antal tegn, med mellemrum, der findes i et celleområde.

 • Indtast følgende formel i celle C7 i regnearket Data, og tryk derefter på CTRL+SKIFT+ENTER:

  =SUM(LÆNGDE(C1:C5))

Værdien 47 vises i celle C7.

I dette tilfælde returnerer funktionen LÆNGDE længden af hver tekststreng i hver celle i området. Funktionen SUM lægger derefter værdierne sammen og viser resultatet i den celle, der indeholder formlen (C7).

Find de n mindste værdier i et område

I dette eksempel kan du se, hvordan du kan finde de tre mindste værdier i et celleområde.

 1. Marker celle A12 til og med A14 i regnearket Data.

  Dette sæt celler indeholder de resultater, der returneres af matrixformlen.

 2. Skriv følgende formel på formellinjen, og tryk derefter på CTRL+SKIFT+ENTER:

  =MINDSTE(A1:A10;{1,2,3})

Værdierne 400, 475 og 500 vises hhv. i celle A12 til og med A14.

Denne formel bruger en matrixkonstant til at evaluere funktionen MINDSTE tre gange og returnere det mindste (1), næstmindste (2) og tredjemindste (3) medlem i matrixen i celleområdet A1:A10. Hvis du vil finde flere værdier, kan du tilføje flere argumenter til konstanten og det samme antal resultatceller til området A12:A14. Du kan også bruge flere funktioner med denne formel, f.eks. SUM eller MIDDEL. Eksempler:

= SUM( MINDSTE(A1:A10,{1;2;3}))

= MIDDEL( MINDSTE(A1:A10,{1;2;3}))

Find de n største værdier i et område

Hvis du vil finde de største værdier i et område, kan du udskifte funktionen MINDSTE med funktionen STØRSTE. I følgende eksempel bruges desuden funktionerne RÆKKE og INDIREKTE.

 1. Marker celle A12 til og med A14 i regnearket Data.

 2. Tryk på DELETE for at fjerne den eksisterende formel, men lade cellerne være markerede.

 3. Indtast følgende formel på formellinjen, og tryk derefter på CTRL+SKIFT+ENTER:

  =STØRSTE(A1:A10,RÆKKE(INDIREKTE("1:3")))

Værdierne 3200, 2700 og 2000 vises i celle A12 til og med A14.

På dette tidspunkt vil det nok være en hjælp at vide lidt om funktionerne RÆKKE og INDIREKTE. Du kan bruge funktionen RÆKKE til at oprette en matrix med fortløbende heltal. Du kan f.eks. markere 10 tomme celler i en kolonne i projektmappen og indtaste denne formel i cellerne A1:A10 og derefter trykke på CTRL+SKIFT+ENTER:

=RÆKKE(1:10)

Denne formel opretter en kolonne med 10 fortløbende heltal. Hvis du vil se et potentielt problem, skal du indsætte en række over det celleområde, der indeholder matrixformlen (dvs. over række 1). Alle rækkereferencerne tilpasses af Excel, og formlen opretter nu heltal fra 2 til 11. Du kan bruge formlenINDIREKTE til at løse problemet:

= RÆKKE( INDIREKTE("1:10"))

Funktionen INDIREKTE bruger tekststrenge som argumenter (det er derfor, at 1:10 er angivet i anførselstegn). Tekstværdierne tilpasses ikke af Excel, når du indsætter rækker eller flytter matrixformlen. Dette medfører, at funktionen RÆKKE altid opretter den ønskede heltalsmatrix.

Lad os se nærmere på den formel, du brugte tidligere – =STØRSTE(A1:A10,RÆKKE(INDIREKTE("1:3"))) – startende fra den inderste parentes og udad. Funktionen INDIREKTE returnerer et sæt tekstværdier, i dette tilfælde værdierne 1 til 3. Funktionen RÆKKE opretter en kolonnematrix med tre celler. Funktionen STØRSTE bruger værdierne i celleområdet A1:A10, og den evalueres tre gange: en gang for hver reference, der returneres af funktionen RÆKKE. Værdierne 3200, 2700 og 2000 returneres til kolonnematrixen med tre celler. Hvis du vil finde flere værdier, skal du føje et større celleområde til funktionen INDIREKTE.

Du kan også bruge denne formel med andre funktioner, f.eks. SUM og MIDDEL.

Find den længste tekststreng i et celleområde

Dette eksempel finder den længste tekststreng i et celleområde. Denne formel virker kun, når et dataområde indeholder celler i en enkelt kolonne.

 • I regnearket Data skal du slette den eksisterende formel fra celle C7, indtaste følgende formel i cellen og derefter trykke på CTRL+SKIFT+ENTER:

  =INDEKS(C1:C5,SAMMENLIGN(MAKS(LÆNGDE(C1:C5)),LÆNGDE(C1:C5),0),1)

Værdien sprunget over vises i celle C7.

Lad os undersøge formlen startende fra de inderste elementer og udefter. Funktionen LÆNGDE returnerer længden på hvert element i celleområdet C1:C5. Funktionen MAKS beregner den største værdi blandt disse elementer, hvilket svarer til den længste tekststreng, som findes i celle C3.

Nu begynder det at blive lidt kompliceret. Funktionen SAMMENLIGN beregner forskydningen (den relative placering) af den celle, der indeholder den længste tekststreng. Det kræver tre argumenter: en opslagsværdi, en opslagsmatrix og en sammenligningstype. Funktionen SAMMENLIGN søger efter den angivne opslagsværdi i opslagsmatrixen. I dette tilfælde er opslagsværdien den længste tekststreng:

( MAKS( LÆNGDE(C1:C5))

og denne streng findes i dette matrix:

LÆNGDE( C1:C5)

Argumentet for sammenligningstypen er 0. Sammenligningstypen kan være 1, 0 eller -1. Hvis du angiver 1, vil SAMMENLIGN returnere den største værdi, der er mindre end eller lig med opslagsværdien. Hvis du angiver 0, vil SAMMENLIGN returnere den første værdi, der er lig med opslagsværdien. Hvis du angiver -1, vil SAMMENLIGN finde den mindste værdi, der er større end eller lig med den angivne opslagsværdi. Hvis du ikke angiver en sammenligningstype, antager Excel typen 1.

Funktionen INDEKS bruger følgende argumenter: en matrix og et række- og kolonnenummer i matrixen. Celleområdet C1:C5 er matrixen, funktionen SAMMENLIGN angiver celleadressen, og det sidste argument (1) angiver, at værdien findes i den første kolonne i matrixen.

Du kan finde flere oplysninger om disse funktioner i Excel Hjælp.

Øverst på siden

Brug af avancerede matrixformler

I dette afsnit finder du eksempler på avancerede matrixformler.

Sammenlægge et område, der indeholder fejlværdier

Funktionen SUM i Excel virker ikke, hvis du forsøger at oprette en sum for et område, der indeholder en fejlværdi som #I/T. I dette eksempel kan du se, hvordan du kan oprette en sum for værdierne i et område med navnet Data, som indeholder fejl.

= SUM( HVIS(ER.FEJL(Data),"",Data))

Formlen opretter en ny matrix, der indeholder de oprindelige værdier minus alle fejlværdier. Funktionen ER.FEJL søger efter fejl i celleområdet (Data) fra de indre funktioner og udefter. Funktionen HVIS returnerer en bestemt værdi, hvis den angivne betingelse er SAND, og en anden værdi, hvis den vurderes som FALSK. I dette tilfælde returneres der tomme strenge ("") for alle fejlværdier, da de vurderes som SANDE, mens de øvrige værdier fra området (Data) returneres, når de vurderes som FALSKE, og de dermed ikke indeholder fejlværdier. Funktionen SUM beregner derefter den samlede værdi af den filtrerede matrix.

Tæl antal fejlværdier i et område

Dette eksempel ligner den forrige formel, men den returnerer det antal fejlværdier, der findes i området DATA, hvor de før blev filtreret fra:

= SUM( HVIS(ER.FEJL(Data),1,0))

Formlen opretter en matrix, der indeholder værdien 1 for de celler, der indeholder fejl, og værdien 0 for de celler, der ikke indeholder fejl. Du kan forenkle formlen ved at fjerne det tredje argument for funktionen HVIS og stadig opnå samme resultat således:

= SUM( HVIS(ER.FEJL(Data),1))

Hvis du ikke angiver dette argument, returnerer funktionen HVIS værdien FALSK, hvis en celle ikke indeholder en fejlværdi. Du kan forenkle formlen endnu mere:

= SUM( HVIS(ER.FEJL(Data)*1))

Denne funktion virker, da SAND*1=1 og FALSK*1=0.

Sammenlægge værdier baseret på betingelser

I nogle tilfælde er der brug for at sammenlægge værdier baseret på betingelser. Denne matrixformel sammenlægger f.eks. udelukkende positive heltal i området Salg:

= SUM( HVIS(Salg>0,Salg

Funktionen HVIS opretter en matrix med positive værdier og falske værdier. Funktionen SUM ignorerer i bund og grund de falske værdier, da 0+0=0. Det celleområde, du bruger i denne formel, kan indeholde et vilkårligt antal rækker og kolonner.

Du kan også sammenlægge de værdier, der opfylder mere end én betingelse. Denne matrixformel beregner f.eks. de værdier, der er større end 0, og som er mindre end eller lig med 5:

= SUM( (Salg>0)*(Salg<=5)*(Salg))

Husk på, at denne formel returnerer en fejl, hvis området indeholder en eller flere celler, der ikke er numeriske.

Du kan også oprette matrixformler, der bruger en type ELLER-betingelse. Du kan f.eks. sammenlægge de værdier, der er mindre end 5 og større end 15:

= SUM( HVIS((Salg<5)+(Salg>15),Salg))

Funktionen HVIS finder alle de værdier, der er mindre end 5 og større end 15, og den overfører derefter disse værdier til funktionen SUM.

Vigtigt: Du kan ikke bruge funktionerne OG og ELLER direkte i matrixformler, da disse funktioner returnerer et enkelt resultat (enten SAND eller FALSK), og matrixfunktioner kræver en matrix med resultater. Du kan dog omgå problemet med den logik, der blev vist i forrige formel. Med andre ord skal du udføre matematiske beregninger, f.eks. addition og multiplikation, på de værdier, der opfylder betingelsen ELLER eller OG.

Beregn et gennemsnit, der udelukker nulværdier

I dette eksempel kan du se, hvordan du kan fjerne nulværdier fra et område, når du skal beregne gennemsnitsværdierne i området. Formlen bruger dataområdet med navnet Salg:

= MIDDEL( HVIS(Salg<>0,Salg))

Funktionen HVIS opretter en matrix over de værdier, der er forskellige fra 0, hvorefter disse værdier overføres til funktionen MIDDEL.

Tæl antal forskelle mellem to celleområder

Denne matrixformel sammenligner værdierne i to celleområder med navnene MineData og DineData og returnerer antallet af forskelle mellem de to celleområder. Hvis indholdet af de to områder er ens, returneres 0. Denne formel kræver, at de to celleområder har samme størrelse og dimension:

= SUM( HVIS( MineData =DineData,0,1))

Formlen opretter en ny matrix med samme størrelse som de områder, du sammenligner. Funktionen HVIS udfylder matrixen med værdien 0 og værdien 1 (0 for forskellige celler og 1 for identiske celler). Funktionen SUM returnerer derefter summen af værdierne i matrixen.

Du kan forenkle formlen på denne måde:

= SUM( 1*( MineData <> DineData ))

Ligesom den formel, der tæller antal fejlværdier i et område, virker denne formel, da SAND*1=1 og FALSK*1=0.

Find placeringen af den største værdi i et område

Denne matrixformel returnerer rækkenummeret for den største værdi i et område med én kolonne med navnet Data:

= MIN( HVIS(Data=MAKS(Data);RÆKKE(Data),""))

Funktionen HVIS opretter en ny matrix, der svarer til området Data. Hvis en tilsvarende celle indeholder den største værdi i området, vil matrixen indeholde rækkenummeret. Ellers indeholder matrixen en tom streng (""). Funktionen MIN bruger den nye matrix som det andet argument og returnerer den mindste værdi, som svarer til rækkenummeret med den største værdi i området Data. Hvis området Data indeholder flere forekomster af den største værdi, vil formlen returnere rækkenummeret for den første værdi.

Hvis du vil returnere den faktiske celleadresse for den største værdi, skal du bruge denne formel:

= ADRESSE( MIN(HVIS(Data=MAKS(Data),RÆKKE(Data),"")),KOLONNE(Data))

Øverst på siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×