Reserverede ord og symboler i Access

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

"Reserverede ord" er ord og symboler, der har en bestemt betydning til Microsoft Access. Hvis du bruger et reserveret ord eller et symbol navngive et felt i en database på computeren eller web app tabel, vises en advarsel om, at ordet er reserveret og, der kan opstå fejl, når der henvises til feltet.

Der kan også opstå fejl, hvis u bruger et reserveret ord eller symbol til at navngive et kontrolelement, et objekt eller en variabel. Den viste fejlmeddelelse angiver ikke nødvendigvis, at et reserveret ord er årsag til problemet. Det kan derfor være vanskeligt at finde frem til, hvad der skal ændres. Der vises f.eks. følgende fejlmeddelelse:

Guiden kunne ikke få vist din rapport muligvis, fordi en tabel, der bruges til rapporten er låst med udelt adgang.

Hvis et reserveret ord allerede bruges, kan du undgå fejlmeddelelser ved at omslutte hver forekomst af ordet med kantede parenteser ([ ]). Den bedste løsning er dog at ændre navnet til et ord, der ikke er reserveret.

Bemærk: Det er ikke praktisk muligt at vise en liste over alle reserverede ord, f.eks. indbyggede funktionsnavne eller brugerdefinerede navne. Hvis du har angivet en reference til et typebibliotek, et objektbibliotek eller et ActiveX-objekt, er de ord, der er reserverede i biblioteket, også reserverede ord i din database.

Denne artikel indeholder

Reserverede ord i Access

Reserverede symboler i Access

Reserverede ord i Access-databaseprogrammet

Reserverede ord i Access

-A

ADD

ALL

Alfanumerisk

ALTER

OG

ANY

Program

AS

ASC

Assistent

AUTOINCREMENT

Avg

-B

MELLEM

BINARY

BIT

BOOLESK VÆRDI

BY

BYTE

-C

TEGN, TEGN

COLUMN

CompactDatabase

CONSTRAINT

Objektbeholder

Antal

COUNTER

CREATE

CreateDatabase

CreateField

CreateGroup

CreateIndex

CreateObject

CreateProperty

CreateRelation

CreateTableDef

CreateUser

CreateWorkspace

CURRENCY

CurrentUser

-D

DATABASE

DATO

DATETIME

DELETE

DESC

Beskrivelse

DISALLOW

DISTINCT

DISTINCTROW

Dokument

DOUBLE

DROP

-E

Ekko

Mere

Slut

Eqv

Fejl

EXISTS

Udgang

-F

FALSK

Feltet, felter

FillCache

FLYDENDE, FLOAT4, FLOAT8

FOREIGN

Formular, formularer

FROM

Hele værktøjslinjen

FUNKTIONEN

-G

GENERELT

GetObject

GetOption

GåTilSide

GROUP

GROUP BY

GUID

-H

HAVING

-Jeg

Inaktiv

IEEEDOUBLE, IEEESINGLE

Hvis

IGNORE

Imp

IN

INDEX

Indeks, indeks

INNER

INS

InsertText

HELTAL, HELTAL, INTEGER1, INTEGER2, INTEGER4

INTO

ER-funktioner

-J

JOIN

-K

KEY

-L

LastModified

VENSTRE

Niveau

Like

LOGISKE, LOGISK1

LANG, LONGBINARY, LONGTEXT

-M

Makro

Tilpas

Max, Min, rest

NOTAT

Modul

MONEY

Flytte

-N

NAVN

NewPassword

NEJ

Not

Noter

NULL

TAL, NUMERISKE

-O

Objekt

OLEOBJECT

FRA

ON

OpenRecordset

OPTION

ELLER

ORDER

Retning

Ydre

OWNERACCESS

-P

Værdi

PARAMETERS

Delvis

PERCENT

PIVOT

PRIMARY

PROCEDURE

Egenskab

-Q

Forespørgsler

Forespørgsel

AfslutAccess

-R

REAL

Genberegn

Postsæt

REFERENCES

Opdatere

Sammenkædede

RegisterDatabase

Relation

Gentegnes

RepairDatabase

Rapport

Rapporter

Genforespørg

HØJRE

-S

SKÆRMEN

SEKTION

SELECT

SET

SetFocus

SetOption

SHORT

SINGLE

SMALLINT

SOME

SQL

Funktionerne StDev og StDevP

STRENG

Sum

-T

TABLE

TableDef, TableDefs

TableID

TEKST

TID, TIDSSTEMPEL

TOP

TRANSFORM

SAND

Type

-U

UNION

UNIQUE

UPDATE

USER

-V

VÆRDI

VALUES

Var og VarP

VARBINARY, VARCHAR

-W

WHERE

WITH

Arbejdsområde

-X

Xor

-Y

År

JA

YESNO

Øverst på siden

Reserverede symboler i Access

Følgende symboler må ikke bruges som en del af et feltnavn eller som en del af et objektnavn:

.

/

*

;

:

!

#

&

-

?

"

'

$

%

Øverst på siden

Reserverede ord i Access-databaseprogrammet

Access-databaseprogrammet kan køres i forskellige tilstande afhængigt af, om det kaldes fra Access, dataadgangsobjekter, Microsoft OLE-udbyderen til Access-databaseprogrammet eller Microsoft Access ODBC-driveren. Det kan enten køres i ANSI-tilstand eller ikke-ANSI-tilstand (traditionelt).

Da brug af disse to tilstande resulterer i to sæt reserverede ord, der er en anelse forskellige, kan en forespørgsel, der gør brug af et reserveret ord, muligvis fungere i én tilstand, men resultere i fejl i en anden.

Nedenfor følger en liste over reserverede ord, som bør undgås, når der vælges id'er.

-A

ABSOLUTE

HANDLING

ADD

ADMINDB

ALL

ALLOKERE

ALFANUMERISKE

ALTER

OG

ANY

ARE

AS

ASC

ASSERTION

AT

AUTHORIZATION

AUTOINCREMENT

AVG

-B

BÅND

BEGIN

MELLEM

BINARY

BIT

BIT_LENGTH

BIKKE

BOR

BOTH

BXOR

BY

BYTE

-C

CASCADE

OVERLAPPENDE

STORE OG SMÅ BOGSTAVER

CAST

CATALOG

TEGN

CHARACTER

CHAR_LENGTH

CHARACTER_LENGTH

CHECK

CLOSE

COALESCE

COLLATE

COLLATION

COLUMN

COMMIT

PRO

KOMPRIMERING

CONNECT

CONNECTION

CONSTRAINT

BEGRÆNSNINGER

CONTAINER

FORTSÆTTE

CONVERT

TILSVARENDE

TÆL

COUNTER

CREATE

CREATEDB

CROSS

CURRENCY

AKTUELLE

CURRENT_DATE

CURRENT_TIME

CURRENT_TIMESTAMP

CURRENT_USER

CURSOR

-D

DATABASE

DATO

DATETIME

DAG

DEALLOKER

DEC

DECIMAL

DECLARE

STANDARD

DEFERRABLE

UDSKUDT

DELETE

DESC

BESKRIVER

BESKRIVELSE

DIAGNOSTICERING

DISALLOW

DISCONNECT

DISTINCT

DOMAIN

DOUBLE

DROP

-E

MERE

END

AFSLUT EKSEKVERBAR

Escape

MED UNDTAGELSE AF

UNDTAGELSE

EXCLUSIVECONNECT

EKSEKVERBAR

UDFØRE

EXISTS

EKSTERN

EXTRACT

-F

FALSK

FETCH

FIRST

FLOAT

FLOAT4

FLOAT8

FOR

FOREIGN

FUNDET

FROM

FULD

-G

GENERELT

HENT

GLOBAL

GÅ TIL

GRANT

GROUP

GUID

-H

HAVING

TIME

-Jeg

IDENTITY

IEEEDOUBLE

IEEESINGLE

IGNORE

IMAGE

ØJEBLIKKELIG

ININDEX

INDIKATOR FOR

DER KAN NEDARVES

FØRSTE GANG

INNER

INPUT

INSENSITIVE

INS

HELTAL

INTEGER

INTEGER1

INTEGER2

INTEGER4

KRYDSER HINANDEN

INTERVAL

INTO

ER-funktioner

ISOLATION

-J

JOIN

-K

KEY

-L

LANGUAGE

LAST

FORANSTILLEDE

VENSTRE

NIVEAU

SYNES GODT OM

LOKALE

LOGISK

LOGISK1

LONG

LONGBINARY

LONGCHAR

LONGTEXT

SMÅ.BOGSTAVER

-M

MATCH

MAKS

NOTAT

MIN

MINUT

MODUL

MONEY

MÅNED

-N

NAVNE

NATIONAL

NEUTRALT

NCHAR

NÆSTE

NEJ

IKKE

BEMÆRK!

NULL

NULLIF

TAL

NUMERISK

-O

OBJEKT

OCTET_LENGTH

OFOLEOBJECT

ONONLY

OPEN

OPTION

ORORDER

YDRE

OUTPUT

OVERLAP

OWNERACCESS

-P

PAD

PARAMETERS

PARTIAL

PASSWORD

PERCENT

PIVOT

POSITION

PRECISION

PREPARE

BEVARE

PRIMARY

FORUDGÅENDE

PRIVILEGES

PROCEDURE

PROCEDURE

PUBLIC

-Q

-R

LÆS

REAL

REFERENCES

RELATIVE

RESTRICT

REVOKE

HØJRE

ROLLBACK

RÆKKER

-S

SCHEMA

RULLEPANEL

SEKUND

SEKTION

SELECT

SELECTSCHEMA

SELECTSECURITY

SESSION

SESSION_USER

SET

SHORT

SINGLE

SIZE

SMALLINT

SOME

SPACE

SQL

SQLCODE

SQLERROR HAR RETURNERET

SQLSTATE

STRENG

SUBSTRING

SUM

SYSTEM_USER

-T

TABLE

TABLEID

TEMPORARY

TEKST

DEREFTER

TID

TIMESTAMP

TIMEZONE_HOUR

TIMEZONE_MINUTE

TO

TOP

TRAILING

TRANSACTION

TRANSFORM

TRANSLATE

TRANSLATION

FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE

SAND

-U

UNION

UNIQUE

UNIQUEIDENTIFIER

UNKNOWN

UPDATE

UPDATEIDENTITY

UPDATEOWNER

UPDATESECURITY

STORE.BOGSTAVER

USAGE

USER

USING

-V

VÆRDI

VALUES

VARBINARY

VARCHAR

VARYING

VIEW

-W

WHEN

WHENEVER

WHERE

WITH

WORK

SKRIVE

-X

-Y

ÅR

YESNO

-Z

ZONE

Øverst på siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×