Reserverede ord og symboler i Access 2007

"Reserverede ord" er ord og symboler, der har en bestemt betydning i Microsoft Office Access 2007 eller i Access-databaseprogrammet. Hvis du bruger et reserveret ord eller symbol til at navngive et felt i en tabel, får du en advarsel om, at ordet er reserveret, og at der kan opstå fejl, når du refererer til feltet.

Der kan også opstå fejl, hvis u bruger et reserveret ord eller symbol til at navngive et kontrolelement, et objekt eller en variabel. Den viste fejlmeddelelse angiver ikke nødvendigvis, at et reserveret ord er årsag til problemet. Det kan derfor være vanskeligt at finde frem til, hvad der skal ændres. Der vises f.eks. følgende fejlmeddelelse:

Rapporten kunne ikke vises i guiden, muligvis fordi en tabel, der skal bruges i rapporten, er låst med udelt adgang.

Hvis et reserveret ord allerede bruges, kan du undgå fejlmeddelelser ved at omslutte hver forekomst af ordet med kantede parenteser ([ ]). Den bedste løsning er dog at ændre navnet til et ord, der ikke er reserveret.

Bemærk: Det er ikke praktisk muligt at vise en liste over alle reserverede ord, f.eks. indbyggede funktionsnavne eller brugerdefinerede navne. Hvis du har angivet en reference til et typebibliotek, et objektbibliotek eller et ActiveX-objekt, er de ord, der er reserverede i biblioteket, også reserverede ord i din database.

Denne artikel indeholder

Reserverede ord i Access

Reserverede symboler i Access

Reserverede ord i Access-databaseprogrammet

Reserverede ord i Access

-A ADD ALL Alphanumeric ALTER AND ANY Application AS ASC Assistant AUTOINCREMENT Avg -B BETWEEN BINARY BIT BOOLEAN BY BYTE -C CHAR, CHARACTER COLUMN CompactDatabase CONSTRAINT Container Count COUNTER CREATE CreateDatabase CreateField CreateGroup CreateIndex CreateObject CreateProperty CreateRelation CreateTableDef CreateUser CreateWorkspace CURRENCY CurrentUser -D DATABASE DATE DATETIME DELETE DESC Description DISALLOW DISTINCT DISTINCTROW Document DOUBLE DROP -E Echo Else End Eqv Error EXISTS Exit -F FALSE Field, Fields FillCache FLOAT, FLOAT4, FLOAT8 FOREIGN Form, Forms FROM Full FUNCTION -G GENERAL GetObject GetOption GotoPage GROUP GROUP BY GUID -H HAVING -I Idle IEEEDOUBLE, IEEESINGLE If IGNORE Imp IN INDEX Index, Indexes INNER INSERT InsertText INT, INTEGER, INTEGER1, INTEGER2, INTEGER4 INTO IS -J JOIN -K KEY -L LastModified LEFT Level Like LOGICAL, LOGICAL1 LONG, LONGBINARY, LONGTEXT -M Macro Match Max, Min, Mod MEMO Module MONEY Move -N NAME NewPassword NO Not Note NULL NUMBER, NUMERIC -O Object OLEOBJECT OFF ON OpenRecordset OPTION OR ORDER Orientation Outer OWNERACCESS -P Parameter PARAMETERS Partial PERCENT PIVOT PRIMARY PROCEDURE Property -Q Queries Query Quit -R REAL Recalc Recordset REFERENCES Refresh RefreshLink RegisterDatabase Relation Repaint RepairDatabase Report Reports Requery RIGHT -S SCREEN SECTION SELECT SET SetFocus SetOption SHORT SINGLE SMALLINT SOME SQL StDev, StDevP STRING Sum -T TABLE TableDef, TableDefs TableID TEXT TIME, TIMESTAMP TOP TRANSFORM TRUE Type -U UNION UNIQUE UPDATE USER -V VALUE VALUES Var, VarP VARBINARY, VARCHAR -W WHERE WITH Workspace -X Xor -Y Year YES YESNO

Toppen af siden

Reserverede symboler i Access

Følgende symboler må ikke bruges som del af et feltnavn eller et objektnavn:

. / * ; : ! # & - ? " ' $ %

Toppen af siden

Reserverede ord i Access-databaseprogrammet

Access-databaseprogrammet kan køres i forskellige tilstande afhængigt af, om det kaldes fra Access, dataadgangsobjekter, Microsoft OLE-udbyderen til Access-databaseprogrammet eller Microsoft Access ODBC-driveren. Det kan enten køres i ANSI-tilstand eller ikke-ANSI-tilstand (traditionelt).

Da brug af disse to tilstande resulterer i to sæt reserverede ord, der er en anelse forskellige, kan en forespørgsel, der gør brug af et reserveret ord, muligvis fungere i én tilstand, men resultere i fejl i en anden.

Nedenfor følger en liste over reserverede ord, som bør undgås, når der vælges id'er.

-A ABSOLUTE ACTION ADD ADMINDB ALL ALLOCATE ALPHANUMERIC ALTER AND ANY ARE AS ASC ASSERTION AT AUTHORIZATION AUTOINCREMENT AVG -B BAND BEGIN BETWEEN BINARY BIT BIT_LENGTH BNOT BOR BOTH BXOR BY BYTE -C CASCADE CASCADED CASE CAST CATALOG CHAR CHARACTER CHAR_LENGTH CHARACTER_LENGTH CHECK CLOSE COALESCE COLLATE COLLATION COLUMN COMMIT COMP COMPRESSION CONNECT CONNECTION CONSTRAINT CONSTRAINTS CONTAINER CONTINUE CONVERT CORRESPONDING COUNT COUNTER CREATE CREATEDB CROSS CURRENCY CURRENT CURRENT_DATE CURRENT_TIME CURRENT_TIMESTAMP CURRENT_USER CURSOR -D DATABASE DATE DATETIME DAY DEALLOCATE DEC DECIMAL DECLARE DEFAULT DEFERRABLE DEFERRED DELETE DESC DESCRIBE DESCRIPTOR DIAGNOSTICS DISALLOW DISCONNECT DISTINCT DOMAIN DOUBLE DROP -E ELSE END END-EXEC ESCAPE EXCEPT EXCEPTION EXCLUSIVECONNECT EXEC EXECUTE EXISTS EXTERNAL EXTRACT -F FALSE FETCH FIRST FLOAT FLOAT4 FLOAT8 FOR FOREIGN FOUND FROM FULL -G GENERAL GET GLOBAL GO GOTO GRANT GROUP GUID -H HAVING HOUR -I IDENTITY IEEEDOUBLE IEEESINGLE IGNORE IMAGE IMMEDIATE ININDEX INDICATOR INHERITABLE INITIALLY INNER INPUT INSENSITIVE INSERT INT INTEGER INTEGER1 INTEGER2 INTEGER4 INTERSECT INTERVAL INTO IS ISOLATION -J JOIN -K KEY -L LANGUAGE LAST LEADING LEFT LEVEL LIKE LOCAL LOGICAL LOGICAL1 LONG LONGBINARY LONGCHAR LONGTEXT LOWER -M MATCH MAX MEMO MIN MINUTE MODULE MONEY MONTH -N NAMES NATIONAL NATURAL NCHAR NEXT NO NOT NOTE NULL NULLIF NUMBER NUMERIC -O OBJECT OCTET_LENGTH OFOLEOBJECT ONONLY OPEN OPTION ORORDER OUTER OUTPUT OVERLAPS OWNERACCESS -P PAD PARAMETERS PARTIAL PASSWORD PERCENT PIVOT POSITION PRECISION PREPARE PRESERVE PRIMARY PRIOR PRIVILEGES PROC PROCEDURE PUBLIC -Q -R READ REAL REFERENCES RELATIVE RESTRICT REVOKE RIGHT ROLLBACK ROWS -S SCHEMA SCROLL SECOND SECTION SELECT SELECTSCHEMA SELECTSECURITY SESSION SESSION_USER SET SHORT SINGLE SIZE SMALLINT SOME SPACE SQL SQLCODE SQLERROR SQLSTATE STRING SUBSTRING SUM SYSTEM_USER -T TABLE TABLEID TEMPORARY TEXT THEN TIME TIMESTAMP TIMEZONE_HOUR TIMEZONE_MINUTE TO TOP TRAILING TRANSACTION TRANSFORM TRANSLATE TRANSLATION TRIM TRUE -U UNION UNIQUE UNIQUEIDENTIFIER UNKNOWN UPDATE UPDATEIDENTITY UPDATEOWNER UPDATESECURITY UPPER USAGE USER USING -V VALUE VALUES VARBINARY VARCHAR VARYING VIEW -W WHEN WHENEVER WHERE WITH WORK WRITE -X -Y YEAR YESNO -Z ZONE

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×