Reparere en beskadiget projektmappe

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du åbner en projektmappe, der er blevet beskadiget, starter Microsoft Excel automatisk tilstanden filgendannelse og forsøger at åbne og samtidig reparere projektmappen.

Excel kan ikke altid starte tilstanden filgendannelse automatisk. Hvis du ikke kan åbne en projektmappe, fordi det er blevet beskadiget, kan du prøve at reparere projektmappen manuelt. Du kan også prøve andre metoder til at gendanne data fra projektmappen, når det ikke er lykkes at reparere en projektmappe.

Som sikkerhedsforanstaltning, kan du vil gemme projektmappen ofte og oprette en sikkerhedskopi, hver gang du gemmer den. Eller du kan angive, at Excel automatisk oprette en genoprettelsesfil med bestemte intervaller. Denne måde, du vil have adgang til en god kopi af projektmappen, hvis oprindeligt slettes ved et uheld, eller hvis den bliver beskadiget.

Hvad vil du foretage dig?

Reparere en beskadiget projektmappe manuelt

Genoprette data fra en beskadiget projektmappe

Gemme en sikkerhedskopi af en projektmappe automatisk

Oprette en genoprettelsesfil med bestemte intervaller automatisk

Reparere en beskadiget projektmappe manuelt

 1. Klik på Åbn under fanen Filer.

 2. Marker den beskadigede projektmappe, der skal åbnes, i dialogboksen Åbn.

 3. Klik på pilen ved siden af knappen Åbn, og klik derefter på Åbn og reparer.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Reparer for at genoprette så mange projektmappedata som muligt.

  • Klik på Uddrag data for at udtrække værdier og formler fra projektmappen, når et forsøg på at reparere projektmappen ikke lykkes.

Toppen af siden

Genoprette data fra en beskadiget projektmappe

Følgende metoder kan hjælpe med at redde data, som ellers ville være gået tabt. Hvis én metode ikke lykkes, kan du prøve en anden. Du kan også prøve løsninger med tredjepartsprogrammer og forsøge at genoprette projektmappedata, hvis dataene ikke kan genoprettes med disse metoder.

Vigtigt: Hvis en diskfejl eller netværksfejl gør det umuligt at åbne en projektmappe, kan du flytte projektmappen til et andet harddiskdrev eller fra netværket til en lokal disk, inden du bruger tid på nogen af følgende genoprettelsesmuligheder.

 • Benyt en af følgende fremgangsmåder for at genoprette data, når projektmappen er åben i Excel:

  • Gendanne projektmappen til den sidst gemte version     Hvis du redigerer et regneark, og projektmappen bliver beskadiget, inden du gemmer ændringerne, kan du genoprette det oprindelige regneark ved at gendanne den sidst gemte version af det.

   Benyt følgende fremgangsmåde for at gendanne den sidst gemte version af projektmappen:

   1. Klik på Åbn under fanen Filer.

   2. Dobbeltklik på navnet på den projektmappe, der er åben i Excel.

   3. Klik på Ja for at åbne projektmappen igen.

    Bemærk: Projektmappen vender tilbage til den sidste gemte version af projektmappen. De ændringer, som kan have beskadiget projektmappen beskadiges er blevet kasseret. Se gemme og gendanne Office-filer automatiskkan finde flere oplysninger om gendanne tidligere versioner af en projektmappe.

  • Gemme projektmappen i SYLK-format (Symbolic Link)     Ved at gemme projektmappen i SYLK-format kan du muligvis filtrere de beskadigede elementer fra. SYLK-format bruges typisk til at fjerne printerbeskadigelse.

   Benyt følgende fremgangsmåde for at gemme projektmappen i SYLK-format:

   1. Klik på fanen filer, og klik derefter på Gem som.

   2. Klik på SYLK (Symbolic Link) på listen Filtype, og klik derefter på Gem.

    Bemærk: Kun det aktive ark i projektmappen gemmes, når du bruger SYLK-filformatet.

   3. Hvis der vises en meddelelse om, at den valgte filtype ikke understøtter projektmapper, som indeholder flere ark, skal du klikke på OK for kun at gemme det aktive ark.

   4. Hvis der vises en meddelelse om, at projektmappen muligvis indeholder funktioner, som ikke er kompatible med SYLK-formatet, skal du klikke på Ja.

   5. Klik på Åbn under fanen Filer.

   6. Marker den .slk-fil, som du gemte, og klik derefter på Åbn.

    Bemærk: Du skal muligvis klikke på Alle filer eller SYLK-filer på listen Filtype for at få vist .slk-filen.

   7. Klik på Gem som under fanen Filer.

   8. Klik på Excel-projektmappe i boksen Filtype.

   9. Skriv et nyt navn til projektmappen i boksen Filnavn for at oprette en kopi uden at overskrive den oprindelige projektmappe, og klik derefter på Gem.

    Bemærk: Eftersom dette format kun gemmer det aktive regneark i projektmappen, skal du åbne den beskadigede projektmappe flere gange og gemme hvert regneark enkeltvis.

 • Benyt en af følgende fremgangsmåder for at genoprette dataene, når du ikke kan åbne projektmappen i Excel:

  • Sætte beregningsindstillingen i Excel til manuel     Du kan prøve at åbne en projektmappe ved at ændre beregningsindstillingen fra automatisk til manuel. Eftersom projektmappen ikke genberegnes, åbnes den muligvis.

   Benyt følgende fremgangsmåde til at sætte beregningsindstillingen i Excel til manuel:

   1. Sørg for, at en ny tom projektmappe er åben i Excel. Benyt følgende fremgangsmåde, hvis det ikke er tilfældet:

  • Klik på Ny under fanen Filer.

  • Klik på tom projektmappe under Tilgængelige skabeloner.

   1. Klik på Indstillinger under fanen Filer.

   2. Klik på Manuel under beregningsindstillinger i kategorien formler.

   3. Klik på OK.

   4. Klik på Åbn under fanen Filer.

   5. Marker den beskadigede projektmappe, og klik derefter på Åbn.

  • Brug eksterne referencer til linket til den beskadigede projektmappe     Hvis du vil hente kun data og ikke formler eller beregnede værdier fra projektmappen, kan du bruge eksterne referencer til at oprette et link til den beskadigede projektmappe.

   Benyt følgende fremgangsmåde for at bruge eksterne referencer til at oprette en kæde til den beskadigede projektmappe:

   1. Klik på Åbn under fanen Filer.

   2. Vælg den mappe, der indeholder den beskadigede projektmappe, kopiere filnavnet på den beskadigede projektmappe, og klik derefter på Annuller.

   3. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Ny.

   4. Klik på tom projektmappe under Tilgængelige skabeloner.

   5. Skriv i celle A1 i den nye projektmappe = filnavn! A1, hvor filnavnet er navnet på den beskadigede projektmappe, som du kopierede i trin 2, og tryk derefter på ENTER.

    Tip: Du skal kun skrive navnet på projektmappen – du behøver ikke at skrive filtypenavnet.

   6. Hvis dialogboksen Opdater værdier åbnes, Vælg den beskadigede projektmappe, og klik på OK.

   7. Hvis dialogboksen Vælg ark åbnes, skal du markere det relevante ark og derefter klikke på OK.

   8. Marker celle A1.

   9. Klik på Kopier i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

    Genvejstast   Du kan også trykke på Ctrl+C.

   10. Markér et område, Start i celle A1, som har cirka samme størrelse som celleområdet, der indeholder data i den beskadigede projektmappe.

   11. Klik på Sæt ind i gruppen Udklipsholder under fanen Startside .

   12. Genvejstast   Du kan også trykke på Ctrl+V.

   13. Mens celleområdet stadig er markeret, skal du igen klikke på Kopier i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

   14. Genvejstast   Du kan også trykke på Ctrl+C.

   15. Klik på pilen under Sæt ind i gruppen Udklipsholder under fanen Startside, og klik derefter på værdier under Indsættelsesværdier.

    Bemærk: Indsættelse af værdier fjerner kæderne til den beskadigede projektmappe og bevarer kun dataene.

  • Bruge en makro til at udtrække data fra en beskadiget projektmappe     Hvis der er kædet et diagram sammen med den beskadigede projektmappe, kan du bruge en makro til at udtrække diagrammets kildedata.

   Benyt følgende fremgangsmåde for at bruge en makro:

   1. Indtast følgende makrokode i et modulark:

    Sub GetChartValues()

    DIU NumberOfRows som heltal

    DIU X som et objekt

    Tæller = 2

    ' Beregne antallet af rækker af data.

    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1). Værdier)

    Worksheets("ChartData"). Celler (1, 1) = "X-værdier"

    ' Skrive x-aksen værdier til regneark.

    Med Worksheets("ChartData")

    . Område (. Celler (2, 1) _

    . Celler (NumberOfRows + 1; 1)) = _

    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1). Xværdier)

    Slutte med

    ' Løkke på alle serier i diagrammet og skrive deres værdier til

    ' regnearket.

    For hvert X i ActiveChart.SeriesCollection

    Worksheets("ChartData"). Celler (1, tæller) = X.Name

    Med Worksheets("ChartData")

    . Område (. Celler (2, tæller) _

    . Celler (NumberOfRows + 1, tæller)) = _

    Application.Transpose(X.Values)

    Slutte med

    Tæller = tæller + 1

    Næste

    End Sub

   2. Indsæt et nyt regneark i projektmappen, og omdøb det til ChartData.

   3. Vælg det diagram, som du vil udtrække de underliggende dataværdier fra.

   4. Bemærk: Diagrammet kan være integreret i et regneark eller på et separat diagramark.

   5. Afspille makroen HentDiagramVærdier.

   6. Dataene fra diagrammet indsættes i regnearket ChartData.

Toppen af siden

Gemme en sikkerhedskopi af en projektmappe automatisk

Automatisk gemme en sikkerhedskopi af din projektmappe hjælper med at sikre, at du har adgang til en god kopi af projektmappen, hvis oprindeligt slettes ved et uheld, eller hvis den bliver beskadiget.

 1. Klik på Gem som under fanen Filer.

 2. Klik på pilen ud for værktøjer, findes ud for knappen Gem, og klik derefter på Generelle indstillinger.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Opret altid sikkerhedskopi.

Finde flere oplysninger om at gemme og gendanne tidligere versioner af en projektmappe, samt oplysninger om gendannelse af nye projektmapper (, du ikke havde tidligere har gemt), Brug opgaveruden Dokumentgenoprettelse for at gendanne dine filer og gemme og gendanne Office-filer automatisk.

Toppen af siden

Oprette en genoprettelsesfil med bestemte intervaller automatisk

Konfiguration af Excel for at oprette en gendannelsesfil af din projektmappe med jævne mellemrum hjælper med at sikre, at du har adgang til en god kopi af projektmappen, hvis oprindeligt slettes ved et uheld, eller hvis den bliver beskadiget.

 1. Klik på Indstillinger under fanen Filer.

 2. I kategorien Gem under Gem projektmapper, skal du vælge den oplysninger til Gem automatisk gendannelse hvert afkrydsningsfeltet, og angiv derefter et antal minutter.

 3. Angiv den placering, hvor genoprettelsesfilen skal gemmes, i boksen Placering af den automatisk gendannede fil.

 4. Sørg for, at afkrydsningsfeltet Deaktiver Automatisk gendannelse for denne projektmappe alene ikke er markeret.

Finde flere oplysninger om at gemme og gendanne tidligere versioner af en projektmappe, samt oplysninger om gendannelse af nye projektmapper (, du ikke havde tidligere har gemt), Brug opgaveruden Dokumentgenoprettelse for at gendanne dine filer og gemme og gendanne Office-filer automatisk.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×