Registrere opgaver og opgaveemner

Mange fører lister over opgaver, der skal udføres – på papir, i et regneark eller ved en kombination af papir og elektroniske metoder. I Microsoft Office Outlook 2007 kan du kombinere de forskellige lister i en enkelt liste, som er forbedret med påmindelser og registrering.

Denne artikel indeholder

Om opgaver og opgaveemner

Oprette en opgave i menuen Filer

Oprette en opgave eller et opgaveeme fra en e-mail

Oprette et opgaveemne fra en kontaktperson

Oprette en opgave i opgavepanelet

Oprette en opgave på listen over daglige opgaver i Kalender

Om opgaver og opgaveemner

Opgavepanelet En opgave er et emne, du opretter i Outlook og kan registrere, indtil den er fuldført. Et opgaveemne er et hvilket som helst Outlook-emne – f.eks. en opgave, en e-mail eller en kontaktperson – der er blevet markeret til opfølgning. Alle opgaver markeres som standard til opfølgning, når de oprettes, også hvis de ikke har en start- og slutdato. Derfor oprettes der automatisk et opgaveemne, hver gang du opretter en opgave eller markerer en e-mail eller kontaktperson.

Når du hurtigt skal angive, at du skal vende tilbage til et emne senere, er det bedst at markere emnet med et flag. Når du markerer et emne med et flag, vises emnet med et flag i E-mail-visning, i Opgaver, i opgavepanelet og på listen over daglige opgaver i Kalender. Der oprettes ikke en ny opgave, hvis du markerer en meddelelse eller kontaktperson med et flag. Fordi opgaveemnet stadig er en e-mail eller kontaktperson efter markering med et flag, kan en anden person ikke få det tildelt som en opgave eller angive dets status eller fuldførelsesprocent.

En opgave kan forekomme en enkelt gang eller tilbagevendende. En tilbagevendende opgave kan gentages med jævne mellemrum, eller den kan gentages på baggrund af den dato, du markerer opgaven som fuldført. Du kan f.eks. oprette en tilbagevendende opgave om at sende en statusrapport til din leder den sidste fredag i hver måned, eller du kan oprette en tilbagevendende opgave om at blive klippet én måned efter din sidste klipning.

Begge opgaver og opgaveemner vises i Opgaver, i opgavepanelet og på listen over daglige opgaver i Kalender. Uanset hvilken visning, du bruger, holder opgavepanelet dig informeret om kalenderen, opgaven og opgaveemnerne.

Du kan oprette en ny opgave på flere forskellige måder i Outlook. Du kan bruge kommandoen Opgave (klik på Ny i menuen Filer), angive en opgave i tekstboksen Skriv en ny opgave i opgavepanelet i alle visninger i Outlook, skrive et mellemrum på listen over daglige opgaver i Kalender eller klikke på og skrive i tekstboksen Klik her for at tilføje en ny opgave øverst i visningen Opgaver. Den hurtigste måde er at bruge opgavepanelet.

Du kan også oprette en opgave ved at trække emnet, f.eks. en e-mail, til Opgaver i Navigationsrude. Der oprettes derefter en kopi af e-mailen som en opgave.

Uanset om du registrerer opgaver, du selv er blevet tildelt (f.eks. påmindelser om at besvare e-mails), eller registrerer opgaver, andre personer er blevet tildelt (f.eks. status for et projekt), er Outlook-opgaver løsningen. Du kan hurtigt tilføje og opdatere opgaver eller markere dem som fuldført. Når opgaver inkorporeres i visningen Kalender, har du en nuanceret grænseflade, du kan bruge til at registrere både dine aftaler og de opgaver, du skal afslutte på en bestemt dag.

Toppen af siden

Oprette en opgave i menuen Filer

 1. Vælg Ny i menuen Filer, og klik derefter på Opgave.

  Genvejstaster  Du kan oprette en ny opgave ved at trykke på CTRL+SHIFT+K.

 2. Skriv et navn til opgaven i boksen Emne.

  Bemærk   Du har nu angivet nok oplysninger til at oprette en opgave. Følgende trin er valgfrie, men kan gøre det nemmere for dig at styre opgaverne i Outlook.

 3. Klik på Gem og luk i gruppen Handlinger under fanen Opgave, eller fortsæt med følgende trin for at tilpasse opgaven.

 4. Du kan evt. angive startdatoen og forfaldsdatoen for opgaven.

  Hvis du angiver en startdato, angives feltet Forfaldsdato automatisk til den samme dag. Du kan ændre feltet Forfaldsdato til en hvilket som helst dato.

 5. Klik på Gentagelse i gruppen Indstillinger under fanen Opgave, hvis aftalen skal gentages.

 6. Klik i dialogboksen Tilbagevendende opgave på den hyppighed (Dagligt, Ugentligt, Månedligt eller Årligt), opgaven skal forekomme med, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Gentage opgaven regelmæssigt     Angiv i afsnittet Gentagelsesmønster indstillinger for den ønskede hyppighed. Undlad at markere Ny opgave, da opgaven ellers ikke vil forekomme med jævne mellemrum.

  • Gentage opgaven på baggrund af slutdatoen     Marker Ny opgave, og skriv i boksen, hvor meget tid der skal gå, før der skal oprettes en ny opgave.

   Hver gang du markerer opgaven som fuldført, oprettes en ny opgave på baggrund af angivelserne.

   Tip   Dette er den bedste metode, når den næste påmindelse for en opgave ikke skal vises, før den forrige er markeret som fuldført. Hvis du ikke markerer emnet som fuldført, vises den næste påmindelse ikke. Hvis du f.eks. får en påmindelse om at betale en bestemt regning d. 15. i hver måned, og du ikke markerer forekomsten d. 15. april som fuldført, kan du i maj se den stadig ikke fuldførte opgave for d. 15. april. Først når du har markeret opgaven for d. 15. april som fuldført, vises forekomsten af opgaven for d. 15. maj.

 7. Klik på OK for at lukke dialogboksen Tilbagevendende opgave.

 8. Hvis du vil tilføje en påmindelsesbesked, skal du markere afkrydsningsfeltet Påmindelse og derefter angive datoen og klokkeslættet for påmindelsen.

 9. Du kan angive en brugerdefineret lyd, der skal afspilles sammen med påmindelsen. Klik på Knapflade, klik på Gennemse, marker den lydfil, der skal afspilles, klik på Åbn, og klik derefter på OK. Derved ændres påmindelseslyden kun for denne opgave.

 10. Hvis du vil registrere status for denne opgave, skal du angive de ønskede værdier i boksene Status, Prioritet og % fuldført.

  Felterne Status og % fuldført er sammenkædet. Når du ændrer værdien i et af felterne, ændres værdien i det andet felt tilsvarende.

Status

% fuldført

Ikke startet

0

I gang

1-99

Fuldført

100

Venter på en anden   

0-100

Udskudt

0-100

 1. Hvis du vil tildele opgaven en farvekategori, skal du klikke på Kategoriser i gruppen Indstillinger under fanen Opgave og derefter klikke på en af farvekategorierne i menuen. Klik på Alle kategorier for at se flere farvekategorier.

  Første gang du bruger en farvekategori, bliver du bedt om at angive et navn til farvekategorien, der er mere beskrivende for dig. Du kan oprette brugerdefinerede farvekategorier, knytte brugerdefinerede farver med farvekategorierne og tildele farvekategorierne genvejstaster. Klik på OK for at vende tilbage til opgavevinduet.

  Tip   Har du skiftet mening mht. tildelingen af en farvekategori? Højreklik på farven eller navnet på farvekategorien, og klik derefter på Ryd navnet på kategorien eller Ryd alle kategorier.

 2. Hvis opgaven involverer en person eller organisation i Kontaktpersoner, kan du oprette en hurtig kæde til kontaktpersonen ved at klikke på Kontaktpersoner nederst i vinduet og derefter markere et navn. Klik på OK for at lukke dialogboksen Vælg kontaktpersoner.

  Bemærk   Som standard vises kontaktpersonsammenkædning ikke i meddelelses- kontaktperson- eller opgavevinduerne. Du kan slå kontaktpersonsammenkædning til ved at klikke på Gem og luk i gruppen Handlinger under fanen Opgave. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner i hovedvinduet i Outlook. Klik på Indstillinger for kontaktperson under fanen Indstillinger, og marker derefter afkrydsningsfeltet Vis kontaktpersonsammenkædning på alle formularer under Sammenkædning af kontaktpersoner i dialogboksen Indstillinger for kontaktperson. Åbn opgaven for at fortsætte med denne fremgangsmåde.

 3. Hvis andre ikke skal se en delt opgave, skal du klikke på Privat i gruppen Indstillinger under fanen Opgave.

 4. Hvis du vil angive kørte kilometer, arbejdstimer og andre takstoplysninger, skal du klikke på Detaljer i gruppen Vis under fanen Opgave. Skriv oplysningerne i tekstboksene Samlet arbejde, Faktisk arbejde, Kørte kilometer og Takstoplysninger.

 5. Klik på Gem og luk i gruppen Gem under fanen Opgave.

Toppen af siden

Oprette en opgave eller et opgaveeme fra en e-mail

Du kan ændre en e-mail til en opgave eller et opgaveemne på flere forskellige måder.

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Markere en e-mail med et flag til opfølgning

  Når du hurtigt skal angive, at du skal vende tilbage til et emne senere, er det bedst at markere emnet med et flag. Når du markerer et emne med et flag, vises emnet med et flag i E-mail-visning, i Opgaver, i opgavepanelet og på listen over daglige opgaver i Kalender. Der oprettes ikke en ny opgave, hvis du markerer en meddelelse eller kontaktperson med et flag. Fordi opgaveemnet stadig er en e-mail eller kontaktperson efter markering med et flag, kan en anden person ikke få det tildelt som en opgave eller angive dets status eller fuldførelsesprocent.

  1. Højreklik i Post på kolonnen med flag for en e-mail.

  2. Vælg forfaldsdatoen.

   Tip   Hvis du hurtigt vil tilføje et opfølgningsflag, skal du klikke på kolonnen med flaget ud for e-mailen. Der angives automatisk en startdato og en forfaldsdato, som er dags dato.

   Bemærk   Hvis du vil ændre påmindelsesklokkeslættet, påmindelseslyden, startdatoen, forfaldsdatoen eller den flagtekst, der vises i oplysningspanelet eller fjerne påmindelsesflaget, skal du højreklikke på kolonnen med flaget ud for e-mailen og derefter klikke på Brugerdefineret eller Tilføj påmindelse. Begge indstillinger åbner den samme dialogboks, men når du bruger Tilføj påmindelse, markeres afkrydsningsfeltet for påmindelsen automatisk.

   Dialogboksen Opfølgning

 • Trække en e-mail til opgavepanelt for at oprette et opgaveemne

  Opgavepanelet skal arrangeres efter startdato eller forfaldsdato for at bruge disse procedurer.

  1. Klik på en e-mail for at markere den, og træk derefter meddelelsen til afsnittet med opgavelisten i opgavepanelet.

  2. Når du ser en rød linje med pile placeret i hver ende, hvor du vil placere opgaven, skal du slippe museknappen.

   Billede af afsnittet til aftaler i opgavepanelet

 • Trække en e-mail til knappen Opgaver for at oprette en ny opgave

  Når du trækker en e-mail til Opgaver i navigationsruden, kan du bruge alle funktionerne for opgaveemnet, og indholdet i e-mailen, undtagen vedhæftede filer, kopieres til opgavens tekst. Selv hvis den oprindelige tekst slettes senere, er opgaven, herunder det kopierede indhold i e-mailen, undtagen vedhæftede filer, stadig tilgængelig.

  1. Klik på en e-mail for at markere den, og træk den derefter til knappen Opgave i navigationsruden.

   Tip   Hvis du vil tilføje meddelelsen som en vedhæftet fil til en opgave i stedet for at indsætte teksten i opgavens tekst, skal du højreklikke på meddelelsen og trække den til opgavelisten. Klik på Kopier hertil som opgave med vedhæftet fil i genvejsmenuen.

   Der vises et nyt opgaveemne, og en kopi af e-mailens indhold indsættes i opgaveteksten. E-mailens emne bliver opgavens emne. Du kan evt. ændre emnet.

   Bemærk   Du har nu angivet nok oplysninger til at oprette en opgave. Følgende trin er valgfrie, men kan gøre det nemmere for dig at styre opgaverne i Outlook.

  2. Klik på Gem og luk i gruppen Handlinger under fanen Opgave, eller fortsæt med følgende trin for at tilpasse opgaven.

  3. Du kan evt. angive startdatoen og forfaldsdatoen for opgaven.

   Hvis du angiver en startdato, angives feltet Forfaldsdato automatisk til den samme dag. Du kan ændre forfaldsdatoen til den ønskede dato.

  4. Klik på Gentagelse i gruppen Indstillinger under fanen Opgave, hvis aftalen skal gentages.

  5. Klik i dialogboksen Tilbagevendende opgave på den hyppighed (Dagligt, Ugentligt, Månedligt eller Årligt), opgaven skal forekomme med, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

   • Gentage opgaven regelmæssigt     Angiv i afsnittet Gentagelsesmønster indstillinger for den ønskede hyppighed. Undlad at markere Ny opgave, da opgaven ellers ikke vil forekomme med jævne mellemrum.

   • Gentage opgaven på baggrund af slutdatoen     Marker Ny opgave, og skriv i boksen, hvor meget tid der skal gå, før der skal oprettes en ny opgave.

    Hver gang du markerer opgaven som fuldført, oprettes en ny opgave på baggrund det, du angiver.

    Tip   Dette er den bedste metode, når den næste påmindelse for en opgave ikke skal vises, før den forrige er markeret som fuldført. Hvis du ikke markerer emnet som fuldført, vises den næste påmindelse ikke. Hvis du f.eks. får en påmindelse om at betale en bestemt regning d. 15. i hver måned, og du ikke markerer forekomsten d. 15. april som fuldført, kan du i maj se den opgaven for d. 15. april. Når du har markeret opgaven for d. 15. april som fuldført, vises forekomsten af opgaven for d. 15. maj.

  6. Klik på OK for at lukke dialogboksen Tilbagevendende opgave.

  7. Hvis du vil tilføje en påmindelse, skal du markere afkrydsningsfeltet Påmindelse for at slå en påmindelsesbesked til. Angiv datoen og klokkeslættet for påmindelsen.

  8. Du kan angive en brugerdefineret lyd, der skal afspilles sammen med påmindelsen. Klik på Knapflade, klik på Gennemse, marker den lydfil, der skal afspilles, klik på Åbn, og klik derefter på OK. Derved ændres påmindelseslyden kun for denne opgave.

  9. Hvis du vil registrere status for denne opgave, skal du skrive eller markere de ønskede indstillinger i boksene Status, Prioritet og % fuldført.

   Felterne Status og % fuldført er afhængige af hinanden. Hvis du ændrer værdien i et af felterne, ændres værdien i det andet felt tilsvarende.

Status

% fuldført

Ikke startet

0

I gang

1-99

Fuldført

100

Venter på en anden   

0-100

Udskudt

0-100

 1. Hvis du vil tildele opgaven en farvekategori, skal du klikke på Kategoriser i gruppen Indstillinger under fanen Opgave og derefter klikke på et af elementerne i menuen. Klik på Alle kategorier for at se flere farvekategorier.

  Første gang du bruger en farvekategori, bliver du bedt om at angive et navn, der er mere beskrivende for dig. Du kan oprette brugerdefinerede farvekategorier, knytte brugerdefinerede farver med farvekategorier og tildele farvekategorierne genvejstaster. Klik på OK for at vende tilbage til opgavevinduet.

  Tip   Har du skiftet mening mht. tildelingen af en farvekategori? Højreklik på farven eller navnet på farvekategorien, og klik derefter på Ryd navnet på kategorien eller Ryd alle kategorier.

 2. Hvis opgaven involverer en person eller organisation i Kontaktpersoner, kan du oprette en hurtig kæde til kontaktpersonen ved at klikke på Kontaktpersoner nederst i vinduet og derefter markere et navn. Klik på OK for at lukke dialogboksen Vælg kontaktpersoner.

 3. Hvis andre ikke skal se en delt opgave, skal du klikke på Privat i gruppen Indstillinger under fanen Opgave.

 4. Hvis du vil angive kørte kilometer, arbejdstimer og andre takstoplysninger, skal du klikke på Detaljer i gruppen Vis under fanen Opgave. Skriv oplysningerne i tekstboksene Samlet arbejde, Faktisk arbejde, Kørte kilometer og Takstoplysninger.

 5. Klik på Gem og luk i gruppen Gem under fanen Opgave.

Toppen af siden

Oprette et opgaveemne fra en kontaktperson

Når du hurtigt skal angive, at du skal vende tilbage til en kontaktperson senere, er det bedst at markere kontaktpersonen med et flag. Når du markerer en kontaktperson med et flag, oprettes et opgaveemne med teksten til flaget i oplysningspanelet. Kontaktpersonen med flaget vises også på opgavelisten, i opgavepanelet og på listen over daglige opgaver i Kalender. Der oprettes ikke et nyt opgaveemne, når du markerer en kontaktperson med et flag. Fordi opgaveemnet fortsat forbliver en kontaktperson, kan andre personer ikke få det tildelt som en opgave, og dets status eller procent fuldført kan ikke angives.

 1. Højreklik på kontaktpersonen i Kontaktpersoner.

 2. Peg på Opfølgning i genvejsmenuen, og klik derefter på forfaldsdatoen.

  Tip   Hvis du vil ændre påmindelsesklokkeslættet, påmindelseslyden, startdatoen, forfaldsdatoen eller den flagtekst, der vises i oplysningspanelet eller fjerne påmindelsesflaget, skal du klikke på Brugerdefineret eller Tilføj påmindelse. Begge indstillinger åbner den samme dialogboks, men når du bruger Tilføj påmindelse, markeres afkrydsningsfeltet for påmindelsen automatisk.

Toppen af siden

Oprette en opgave i opgavepanelet

Opgavepanelet vises som standard i alle Outlook-visninger. Du kan slå opgavepanelet til og fra. Desuden kan du vælge at få vist en minimeret udgave af opgavepanelet, der fylder mindre på skærmen. Når du slår opgavepanelet til eller fra eller minimerer det i en bestemt visning, anvendes indstillingen kun på den pågældende visning. Hvis du f.eks. slår opgavepanelet fra i e-mail-visningen, forbliver det slået fra, hver gang du arbejder i e-mail-visningen, også næste gang du starter Outlook. Det forbliver dog slået til i andre visninger, f.eks. Kalender, Noter og Opgaver.

 • Du kan slå opgavepanelet til eller fra ved at klikke på Visning, pege på Opgavepanel og klikke på Normal, Minimeret eller Fra.

 • Hvis du vil oprette en ny opgave i opgavepanelet, skal du klikke i tekstboksen Skriv en ny opgave (kaldet opgaveinputpanelet, skrive et nyt emne til opgaven og derefter trykke på ENTER.

  Opgaveinputpanel

  Som standard tildeles opgaven en forfaldsdato og en startdato ud fra indstillingen for flag Angiv hurtigklik. Når du installerer Outlook for første gang, konfigureres denne indstilling som I dag.

  Hvis du opretter en opgave og ændrer flaget til et andet valg af forfaldsdato, bruger alle opgaver, du fremover angiver i opgavepanelet, den nye indstilling. Du kan altid tilsidesætte det valg, der vises, og angive en anden indstilling. Når du genstarter Outlook, bruges flagindstillingen Angiv hurtigklik som standard til den første opgave, der angives.

  Tip   Hvis du vil ændre standardflagindstillingen, skal du højreklikke på kolonnen til flag i en visning, klikke på Angiv hurtigklik og derefter vælge den ønskede flagindstilling. Indstillingerne omfatter Ingen dato. Hvis du vælger flaget Ingen dato, vises emnet i gruppen Ingen dato i opgavepanelet.

  Bemærk   Du har nu angivet nok oplysninger til at oprette en opgave. Følgende trin er valgfrie, men kan gøre det nemmere for dig at styre opgaverne i Outlook.

 • Fortsæt med følgende trin for at tilpasse opgaven ved at dobbeltklikke på opgaven i opgavepanelet.

 • Du kan evt. angive startdatoen og forfaldsdatoen for opgaven.

  Hvis du angiver en startdato, angives feltet Forfaldsdato automatisk til den samme dag. Du kan ændre forfaldsdatoen til den ønskede dato.

 • Klik på Gentagelse i gruppen Indstillinger under fanen Opgave, hvis aftalen skal gentages.

 • Klik i dialogboksen Tilbagevendende opgave på den hyppighed (Dagligt, Ugentligt, Månedligt eller Årligt), opgaven skal forekomme med, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Gentage opgaven regelmæssigt     Angiv i afsnittet Gentagelsesmønster indstillinger for den ønskede hyppighed. Undlad at markere Ny opgave, da opgaven ellers ikke vil forekomme med jævne mellemrum.

  • Gentage opgaven på baggrund af slutdatoen     Marker Ny opgave, og skriv i boksen, hvor meget tid der skal gå, før der skal oprettes en ny opgave.

   Hver gang du markerer opgaven som fuldført, oprettes en ny opgave på baggrund det, du angiver.

   Tip   Dette er den bedste metode, når den næste påmindelse for en opgave ikke skal vises, før den forrige er markeret som fuldført. Hvis du ikke markerer emnet som fuldført, vises den næste påmindelse ikke. Hvis du f.eks. får en påmindelse om at betale en bestemt regning d. 15. i hver måned, og du ikke markerer forekomsten d. 15. april som fuldført, kan du i maj se den opgaven for d. 15. april. Når du har markeret opgaven for d. 15. april som fuldført, vises forekomsten af opgaven for d. 15. maj.

 • Klik på OK for at lukke dialogboksen Tilbagevendende opgave.

 • Hvis du vil tilføje en påmindelse, skal du markere afkrydsningsfeltet Påmindelse for at slå en påmindelsesbesked til. Angiv datoen og klokkeslættet for påmindelsen.

 • Du kan angive en brugerdefineret lyd, der skal afspilles sammen med påmindelsen. Klik på Knapflade, klik på Gennemse, marker den lydfil, der skal afspilles, klik på Åbn, og klik derefter på OK. Derved ændres påmindelseslyden kun for denne opgave.

 • Hvis du vil registrere status for denne opgave, skal du skrive eller markere de ønskede indstillinger i boksene Status, Prioritet og % fuldført.

  Felterne Status og % fuldført er afhængige af hinanden. Hvis du ændrer værdien i et af felterne, ændres værdien i det andet felt tilsvarende.

Status

% fuldført

Ikke startet

0

I gang

1-99

Fuldført

100

Venter på en anden   

0-100

Udskudt

0-100

 1. Hvis du vil tildele opgaven en farvekategori, skal du klikke på Kategoriser i gruppen Indstillinger under fanen Opgave og derefter klikke på et af elementerne i menuen. Klik på Alle kategorier for at se flere farvekategorier.

  Første gang du bruger en farvekategori, bliver du bedt om at angive et navn, der er mere beskrivende for dig. Du kan oprette brugerdefinerede farvekategorier, knytte brugerdefinerede farver med farvekategorier og tildele farvekategorierne genvejstaster. Klik på OK for at vende tilbage til opgavevinduet.

  Tip   Har du skiftet mening mht. tildelingen af en farvekategori? Højreklik på farven eller navnet på farvekategorien, og klik derefter på Ryd navnet på kategorien eller Ryd alle kategorier.

 2. Hvis opgaven involverer en person eller organisation i Kontaktpersoner, kan du oprette en hurtig kæde til kontaktpersonen ved at klikke på Kontaktpersoner nederst i vinduet og derefter markere et navn. Klik på OK for at lukke dialogboksen Vælg kontaktpersoner.

 3. Hvis andre ikke skal se en delt opgave, skal du klikke på Privat i gruppen Indstillinger under fanen Opgave.

 4. Hvis du vil angive kørte kilometer, arbejdstimer og andre takstoplysninger, skal du klikke på Detaljer i gruppen Vis under fanen Opgave. Skriv oplysningerne i tekstboksene Samlet arbejde, Faktisk arbejde, Kørte kilometer og Takstoplysninger.

 5. Klik på Gem og luk i gruppen Gem under fanen Opgave.

Tip   Hvis du vil flytte en opgave op eller ned på listen, skal du klikke på emnet og trække det til den ønskede placering. Når du trækker opgaven, angiver en rød streg med pile, hvor opgaven placeres, når du slipper museknappen.

Toppen af siden

Oprette en opgave på listen over daglige opgaver i Kalender

Listen over daglige opgaver vises kun i Outlook-kalenderens dags- og ugevisning. Hvis du vil slå listen over daglige opgaver til eller fra, skal du i Kalender klikke på Vis, pege på Liste over daglige opgaver og derefter klikke på Normal, Minimeret eller Fra.

Liste over daglige opgaver

Du kan få vist det samlede antal opgaver ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Klik i Kalender på Vis, peg på Liste over daglige opgaver, og klik derefter på Minimeret.

 • Peg på den øverste kant på listen over daglige opgaver. Når markøren bliver et Ikonet Størrelseshåndtag, skal du trække kanten ned til bunden af vinduet.

Tip   Hvis du vil oprette nye opgaver på listen over daglige opgaver, skal du bruge indstillingen Normal for listen over daglige opgaver.

 1. Når der peges med markøren på listen over daglige opgaver, vises Klik for at tilføje en opgave.

 2. Klik på et tomt område under en dagkolonne.

 3. Skriv et emne til opgaven, og tryk derefter på ENTER.

  Opgaven tildeles som standard en start- og en forfaldsdatomed dagen i kolonnen over listen over daglige opgaver. Hvis du vil ændre start- eller forfaldsdatoen for opgaven, skal du trække den oprettede opgave til den dag, opgaven er forfalden. I stedet for at trække opgaven kan du åbne den og derefter ændre start- og forfaldsdatoen. Hvis du vil gøre dette, kan du højreklikke på opgaven og derefter klikke på Åbn eller vælge emnet, trykke på ESC og derefter trykke på ENTER.

 4. Klik på Gentagelse i gruppen Indstillinger under fanen Opgave, hvis aftalen skal gentages.

 5. Klik i dialogboksen Tilbagevendende opgave på den hyppighed (Dagligt, Ugentligt, Månedligt eller Årligt), opgaven skal forekomme med, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Gentage opgaven regelmæssigt     Angiv i afsnittet Gentagelsesmønster indstillinger for den ønskede hyppighed. Undlad at markere Ny opgave, da opgaven ellers ikke vil forekomme med jævne mellemrum.

  • Gentage opgaven på baggrund af slutdatoen     Marker Ny opgave, og skriv i boksen, hvor meget tid der skal gå, før der skal oprettes en ny opgave.

   Hver gang du markerer opgaven som fuldført, oprettes en ny opgave på baggrund det, du angiver.

   Tip   Dette er den bedste metode, når den næste påmindelse for en opgave ikke skal vises, før den forrige er markeret som fuldført. Hvis du ikke markerer emnet som fuldført, vises den næste påmindelse ikke. Hvis du f.eks. får en påmindelse om at betale en bestemt regning d. 15. i hver måned, og du ikke markerer forekomsten d. 15. april som fuldført, kan du i maj se den opgaven for d. 15. april. Når du har markeret opgaven for d. 15. april som fuldført, vises forekomsten af opgaven for d. 15. maj.

 6. Klik på OK for at lukke dialogboksen Tilbagevendende opgave.

 7. Hvis du vil tilføje en påmindelse, skal du markere afkrydsningsfeltet Påmindelse for at slå en påmindelsesbesked til. Angiv datoen og klokkeslættet for påmindelsen.

 8. Du kan angive en brugerdefineret lyd, der skal afspilles sammen med påmindelsen. Klik på Knapflade, klik på Gennemse, marker den lydfil, der skal afspilles, klik på Åbn, og klik derefter på OK. Derved ændres påmindelseslyden kun for denne opgave.

 9. Hvis du vil registrere status for denne opgave, skal du skrive eller markere de ønskede indstillinger i boksene Status, Prioritet og % fuldført.

  Felterne Status og % fuldført er afhængige af hinanden. Hvis du ændrer værdien i et af felterne, ændres værdien i det andet felt tilsvarende.

Status

% fuldført

Ikke startet

0

I gang

1-99

Fuldført

100

Venter på en anden   

0-100

Udskudt

0-100

 1. Hvis du vil tildele opgaven en farvekategori, skal du klikke på Kategoriser i gruppen Indstillinger under fanen Opgave og derefter klikke på et af elementerne i menuen. Klik på Alle kategorier for at se flere farvekategorier.

  Første gang du bruger en farvekategori, bliver du bedt om at angive et navn, der er mere beskrivende for dig. Du kan oprette brugerdefinerede farvekategorier, knytte brugerdefinerede farver med farvekategorier og tildele farvekategorierne genvejstaster. Klik på OK for at vende tilbage til opgavevinduet.

  Tip   Har du skiftet mening mht. tildelingen af en farvekategori? Højreklik på farven eller navnet på farvekategorien, og klik derefter på Ryd navnet på kategorien eller Ryd alle kategorier.

 2. Hvis opgaven involverer en person eller organisation i Kontaktpersoner, kan du oprette en hurtig kæde til kontaktpersonen ved at klikke på Kontaktpersoner nederst i vinduet og derefter markere et navn. Klik på OK for at lukke dialogboksen Vælg kontaktpersoner.

 3. Hvis andre ikke skal se en delt opgave, skal du klikke på Privat i gruppen Indstillinger under fanen Opgave.

 4. Hvis du vil angive kørte kilometer, arbejdstimer og andre takstoplysninger, skal du klikke på Detaljer i gruppen Vis under fanen Opgave. Skriv oplysningerne i tekstboksene Samlet arbejde, Faktisk arbejde, Kørte kilometer og Takstoplysninger.

 5. Klik på Gem og luk i gruppen Gem under fanen Opgave.

Tip   Hvis du vil flytte en opgave op eller ned på listen, skal du klikke på emnet og trække det til den ønskede placering. Når du trækker opgaven, angiver en rød streg med pile, hvor opgaven placeres, når du slipper museknappen.

Gælder: Outlook 2007Var disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Supportressourcer

Skift sprog