Registrere e-mails, der kræver opfølgning

Du kan markere meddelelser med flag for at gøre det nemmere at spore svarene på de meddelelser, du sender, og for at følge op på de meddelelser, du modtager. I begge tilfælde kan du også medtage en påmindelse.

Hvad vil du foretage dig?

Markere med flag for at påminde modtagerne om opfølgning

Markere med flag for at påminde dig om opfølgning

Markere med flag for at minde dig og modtagerne om opfølgning

Finde svare på de meddelelser, der er markeret med flag

Stoppe registreringen af en e-mail-samtale

Markere en meddelelse, du modtager, med et flag

Markere med flag for at påminde modtagerne om opfølgning

Når du har brug for et svar inden for et bestemt tidspunkt, kan du bruge et flag til modtagerne.

Tip:  Brug denne funktion med omtanke. Nogle modtagere bryder sig muligvis ikke om at få påmindelser føjet til Outlook.

 1. Før du klikker på Send, skal du klikke på Opfølgning i gruppen Koder under fanen Meddelelse og derefter klikke på Brugerdefineret.

 2. Klik på Flag til modtagere.

 3. Klik på et flag på listen Mærk med flaget under Flag til modtagere.

 4. Som standard følger der en påmindelse med opgaven. Hvis du vil sende flaget uden en påmindelse, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Påmindelse.

  Den flagtekst, som modtagerne får, vises i Oplysningspanel.

  Flag og påmindelser for modtagere vises på oplysningspanelet for meddelelser.

Toppen af siden

Markere med flag for at påminde dig om opfølgning

Hvis du skal følge op på en meddelelse, som du er lige ved at sende, kan du indstille en påmindelse til dig selv.

 1. Før du klikker på Send, skal du klikke på Opfølgning i gruppen Koder under fanen Meddelelse.

 2. Klik på et flag for at angive, hvornår du vil have en påmindelse om denne meddelelse.

  Som standard kan du vælge mellem følgende flag for startdatoer, forfaldsdatoer og påmindelser:

Flag

Startdato

Forfaldsdato

Påmindelse

I dag

Dags dato

Dags dato

En time inden sluttidspunktet for den aktuelle arbejdsdag

I morgen

Dags dato plus én dag

Dags dato plus én dag

Starttidspunktet for dags dato plus én arbejdsdag

Denne uge

Dags dato plus to dage, men senest den sidste arbejdsdag i ugen

Den sidste arbejdsdag i ugen

Starttidspunktet for dags dato plus to arbejdsdage

Næste uge

Den første arbejdsdag i næste uge

Den sidste arbejdsdag i næste uge

Starttidspunktet for den første arbejdsdag i næste uge

Ingen dato

Ingen dato

Ingen dato

Dags dato

Brugerdefineret

Dags dato

Dags dato

Dags dato

Du kan også klikke på Brugerdefineret for at oprette en startdato og en forfaldsdato, der ikke vises på listen. Klik på OK for at lukke dialogboksen.

Den flagtekst, som modtagerne får, vises i oplysningspanelet.

Bemærk:  Hvis du vil tilpasse flaget ved at angive datoen for Start og Forfalder eller ændre, hvornår påmindelsesmeddelelsen vises, skal du følge trinnene i afsnittet Markere med flag for at minde dig og modtagerne om opfølgning. Du kan fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Flag til modtagere for at tilpasse de flag, som kun du ser.

Toppen af siden

Markere med flag for at minde dig og modtagerne om opfølgning

Benyt følgende fremgangsmåde for at markere en ny meddelelse med flag for både dig og modtagerne:

 1. Klik på Opfølgning i gruppen Koder under fanen Meddelelse.

 2. Klik på Flag til modtagere.

  Hvis du vil sende flaget uden en påmindelse, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Påmindelse.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Flag til mig samt evt. afkrydsningsfeltet Påmindelse.

 4. Du kan angive en startdato og en forfaldsdato for Flag til mig.

 5. Klik på den flagtekst, der skal vises, på listen Mærk med flaget. Du kan også skrive brugerdefineret tekst i feltet og derefter trykke på Enter.

  Bemærk:  Du kan ikke ændre flagteksten eller angive Startdato og Forfaldsdato, hvis du bruger en IMAP-e-mail-konto.

 6. Hvis enten afkrydsningsfeltet Påmindelse for Flag til mig eller Flag til modtagere er markeret, kan du angive et klokkeslæt, hvor påmindelsen skal aktiveres.

 7. Klik på OK.

  Flagteksten vises i oplysningspanelet.

  Oplysningspanel til meddelelse med påmindelser om opfølgning

Toppen af siden

Finde svare på de meddelelser, der er markeret med flag

Når du har sendt en meddelelse med et flag, kan du søge efter svar.

Bemærk:  Som standard gemmes sendte meddelelser i mappen Send post. Hvis du bruger en Microsoft Exchange-konto og enten manuelt eller ved hjælp af Autoarkiver flytter de sendte poster til en Outlook-datafile(.pst), er denne funktion ikke tilgængelig.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Åbn den oprindelige meddelelse i mappen Sendt post.

  • Åbn den markerede sendte meddelelse i opgavepanelet.

  • Åbn en vilkårlig e-mail, som er svar på den oprindelige meddelelse, klik på oplysningspanelet, og klik derefter på Åbn oprindelig afmærket meddelelse.

 2. Klik på oplysningspanelet, og klik derefter på Søg efter lignende meddelelser.

  Dialogboksen Avanceret søgning åbnes, og en søgning efter de e-mails, som er svar på meddelelsen, startes.

Toppen af siden

Stoppe registreringen af en e-mail-samtale

Når du ikke længere vil registrere en meddelelse, kan du fjerne flaget fra meddelelsen.

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Du har føjet et flag til en meddelelse, som du ikke har sendt, men vil nu gerne fjerne flaget    

  1. Klik på Opfølgning i meddelelseskladden i gruppen Koder under fanen Meddelelse.

  2. Klik på Fjern flag.

 • Du har sendt en meddelelse med et flag til dig selv eller andre, men vil nu fjerne flaget    

  Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  1. Slet den afmærkede meddelelse i opgavepanelet.

   Derved slettes meddelelsen også i mapperne under Post.

  2. Højreklik på meddelelsen et sted, hvor den vises i Outlook, og klik derefter på Markér som fuldført eller Fjern flag.

   Bemærk:  Modtagerne af meddelelsen kan stadig se flaget. Når du fjerner et flag, påvirker det kun, hvad du kan se.

 • Der vises en flagpåmindelse, og du kan fjerne flaget    

  1. Når der vises en påmindelse, skal du højreklikke på den og derefter klikke på Markér som fuldført eller Fjern flag.

   Fortæl mig, hvad forskellen er på Markér som fuldført og Fjern flag

   Markér som fuldført     Elementet forbliver markeret med et opfølgningsflag, men vises nu med en gennemstregning. Hvis opgavepanelet eller Opgaver er konfigureret til at vise alle opgaver og opgaveelementer, uanset om de er fuldført eller ej, vises meddelelsen, indtil du sletter den fra mapperne under Post.

   Fjern flag     Flaget fjernes fra meddelelsen, og der er ingen registrering nogen steder af, at meddelelsen har været vist i visninger som opgavepanelet og Opgaver.

   Hvis du vil bevare en fortegnelse over fuldførte elementer, skal du bruge Mærk med flag som fuldført. Du skal dog være opmærksom på, at når du sletter meddelelsen, slettes elementet helt i alle visninger i Outlook.

 • Der modtages et svar på en meddelelse med et flag, og du vil fjerne flaget    

  1. Klik på oplysningspanelet i læseruden eller i den åbne meddelelse, og klik derefter på Åbn oprindelig afmærket meddelelse.

  2. Klik på Opfølgning i gruppen Sporing under fanen Meddelelse.

  3. Klik på Fjern flag.

Toppen af siden

Markere en meddelelse, du modtager, med et flag

Du kan markere en meddelelse, du modtager, med et flag for at minde dig selv om at følge op på den eller reagere på den på et senere tidspunkt. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at markere en modtaget meddelelse med et flag:

 • Klik på flagkolonnen ud for meddelelsen på meddelelseslisten for at markere meddelelsen med standardflaget.

  Medmindre du har ændret standardflaget, har det både dags dato som Startdato og Forfaldsdato.

 • Højreklik på flagkolonnen ud for meddelelsen på meddelelsesliste. Vælg en forfaldsdato for opgaven.

  Hvis du f.eks. klikker på Næste uge, angives næste mandag som Startdato og den efterfølgende fredag som Forfaldsdato. Klik på Brugerdefineret for at bruge en Startdato og Forfaldsdato, der ikke vises på listen.

Når du har klikket på OK, vises flagteksten i oplysningspanelet.

De meddelelser, der er markeret med flag, vises i opgavepanelet, i Opgaver og på listen over daglige opgaver i Kalender.

Som standard kan du vælge følgende flagindstillinger.

Flag

Startdato

Forfaldsdato

Påmindelse

I dag

Dags dato

Dags dato

En time inden sluttidspunktet for den aktuelle arbejdsdag

I morgen

Dags dato plus én dag

Dags dato plus én dag

Starttidspunktet for dags dato plus én arbejdsdag

Denne uge

Dags dato plus to dage, men senest den sidste arbejdsdag i ugen

Den sidste arbejdsdag i ugen

Starttidspunktet for dags dato plus to arbejdsdage

Næste uge

Den første arbejdsdag i næste uge

Den sidste arbejdsdag i næste uge

Starttidspunktet for den første arbejdsdag i næste uge

Ingen dato

Ingen dato

Ingen dato

Dags dato

Brugerdefineret

Dags dato

Dags dato

Dags dato

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×