Registrere ændringer i en delt projektmappe i Excel 2016 til Windows

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du bruger registrering af ændringer, kan du spore, vedligeholde og få vist oplysninger om de ændringer, der er foretaget i en delt projektmappe.

Vigtigt: Registrering af ændringer er kun tilgængelig i delte projektmapper. Funktioner, der er ikke tilgængelig til brug i delte projektmapper, som et resultat, ikke registreres som ændringer. Få mere at vide ved at se ændringer Excel ikke registreres eller fremhæves.

Eksempel på fremhævning af ændringer og detaljer

I denne artikel

Oversigt over registrering af ændringer

Slå registrering af ændringer til for en projektmappe

Fremhæve ændringer, mens du arbejder

Få vist registrerede ændringer

Acceptere og afvise ændringer

Få vist oversigtsarket

Ændringer, som ikke registreres eller fremhæves i Excel

Slå registrering af ændringer fra for en projektmappe

Mere om deling af projektmapper

Oversigt over registrering af ændringer

Du kan bruge registrering af ændringer til at registrere oplysninger om ændringer af projektmappen, hver gang du gemmer en projektmappe. Denne ændringsoversigt kan hjælpe dig med at identificere eventuelle ændringer, der er foretaget til dataene i projektmappen, hvorefter du kan acceptere eller afvise disse ændringer. Registrering af ændringer er især nyttigt, når flere brugere redigerer en projektmappe. Det er også nyttigt, når du sender en projektmappe til korrekturlæsere for at få deres kommentarer, og du derefter vil flette det input, du modtager, ind i én kopi af den pågældende projektmappe.

Sådan fungerer registrering af ændringer

Registrering af ændringer er kun tilgængelig i delte projektmapper. Når du slår registrering af ændringer til, bliver projektmappen automatisk en delt projektmappe. Selvom en delt projektmappe typisk er gemt på et sted, hvor andre brugere har adgang til den, kan du også registrere ændringer i en lokal kopi af en delt projektmappe.

Når ændringerne er foretaget i den delte projektmappe, kan du få vist ændringsoversigten direkte i regnearket eller i et separat oversigtsregneark. Uanset hvilken måde du bruger, kan du hurtigt gennemgå oplysningerne om hver ændring. Du kan f.eks. se, hvem der har foretaget ændringen, hvilken type ændring der er foretaget, hvornår ændringen blev foretaget, hvilke celler det har påvirket, og hvilke data der er tilføjet eller slettet.

Når du bruger registrering af ændringer, skal du overveje følgende:

 • Registrering af ændringer er forskellig fra fortryd og sikkerhedskopi    Det kan være, at du forventer, at registrering af ændringer opretter en sikkerhedskopi af projektmappen, før ændringerne foretages, eller at du kan fortryde nogle af disse ændringer. Du kan desværre ikke bruge oversigten over ændringer til at komme af med ændringer ved at fortryde dem eller ved at gendanne en tidligere version af projektmappen. Oversigtsarket indeholder imidlertid en post med alle slettede data, så du kan kopiere disse data tilbage i de oprindelige celler i den delte projektmappe. Da registrering af ændringer ikke er designet sådan, at du kan vende tilbage til tidligere versioner af en projektmappe, skal du blive ved med at sikkerhedskopiere projektmapper, hvor registrering af ændringer er trådt i kraft.

 • Visse typer ændringer registreres ikke    De ændringer, du foretager i celleindhold, registreres, men andre ændringer, f.eks. formatering, registreres ikke. Visse Microsoft Excel-funktioner kan ikke vælges i delte projektmapper og kan derfor ikke registreres.

 • Ændringsoversigten gemmes kun i et bestemt tidsrum    Når du slår registrering af ændringer til, gemmes ændringsoversigten i 30 dage, så projektmappens størrelse bliver overskuelig. Du kan dog efter behov forøge eller formindske det antal dage, ændringsoversigten skal gemmes. Du kan også periodisk tage kopier af oversigtsoplysningerne.

 • Ændringsoversigten slettes regelmæssigt    I Excel fastlægges det, hvor længe ændringsoversigten gemmes ved at tælle tilbage fra den aktuelle dato. Hver gang du lukker projektmappen, sletter Excel den del af ændringsoversigten, der er ældre end det antal dage, der var gældende, da projektmappen sidst blev gemt.

  Hvis du f.eks. opbevarer ændringsoversigten i 30 dage, og du åbner en projektmappe for første gang i to måneder, kan du få vist oversigten fra to måneder siden. Men når du lukker denne projektmappe, slettes oversigten fra de forrige 30 dage (31-60 dage).

  Vigtigt!    Når du deaktiverer registrering eller stopper delingen af projektmappen, slettes hele ændringsoversigten permanent.

Måder at bruge ændringsregistrering på

I Excel kan du få adgang til og bruge den lagrede ændringsoversigt på følgende måder:

 • Fremhævning på skærmen    I Excel kan ændrede områder skitseres med forskellig farve for hver bruger, og de grundlæggende detaljer kan vises som en kommentar, når markøren placeres over hver ændret celle. Fremhævning på skærmen er nyttig, når der ikke er mange ændringer i en projektmappe, eller når du hurtigt vil kunne se, hvad der er ændret.

 • Oversigtsregistrering    I Excel kan der vises et separat oversigtsregneark, der indeholder en liste over ændringsdetaljer, som kan udskrives, og som du kan filter, så du kan søge efter de ændringer, der interesserer dig. Oversigtsregnearket er nyttigt, når der er mange ændringer i en projektmappe, eller når du vil undersøge, hvad der er sket i en række ændringer.

 • Gennemgang af ændringer    Programmet fører dig gennem ændringerne i rækkefølge, så du kan beslutte, om du vil acceptere eller afvise hver enkelt ændring. Denne metode er nyttig, når du skal vurdere kommentarer fra andre brugere.

Slå registrering af ændringer til for en projektmappe

 1. Klik på Del projektmappe i gruppen Ændringer under fanen Gennemse.

  Del projektmappe

 2. Markér afkrydsningsfeltet Tillad, at flere brugere kan foretage ændringer samtidig i dialogboksen Del projektmappe under fanen Redigering.

  Det gør det også muligt at foretage fletning af projektmappen.

 3. Klik på fanen Avanceret.

 4. Klik på Ændringsoversigt for under Registrer ændringer, og skriv, hvor mange dage du vil gemme ændringsoversigten, i feltet dage.

  Bemærk: Som standard gemmes ændringsoversigten i 30 dage i Excel, og den del af ændringsoversigten, der er ældre end dette antal dage, slettes. Hvis du vil gemme ændringsoversigten i mere end 30 dage, skal du angive et tal, der er større end 30.

 5. Klik på OK, og klik derefter på OK for at gemme projektmappen, hvis du bliver bedt om at gemme projektmappen.

Bemærk: Når du aktiverer registrering af ændringer via indstillingerne i dialogboksen Fremhæv ændringer (du kan få vist denne dialogboks ved at klikke på Registrer ændringer i gruppen Ændringer under fanen Gennemse og derefter klikke på Fremhæv ændringer), deles projektmappen også.

Fremhæve ændringer, mens du arbejder

Når du fremhæver ændringer, mens du arbejder, markerer Excel eventuelle ændringer (som ændringer, indsættelser og sletninger) med en fremhævet farve.

 1. Klik på Registrer ændringer i gruppen Ændringer under fanen Gennemse, og klik derefter på Fremhæv ændringer.

  Registrer ændringer

 2. Markér afkrydsningsfeltet Registrer ændringer under redigering i dialogboksen Fremhæv ændringer.

  Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, deles projektmappen, og de ændringer, du eller andre brugere foretager, fremhæves.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Hvornår under Fremhæv følgende ændringer, og klik derefter på den ønskede indstilling på listen Hvornår.

 4. Når du vil angive, hvilke brugere du vil fremhæve ændringer for, skal du markere afkrydsningsfeltet Hvem og derefter klikke på den ønskede indstilling på listen Hvem.

 5. Hvis du vil angive det regnearksområde, hvor du ønsker, at ændringer skal fremhæves, skal du markere afkrydsningsfeltet Hvor, og derefter skal du skrive cellereferencen til regnearksområdet i feltet Hvor.

  Du kan også klikke på knappen Skjul dialogboks Knappen Skjul i højre side af feltet Hvor og derefter markere det område, du vil bruge, i regnearket. Når du er færdig, skal du klikke på knappen Skjul dialogboks igen for at få vist hele dialogboksen.

 6. Sørg for, at afkrydsningsfeltet Fremhæv ændringer på skærmen er markeret.

 7. Klik på OK.

  Gem projektmappen, hvis du bliver bedt om det.

 8. Foretag de ønskede ændringer i regnearket.

Bemærk: Nogle ændringer, f.eks. formatering, registreres ikke og er derfor ikke markeret med en fremhævet farve.

Stoppe fremhævning af ændringer

Når ændringer ikke længere skal fremhæves, kan du slå fremhævning fra.

 1. Klik på Registrer ændringer i gruppen Ændringer under fanen Gennemse, og klik derefter på Fremhæv ændringer.

 2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Registrer ændringer under redigering i dialogboksen Fremhæv ændringer.

Du kan også slå registrering af ændringer fra for at stoppe og fjerne fremhævning af ændringer. Der er flere oplysninger i afsnittet Slå registrering af ændringer fra for en projektmappe.

Få vist registrerede ændringer

 1. Klik på Registrer ændringer i gruppen Ændringer under fanen Gennemse, og klik derefter på Fremhæv ændringer.

  Registrer ændringer

  Bemærk: Hvis afkrydsningsfeltet Registrer ændringer under redigering ikke er markeret, er der ikke registreret en ændringsoversigt for projektmappen.

 2. Hvis du vil markere de ændringer, du vil se, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  • Hvis du vil have vist alle registrerede ændringer, skal du markere afkrydsningsfeltet Hvornår, klikke på Alle på listen Hvornår og derefter fjerne markeringerne i afkrydsningsfelterne Hvem og Hvor.

  • Hvis du vil have vist ændringer, der er foretaget efter en bestemt dato, skal du markere afkrydsningsfeltet Hvornår, klikke på Siden dato på listen Hvornår og derefter skrive den tidligste dato, du vil have vist ændringer for.

  • Hvis du vil have vist ændringer, der er foretaget af en bestemt bruger, skal du markere afkrydsningsfeltet Hvem og derefter klikke på den bruger, hvis ændringer du vil have vist, på listen Hvem.

  • Hvis du vil have vist ændringer i et bestemt celleområde, skal du markere afkrydsningsfeltet Hvor og derefter skrive cellereferencen i regnearksområdet.

   Du kan også klikke på knappen Skjul dialogboks Knappen Skjul i højre side af feltet Hvor og derefter markere det område, du vil bruge, i regnearket. Når du er færdig, skal du klikke på knappen Skjul dialogboks igen for at få vist hele dialogboksen.

 3. Benyt følgende fremgangsmåde, når du vil specificere, hvordan du vil have vist ændringerne:

  • Hvis du vil fremhæve ændringer i regnearket, skal du markere afkrydsningsfeltet Fremhæv ændringer på skærmen.

   Du kan nu få vist oplysninger om en ændring ved at placere markøren over en fremhævet celle.

  • Hvis du vil oprette en liste over ændringer i et separat regneark, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis liste over ændringer i et nyt ark for at få vist oversigtsregnearket.

   Bemærk: Dette felt kan kun markeres, efter du har aktiveret registrering af ændringer og gemt filen med mindst én registrerbar ændring.

Acceptere og afvise ændringer

 1. Klik på Registrer ændringer i gruppen Ændringer under fanen Gennemse, og klik derefter på Acceptér eller afvis ændringer.

  Registrer ændringer

 2. Klik på OK, hvis du bliver bedt om at gemme projektmappen.

 3. Benyt følgende fremgangsmåde i dialogboksen Angiv de ændringer, der skal accepteres eller afvises:

  • Hvis du vil acceptere eller afvise ændringer, der er foretaget efter en bestemt dato, skal du markere afkrydsningsfeltet Hvornår, klikke på Siden dato på listen Hvornår og derefter skrive den tidligste dato, du vil gennemgå ændringer for.

  • Hvis du vil acceptere eller afvise ændringer, der er foretaget af en anden bruger, skal du markere afkrydsningsfeltet Hvem og derefter klikke på den bruger, hvis ændringer du vil have vist, på listen Hvem.

  • Hvis du vil acceptere eller afvise ændringer, der er foretaget af alle brugere, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Hvem.

  • Hvis du vil acceptere eller afvise ændringer, der er foretaget i et bestemt område, skal du markere afkrydsningsfeltet Hvor og derefter skrive cellereferencen til regnearksområdet.

   Du kan også klikke på knappen Skjul dialogboks Knappen Skjul i højre side af feltet Hvor og derefter markere det område, du vil bruge, i regnearket. Når du er færdig, skal du klikke på knappen Skjul dialogboks igen for at få vist hele dialogboksen.

  • Hvis du vil acceptere eller afvise ændringer af hele projektmappen, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Hvor.

 4. Klik på OK, og gennemgå derefter oplysningerne om hver enkelt ændring i dialogboksen Acceptér eller afvis ændringer.

  Oplysningerne omfatter andre ændringer, der påvirkes af den handling, du foretager i forbindelse med en ændring. Du kan rulle for at se alle oplysninger efter behov.

 5. Hvis du vil afvise eller acceptere hver enkelt ændring, skal du klikke på Accepter eller Afvis.

  Tip: I oversigtsregnearket registreres en afvisning med "Fortryd" eller "Resultat af afvist handling" i kolonnen Handlingstype.

 6. Hvis du bliver bedt om at vælge en værdi til en celle, skal du klikke på den ønskede værdi og derefter klikke på Accepter.

Bemærkninger: 

 • Du skal acceptere eller afvise en ændring, før du kan gå videre til den næste ændring.

 • Du kan acceptere eller afvise alle resterende ændringer på én gang ved at klikke på Accepter alle eller Afvis alle.

Få vist oversigtsarket

 1. Klik på Registrer ændringer i gruppen Ændringer under fanen Gennemse, og klik derefter på Fremhæv ændringer.

  Registrer ændringer

  Bemærk: Hvis afkrydsningsfeltet Registrer ændringer under redigering ikke er markeret, er der ikke registreret en ændringsoversigt for projektmappen.

 2. Under Fremhæv følgende ændringer skal du markere afkrydsningsfeltet Hvornår og derefter klikke på Alle på listen Hvornår.

 3. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Hvem og Hvor.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Vis liste over ændringer i et nyt ark.

 5. Klik på OK.

 6. I oversigtsregnearket skal du klikke på filterpilene ud for kolonnenavnene for at søge efter de ønskede oplysninger.

Bemærk: Når projektmappen gemmes, skjules oversigtsarket. Hvis du vil have vist oversigtsarket, efter du har gemt, kan du få det vist igen ved at markere afkrydsningsfeltet Vis liste over ændringer i et nyt ark i dialogboksen Fremhæv ændringer.

Ændringer, som ikke registreres eller fremhæves i Excel

Du kan ændre registreringsposter for ændringer, du har foretaget i celleindhold, inklusive ændringer, der skyldes flytning og kopiering af data. Indsættelser og sletninger af rækker og kolonner er også inkluderet.

Excel holder dog ikke styr på følgende typer ændringer:

Ikke-registrerede ændringer

Alternativer

Ændrede arknavne

Ændringer af arknavne er ikke fremhævet under arkfanerne, men de registreres i oversigtsregnearket.

Indsatte eller slettede regneark

Ændringer, der er foretaget i et regneark, efter det er indsat, registreres, men selve indsættelsen registreres kun i oversigtsarket.

Formaterede celler eller data

Ingen.

Skjule eller vise rækker eller kolonner

Ingen.

Yderligere eller ændrede kommentarer

Ingen.

Celler, der ændres, fordi en formel beregner en ny værdi

Hvis du vil finde celler, der ændres på grund af genberegning, kan du bruge revisionsværktøjerne under fanen Formler i gruppen Formelrevision.

Ikke-gemte ændringer

Du kan fremhæve ændringer, mens de foretages, men ændringerne vises først i oversigtsarket, når de er gemt.

Bemærk: Du kan kun registrere ændringer i delte projektmapper. Funktioner, der ikke kan vælges i delte projektmapper, registreres derfor ikke som ændringer. Du kan kun få adgang til følgende funktioner, hvis du stopper deling af projektmappen.

Utilgængelig funktion

Alternativer

Indsætte eller slette celleblokke

Du kan indsætte hele rækker og kolonner.

Slette regneark

Ingen.

Flette celler eller opdele flettede celler

Ingen.

Tilføje eller ændre betingede formater

Eksisterende betingede formater vedbliver med at vises, når celleværdierne ændres, men du kan ikke ændre disse formater eller omdefinere betingelserne.

Tilføje eller ændre datavalideringen

Celler vedbliver med at være valideret, når du indtaster nye værdier, men du kan ikke ændre eksisterende datavalideringsindstillinger.

Oprette eller ændre diagrammer eller pivotdiagrammer

Du kan se eksisterende diagrammer og rapporter.

Indsætte eller ændre billeder eller andre objekter

Du kan se eksisterende billeder og objekter.

Indsætte eller ændre hyperlinks

Eksisterende hyperlinks vedbliver med at virke.

Bruge tegneværktøjer

Du kan få vist eksisterende tegninger og grafik.

Tildele, ændre eller fjerne adgangskoder

Eksisterende adgangskoder er stadig gældende.

Beskytte eller fjerne beskyttelse for regneark eller projektmappe

Eksisterende beskyttelse gælder stadigvæk.

Oprette, ændre eller vise scenarier

Ingen.

Gruppere eller opstille data

Du kan vedblive med at bruge eksisterende opstillinger.

Indsætte automatiske subtotaler

Du kan få vist eksisterende subtotaler.

Oprette datatabeller

Du kan få vist eksisterende datatabeller.

Oprette eller ændre pivottabeller

Du kan få vist eksisterende rapporter.

Skrive, indspille, ændre, vise eller tildele makroer

Du kan afspille eksisterende makroer, der ikke anvender utilgængelige funktioner. Du kan indspille handlinger for delte projektmapper i en makro, der gemmes i en anden projektmappe, som ikke er delt.

Tilføje eller ændre dialogark i Microsoft Excel 4.0

Ingen.

Ændre eller slette matrixformler

Eksisterende matrixformler vedbliver med at foretage beregninger korrekt.

Slå registrering af ændringer fra for en projektmappe

Når registrering af ændringer slås fra, slettes ændringsoversigten. Hvis du vil gemme en kopi af disse oplysninger, skal du udskrive oversigtsregnearket eller kopiere det til en anden projektmappe.

 1. Klik på Registrer ændringer i gruppen Ændringer under fanen Gennemse, og klik derefter på Fremhæv ændringer.

  Registrer ændringer

 2. Under Fremhæv følgende ændringer skal du markere afkrydsningsfeltet Hvornår og derefter klikke på Alle på listen Hvornår.

 3. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Hvem og Hvor.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Vis liste over ændringer i et nyt ark.

 5. Klik på OK.

 6. Hvis du vil udskrive oversigten, skal du klikke på fanen Filer, klikke på Udskriv, vælge de ønskede udskriftsindstillinger og derefter klikke på knappen Udskriv.

 7. Hvis du vil kopiere oversigten til en anden projektmappe, skal du markere de celler, du vil kopiere, og derefter klikke på Kopiér (gruppen Udklipsholder under fanen Hjem) eller trykke på Ctrl+C, skifte til en anden projektmappe, klikke dér, hvor du vil placere kopien, og derefter klikke på Sæt ind (gruppen Udklipsholder under fanen Hjem) eller trykke på Ctrl+V.

  Tip: Når du kopierer eller udskriver oversigten, kan du også gemme eller udskrive en separat kopi af den delte projektmappe. Hvis projektmappen fortsat ændres, mens du eller andre brugere arbejder med den, gælder den oversigt, du kopierede, muligvis ikke længere. For eksempel er celleplaceringer eller rækkenumre i den kopierede oversigt muligvis ikke længere aktuelle.

 8. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Ændringer under fanen Gennemse:

  • Hvis den delte projektmappe er beskyttet, skal du klikke på Fjern beskyttelse af delt projektmappe, indtaste adgangskoden, hvis du bliver spurgt om den, og derefter klikke på OK.

  • Hvis den delte projektgruppe ikke er beskyttet, skal du klikke på Del projektmappe og derefter klikke på Ingen ændringsoversigt under fanen Avanceret.

Mere om deling af projektmapper

Brug af en delt projektmappe til at samarbejde

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×