Registrere ændringer i en delt projektmappe

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når der bruges registrering af ændringer, kan du registrere, vedligeholde og få vist oplysninger om de ændringer, der er foretaget i en delt projektmappe.

Eksempel på fremhævning af ændringer og detaljer

Denne artikel indeholder

Oversigt over registrering af ændringer

Slå registrering af ændringer for en projektmappe

Fremhæve ændringer, mens du arbejder

Få vist registrerede ændringer

Acceptere og afvise ændringer

Få vist oversigtsarket

Ændringer, som Excel ikke registreres eller fremhæves

Deaktivere registrering af ændringer for en projektmappe

Oversigt over registrering af ændringer

Du kan bruge registrering af ændringer til at logføre detaljer om ændringer af projektmappen, hver gang du gemmer en projektmappe. Denne ændringsoversigt kan hjælpe dig med at identificere evt. ændringer, der er foretaget af dataene i projektmappen, og derefter kan du acceptere eller afvise disse ændringer. Registrering af ændringer er især nyttigt, når flere brugere redigerer en projektmappe. Det er også nyttigt, når du sender en projektmappe til korrekturlæsere til kommentar, og du derefter vil flette det input, du modtager, ind i en kopi af den pågældende projektmappe, så du indarbejder de ændringer og kommentarer, du vil beholde.

Sådan fungerer registrering af ændringer

Registrering af ændringer er kun tilgængelig i delte projektmapper. Når du slår registrering af ændringer til, bliver projektmappen automatisk en delt projektmappe. Selvom en delt projektmappe typisk er gemt på et sted, hvor andre brugere har adgang til den, kan du også registrere ændringer i en lokal kopi af en delt projektmappe.

Når ændringerne er foretaget i den delte projektmappe, kan du få vist ændringsoversigten direkte i regnearket eller i et separat oversigtsregneark. Uanset hvilken måde du bruger, kan du hurtigt gennemgå oplysningerne om hver ændring. Du kan f.eks. se, hvem der har foretaget ændringen, hvilken type ændring der er foretaget, hvornår den er foretaget, hvilke celler det har påvirket, og hvilke data der er tilføjet eller slettet.

Når du bruger registrering af ændringer, skal du overveje følgende:

 • Registrering af ændringer er forskellig fra fortryd og sikkerhedskopi    Det kan være, at du forventer, at registrering af ændringer opretter en sikkerhedskopi af projektmappen, før ændringerne foretages, eller at du kan fortryde nogle af disse ændringer. Du kan desværre ikke bruge oversigten over ændringer til at komme af med ændringer ved at fortryde dem eller ved at gendanne en tidligere version af projektmappen. Oversigtsarket indeholder imidlertid en post med alle slettede data, så du kan kopiere disse data tilbage i de oprindelige celler i den delte projektmappe. Da registrering af ændringer ikke er designet sådan, at du kan vende tilbage til tidligere versioner af en projektmappe, skal du blive ved med at sikkerhedskopiere projektmapper, hvor registrering af ændringer er trådt i kraft.

 • Visse typer ændringer registreres ikke    De ændringer, du foretager i celleindhold, registreres, men andre ændringer, f.eks. formateringsændringer, registreres ikke. Visse Microsoft Office Excel-funktioner kan ikke vælges i delte projektmapper og kan derfor ikke registreres.

 • Ændringsoversigten gemmes kun i et bestemt interval    Når du slår registrering af ændringer til, gemmes ændringsoversigten i 30 dage, så størrelsen på projektmappen bliver overskuelig. Du kan dog efter behov forøge eller formindske det antal dage, ændringsoversigten skal gemmes. Hvis ændringsoversigten skal gemmes uendeligt, kan du angive et højt antal dage. Du kan også periodisk tage kopier af oversigtsoplysningerne.

 • Ændringsoversigten slettes regelmæssigt    I Excel fastlægges det, hvor længe ændringsoversigten gemmes ved at tælle tilbage fra den aktuelle dato. Hver gang du lukker projektmappen, sletter Excel den del af ændringsoversigten, der er ældre end det antal dage, der var gældende, da projektmappen sidst blev gemt.

  Hvis du f.eks. opbevarer ændringsoversigten i 30 dage, og du åbner en projektmappe for første gang i to måneder, kan du få vist oversigten fra to måneder siden. Men når du lukker denne projektmappe, slettes oversigten fra de forrige 30 dage (31 til 60 dage)..

  Vigtigt: Når du deaktiverer registrering eller stopper delingen af projektmappen, slettes hele ændringsoversigten permanent.

Måder at bruge ændringsregistrering på

I Excel kan du få adgang til og bruge den lagrede ændringsoversigt på følgende måde.

 • Fremhævning på skærmen    I Excel kan ændrede områder skitseres med forskellig farve for hver bruger, og de grundlæggende detaljer kan vises som en kommentar, når markøren placeres over hver ændret celle. Fremhævning på skærmen er nyttig, når der ikke er mange ændringer i en projektmappe, eller når du hurtigt vil kunne se, hvad der er ændret.

 • Oversigtsregistrering    Excel kan vise et separat oversigtsark, der indeholder en liste over ændringsdetaljer, som kan udskrives, og som du kan filter, så du kan finde de ændringer, der interesserer dig. Oversigtsarket er nyttigt, når der er mange ændringer i en projektmappe, eller når du vil undersøge, hvad der er sket i en række ændringer.

 • Gennemgang af ændringer    Programmet fører dig gennem ændringerne i rækkefølge, så du kan beslutte, om du vil acceptere eller afvise den enkelte ændring. Denne metode er nyttig, når du skal vurdere kommentarer fra andre brugere.

Toppen af siden

Slå registrering af ændringer til for en projektmappe

 1. Klik på Del projektmappe i gruppen Ændringer under fanen Gennemse.

  Grafik på båndet i Excel

 2. Marker afkrydsningsfeltet Tillad, at flere brugere kan foretage ændringer samtidig under fanen Redigering.

  Tip: Det gør det også muligt at foretage fletning af projektmappen.

 3. Klik på fanen Avanceret.

 4. Klik under Registrer ændringerÆndringsoversigt for, og skriv i boksen dage, hvor mange dage du vil gemme din ændringsoversigt i.

  Bemærk: Som standard gemmes ændringsoversigten i 30 dage i Excel, og den del af ændringsoversigten, der er ældre end dette antal dage, slettes.

 5. Klik på OK, og klik på OK, hvis du bliver bedt om at gemme projektmappen.

Bemærk: Slå registrering af ændringer via indstillingerne i dialogboksen Fremhæv ændringer (i gruppen ændringer under fanen Gennemse skal du klikke på Registrer ændringer og derefter klikke på Fremhæv ændringer ), deles projektmappen også.

Toppen af siden

Fremhæve ændringer, mens du arbejder

Når du fremhæver ændringer, mens du arbejder, markerer Excel eventuelle ændringer (som ændringer, indsættelser og sletninger) med en fremhævet farve.

 1. Klik på Registrer ændringeri gruppen Ændringerunder fanen Gennemse, og klik derefter på Fremhæv ændringer.

  Grafik på båndet i Excel

 2. Marker afkrydsningsfeltet Registrer ændringer under redigering i dialogboksen Fremhæv ændringer.

  Dette afkrydsningsfelt deler projektmappen og fremhæver de ændringer, du foretager.

 3. Under Fremhæv følgende ændringer skal du markere afkrydsningsfeltet Hvornår og derefter klikke på den ønskede indstilling på listen Hvornår.

 4. Når du vil angive, hvilke brugere du vil fremhæve ændringer for, skal du markere afkrydsningsfeltet Hvem og derefter klikke på den ønskede indstilling på listen Hvem.

 5. Hvis du vil angive det regnearksområde, hvor du ønsker, at ændringer skal fremhæves, skal du markere afkrydsningsfeltet Hvor, og derefter skal du skrive cellereferencen til regnearksområdet i boksen Hvor.

  Du kan også klikke på Skjul dialogboks knappen Knappen Skjul længst til højre for feltet hvor, og vælg derefter det område, du vil bruge i regnearket. Når du er færdig, skal du klikke på knappen Skjul dialogboks igen for at få vist hele dialogboksen.

 6. Sørg for, at afkrydsningsfeltet Fremhæv ændringer på skærmen er markeret.

 7. Klik på OK.

  Gem projektmappen, hvis du bliver bedt om det.

 8. Foretag de ønskede ændringer i regnearket.

  Bemærk: Nogle ændringer, f.eks. formatering, registreres ikke og er derfor ikke markeret med en fremhævet farve.

Stoppe fremhævning af ændringer

Når du ikke længere vil fremhæve ændringer, kan du slå fremhævning fra.

 1. Klik på Registrer ændringeri gruppen Ændringerunder fanen Gennemse, og klik derefter på Fremhæv ændringer.

 2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Registrer ændringer under redigering i dialogboksen Fremhæv ændringer.

Du kan også deaktivere registrering af ændringer for at stoppe og fjerne fremhævning. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet deaktivere registrering af ændringer for en projektmappe.

Toppen af siden

Få vist registrerede ændringer

 1. Klik på Registrer ændringeri gruppen Ændringerunder fanen Gennemse, og klik derefter på Fremhæv ændringer.

  Grafik på båndet i Excel

  Bemærk: Hvis afkrydsningsfeltet Registrer ændringer under redigering ikke er markeret, har Excel ikke registreret en ændringsoversigt for projektmappen.

 2. Hvis du vil markere de ændringer, du vil se, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  • Hvis du vil have vist alle ændringer, der er registreret, skal du markere afkrydsningsfeltet Hvornår, klikke på Alle på listen Hvornår og derefter fjerner markeringerne i afkrydsningsfelterne Hvem og Hvor.

  • Hvis du vil have vist de ændringer, der er foretaget efter en bestemt dato, skal du markere afkrydsningsfeltet Hvornår, klikke på Siden dato på listen Hvornår og derefter skrive den tidligste dato, du vil have vist ændringer for.

  • Hvis du vil have vist ændringer, der er foretaget af en bestemt bruger, skal du markere afkrydsningsfeltet Hvem og derefter klikke på den bruger, hvis ændringer du vil have vist, på listen Hvem.

  • Hvis du vil have vist ændringer i et bestemt celleområde, skal du markere afkrydsningsfeltet Hvor og derefter skrive cellereferencen i regnearksområdet.

   Du kan også klikke på Skjul dialogboks knappen Knappen Skjul længst til højre for feltet hvor, og vælg derefter det område, du vil bruge i regnearket. Når du er færdig, skal du klikke på knappen Skjul dialogboks igen for at få vist hele dialogboksen.

 3. Benyt følgende fremgangsmåde, når du vil specificere, hvordan du vil have vist ændringerne:

  • Hvis du vil fremhæve ændringer i regnearket, skal du markere afkrydsningsfeltet Fremhæv ændringer på skærmen.

   På den måde kan du få vist detaljer om en ændring, hvis du placerer markøren over en fremhævet celle.

  • Hvis du vil oprette en liste over ændringer i et separat regneark, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis liste over ændringer i et nyt ark for at få vist oversigtsregnearket.

   Bemærk: Dette felt kan kun markeres, efter du har aktiveret registrering af ændringer og gemt filen med mindst én registrerbar ændring.

Toppen af siden

Acceptere og afvise ændringer

 1. Klik på Registrer ændringer i gruppen Ændringer under fanen Gennemse, og klik derefter på Accepter eller afvis ændringer.

  Grafik på båndet i Excel

 2. Klik på OK, hvis du bliver bedt om at gemme projektmappen.

 3. Benyt følgende fremgangsmåde i dialogboksen Angiv de ændringer, der skal accepteres eller afvises:

  • Hvis du vil acceptere eller afvise ændringer, der er foretaget efter en bestemt dato, skal du markere afkrydsningsfeltet Hvornår, klikke på Siden dato på listen Hvornår og derefter skrive den tidligste dato, du vil gennemgå ændringerne for.

  • Hvis du vil acceptere eller afvise ændringer, der er foretaget af en anden bruger, skal du markere afkrydsningsfeltet Hvem og derefter klikke på den bruger, hvis ændringer du vil have vist, på listen Hvem.

  • Hvis du vil acceptere eller afvise ændringer, der er foretaget af alle brugere, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Hvem.

  • Hvis du vil acceptere eller afvise ændringer, der er foretaget i et bestemt område, markere afkrydsningsfeltet hvor, og derefter skrive cellereferencen til regnearksområdet.

   Du kan også klikke på Skjul dialogboks knappen Knappen Skjul længst til højre for feltet hvor, og vælg derefter det område, du vil bruge i regnearket. Når du er færdig, skal du klikke på knappen Skjul dialogboks igen for at få vist hele dialogboksen.

  • Hvis du vil acceptere eller afvise ændringer af hele projektmappen, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Hvor.

 4. Klik på OK, og gennemgå derefter oplysningerne om hver enkelt ændring i dialogboksen Accepter eller afvis ændringer.

  Oplysningerne omfatter andre ændringer, der påvirkes af den handling, du foretager i forbindelse med en ændring. Du kan rulle for at se alle oplysninger efter behov.

 5. Hvis du vil afvise eller acceptere hver enkelt ændring, skal du klikke på Accepter eller Afvis.

  Tip: I oversigtsregnearket registreres en afvisning med "Fortryd" eller "Resultat af afvist handling" i kolonnen Handlingstype.

 6. Hvis du bliver bedt om at vælge en værdi til en celle, skal du klikke på den ønskede værdi og derefter klikke på Accepter.

  Bemærkninger: 

  • Du skal acceptere eller afvise en ændring, før du kan gå videre til den næste ændring.

  • Du kan acceptere eller afvise alle resterende ændringer på én gang ved at klikke på Accepter alle eller Afvis alle.

Toppen af siden

Få vist oversigtsarket

 1. Klik på Registrer ændringeri gruppen Ændringerunder fanen Gennemse, og klik derefter på Fremhæv ændringer.

  Grafik på båndet i Excel

  Bemærk: Hvis afkrydsningsfeltet Registrer ændringer under redigering ikke er markeret, har Excel ikke registreret en ændringsoversigt for projektmappen.

 2. Under Fremhæv følgende ændringer skal du markere afkrydsningsfeltet Hvornår og derefter klikke på Alle på listen Hvornår.

 3. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Hvem og Hvor.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Vis liste over ændringer i et nyt ark.

 5. Klik på OK.

 6. Klik på filter pilene ud for kolonnenavnene for at finde de oplysninger, du vil i oversigtsarket.

Bemærk: Når projektmappen gemmes, skjules oversigtsarket. Hvis du vil have vist oversigtsarket, efter du har gemt, kan du få det vist igen ved at markere afkrydsningsfeltet Vis liste over ændringer i et nyt ark i dialogboksen Fremhæv ændringer.

Toppen af siden

Ændringer, som ikke registreres eller fremhæves i Excel

Du kan ændre registreringsposter for ændringer, du har foretaget i celleindhold, inklusive ændringer, der skyldes flytning og kopiering af data. Indsættelser og sletninger af rækker og kolonner er også inkluderet.

Excel holder dog ikke styr på følgende typer ændringer:

Ikke-registrerede ændringer

Alternativer

Ændrede arknavne'

Ændringer af arknavne er ikke fremhævet under arkfanerne, men de registreres i oversigtsregnearket.

Indsatte eller slettede regneark

Ændringer, der er foretaget i et regneark, efter det er indsat, registreres, men selve indsættelsen registreres kun i oversigtsarket.

Formaterede celler eller data

Ingen.

Skjule eller vise rækker eller kolonner

Ingen.

Yderligere eller ændrede kommentarer

Ingen.

Celler, der ændres, fordi en formel beregner en ny værdi

Hvis du vil finde celler, der ændres på grund af genberegning, kan du bruge revisionsværktøjerne under fanen Formler i gruppen Formelrevision.

Ikke-gemte ændringer

Du kan fremhæve ændringer, mens de foretages, men ændringerne vises først i oversigtsarket, når de er gemt.

Du kan kun registrere ændringer i delte projektmapper. Funktioner, der ikke kan vælges i delte projektmapper, registreres derfor ikke som ændringer. Du kan kun få adgang til følgende funktioner, hvis du stopper deling af projektmappen.

Utilgængelig funktion

Alternativer

Indsætte eller slette celleblokke

Du kan indsætte hele rækker og kolonner.

Slette regneark

Ingen.

Flette celler eller dele flettede celler

Ingen.

Tilføje eller ændre betingede formater

Eksisterende betingede formater vedbliver med at vises, når celleværdierne ændres, men du kan ikke ændre disse formater eller omdefinere betingelserne.

Tilføje eller ændre datavalideringen

Celler vedbliver med at være valideret, når du indtaster nye værdier, men du kan ikke ændre eksisterende datavalideringsindstillinger.

Oprette eller ændre diagrammer eller pivotdiagrammer

Du kan se eksisterende diagrammer og rapporter.

Indsætte eller ændre billeder eller andre objekter

Du kan se eksisterende billeder og objekter.

Indsætte eller ændre hyperlinks

Eksisterende hyperlinks vedbliver med at virke.

Bruge tegneværktøjer

Du kan se eksisterende tegninger og grafik.

Tildele, ændre eller fjerne adgangskoder

Eksisterende adgangskoder er stadig gældende.

Beskytte eller fjerne beskyttelse for regneark eller projektmappe

Eksisterende beskyttelse gælder stadigvæk.

Oprette, ændre eller vise scenarier

Ingen.

Gruppere eller opstille data

Du kan vedblive med at bruge eksisterende opstillinger.

Indsætte automatiske subtotaler

Du kan se eksisterende subtotaler.

Oprette datatabeller

Du kan se eksisterende datatabeller.

Oprette eller ændre pivottabeller

Du kan se eksisterende rapporter.

Skrive, optage, ændre, vise eller tildele makroer

Du kan afspille eksisterende makroer, der ikke anvender utilgængelige funktioner. Du kan indspille handlinger for delte projektmapper i en makro, der gemmes i en anden projektmappe, som ikke er delt.

Tilføje eller ændre dialogark i Microsoft Excel 4.0

Ingen.

Ændre eller slette matrixformler

Eksisterende matrixformler vedbliver med at foretage beregninger korrekt.

Toppen af siden

Slå registrering af ændringer fra for en projektmappe

 1. Når registrering af ændringer slås fra, slettes ændringsoversigt.

  For at bevare en kopi af disse oplysninger, skal du gøre følgende for at udskrive oversigtsarket eller kopiere det til en anden projektmappe:

  1. Klik på Registrer ændringeri gruppen Ændringerunder fanen Gennemse, og klik derefter på Fremhæv ændringer.

   Grafik på båndet i Excel

  2. Under Fremhæv følgende ændringer skal du markere afkrydsningsfeltet Hvornår og derefter klikke på Alle på listen Hvornår.

  3. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Hvem og Hvor.

  4. Markér afkrydsningsfeltet Vis liste over ændringer i et nyt ark.

  5. Klik på OK.

  6. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

   • Hvis du vil udskrive oversigtsarket, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Udskriv.

   • Markér de celler, du vil kopiere, skal du klikke på Kopiér Button image (under fanenStartside, gruppen Udklipsholder ) eller tryk på CTRL + C, skifte til en anden projektmappe, skal du klikke på, hvor du vil placere kopien og klik derefter på Sæt ind, Button image (under fanenStartside, gruppen Udklipsholder ) for at kopiere oversigten til en anden projektmappe, eller tryk på CTRL + V.

    Tip: Når du kopierer eller udskriver oversigten, kan du også gemme eller udskrive en separat kopi af den delte projektmappe. Hvis projektmappen fortsat ændres, mens du eller andre brugere arbejder med den, gælder den oversigt, du kopierede, muligvis ikke længere. For eksempel er celleplaceringer eller rækkenumre i den kopierede oversigt muligvis ikke længere aktuelle.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Ændringer under fanen Gennemse:

  1. Hvis den delte projektmappe er beskyttet, skal du klikke på Fjern beskyttelse af delt projektmappe.

   Hvis du bliver bedt om det, skal du angive adgangskode og derefter klikke på OK.

  2. Hvis den delte projektgruppe ikke er beskyttet, skal du klikke på Del projektmappe og derefter klikke på Ingen ændringsoversigt under fanen Avanceret.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×