Registrere ændringer i Word

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Når du vil se, hvem der har foretage ændringer i dokumentet, skal du slå funktionen Registrer ændringer. Du kan også vælge, hvilke ændringer der skal accepteres eller afvises, og du kan få vist og slette kommentarer.

 • Klik på knappen Registrer ændringer på fanen Registrering under fanen Gennemse.

Når du aktiverer Registrer ændringer, markerer Word nye ændringer af dokumentet.

Når du slår Registrer ændringer fra, stopper Word med at markere nye ændringer. Alle ændringer, som allerede er registreret, forbliver markeret i dokumentet, indtil du fjerner dem.

registrer ændringer på båndet i word

Når du slår Registrer ændringer til, markerer og viser Word de ændringer, som alle brugere foretager af dokumentet.

Billede af helt i Word med online revisioner

 1. Vælg en visningsindstilling på fanen Gennemse i gruppen Sporing på listen Enkel markering.

  • Enkel markering er standardindstillingen og angiver ændringer med en rød linje i dokumentets margen.

   linjen ved margenen, der viser, at en registreret ændring er på den pågældende placering

  • Ingen markeringer skjuler markering, så du kan se, hvordan dokumentet kommer til at se ud med ændringerne.

   Bemærk!: Du kan få vist markeringer igen ved at vælge Enkel markering eller Alle markeringer.

  • Alle markeringer viser alle redigeringer med forskellige farver tekst og streger.

  • Oprindeligt dokument viser dokumentet i dets oprindelige form.

 2. Vælg de typer korrektur, du vil se, på listen Vis markering – Kommentarer, Håndskrift, Indsættelser og sletninger, Formatering, Bobler, Specifikke personer.

Hvis du vil forhindre andre i at slå Registrer ændringer fra, kan du aktivere Lås registrering og angive en adgangskode. Når Registrer ændringer er låst, kan du ikke slå funktionen fra, og du kan ikke acceptere eller afvise ændringerne.

 1. Vælg Lås registrering på listen Registrer ændringer på fanen Gennemse.

  kommandoen lås registrering i menuen registrer ændringer

 2. Gør et af følgende:

  • I dialogboksen Lås registrering skal du indtaste en adgangskode, skrive den igen i feltet Skriv adgangskoden igen og derefter vælge OK.

   Bemærk!: Det er valgfrit, om du vil tilføje en adgangskode. Det er ikke en sikkerhedsfunktion. Formålet med den er at afholde andre fra at slå Registrer ændringer fra.

  • I dialogboksen Lås registrering skal du vælge Annuller.

Slå Lås registrering fra

 1. Vælg Lås registrering på listen Registrer ændringer.

 2. Hvis du har tilføjet en adgangskode, skal du angive den, når du bliver bedt om det og derefter vælge OK.

  Bemærk!: Registrer ændringer er stadig slået til, men du kan acceptere og afvise ændringer.

Den eneste metode til at fjerne registrerede ændringer fra et dokument på er ved at acceptere eller afvise dem. Ved at vælge Ingen markering i feltet Vis til korrektur kan du få vist, hvordan det endelige dokument ser ud – men de registrerede ændringer skjules kun midlertidigt. Ændringerne slettes ikke, og de vises igen, næste gang dokumentet åbnes. Hvis du vil slette de registrerede ændringer permanent, skal du acceptere eller afvise dem.

Acceptér eller slet en enkelt registreret ændring

 1. Åbn dokumentet.

 2. Vælg Næste eller Forrige i gruppen Ændringer på fanen Gennemse.

 3. Vælg Acceptér eller Afvis.

  knapperne acceptér, afvis og næste

Accepter eller slet alle registrerede ændringer

 1. Åbn dokumentet.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Ændringer under fanen Gennemse:

  • Vælg Acceptér alle ændringer på listen Acceptér.

   eller

  • Vælg Afvis alle ændringer på listen Afvis.

Wordaccepterer ændringen eller fjerner den og går videre til næste ændring.

Få vist kommentarer

 • Word viser en boble, hvis der er nogen, der har skrevet en kommentar. Vælg kommentarboblen for at se kommentaren.

  kommentarikonet i enkelt markering

 • Klik på linjen tæt på margenen, hvis du vil se ændringerne. Så skifter Word til visningen Alle markeringer.

  registrer ændringer som det ser ud i visningen alle markeringer

Slet en enkelt kommentar

 • Vælg en kommentar, gå til fanen Gennemse i gruppen Kommentarer, og vælg Slet.

Slet alle kommentarer

 • Vælg Slet alle kommentarer i dokumentet på listen Slet i gruppen Kommentarer på fanen Gennemse.

Tip!: Før du deler den endelige version af dokumentet, er det en god ide at køre Dokumentinspektion. Dette værktøj kontrollerer, om der er registrerede ændringer og kommentarer, skjult tekst, personnavne og egenskaber samt andre oplysninger, du ikke vil dele med alle og enhver.

 • Vælg Info > Kontrollér, om der er problemer > Undersøg dokument på fanen Filer.

Du kan få mere at vide om kommentarer under Indsæt og slet kommentarer.

 • Vælg Registrer ændringer på fanen Gennemse i gruppen Sporing.

  Registrer ændringer fremhæves som vist på følgende billede.

  Gruppen Sporing med registrering af ændringer slået til

Bemærk!: Hvis funktionen Registrer ændringer ikke er tilgængelig, skal du muligvis deaktivere dokumentbeskyttelse. Klik på Begræns redigering i gruppen Beskyt på fanen Gennemse, og klik derefter på Stop beskyttelse nederst i opgaveruden Beskyt dokument. (Du skal muligvis kende adgangskoden til dokumentet).

Du kan også føje en indikator for registrering af ændringer til statuslinjen.

 • Højreklik på statuslinjen, og vælg Registrer ændringer.

  Statuslinje, der viser Registrer ændringer aktiveret

  Bemærk!: Du kan nu slå Registrer ændringer til eller fra ved hjælp af indikatoren Registrer ændringer.

Når du slår Registrer ændringer fra, kan du revidere dokumentet uden at markere, hvad der er ændret. Ændringer, som allerede er registreret, fjernes dog ikke, hvis du slår funktionen fra.

 • Vælg knappen Registrer ændringer på fanen Gennemse i gruppen Sporing.

  Knappen Registrer ændringer er ikke længere fremhævet som vist på følgende billede.

  Gruppen Sporing

Vigtigt!: Hvis du vil fjerne registrerede ændringer, skal du bruge kommandoerne Acceptér og Afvis på fanen Gennemse i gruppen Ændringer.

Hvad vil du gerne gøre?

Få vist alle ændringer i selve teksten

Der er standard i Word til at vise sletninger og kommentarer i bobler i margenerne i dokumentet. Du kan dog ændre visningen for at få vist kommentarer i selve teksten og alle sletninger med gennemstregning i stedet for i bobler.

 1. Klik på Vis markering i gruppen sporing under fanen Gennemse.

  Kommandoen Vis markering

 2. Peg på bobler, og klik derefter på Vis alle rettelser i selve teksten for at få vist sletninger med gennemstregning og kommentarer i selve teksten.

Vis kommentarer i skærmtip i stedet for bobler

Der er standard i Word til at vise sletninger og kommentarer i bobler i margenerne i dokumentet. Dog kan du ændre visningen for at få vist kommentarer i selve teksten. Indbyggede kommentarer kan ses, når du holder markøren over en kommentarindikator.

 1. Klik på Vis markering. under fanen Gennemse i gruppen sporing

  Kommandoen Vis markering

 2. Peg på bobler, og klik derefter på Vis alle rettelser i selve teksten for at få vist sletninger med gennemstregning og kommentarer i selve teksten.

 3. Placer markøren på en kommentar i dokumentet. Kommentaren vises i et skærmtip.

  Integreret kommentar

Vise ændringer efter type redigering eller efter korrekturlæser

 1. Klik på Vis markering. under fanen Gennemse i gruppen sporing

  Kommandoen Vis markering

 2. Gør en af følgende ting:

  • Klik for at vælge typen ændring, du vil have vist.

   For eksempel skal du klikke på kommentarer eller indsættelser og sletninger. Markeringen i afkrydsningsfeltet ud for elementet angiver, at elementet er markeret.

   Få vist markeringsliste med indstillingsmuligheder

   Vigtigt!: Selv hvis du skjuler en type markering ved at fjerne den i menuen Vis markering, vises markeringen automatisk, hver gang dokumentet åbnes af dig eller en korrekturlæser.

  • Peg på korrekturlæsere, og klik derefter på for at rydde alle afkrydsningsfelterne undtagen dem ud for navnene på de korrekturlæsere, hvis ændringer og kommentarer, du vil vise.

   Bemærk!: Hvis du vil markere eller rydde alle afkrydsningsfelter for alle korrekturlæsere på listen, skal du klikke på Alle korrekturlæsere.

Vise ændringer og kommentarer fra bestemte korrekturlæsere

En redaktør eller korrekturlæser vil som regel have vist et dokument, som det ser ud, efter vedkommendes ændringer er indført. Denne fremgangsmåde giver en redaktør eller korrekturlæser mulighed for at se, hvordan dokumentet ser ud med ændringerne.

 • Klik på pilen i feltet Vis til gennemsyn i gruppen sporing under fanen Gennemse, og vælg derefter den ønskede indstilling.

  Menuindstillinger for Vis til gennemsyn

  • Endeligt dokument med ændringer    Med denne visning får du vist det endelige dokument med alle registrerede ændringer og kommentarer. Dette er standardvisningen for alle dokumenter, der åbnes i Word.

  • Endeligt dokument    Med denne visning får du vist dokumentet med alle ændringer inkorporeret i teksten. Registrerede ændringer vises ikke. Registrerede ændringer eller kommentarer, der ikke er blevet accepteret, afvist eller slettet, forbliver dog i dokumentet.

  • Oprindeligt dokument med ændringer    Med denne visning får du vist den oprindelige tekst med registrerede ændringer og kommentarer.

  • Oprindeligt dokument    Med denne visning får du vist det oprindelige dokument. Registrerede ændringer og kommentarer vises ikke. Registrerede ændringer eller kommentarer i dokumentet, der ikke er blevet accepteret, afvist eller slettet, forbliver dog i dokumentet.

Bemærk!: Hvis du vil have vist kommentarer og registrerede ændringer i bobler, skal du vælge Udskriftslayout eller weblayoutvisning.

Skjule registrerede ændringer og kommentarer, når du udskriver

Ændringer i dokumentet fjernes ikke, når du vælger af skjule dem. Du skal bruge kommandoerne Accepter og Afvis i gruppen Ændringer for at fjerne markeringer i dokumentet.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Udskriv.

 3. Klik på pilen ud for Udskriv alle sider under Indstillinger.

 4. Klik på Udskriv markering for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

  Udskrive markering i Word

Hvad vil du gerne gøre?

Gennemgå en oversigt over registrerede ændringer

Korrekturruden er et praktisk redskab, når du vil sikre, at alle registrerede ændringer er blevet fjernet fra dokumentet og ikke vises til andre, der får dit dokument vist. Sektionen Oversigt øverst i korrekturruden vises det nøjagtige antal synlige registrerede ændringer og kommentarer, der forbliver i dokumentet.

I korrekturruden kan du også læse lange kommentarer, der ikke passer i en kommentarboble.

Bemærk!: Korrekturruden er ikke det bedste sted at lave ændringer i dit dokument. Til det formål er kommentarbobler eller selve dokumentet bedre. Foretag alle redigeringer i selve dokumentet, og ikke i korrekturruden. Ændringerne kan derefter ses i korrekturruden.

Gruppen Sporing

 1. Vælg en af følgende muligheder i gruppen Registrering under fanen Gennemse:

  • Hvis du vil se oversigten i den ene side af skærmen, skal du vælge Korrekturrude.

  • Hvis du vil se oversigten nederst på skærmen, skal du vælge Vandret korrekturrude på listen Korrekturrude.

 2. Hvis du vil se, hvor mange ændringer der er lavet af hver type, skal du vælge Vis detaljeret oversigt.

  Oversigtsvindue

Gennemgå hver registrerede ændring og kommentar i rækkefølge

 1. Klik på Næste eller Forrige i gruppen Ændringer under fanen Gennemse.

  O14-båndet

 2. Gør et af følgende:

  • Vælg Acceptér i gruppen Ændringer.

  • Vælg Afvis i gruppen Ændringer.

  • Vælg Slet i gruppen Kommentarer.

 3. Acceptér eller afvis ændringer, og slet kommentarer, indtil der er ikke er flere registrerede ændringer eller kommentarer i dokumentet. Kontrollér herefter, at alle registrerede ændringer er accepteret eller afvist, og at alle kommentarer er slettet.

 4. Vælg Korrekturrude i gruppen Registrering under fanen Gennemse.

  Bemærk!: Sektionen Oversigt øverst i korrekturruden viser det nøjagtige antal registrerede ændringer og kommentarer, der forbliver i dokumentet.

Gennemse ændringer, efter type redigering eller af en bestemt korrekturlæser

 1. Vælg en af følgende muligheder i gruppen Registrering under fanen Gennemse:

  Gruppen Sporing

  • Rydde alle afkrydsningsfelter med undtagelse af dem ud for typerne ændringer, du vil have vist på listen Vis markering.

  • Vælg Korrekturlæsere på listen Vis markering, og ryd alle afkrydsningsfelter undtagen ud for navnene på de korrekturlæsere, hvis ændringer du vil have vist.

  • Vælg Alle korrekturlæsere på listen Vis markering for at markere eller rydde afkrydsningsfelter for alle korrekturlæsere på listen

 2. Vælg Næste eller Forrige i gruppen Ændringer på fanen Gennemse.

  O14-båndet

 3. Gør et af følgende:

  • Vælg Acceptér i gruppen Ændringer.

  • Vælg Afvis i gruppen Ændringer.

Acceptér alle ændringer på samme tid

 1. Vælg Næste eller Forrige i gruppen Ændringer på fanen Gennemse.

  O14-båndet

 2. Vælg Acceptér alle ændringer i dokumentet på listen Acceptér.

Afvise alle ændringer på samme tid

 1. Vælg Næste eller Forrige i gruppen Ændringer på fanen Gennemse.

  O14-båndet

 2. Vælg Afvis alle ændringer i dokumentet på listen Afvis.

Slet kommentarer

 1. Klik på kommentaren.

 2. Klik på Slet i gruppen Kommentarer under fanen Gennemse.

  Hvis du vil slette alle kommentarer på én gang, klik på pilen under Slet, og klik derefter på Slet alle kommentarer i dokumentet.

Hvad vil du gerne gøre?

Du kan nemt foretage og få vist registrerede ændringer og kommentarer, mens du arbejder i et dokument. Som standard bruger Microsoft Office Word 2007 bobler til at vise sletninger, kommentarer, formateringsændringer og flyttet indhold. Hvis du vil se alle dine ændringer i selve teksten, kan du ændre indstillingerne, så registrerede ændringer og kommentarer vises på den måde, du ønsker.

Registrere ændringer med markeringsbobler

Formateringsændringer, kommentarer og sletninger vises i bobler (1).

Bemærk!: For at forhindre dig i uforvarende at videresende dokumenter, der indeholder registrerede ændringer og kommentarer, vises registrerede ændringer og kommentarer som standard. Endeligt dokument med ændringer er standardindstillingen i feltet Vis til gennemsyn .

 1. Åbn det dokument, som du vil korrekturlæse.

 2. Klik på knappen Registrer ændringer i gruppen Sporing på fanen Gennemse. Knappen Registrer ændringer fremhæves som vist i nedenstående figur.

  Knappen Registrer ændringer aktiveret

 3. Valgfrit. Føj en indikator til registrering af ændringer til statuslinjen. Højreklik på statuslinjen, og klik på Registrer ændringer. Klik på indikatoren Registrer ændringer på statuslinjen for at slå Registrer ændringer til eller fra.

  Ændringsindikator

 4. Foretag de ønskede ændringer ved at indsætte, slette, flytte eller formatere tekst eller grafik. Du kan også tilføje kommentarer.

Bemærk!: Hvis du bruger registrering af ændringer og gemmer dokumentet som en webside (.htm eller .html), vises de registrerede ændringer på websiden.

Slå registrering af ændringer fra:

 • Klik på knappen Registrer ændringer i gruppen Sporing på fanen Gennemse.

  Knappen Registrer ændringer fremhæves ikke længere som vist på følgende billede.

  Billede af Word-båndet

Hvis du har tilpasset statuslinjen, så den viser en indikator for registrerede ændringer, bliver denne indikator også slået fra, hvis du klikker på Registrer ændringer i gruppen Sporing.

Bemærk!: De registrerede ændringer i dokumentet fjernes ikke, når du slår registrering af ændringer fra. Hvis du vil sikre, at der ikke er flere registrerede ændringer i dokumentet, skal du sørge for, at alle ændringer vises, og derefter vælge Accepter ellerAfvis for hver ændring i dokumentet.

Vær opmærksom på, at der er forskellige måder at skjule de registrerede ændringer eller kommentarer på. Men alle de ændringer, der blev foretaget, mens funktionen Registrer ændringer var slået til, og alle de kommentarer, der blev indsat, forbliver en del af dokumentet, indtil de accepteres eller afvises (eller slettes, hvis der er tale om kommentarer).

Hvis du skjuler registrerede ændringer – f.eks. ved at fjerne markeringen for Indsættelser og sletninger under Vis markering – medfører det ikke, at eksisterende registrerede ændringer eller kommentarer fjernes fra dokumentet. Du kan i stedet skjule registrerede ændringer, så du kan se dokumentet uden at være nødt til at manøvrere rundt i overstreget tekst, understregning og bobler.

Registrerede ændringer og kommentarer kan skjules på flere måder, så du muligvis tror, at de ikke i dokumentet. Det kunne f.eks. være:

 • Feltet Vis til gennemsyn    I feltet Vis til gennemsyn under Sporing under fanen Gennemse kan du se, hvilken tilstand der kører. Der vises også flere indstillinger for visning af dokumentet. Hvis du klikker på Endelig eller Original, skjules registrerede ændringer og kommentarer. Vælg Endeligt dokument med ændringer eller Oprindeligt dokument med ændringer.for at få dem vist.

  Billede af Word-båndet

 • Vis markering    I gruppen Sporing under fanen Gennemse kan du bruge listen Vis markering til at skjule kommentarer og registrerede ændringer. Elementer, som er markeret under Vis markering, vises. Elementer, der ikke er markerede, er skjult. For at få vist et element, f.eks. Indsætninger og sletninger, skal du klikke på menuen Vis markering.

  Billede af Word-båndet

Standarden i Word er at vise sletninger og kommentarer i bobler i margenerne i dokumentet. Du kan dog ændre visningen, så kommentarer vises i selve teksten, og alle sletninger vises med overstregninger i stedet for i bobler.

 1. Klik på Balloner i gruppen Sporing på fanen Gennemse.

  Billede af Word-båndet

 2. Klik på Vis alle ændringer i selve teksten for at vise sletninger som overstregninger og kommentarer i selve teksten.

Registrerede ændringer (markeringer) kan vises på flere forskellige måder.

 • Du kan ændre farven og anden formatering, som Word bruger til at vise ændret tekst og grafik ved at klikke på pilen ud for Registrer ændringer og derefter klikke på Rediger registreringsindstillinger.

  Bemærk!: Du kan ikke tildele bestemte farver til ændringer, som er foretaget af forskellige korrekturlæsere, men de enkelte korrekturlæseres ændringer vises med forskellige farver, så du kan spore flere korrekturlæsere.

 • Du kan få vist alle ændringer, herunder sletninger, i selve teksten i stedet for i bobler, der vises i dokumentets margener. Hvis du vil vise ændringer i selve teksten, skal du klikke på Bobler i gruppen Sporing og derefter klikke på Vis alle rettelser i selve teksten.

  Når du klikker på Vis alle rettelser i selve teksten, vises alle rettelser og kommentarer i dokumentet i selve teksten.

 • Klik på Fremhævet markeringsområde under Vis markering for at fremhæve det margenområde, hvor alle bobler vises.

 1. Klik på pilen ud for Vis markering i gruppen Sporing under fanen Gennemse.

  Billede af Word-båndet

 2. Gør et af følgende:

  • Vælg den type ændring, du vil have vist.

   Bemærk!: Selv hvis du skjuler en type markering ved at fjerne den i menuen Vis markering, vises markeringen automatisk, hver gang dokumentet åbnes af dig eller en korrekturlæser.

  • Peg på Korrekturlæsere, og klik derefter for at rydde alle afkrydsningsfelter undtagen ud for navnene på de korrekturlæsere, hvis ændringer og kommentarer du vil have vist.

   Bemærk!: Hvis du vil markere eller rydde alle afkrydsningsfelter for alle korrekturlæsere på listen, skal du klikke på Alle korrekturlæsere.

Du kan bruge listen Vis til korrektur i gruppen Sporing for at få vist et dokument på forskellige stadier af redigeringsprocessen. De fire indstillinger på listen giver forskellige visninger af dokumentet. Endeligt dokument med ændringer er standarden, når du åbner et dokument.

Billede af Word-båndet

 • Endeligt dokument med ændringer    Med denne visning får du vist det endelige dokument med alle registrerede ændringer og kommentarer. Dette er standardvisningen for alle dokumenter, der åbnes i Word.

 • Endeligt dokument    Med denne visning får du vist dokumentet med alle ændringer inkorporeret i teksten. Registrerede ændringer vises ikke. Registrerede ændringer eller kommentarer, der ikke er blevet accepteret, afvist eller slettet, forbliver dog i dokumentet.

 • Oprindeligt dokument med ændringer    Med denne visning får du vist den oprindelige tekst med registrerede ændringer og kommentarer.

 • Oprindeligt dokument    Med denne visning får du vist det oprindelige dokument. Registrerede ændringer og kommentarer vises ikke. Registrerede ændringer eller kommentarer i dokumentet, der ikke er blevet accepteret, afvist eller slettet, forbliver dog i dokumentet.

Standarden i Word er at vise sletninger og kommentarer i bobler i margenerne i dokumentet. Du kan dog ændre visningen for at få vist kommentarer i selve teksten. Kommentarer i selve teksten vises, når du placerer markøren på kommentarindikatoren.

 1. Klik på Balloner i gruppen Sporing på fanen Gennemse.

  Billede af Word-båndet

 2. Klik på Vis alle ændringer i selve teksten for at vise sletninger som overstregninger og kommentarer i selve teksten.

 3. Placer markøren på en kommentar i dokumentet. Kommentaren vises i et skærmtip.

  Integreret kommentar

Du kan få mere at vide om kommentarer under Indsæt og slet kommentarer.

 1. Klik på Næste eller Forrige i gruppen Ændringer under fanen Gennemse.

  O14-båndet

 2. Gør et af følgende:

  • Vælg Acceptér i gruppen Ændringer.

  • Vælg Afvis i gruppen Ændringer.

  • Vælg Slet i gruppen Kommentarer.

 3. Acceptér eller afvis ændringer, og slet kommentarer, indtil der er ikke er flere registrerede ændringer eller kommentarer i dokumentet. Kontrollér herefter, at alle registrerede ændringer er accepteret eller afvist, og at alle kommentarer er slettet.

 4. Vælg Korrekturrude i gruppen Registrering under fanen Gennemse.

  Bemærk!: Sektionen Oversigt øverst i korrekturruden viser det nøjagtige antal registrerede ændringer og kommentarer, der forbliver i dokumentet.

 1. Vælg Næste eller Forrige i gruppen Ændringer på fanen Gennemse.

  O14-båndet

 2. Gør et af følgende:

  Vælg Acceptér alle ændringer i dokumentet på listen Acceptér.

  Vælg Afvis alle ændringer i dokumentet på listen Afvis.

Office Word 2007 indeholder funktionen Dokumentinspektion, der giver dig mulighed for at kontrollere et dokument for registrerede ændringer, kommentarer, skjult tekst og andre personlige oplysninger. Sådan kontrolleres et dokument:

 1. Åbn det dokument, du vil undersøge for registrerede ændringer og kommentarer.

 2. Klik på Microsoft Office Office-knapflade -knappen, peg på Forbered, og klik derefter på Undersøg dokument.

 3. Klik på Undersøg i dialogboksen Dokumentinspektion.

 4. Gennemse undersøgelsesresultaterne. Hvis Dokumentinspektion finder kommentarer og registrerede ændringer, bliver du bedt om at klikke på Fjern alle ud for Kommentarer, ændringer, versioner og anmærkninger.

 5. Klik på Undersøg igen eller Luk.

Før du udskriver dokumentet, kan du skifte til Udskriftslayout og få vist de registrerede ændringer og kommentarer på den måde, som du vil have dem vist på i det udskrevne dokument. Du har flere valgmuligheder:

 • Udskriv med visning af alle markeringer    Klik på Vis markering i gruppen Sporing på fanen Gennemse.

  Billede af Word-båndet

  Bemærk!: Når du klikker på Vis markering vises eller skjules alle markering i dokumentet for de valgte korrekturlæsere. Når du får vist alle markeringer, markeres alle typer markering på menuen Vis markering.

 • Udskriv med visning af ændringer og kommentarer efter type eller korrekturlæser    Klik på Vis markering i gruppen Sporing på fanen Gennemse, og vælg derefter den type ændring, du vil have vist.

  Billede af Word-båndet

 • Udskriv ændringer og kommentarer til en redaktør eller korrekturlæser    Klik på Endeligt dokument med markeringer i feltet Vis til korrektur i gruppen Sporing på fanen Gennemse.

  Billede af Word-båndet

Når markeringen vises som ønsket, er du klar til at udskrive dokumentet.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Udskriv.

 2. Klik på Markeringer i dokumentet i feltet Udskriftsområde i dialogboksen Udskriv, og klik derefter på OK.

  Bemærkninger!: 

  • Som standard vælger Microsoft Word zoomniveau og sideretning for at opnå den bedste visning af de registrerede ændringer i det udskrevne dokument.

  • Hvis balloner er slået til, formindskes dokumentet, så der er plads til boblerne på den udskrevne side. Hvis du vil gøre den udskrevne side læsbar, kan du slå bobler fra ved at klikke på Bobler i gruppen Sporing og derefter klikke på Vis alle rettelser i selve teksten. Du kan også udskrive med liggende papirretning, så boblerne og teksten vises i et mere læsbart format. Klik på Papirretning på fanen Sidelayout under Sideopsætning, og klik derefter på Liggende.

Skift layout for udskrivning af registrerede ændringer

 1. Klik på pilen ud for Registrer ændringer i gruppen Sporing på fanen Gennemse, og klik derefter på Rediger registreringsindstillinger.

 2. Under Bobler på listen Papirretning ved udskrivning skal du klikke på en af følgende indstillinger:

  • Auto     Når du vælger denne indstilling, vælger Word den retning, der giver det bedste layout til dit dokument.

  • Bevar     Når du vælger denne indstilling, udskrives dokumentet i Word i den retning, der er angivet i dialogboksen Sideopsætning.

  • Tvunget liggende format     Når du vælger denne indstilling, er papirretningen liggende, og der bliver mest mulig plads til balloner.

Udskriv en liste over foretagne ændringer i et dokument

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Udskriv.

 2. Klik på Liste med markeringer i feltet Udskriftsområde.

Ændringer i dokumentet fjernes ikke, når du vælger af skjule dem. Du skal bruge kommandoerne Accepter og Afvis i gruppen Ændringer for at fjerne markeringer i dokumentet.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Udskriv.

 2. Klik på Dokument (i stedet for Markeringer i dokumentet) i feltet Udskriftsområde).

Se også

Indsæt eller slet en kommentar

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×