Registrer ændringer i Word til Mac

Med registrerede ændringer kan flere brugere samarbejde om et dokument, og hver enkelt persons ændringer registreres og vises. Du kan gennemse ændringerne og acceptere eller afvise dem, før du færdiggør dokumentet.

Bemærk!: Når muligheden for at spore flytninger er slået til, er træk eller klipning og indsættelse af en sætning eller mere markeret som et enkelt træk. Flytning af mindre end en sætning markeres uafhængigt af en sletning og indsættelse, også selvom muligheden for at registrere flytninger er slået til.

Slå Registrer ændringer til

På fanen Gennemse skal du aktivere Registrer ændringer.

Slå registrering af ændringer til er fremhævet

Når nogen ændrer dokumentet, viser Word, hvor ændringerne er, ved at vise en streg i margenen. Hvis du skifter til visningen Alle markeringer, kan du se ændringerne i selve teksten eller i kommentarbobler.

Markering er fremhævet nær margenen

Når en person tilføjer en kommentar, vises den i en boble.

En kommentar i margenen er fremhævet

Vise ændringer i selve teksten

Word viser typisk ændringer i kommentarbobler nær dokumentets margen. Hvis du vil se ændringer i teksten, skal du klikke på Indstillinger for markering under fanen Gennemse > markerings > Vis alle ændringer i selve teksten.

Vis alle Revisioner online er fremhævet

Beholde Registrer ændringer slået til

Du kan forhindre andre i at slå Registrer ændringer fra ved at låse Registrer ændringer på med en adgangskode.

Vigtigt!: Det er vigtigt, at du husker adgangskoden, så du kan slå Registrer ændringer fra, når du er klar til at acceptere eller afvise ændringerne.

Låse Registrer ændringer med en adgangskode

 1. Klik på Beskyt dokument i menuen Funktioner.

 2. Under Beskyttelse skal du markere Beskyt dokument for og klikke på Registrerede ændringer

  Afsnittet Beskyttelse er fremhævet

 3. Skriv din adgangskode ud for Adgangskode, og klik på OK.

 4. Skriv din adgangskode igen, og klik på OK.

Mens registrerede ændringer er låst, kan du ikke slå registrering af ændringer fra, og du kan ikke acceptere eller afvise ændringer.

Låse op for Registrer ændringer

 1. Hvis du vil låse registrerede ændringer op, skal du klikke på Beskyt dokumenti menuen funktioner .

 2. Under Beskyttelse skal du fjerne markeringen for Beskyt dokument for, skrive din adgangskode og klikke på OK.

Herefter vil Registrer ændringer stadig være slået til, men du vil kunne acceptere og afvise ændringer.

Slå registrering af ændringer fra

Slå Registrer ændringer fra på fanen Gennemse. Markeringen af nye ændringer ophører - men alle ændringer, som allerede er registreret, forbliver i dokumentet. Hvis du vil fjerne de registrerede ændringer og kommentarer, er det også muligt.

Når du arbejder i et dokument, som er lagret på en understøttet server, kan du klikke på Gem for at gemme de ændringer, du har foretaget i dokumentet på serveren. Dette gemmer også den forrige version af dokumentet og opdaterer det viste dokument med de ændringer, der er foretaget af andre forfattere.

Vigtigt!: Du kan gemme på Windows Live OneDrive eller på en server, der har Microsoft Office SharePoint Server 2007 eller Microsoft SharePoint Server 2010 installeret. For at arbejde med SharePoint i Office til Mac skal du have Microsoft Office til Mac Home and Business 2011, Microsoft Office til Mac Academic 2011 eller Microsoft Office til Mac Standard 2011.

Slå registrerede ændringer til eller fra

Når registrering af ændringer er slået til, markerer Word alle ændringer, der er foretaget af andre forfattere til dokumentet. Dette er nyttigt, når du samarbejder med andre forfattere, fordi du kan se, hvilke forfattere der har foretaget en bestemt ændring.

 1. Åbn det dokument, du vil redigere.

 2. Klik på Registrer ændringer under Registrering på fanen Gennemse for at aktivere registrering af ændringer.

  Fanen Gennemse, gruppen Sporing

  Tip!: 

  • Hver korrekturlæsers ændringer vises med forskellige farver. Hvis der er flere end otte korrekturlæsere, genbruges farverne.

  • Hvis du vil tildele en bestemt farve til dine egne registrerede ændringer, skal du klikke på Indstillingeri menuen Word og derefter klikke på Registrer ændringer Knappen Indstillinger for registrerede ændringer i Word under output og deling. Markér den farve, du vil bruge, i feltet Farve.

  • Navnet på validatoren, dato og klokkeslæt for, hvornår ændringen blev foretaget, og hvilken type ændring, der blev foretaget (f. eks. slettet), vises også i gruppen markering balloner for hver ændring. Hvis du ikke får vist markeringsbobler, vises disse oplysninger, når du peger på en ændring.

  • Indstillingen Fremhæv ændringer i menuen Funktioner > Registrer ændringer (Fremhæv ændringer på skærmen, Fremhæv ændringer på udskriften) og indstillingerne på fanen Gennemse i genvejsmenuen (Endeligt dokument med markeringer, Endeligt dokument, Oprindeligt dokument med markeringer, Oprindeligt dokument) er ikke gemte indstillinger. Hvis du ikke vil have registrerede ændringer vist, når du genåbner dokumentet, skal du acceptere eller afvise ændringerne. Hvis du vil have en oversigt over rettelserne, skal du gemme en kopi af dokumentet, før du accepterer eller afviser ændringer.

Vise registrerede ændringer eller kommentarer efter type eller efter korrekturlæser

Du kan vise eller skjule et dokuments kommentarer, formatering, indsættelser og sletninger eller kun få vist kommentarer fra de korrekturlæsere, du vælger.

 • Klik på den ønskede indstilling i genvejsmenuen Vis markering under Registrering på fanen Gennemse.

  Fanen Gennemse, gruppen Sporing

  Tip!: Hvis du vil have vist en nedtonet baggrund bag det område, hvor der vises registrerede ændringer eller kommentarer i højre margen, skal du vælge Fremhævet markeringsområde i genvejsmenuen Vis markering. Dette nedtonede område udskrives også med dokumentet for at hjælpe med at adskille tekst fra de registrerede ændringer eller kommentarer.

Slå registrering af ændringer i bobler fra

Som standard vises indsættelser, sletninger, kommentarer, korrekturlæsers navn og et tidsstempel i bobler, der vises i dokumentets margener. Du kan ændre dine indstillinger for at få vist registrerede ændringer i brødteksten i dokumentet.

 1. Klik på Indstillinger i genvejsmenuen Vis markering under Registrering på fanen Gennemse.

  Fanen Gennemse, gruppen Sporing

 2. Gør et af følgende:

Hvis du vil

Skal du gøre følgende

Have vist registrerede ændringer i brødteksten i dokumentet i stedet for i bobler

Fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Brug markeringsbobler ved visning af ændringer.

Skjule korrekturlæsers navn samt dato og klokkeslæt i kommentarbobler

Fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Medtag korrekturlæser, klokkeslæt og handlingsknapper.

Bemærk!: Når kommentarbobler er slået fra, angives kommenteret tekst i kantede parenteser, markeres med farve og identificeres af korrekturlæserens initialer. Kommentarer vises i et lille pop op-vindue, når du anbringer markøren over kommenteret tekst, undtagen hvis dokumentet er i udgivelseslayoutvisning.

Ændre formateringen af registrerede ændringer

Du kan tilpasse, hvordan revisionsmærke vises og fungerer i Word.

 1. Klik på Indstillinger i genvejsmenuen Vis markering under Registrering på fanen Gennemse.

  Fanen Gennemse, gruppen Sporing

 2. Vælg de ønskede indstillinger. I den følgende tabel vises nogle ofte anvendte formateringsindstillinger.

Hvis du vil

Skal du

Ændre farven og anden formatering, der bruges i Word til at identificere ændringer

Under Markering skal du vælge de ønskede formateringsindstillinger i genvejsmenuerne.

Angive sletninger uden at vise den tekst, som er blevet slettet

Under Markering, i genvejsmenuen Sletninger, skal du klikke på # eller ^.

Slettet tekst bliver udskiftet med tegnet # eller ^.

Ændre udseendet af ændrede streger

Vælg de ønskede indstillinger under Markering i genvejsmenuerne Ændrede linjer og Farver.

Registrere tekst, der flyttes

Under Flytninger skal du klikke på Registrer flytninger, og derefter skal du klikke på genvejsmenuerne Flyttet fra, Flyttet til og Farve, hvor du kan vælge de ønskede indstillinger.

Ændre farven, der bruges i Word til at markere de ændringer, der foretages i tabelceller

Vælg de ønskede indstillinger under Fremhævning af tabelcelle i genvejsmenuerne Indsatte celler, Slettede celler, Flettede celler og Opdelte celler.

Gennemgå registrerede ændringer og kommentarer

Du kan gennemgå og acceptere eller afvise hver enkelt registrerede ændring i rækkefølge, acceptere eller afvise alle ændringer på én gang, slette alle kommentarer på én gang eller gennemgå de elementer, der er oprettet af en bestemt korrekturlæser.

 1. Hvis der ikke vises korrekturmærker i dokumentet, skal du i menuen Funktioner pege på Registrer ændringer, klikke på Fremhæv ændringer og derefter markere afkrydsningsfeltet Fremhæv ændringer på skærmen.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du vil

Gør følgende under fanen Gennemse

Gør derefter dette

Gennemgå den næste ændring

Klik på Næste under Ændringer

Klik på Acceptér eller Afvis.

Gennemse den forrige ændring

Klik på Forrige under Ændringer

Klik på Acceptér eller Afvis.

Acceptere alle ændringer på en gang

Under Ændringer skal du klikke på pilen ud for Acceptér

Klik på Acceptér alle ændringer i dokumentet.

Afvise alle ændringer på en gang

Under Ændringer skal du klikke på pilen ud for Afvis

Klik på Afvis alle ændringer i dokumentet.

Slette alle kommentarer på en gang

Under Kommentarer skal du klikke på pilen ud for Slet

Klik på Slet alle kommentarer i dokumentet.

Gennemgå elementer, som er oprettet af en bestemt korrekturlæser

Under Registrering skal du klikke på Vis markering

Peg på Korrekturlæsere, og fjern derefter alle markeringer undtagen den ud for navnet på den korrekturlæser, hvis ændringer du vil have vist.

Hvis du vil markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne for alle korrekturlæsere på listen, skal du klikke på Alle korrekturlæsere.

Bemærk!: Når du holder markøren over en registreret ændring, vises der et skærmtip, som indeholder forfatterens navn, dato og klokkeslæt for ændringen samt den type ændring, der blev foretaget.

Udskrive registrerede ændringer

Registrerede ændringer kan være praktiske at medtage i en udskrevet version af et dokument.

 1. Åbn det dokument, der indeholder de registrerede ændringer, du vil udskrive.

 2. Klik på Udskriv i menuen Filer.

 3. I genvejsmenuen Kopier og sider skal du klikke på Microsoft Word.

  Tip!: Hvis du ikke kan se genvejsmenuen Kopier og sider, skal du klikke på den blå, nedadvendte pil til højre for genvejsmenuen Printer.

 4. I genvejsmenuen Udskriftsområde skal du klikke på Markeringer i dokumentet.

Se også

Indsætte, slette eller ændre en kommentar

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×