Reference: Dialogboksen Indstillinger for Outlook 2007

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

I dialogboksen Microsoft Office Outlook 2007 Indstillinger kan du vælge de fleste af indstillingerne i Outlook.

Faner i dialogboksen Indstillinger

Under fanen Indstillinger

E-mail sektion

 • Knappen Uønsket e-mail     Klik for at skifte indstillinger, der identificerer og håndterer uønsket e-mail.

  Fanen Indstillinger

  Angiv beskyttelsesniveauet for uønsket e-mail. Du kan også slette e-mails, du har mistanke om er uønskede, i stedet for at flytte dem til mappen Uønsket e-mail, og du kan deaktivere links i e-mails, som muligvis opretter forbindelse til websteder, der betragtes som usikre.

  Under fanen Afsendere

  Angiv e-mail-adresserne og domænenavnene på afsendere af meddelelser, der aldrig behandles som uønsket e-mail. Du kan også importere eller eksportere en fil med en liste over afsendere, der er tillid til.

  Under fanen Modtagere

  Angiv e-mail-adresserne og domænenavnene på de adresselister, du tilhører, der aldrig behandles som uønsket e-mail. Du kan også importere eller eksportere en fil med en liste over modtagere, der er tillid til.

  Under fanen Blokerede afsendere

  Angiv de e-mail-adresser og domænenavne, der altid behandles som uønsket e-mail. Du kan også importere eller eksportere en fil med en liste over afsendere af uønsket e-mail.

  Under fanen International

  Angiv de e-mails, du ønsker, der skal blokeres på basis af den topdomæne- eller landekode, der er angivet i afsenderens e-mail-adresse.

 • Knappen E-mail-indstillinger     Klik for at skifte indstillinger for meddelelsesformaterne til svar og videresendelse, for, hvad der sker, når du har flyttet eller slettet et åbent emne, og for, hvornår du vil sende og modtage meddelelser.

Håndtering af meddelelser sektion

 • Listen Efter flytning eller sletning af et åbent emne     Klik på indstillingen for, hvad der sker, når du har flyttet eller slettet en åben meddelelse. Hvis du f.eks. klikker på åbn næste emne, åbnes det næste emne i indbakken, når du sletter en meddelelse.

 • Afkrydsningsfeltet Luk den oprindelige meddelelse ved svar eller videresendelse     Marker dette afkrydsningsfelt, hvis den oprindelige meddelelse skal lukkes, når du klikker på Besvar eller Videresend i en åben meddelelse.

 • Afkrydsningsfeltet Gem kopier af meddelelserne i mappen Sendt post     Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil gemme en kopi af hver meddelelse, du sender, i mappen Sendt post. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, hvis du ikke vil gemme kopier af de meddelelser, du sender. Hvis du gemmer kopier af meddelelserne, bør du arkivere mappen Sendt post for at mindske antallet af meddelelser, der gemmes der.

 • Afkrydsningsfeltet Gem automatisk meddelelser, der ikke er blevet sendt     Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil gemme eventuelle meddelelser, der ikke er sendt, i mappen Kladder. Som standard gemmes ufærdige meddelelser hver 3. minut.

 • Afkrydsningsfeltet Fjern ekstra linjeskift i meddelelser i almindeligt tekstformat     Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil fjerne ekstra linjeskift automatisk i meddelelser i almindeligt tekstformat.

 • Sektionen Avancerede e-mail-indstillinger     Klik for at få adgang til avancerede indstillinger, f.eks. hvor ufærdige meddelelser skal gemmes, og om der skal afspilles en lyd, når du modtager nye meddelelser.

  Gem meddelelser sektion

  • Listen Automatisk lagring af emner i     Klik på den mappe, hvor du vil gemme kladder til meddelelser. Du kan kun gemme kladder i mappen Kladder, Indbakke, Sendt post eller Udbakke folder.

  • Afkrydsningsfeltet Automatisk lagring af emner hvert     Marker dette afkrydsningsfelt, hvis meddelelser skal gemmes automatisk, mens du arbejder med dem.

  • Tekstboksen minut     Angiv det antal minutter, der skal gå, før en ikke-sendt meddelelse gemmes.

  • Afkrydsningsfeltet Gem svarene sammen med den oprindelige meddelelse i andre mapper end Indbakke     Marker dette afkrydsningsfelt for at gemme en kopi af alle svar i mappen Sendt post. Hvis du besvarer en meddelelse fra en anden mappe end Indbakke, gemmes svaret i den åbne mappe.

  • Afkrydsningsfeltet Gem videresendte meddelelser    Marker dette afkrydsningsfelt for at gemme en kopi af hver videresendt meddelelse, du sender.

  Når nye emner modtages i min Indbakke sektion

  • Afkrydsningsfeltet Afspil en lyd     Marker dette afkrydsningsfelt for at afspille en lyd, når du modtager en ny meddelelse. Du kan vælge en lyd ved at dobbeltklikke på ikonet Lyd og lydenheder i Kontrolpanel, klikke på fanen Lyde, vælge Ny postmeddelelse under Programhændelser og derefter vælge en lyd på rullelisten Lyde.

  • Afkrydsningsfeltet Skift kortvarigt musemarkøren     Marker dette afkrydsningsfelt, hvis markøren kortvarigt skal vises som et e-mail-symbol, når du modtager en ny meddelelse.

  • Afkrydsningsfeltet Vis et konvolutikon i meddelelsesområdet     Marker dette afkrydsningsfelt, hvis der skal vises et konvolutikon i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen, når du modtager en ny meddelelse.

  • Afkrydsningsfeltet Vis en skrivebordsbesked ved ny e-mail (kun standardindbakken)     Marker dette afkrydsningsfelt for at få vist skrivebordsbesked, når du modtager en ny meddelelse.

  • Indstillinger for skrivebordsbesked      Klik på indstillinger for skrivebordsbesked, f.eks. varighed og gennemsigtighed.

   Varighed sektion

   • Hvor længe skal skrivebordsbeskeden vises?      Vælg, hvor længe skrivebordsbeskeden skal være synlig.

   Gennemsigtighed sektion

   • Hvor gennemsigtig skal skrivebordsbeskeden være?      Vælg, hvor gennemsigtig skrivebordsbeskeden skal være.

  Når du sender en meddelelse sektion

  • Listen Indstil prioritet     Klik på prioritetsniveauet for alle nye meddelelser.

  • Listen Indstil følsomhed     Klik på følsomhedsniveauet for alle nye meddelelser.

  • Afkrydsningsfeltet Meddelelser udløber efter     Klik på en udløbsdato for meddelelser.

  • Tekstboksen dage     Klik på antallet af dage fra afsendelsen af en meddelelse, til den skal markeres som udløbet.

  • Afkrydsningsfeltet Tillad komma som adresseseparator     Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil bruge komma ud over semikolon til at adskille navne i boksene Til, Cc og Bcc i en meddelelse.

  • Afkrydsningsfeltet Automatisk kontrol af navne     Marker dette afkrydsningsfelt, hvis navnene i boksene Til, Cc og Bcc i meddelelser skal kontrolleres automatisk. Hvis der findes et tilsvarende navn, understreges navnet. Hvis der findes flere navne, som svarer til det, du skriver, vises der en bølget rød understregning under navnet. Højreklik på navnet for at se de andre navne, der blev fundet. Hvis der er flere navne, der svarer til det, du skriver, og du tidligere har brugt den pågældende e-mail-adresse, vises det navn, du tidligere har valgt på listen over fundne navne, med en stiplet grøn understregning for at minde dig om, at der er andre valgmuligheder.

  • Afkrydsningsfeltet Slet mødeindkaldelse i Indbakke ved besvarelse     Marker dette afkrydsningsfelt, hvis en mødeindkaldelse skal fjernes fra Indbakke ved besvarelse. Hvis du accepterer mødeindkaldelsen, angives mødet i dinKalender.

  • Afkrydsningsfeltet Foreslå navne under skrivning i felterne Til, Cc og Bcc     Når du markerer dette afkrydsningsfelt, kontrolleres navne, der angives i felterne Til, Cc og Bcc, for at se, om navnene genkendes. Hvis et navn tidligere er angivet, foreslås navnet, mens du skriver. Hvis det er det ønskede navn, skal du klikke på det foreslåede navn for at vælge det.

  • Afkrydsningsfeltet Tryk på Ctrl+Enter for at sende meddelelser    Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil sende e-mail ved at trykke på Ctrl+Enter.

 • Knappen Registreringsindstillinger     Klik på avancerede indstillinger, f.eks. hvor ufærdige meddelelser skal gemmes, og om der skal afspilles en lyd, når du modtager nye meddelelser.

  Del af Indstillinger

  • Afkrydsningsfeltet Behandl anmodninger og svar ved modtagelsen     Marker dette afkrydsningsfelt, hvis alle meddelelsessvar og -anmodninger skal behandles automatisk.

  • Afkrydsningsfeltet Behandl kvitteringer ved modtagelsen     Marker dette afkrydsningsfelt, hvis kvitteringer skal behandles automatisk. Der føjes registreringsoplysninger til den oprindelige meddelelse i mappen Sendt post folder.

  • Afkrydsningsfeltet Flyt kvitteringer, der er behandlet, til     Marker dette afkrydsningsfelt, hvis alle kvitteringer for, om en meddelelse er blevet leveret, læst eller tilbagekaldt, automatisk skal flyttes til den angivne mappe.

  • Afkrydsningsfeltet Slet tomme svar og mødebesvarelser, når de er behandlet     Marker dette afkrydsningsfelt, hvis alle svar på mødeindkaldelser, der ikke indeholder kommentarer, og alle beskeder, der returneres, når en meddelelse er blevet leveret, læst eller tilbagekaldt, automatisk skal flyttes til mappen Slettet post. Mødebesvarelser placeres i din Kalender, og status på beskederne placeres under fanen Registrering i det oprindelige emne i mappen Sendt post.

  • Afkrydsningsfeltet Kvittering for læsning     Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du ønsker at få en besked med datoen og klokkeslættet for, hvornår en modtager åbner en meddelelse.

  • Afkrydsningsfeltet Kvittering for modtagelse     Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du ønsker at få en besked med datoen og klokkeslættet for, hvornår en modtager modtager en meddelelse.

  • Send altid svar      Klik her, hvis der automatisk skal sendes en kvittering til afsenderen af meddelelsen, hvis der anmodes om en kvittering for læsning. Kvitteringen kontrollerer datoen og klokkeslættet for, hvornår du modtager meddelelsen.

  • Send aldrig svar      Klik her, hvis en anmodning om kvittering for en meddelelse automatisk skal ignoreres.

  • Spørg, før et svar sendes      Klik her, hvis du ønsker at blive spurgt, om der skal sendes et svar på en anmodning om kvittering for læsning.

Afsnit i svar og videresendelser

 • Listen Ved besvarelse af en meddelelse     Klik på det ønskede format til svar. Grafikken til højre for meddelelsen viser, hvordan den oprindelige meddelelse vises til modtagerne af svar.

 • Listen Ved videresendelse af en meddelelse    Klik på det ønskede format til videresendte meddelelser. Grafikken til højre for meddelelsen viser, hvordan den oprindelige meddelelse vises til modtagerne af videresendte meddelelser.

 • Indsæt følgende foran hver linje      Foran hver linje i svaret indsættes det tegn, du har skrevet. Derved adskilles den tekst, du skriver, fra teksten i den oprindelige meddelelse.

 • Afkrydsningsfeltet Marker kommentarerne med     Marker dette afkrydsningsfelt for at markere kommentarerne i den meddelelsestekst, du svarer på eller videresender. Når du angiver en tekst i boksen til venstre, angives teksten automatisk ud for den tekst, du skriver i den meddelelsestekst, du har modtaget.

Sektionen kalender

 • Afkrydsningsfeltet Standardpåmindelse     Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere en påmindelse i nye kalenderemner.

 • Listen Standardpåmindelse     Angiv antallet af minutter før en aftale, som du ønsker at få en påmindelse om.

 • Knappen Kalenderindstillinger     Klik for at vælge generelle indstillinger for Kalender, f.eks. dagene i en arbejdsuge, tidszoner og helligdage.

Sektionen opgaver

 • Listen Påmindelsesklokkeslæt     Angiv klokkeslættet for, hvornår du ønsker at få en påmindelse om de opgaver, der forfalder den pågældende dag.

 • Knappen Opgaveindstillinger     Klik for at skifte indstillinger for Opgaver, f.eks. vælge farver til overskredne opgaver og fuldførte opgaver.

Kontaktpersoner og noter sektion

 • Indstillinger for kontaktperson      Klik på indstillingerne for at vælge indstillinger for navne og arkivering til de nye kontaktpersoner.

 • Knappen Journalindstillinger     Klik for at skifte indstillinger for Journal, f.eks. hvilken type emner og kontaktpersoner der skal registreres automatisk, og hvad der sker, når du dobbeltklikker på en journaloptegnelse.

 • Knappen Noteindstillinger     Klik for at skifte indstillinger for Noter, f.eks. standardfarven, -størrelsen og -skrifttypen.

Sektionen søgning

 • Knappen Søgekriterier     Klik for at vælge, hvilke datafiler der skal indekseres, hvordan søgeresultater skal vises, og standardsøgeparametrene.

Mobile sektion

 • Knappen Beskeder     Klik for at vælge indstillinger for mobilbeskeder.

 • Knappen Indstillinger for mobiltelefon     Klik for at vælge indstillinger for mobilkonti.

Under fanen konfiguration af mail

E-mail-konti sektion

 • Knappen E-mail-konti     Klik for at åbne dialogboksen Kontoindstillinger, hvor du kan skifte e-mail-konti og adresselister.

Send/modtag sektion

 • Afkrydsningsfeltet Send, så snart der er etableret forbindelse     Marker dette afkrydsningsfelt, hvis der skal udføres en Send/modtag-handling, så snart der er oprettet forbindelse.

 • Knappen Send/modtag     Klik for at åbne dialogboksen Send/modtag-grupper. Du kan placere konti i en ny gruppe, du opretter, eller føje konti til en eller flere eksisterende grupper.

Datafiler sektion

 • Knappen Datafiler     Klik for at åbne dialogboksen Datafiler. Du kan skifte indstillinger for lokale oplysninger, åbne Outlook-mapper og skifte offlineindstillinger.

Opkalds - sektion

 • Advar, før en eksisterende opkaldsforbindelse skiftes      Klik her, hvis du ønsker at blive advaret, før der skiftes til en anden forbindelse end den eksisterende opkaldsforbindelse.

 • Brug altid en eksisterende opkaldsforbindelse      Klik her, hvis kun den eksisterende opkaldsforbindelse skal bruges, og der ikke skal skiftes til en anden.

 • Afkrydsningsfeltet Foretag automatisk opkald under handlingen Send/modtag i baggrunden     Marker dette afkrydsningsfelt, hvis der skal foretages opkald automatisk, når handlingen Send/modtag udføres i baggrunden. Du kan sende og modtage e-mails uden at åbne en dialogboks og dermed fortsætte med at bruge funktioner i Outlook under handlingen Send/modtag.

 • Afkrydsningsfeltet Afbryd forbindelsen, når en Send/modtag-handling er afsluttet     Marker dette afkrydsningsfelt, hvis forbindelsen skal afbrydes automatisk, når du har afsluttet en manuel Send/modtag-handling.

Under fanen e-mail-format

Meddelelsesformat sektion

 • Listen Meddelelse i dette meddelelsesformat     Klik på det format, meddelelserne i Outlook skal oprettes i.

 • Knappen Internetformat     Klik på indstillingerne for HTML-, Outlook RTF- og almindelige tekstmeddelelser.

 • Knappen Internationale indstillinger     Vælg, om der skal bruges dansk i brevhoveder, og vælg kodningstypen for udgående meddelelser og ikke-markerede modtagne meddelelser.

HTML-format

 • Afkrydsningsfeltet Reducer meddelelsens filstørrelse ved at fjerne formateringsoplysninger, der ikke er nødvendige for at få vist e-mailen     Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil fjerne oplysninger, der ikke er nødvendige for at bevare en meddelelses udseende. Derved reduceres den plads, der skal bruges til at gemme meddelelser.

 • Afkrydsningsfeltet Brug CSS til skrifttypeformatering     Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil bruge CSS (Cascading Style Sheets – overlappende typografiark) til at formatere skrifttyper.

 • Afkrydsningsfeltet Gem i-mærker i en e-mail    Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil i-mærker skal gemmes sammen med meddelelser.

Brevpapir og skrifttyper sektion

 • Knappen Brevpapir og skrifttyper     Klik for at markere de skrifttyper, der skal bruges til nye eller redigerede brevpapirskabeloner og til nye, besvarede og videresendte meddelelser.

Signaturer sektion

 • Knappen Signaturer     Klik for at oprette, redigere eller vælge signaturer til meddelelser.

Redigeringsindstillinger sektion

 • Knappen Redigeringsindstillinger     Klik for at skifte indstillinger i dialogboksen Redigeringsindstillinger.

Stavekontrol under fanen

Del af generelle indstillinger

 • Afkrydsningsfeltet Foretag altid stavekontrol inden afsendelse     Marker dette afkrydsningsfelt, hvis der skal foretages automatisk stavekontrol, når du klikker på kommandoen Send.

 • Afkrydsningsfeltet Ignorer den oprindelige meddelelse ved svar eller videresendelse     Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du ikke vil foretage stavekontrol af den oprindelige meddelelse, når du besvarer eller videresender meddelelsen.

 • Knappen Stavekontrol og autokorrektur     Klik for at åbne dialogboksen Redigeringsindstillinger, hvor du kan skifte indstillinger for, hvordan indholdet af dine e-mails skal rettes og formateres.

Under fanen andet

Sektionen Generelt

 • Afkrydsningsfeltet Tøm mappen Slettet post, når der afsluttes     Marker dette afkrydsningsfelt, hvis alle emner i mappen Slettet post skal slettes automatisk, hver gang du afslutter Outlook.

 • Afkrydsningsfeltet Gør Outlook til standardprogram til e-mail, kontaktpersoner og kalender     Marker dette afkrydsningsfelt for at gøre Outlook til standardprogrammet, når der skal opnås adgang til e-mail, kontaktpersoner eller et kalenderprogram fra et andet program.

 • Knappen Avancerede indstillinger    Klik på denne knap for at få adgang til generelle indstillinger for Outlook og udseendet af emner.

Autoarkiver sektion

 • Knappen Autoarkiver     Klik for at vælge indstillinger for funktionen Autoarkiver.

Outlook-ruder sektion

 • Knappen Navigationsrude     Klik for at vælge indstillinger for navigationsruden.

 • Knappen Læserude     Klik for at vælge indstillinger for læseruden.

 • Knappen Opgavepanel     Klik for at vælge indstillinger for opgavepanelet.

Personnavne sektion

 • Afkrydsningsfeltet Vis onlinestatus ud for et personnavn    Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil aktivere indikatoren Personnavne for onlinetilstedeværelse. Når du klikker på indikatoren Personnavne, kan du udføre flere handlinger, bl.a. sende onlinemeddelelser.

 • Afkrydsningsfeltet Vis kun onlinestatus i felterne Til og Cc, når musemarkøren hviler på et personnavn.     Marker dette afkrydsningsfelt, hvis indikatoren Personnavne for onlinetilstedeværelse kun skal vises, når markøren hviler på en persons navn i boksene Til og Cc. Når du klikker på indikatoren Personnavne, kan du udføre flere handlinger, bl.a. sende onlinemeddelelser.

Fanen stedfortræder

Stedfortrædere sektion

 • Knappen Tilføj     Klik for at tilføje andre navne som stedfortrædere.

 • Knappen Fjern     Klik for at fjerne et markeret navn som stedfortræder.

 • Knappen tilladelser    Klik for at angive de tilladelser, der er tildelt til en stedfortræder.

 • Knappen Egenskaber     Klik for at angive egenskaberne for Stedfortræderadgang.

 • Send mødeindkaldelser, der er adresseret til mig, og svar på mødeindkaldelser, hvor jeg er arrangør, til      Vælg, hvordan mødeindkaldelser og svar skal leveres.

Under fanen Talebesked

Denne funktion kræver, at du kan bruge en Microsoft Exchange Server 2007-konto. De fleste private og personlige konti skal ikke bruge Microsoft Exchange. Finde flere oplysninger om Microsoft Exchange-konti, og hvordan du kan finde ud af, hvilken version af Exchange, kontoen opretter forbindelse til, se linkene i afsnittet Se også. Fanen Talebesked vises kun, hvis din organisation bruger Exchange 2007 integreret talebeskedsystemet til.

Telefonadgang sektion

 • Tekstboksen Telefonadgangsnumre     Angiv det telefonnummer, du bruger til at få adgang til talebeskedsystemet. Angiv telefonnummeret, sådan som du ville ringe nummeret op fra en telefon i virksomheden. Det er normalt et lokalnummer og ikke et komplet telefonnummer.

 • Knappen Nulstil pinkode     Klik på denne indstilling for at nulstille pinkoden til talebesked og for at sende den nye pinkode til din Indbakke i Outlook.

 • Knappen Skift mappe     Klik på denne indstilling for at skifte postmappen i Outlook, der indeholder de e-mails, du vil have læst højt, når du ringer til talebeskedsystemet fra en telefon.

Telefonsvarer sektion

 • Tekstboksen Afspil på telefon     Angiv det telefonnummer, talebeskedsystemet skal ringe til for at afspille talebeskeden. Angiv telefonnummeret, sådan som du ville ringe nummeret op fra en telefon i virksomheden. Det er normalt et lokalnummer og ikke et komplet telefonnummer.

 • Indstillingen Hilsen som talebesked     Vælg, om den normale talebeskedhilsen skal afspilles ved indgående opkald.

 • Indstillingen Ikke til stede-talebesked     Vælg, om din ikke til stede-talebeskedhilsen skal afspilles ved indgående opkald.

 • Knappen Ring     Vælg, om talebeskedsystemet skal ringe til din telefon, så du kan optage eller afspille dine talebeskedhilsener.

 • Afkrydsningsfeltet Send en e-mail til min Indbakke, når jeg ikke besvarer et opkald.     Marker dette afkrydsningsfelt, hvis der skal sendes en e-mail til din Indbakke med opkaldsoplysninger, når du ikke besvarer et indgående opkald.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×