Reducere filstørrelsen på et billede

Billeder kan øge filstørrelsen på dit Office-dokument markant. Du kan styre filstørrelsen ved at ændre billedets Løsning samt kvaliteten eller komprimeringen af et billede. En nem måde at balancere dette kompromis på er ved at matche billedets opløsning til dokumentets brug. Hvis du f.eks. sender billedet i en mail, kan du angive en lavere billedopløsning for at reducere filstørrelsen. Hvis billedkvaliteten på den anden side er mere vigtig end filstørrelsen, kan du angive, at billederne aldrig skal komprimeres.

Hvis du vil spare plads på harddisken eller reducere download- eller indlæsningstider på websteder, kan du reducere billedets opløsning, anvende komprimering uden synligt tab af kvalitet og fjerne uønskede oplysninger, f.eks. oplysninger om beskårne dele i et billede eller andre oplysninger til billedredigering.

Når du føjer et billede til dokumentet, komprimeres det automatisk ved hjælp af det tal, der er angivet i indstillingerne for Billedstørrelse og -kvalitet under fanen Avanceret i programindstillingerne. Standardindstillingen er udskriv (220 ppi), men du kan ændre denne indstilling.

Vigtigt: Når du komprimerer et billede for at reducere filens størrelse, ændres detaljeringsgraden i kildebilledet. Det betyder, at billedet kan se anderledes ud efter komprimeringen, end før det blev komprimeret. Derfor skal du komprimere billedet og gemme filen, før du anvender en kunstnerisk effekt. Du kan også ændre eller fortryde komprimeringen, efter at du har gemt filen, så længe du ikke har lukket det program, du arbejder i, hvis komprimeringen og den kunstneriske effekt ikke er som ønsket.

Hvad vil du foretage dig?

Ændre opløsningen på et billede

Indstille en standardbilledopløsning til alle billeder i et dokument

Komprimere et billede

Slette fraskårede dele af billede

Fjerne alle billedredigeringsdata

I denne artikel beskrives, hvordan man reducerer størrelsen på Office-filen ved at komprimere billeder. Hvis du vil trimme kanterne på et foto eller beskære det, skal du se Beskære et billede.

Ændre opløsningen på et billede

Hvis du ikke har brug for hver eneste pixel i et billede for at opnå en acceptabel version af det til formålet, kan du reducere eller ændre opløsningen. En reduktion eller ændring i opløsningen kan være effektivt for billeder, du har skaleret til at være mindre, fordi deres dpi (dots per inch) faktisk øges i dette tilfælde. Ændring af opløsningen kan påvirke billedkvaliteten.

 1. Klik på det eller de billeder, hvor du vil ændre Løsning på.

 2. Klik på Komprimer billeder i gruppen Juster på fanen Format under Billedværktøjer.

  Gruppen Juster på båndet

  Hvis du ikke kan se fanerne Billedværktøjer og Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret et billede. Du skal måske dobbeltklikke på billedet for at markere det og åbne fanen Formatér.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Anvend kun på dette billede for kun at ændre opløsningen på de valgte billeder og ikke alle billederne i dokumentet.

 4. Klik på den ønskede opløsning under Destinationsoutput.

  Bemærk: Indstillingen Brug dokumentopløsning bruger den opløsning, der er angivet i Microsoft Office Backstage-visning. Som standard er dette indstillet til udskriv eller 220 ppi, men du kan ændre denne standardbilledopløsning.

Toppen af siden

Indstille en standardbilledopløsning til alle billeder i et dokument

Vigtigt: Denne indstilling gælder kun for billeder i det aktuelle dokument eller det dokument, der er markeret på listen ud for Billedstørrelse og -kvalitet. Standardindstillingen er Udskriv (220 ppi).

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Indstillinger, og klik derefter på Avanceret.

 3. Klik på den fil, du vil angive standardbilledopløsningen for, under Billedstørrelse og -kvalitet.

 4. Klik på den ønskede opløsning i Indstil standarddestinationsoutput til.

Toppen af siden

Komprimere et billede

Afhængigt af hvor mange farver der bruges i et billede, kan du reducere billedets farveformat (komprimering) for at gøre filen mindre. Når du komprimerer et billede, bruger farven færre bit pr. pixel, uden at det går ud over kvaliteten.

 1. Klik på det eller de billeder, der skal komprimeres.

 2. Klik på Komprimer billeder i gruppen Juster på fanen Format under Billedværktøjer.

  Gruppen Juster på båndet

  Hvis du ikke kan se fanerne Billedværktøjer og Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret et billede. Du skal måske dobbeltklikke på billedet for at markere det og åbne fanen Formatér.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Anvend kun på dette billede for kun at komprimere de valgte billeder og ikke alle billederne i dokumentet.

  Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Anvend kun på dette billede, tilsidesættes eventuelle tidligere ændringer, som du har foretaget for andre billeder i dokumentet.

 4. Klik på den ønskede opløsning under Destinationsoutput.

  Bemærkninger: 

  • Indstillingen Brug dokumentopløsning bruger den opløsning, der er angivet i Backstage-visningen. Som standard er indstillingen angivet til Udskriv (220 ppi), men du kan ændre denne standardbilledopløsning.

  • Hvis du vil have den bedste billedopløsning og er villig til at acceptere en større filstørrelse, kan du slå komprimering fra.

  • Ændringer til komprimering foretages, når du lukker dialogboksen, og ændringerne vises med det samme i filen. Du kan fortryde ændringerne, hvis resultatet ikke er som ønsket.

Toppen af siden

Slette fraskårede dele af billede

Hvis du har beskåret et billede, kan du slette de fraskårede dele af billedet for at reducere filstørrelsen.

 1. Klik på det eller de billeder, du ønsker at fjerne uønskede oplysninger fra.

 2. Klik på Komprimer billeder i gruppen Juster på fanen Format under Billedværktøjer.

  Gruppen Juster på båndet

  Bemærk: Hvis du ikke kan se fanerne Billedværktøjer og Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret et billede. Du skal måske dobbeltklikke på billedet for at markere det og åbne fanen Formatér.

 3. Hvis du kun vil fjerne beskæringer til det valgte billede eller billeder og ikke til alle billederne i dokumentet, skal du markere afkrydsningsfeltet Anvend kun på dette billede.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Slet fraskårede dele af billeder under Komprimeringsindstillinger.

Toppen af siden

Fjerne alle billedredigeringsdata

Hvis du har beskåret et billede eller foretaget andre ændringer på billeder, f.eks. anvendelse af en kunstnerisk effekteller ændring af lysstyrke eller kontrast, gemmes der oplysninger om, hvordan man gendanner disse ændringer, i filen. Du kan reducere størrelsen på filen ved at slette disse redigeringsdata. Hvis du vælger denne indstilling, bliver dokumentet mindre, men hvis du vil fortryde dine ændringer, skal du indsætte billedet i dokumentet igen.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Indstillinger, og klik derefter på Avanceret.

 3. Under Billedstørrelse og -kvalitet skal du klikke på det dokument, du vil fjerne billedets redigeringsdata fra.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Fjern redigeringsdata under Billedstørrelse og -kvalitet.

Bemærk: Denne indstilling gælder kun for billeder i det aktuelle dokument eller det dokument, der er markeret på listen ud for Billedstørrelse og -kvalitet.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×