Reducere filstørrelsen på et billede

Bemærk: De funktioner, der er beskrevet i denne artikel, er ikke tilgængelige i Office Online. Hvis du vil ændre billedets opløsning eller anvende komprimering, skal du åbne dokumentet i computerversionen af det Office-program, du bruger.

Billeder kan øge filstørrelsen af dit Office-dokument rigtig meget. Du kan reducere størrelsen af en fil ved at komprimere billeder i filen, eller ved at reducere deres kvalitet. Hvis billedkvalitet er mere vigtig for dig end filstørrelse derimod, kan du angive, at billeder aldrig må komprimeres.

Hvis du vil reducere filstørrelsen, kan du reducere billedets opløsning, anvende komprimering uden synligt tab af kvalitet, beskære dine billeder, så de bliver mindre og dermed fjerne uønskede oplysninger, f.eks. de beskårne dele af et billede eller andre oplysninger til billedredigering.

Billeder i Office komprimeres automatisk ved hjælp af det tal, der er angivet i indstillingerne Billedstørrelse og kvalitet på fanen Avanceret i programindstillingerne. Som standard er denne indstillet til udskrivning (220 ppi), men dette kan ændres.

Vigtigt: Når du komprimerer et billede for at gøre filen mindre, ændres detaljeringsgraden i kildebilledet. Dette betyder, at efter komprimeringen kan billedet se anderledes ud end før, det blev komprimeret. På grund af dette skal du komprimere billedet og gemme filen, før du anvender en kunstnerisk effekt. Du kan ændre eller fortryde komprimeringen, selv når du har gemt filen, så længe du ikke har lukket det program, du arbejder i.

I denne artikel beskrives, hvordan man reducerer størrelsen på Office-filen ved at komprimere billeder. Hvis du vil trimme kanterne på et foto eller beskære det, skal du se Beskære et billede.

Tip: Klik på hver overskrift nedenfor for flere oplysninger om den pågældende opgave.

Hvis du ikke har brug for hver eneste pixel i et billede for at opnå en acceptabel version af det, kan du reducere opløsningen. En reduktion af opløsningen kan være effektiv for de billeder, du har skaleret til at være mindre, fordi deres dpi (dots per inch) faktisk øges i dette tilfælde. Ændring af opløsningen kan påvirke billedkvaliteten.

 1. Klik på det eller de billeder, hvor du vil ændre Løsning.

 2. Klik på Komprimer billeder i gruppen Juster under fanen Formatér under Billedværktøjer.

  Knappen Komprimer billede i gruppen Juster under fanen Formater under Billedværktøjer

  Hvis du ikke kan se fanerne Billedværktøjer eller Formater, skal du kontrollere, at du har markeret et billede. Du skal muligvis dobbeltklikke på billedet for at markere det og åbne fanen Formater. Afhængigt af din skærmstørrelse kan du muligvis kun se ikonerne for gruppen Juster. Knappen Komprimer billeder vises uden et navn.

  Juster gruppen, begrænset størrelse, hvor kun ikoner vises

 3. Markér afkrydsningsfeltet Anvend kun på dette billede for kun at ændre opløsningen på de valgte billeder og ikke alle billederne i dokumentet.

 4. Klik på den ønskede opløsning under Destinationsoutput. Hvis du bruger Office 2007, er du nødt til at klikke på knappen Indstillinger for at få vist disse indstillinger.

  Bemærk: Indstillingen Brug dokumentopløsning bruger den opløsning, der er angivet i Microsoft Office Backstage-visning. Som standard er denne indstillet til at udskrive med 220 ppi, men du kan ændre denne standardbilledopløsning (se den næste overskrift).

Vigtigt: 

 • Denne indstilling gælder kun for billeder i det aktuelle dokument eller det dokument, der er markeret på listen ud for Billedstørrelse og -kvalitet. For at gøre det til standardindstillingen for alle nye dokumenter skal du ændre rullemenuen.

 • Konfigurer, hvordan Office vil komprimere dine billeder for at skabe balance mellem filstørrelse og kvalitet

Bemærk, at denne funktion ikke findes i Microsoft Project 2013 eller i Office 2007.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Indstillinger, og klik derefter på Avanceret.

 3. Under Billedstørrelse og kvalitet skal du klikke på det dokument, du vil angive standardbilledopløsning for, eller vælge Alle nye dokumenter for at gøre det til standard for alle fremtidige dokumenter.

 4. Angiv den opløsning, der skal anvendes som standard, og klik derefter på OK

Afhængigt af hvor mange farver der bruges i et billede, kan du reducere billedets farveformat (komprimering) for at gøre filen mindre. Når du komprimerer et billede, bruger farven færre bit pr. pixel, uden at det går ud over kvaliteten.

 1. Klik på det eller de billeder, der skal komprimeres.

 2. Klik på Komprimer billeder i gruppen Juster under fanen Formatér under Billedværktøjer.

  Knappen Komprimer billede i gruppen Juster under fanen Formater under Billedværktøjer

  Hvis du ikke kan se fanerne Billedværktøjer eller Formater, skal du kontrollere, at du har markeret et billede. Du skal muligvis dobbeltklikke på billedet for at markere det og åbne fanen Formater. Afhængigt af din skærmstørrelse kan du muligvis kun se ikonerne for gruppen Juster. Knappen Komprimer billeder vises uden et navn.

  Juster gruppen, begrænset størrelse, hvor kun ikoner vises

 3. Markér afkrydsningsfeltet Anvend kun på dette billede for kun at komprimere de valgte billeder og ikke alle billederne i dokumentet.

  Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Anvend kun på dette billede, tilsidesættes eventuelle tidligere ændringer, som du har foretaget for andre billeder i dokumentet.

 4. Klik på den ønskede opløsning under Destinationsoutput.

  Bemærkninger: 

  • Indstillingen Brug dokumentopløsning bruger den opløsning, der er angivet i Backstage-visning. Som standard er denne indstillet til at udskrive med 220 ppi, men du kan ændre denne standardbilledopløsning (se ovenover).

  • Hvis du vil have en billedopløsning med den højeste kvalitet og er villig til at acceptere en større fil, kan du deaktivere komprimering.

  • Komprimeringsændringer foretages, når du lukker denne dialogboks. Hvis du er usikker på resultatet, kan du kontrollere filstørrelsen før og efter komprimering. Hvis resultatet er utilfredsstillende, kan du fortryde ændringerne.

Hvis du har beskåret et billede eller foretaget andre ændringer af billedet, f.eks. anvendelse af en kunstnerisk effekt eller ændring af et billedes lysstyrke, kontrast eller skarphed, gemmes oplysninger om, hvordan man gendanner disse ændringer, i filen. Du kan reducere størrelsen på filen ved at slette disse redigeringsdata. Hvis du vælger denne indstilling, bliver filen mindre, men hvis du vil fortryde dine ændringer, skal du indsætte billedet i filen igen, hvis du vil fortryde de ændringer, du har foretaget.

Vigtigt:  Denne funktion er ikke tilgængelig i Microsoft Project 2013 eller Microsoft Project 2016.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Indstillinger, og klik derefter på Avanceret.

 3. Under Billedstørrelse og -kvalitet skal du klikke på det dokument, du vil fjerne billedets redigeringsdata fra.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Fjern redigeringsdata under Billedstørrelse og -kvalitet.

Bemærk: Denne indstilling gælder kun for billeder i det aktuelle dokument eller det dokument, der er markeret på listen ud for Billedstørrelse og -kvalitet.

Se også

Rediger standardopløsningen for indsættelse af billeder i Office 2016

Redigere billeder uden Picture Manager

Komprimer mediefilerne i din præsentation

Beskær et billede

Deaktiver billedkomprimering

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×