Redigeringsindstillinger (avanceret)

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Denne artikel indeholder

Indstillinger for billedredigering

Klippe, kopiere og indsætte

Få vist indholdet af e-mails

Vis

Redigeringsindstillinger

Ny tekst erstatter markeret tekst     Vælg denne indstilling for at slette den markerede tekst, når du begynder at skrive. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, Microsoft Office Outlook indsætter ny tekst foran den markerede tekst og sletter ikke den markerede tekst.

Når du vælger, Markér automatisk hele ord.     Vælg denne indstilling for at markere hele ord, når du vælger en del af et ord og derefter en del af det næste ord. Slå denne indstilling også får Outlook til at vælge et ord og det område, der følger den, når du dobbeltklikker på en word.

Tillad, at tekst trækkes og slippes     Vælg denne indstilling, hvis du vil kunne flytte eller kopiere markeret tekst ved at trække i den. Hvis du vil flytte tekst: Marker teksten, og træk den derefter til den nye placering. Hvis du vil kopiere tekst: Marker teksten, og hold Ctrl nede, mens du trækker den markerede tekst til den nye placering.

Brug CTRL + klik for at følge et link     Vælg denne indstilling for at gøre det nemmere at redigere teksten i links. Når denne indstilling er slået til, skal du trykke på CTRL, mens du klikker på linket for at følge linket. Når denne indstilling er slået fra, får at klikke på linket Outlook til at gå til destinationen for linket, som gør det svært at redigere teksten i linket.

Opret automatisk lærred ved indsætning af autofigurer     Vælg denne indstilling for at placere et lærred rundt om tegneobjekter eller håndtegninger og håndskrift, når du indsætter dem i din e-mail. Et lærred hjælper dig med at arrangere tegneobjekter og billeder, og til at flytte dem som en enhed.

Brug 'smart' afsnitsmarkering     Vælg denne indstilling, hvis afsnitstegn skal markeres, når du markerer et helt afsnit. Hvis du indsætter afsnitstegn, når du klipper et afsnit ud og sætter det ind igen, efterlader du ikke et tomt afsnit, og formateringen holdes automatisk sammen med afsnittet.

Brug intelligente markører     Vælg denne indstilling, hvis markøren skal flyttes, når du ruller opad eller nedad. Når du trykker på en af tasterne VENSTRE PIL, HØJRE PIL, PIL OP eller PIL NED, når du har rullet, kommer markøren frem på den viste side og ikke på den forrige placering.

Brug INS-tasten til at slå overskrivningstilstand til og fra     Vælg denne indstilling, hvis du vil slå overskrivningstilstand til eller fra, når du trykker på Ins.

 • Brug Overskriv     Vælg denne indstilling, hvis eksisterende tekst skal erstattes, mens du skriver, et tegn ad gangen. Hvis Brug Ins-tasten til at slå overskrivningstilstand til og fra er valgt, kan du slå denne funktion til og fra ved at trykke på Ins.

Tilføj dobbelte anførselstegn for hebraisk nummerering     Vælg denne indstilling for at tilføje dobbelte anførselstegn (") til nummerering.

Bemærk: Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis hebraisk er aktiveret for tekstredigering.

Spørg, om typografi skal opdateres     Vælg denne indstilling, hvis du ønsker at blive spurgt, når du direkte redigerer tekst, som en typografi er anvendt på, og du derefter genanvender typografien på den redigerede tekst. Når du bliver spurgt, kan du enten opdatere typografien på basis af de seneste ændringer eller genanvende formateringen i typografien.

Brug typografien Normal til punktopstillinger     Vælg denne indstilling, hvis punktopstillinger skal baseres på afsnitstypografien Normal i stedet for opstillingstypografien Afsnit.

Hold styr på formateringen     Vælg denne indstilling, hvis der skal holdes styr på formateringen i Word, mens du skriver. På den måde kan du nemt bruge den samme formatering et andet sted. Denne indstilling skal være slået til, inden du kan bruge kommandoen Marker al tekst med lignende formatering i den genvejsmenu, der vises, hvis du højreklikker på den markerede tekst. Hvis du ønsker at få vist en liste over den anvendte formatering, skal du klikke på kommandoen Indstillinger i ruden Typografi og derefter markere afkrydsningsfelterne Formatering af afsnitsniveauer, Skrifttypeformatering og Formatering af punkttegn og tal.

 • Marker uoverensstemmelser i formatering     Vælg denne indstilling for at markere formateringen med en blå bølgestreg, når det er lig med, men ikke nøjagtigt det samme som, og anden formatering i dine e-mails. Hvis du vil bruge denne indstilling, skal du også vælge afkrydsningsfeltet Hold styr på formateringen.

Aktiver klik og skriv     Vælg denne indstilling for at indsætte tekst, grafik, tabeller eller andre elementer i et tomt område i en e-mail ved at dobbeltklikke i det tomme område. Funktionen Klik og skriv automatisk indsætter afsnit og anvender den justering, der er nødvendig for at placere elementet, hvor du dobbeltklikkede på. Denne funktion er kun tilgængelig i visningen Udskriftslayout og Weblayout.

 • Standardtypografi i afsnit Vælg den typografi, der skal anvendes på tekst, når du bruger klik og skriv.

Brug sekvenskontrol     Vælg denne indstilling for at validere, om et nyligt indtastet tegn optræder i den rigtige sekvens, som skal bruges som et tonemærke, diakritisk tegn eller vokal skal placeres over, under, foran eller bag konsonant det går med.

Bemærk: Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis en kompleks scriptsprog er aktiveret til redigering af tekst. Vælg denne indstilling for at erstatte det tidligere indtastede tegn med den nyligt indtastet tegn, hvis de to tegn ikke kan findes på den samme tekst klynge, Skriv og Erstat.

Asiatiske skrifttyper gælder også for latinsk tekst     Vælg denne indstilling for at ændre latinske tegn til den valgte asiatiske skrifttype, når du anvender den asiatiske skrifttype på markeret tekst. Fjern dette afkrydsningsfelt, hvis du vil latinske tegn skal forblive i den latinske skrifttype, mens du bruger en asiatisk skrifttype for resten af e-mailen.

Bemærk: Indstillingen er kun tilgængelig, hvis der er valgt tekstredigering sammen med et østasiatisk sprog.

Skift automatisk tastatur, så det svarer til sproget i den omgivende tekst     Vælg denne indstilling for at ændre tastatursprog og skrifttype, der er baseret på sproget i teksten, hvor markøren er placeret. Hvis du fjerner markeringen denne indstilling, ændres kun skrifttypen.

Bemærk: Indstillingen er kun tilgængelig, hvis der er valgt tekstredigering sammen med et østasiatisk sprog, og der er installeret en IME (Input Method Editor) til skrivning af østasiatiske tegn.

Brug ældre IME-tilstand til at aktivere overskrivningstilstand     Vælg denne indstilling for at tillade de tegn, du skriver for at erstatte eksisterende tegn (Overskriv), mens du bruger en Input Method Editor (IME) på en computer, der kører Microsoft Windows XP-operativsystemet. Hvis Outlook er installeret på en computer, der kører Windows Vista, vises denne indstilling ikke, fordi overskrivningstilstand understøttes automatisk.

Bemærk: Indstillingen er kun tilgængelig, hvis der er valgt tekstredigering sammen med et østasiatisk sprog, og der er installeret en IME (Input Method Editor) til skrivning af østasiatiske tegn.

IME styre aktive     Vælg denne indstilling for at starte en Input Method Editor (IME). Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at stoppe IME.

Bemærk: Indstillingen er kun tilgængelig, hvis der er valgt tekstredigering sammen med et østasiatisk sprog, og der er installeret en IME (Input Method Editor) til skrivning af østasiatiske tegn.

IME TrueInline     Vælg denne indstilling for at bruge en naturlig sproggrænseflade på IME-aktiverede computere.

Bemærk: Indstillingen er kun tilgængelig, hvis der er valgt tekstredigering sammen med et østasiatisk sprog, og der er installeret en IME (Input Method Editor) til skrivning af østasiatiske tegn.

IME-indstillinger     Klik for at åbne egenskaberne for dialogboksen IME navn. Brug denne dialogboks til at angive eller ændre teksten, tastatur, tegnkonvertering af og andre indstillinger for den aktive IME.

Bemærk: Indstillingen er kun tilgængelig, hvis der er valgt tekstredigering sammen med et østasiatisk sprog, og der er installeret en IME (Input Method Editor) til skrivning af østasiatiske tegn.

Toppen af siden

Klip, kopier og sæt ind

I den samme e-mail     Denne indstilling viser standardfunktionsmåden, der opstår, når du indsætter indhold på samme e-mails, du kopierede fra indholdet. I rullelisten, Vælg en af følgende:

 • Bevar kildeformatering (standard)      Denne indstilling bevarer tegntypografier og direkte formatering, der er anvendt på den kopierede tekst. Direkte formatering omfatter egenskaber som f.eks. skriftstørrelse, kursiv eller anden formatering, der ikke er medtaget i afsnitstypografien.

 • Benyt samme formatering som destinationen     Denne indstilling sletter det meste af den formatering, der var anvendt direkte på den kopierede tekst, men bevarer fremhævende formatering som f.eks. fed og kursiv, når den kun er anvendt på en del af markeringen. Teksten får typografiegenskaberne i det afsnit, hvor teksten indsættes. Teksten får også direkte formatering og tegntypografiegenskaber for den tekst, der er placeret umiddelbart før markøren, når teksten indsættes.

 • Bevar kun tekst     Denne indstilling sletter al formatering og alle elementer, der ikke er tekst, f.eks. billeder og tabeller. Teksten får typografiegenskaberne i det afsnit, hvor den indsættes, og får de direkte formaterings- eller tegntypografiegenskaber, der anvendes i teksten umiddelbart før markøren, når teksten indsættes. Grafiske elementer slettes, og tabeller konverteres til en serie af afsnit.

Indsætte mellem e-mails     Denne indstilling viser standardfunktionsmåden, der opstår, når du indsætter indhold, som blev kopieret fra en anden e-mail i Outlook. I rullelisten, Vælg en af følgende:

 • Bevar kildeformatering (standard)     Denne indstilling bevarer formatering, der blev anvendt til den kopierede tekst. En hvilken som helst typografidefinition, der er knyttet til den kopierede tekst kopieres til destinationen e-mailen.

 • Benyt samme formatering som destinationen     Denne indstilling sletter det meste af formateringen, der var anvendt direkte på den kopierede tekst, men bevarer fremhævende formatering som f.eks. fed og kursiv, når den kun er anvendt på en del af markeringen. Teksten får typografiegenskaberne i det afsnit, hvor teksten indsættes. Teksten får også direkte formatering og tegntypografiegenskaber for den tekst, der er placeret umiddelbart før markøren, når teksten indsættes..

 • Bevar kun tekst     Denne indstilling sletter al formatering og alle elementer, der ikke er tekst, f.eks. billeder og tabeller. Teksten får typografiegenskaberne i det afsnit, hvor den indsættes, og får de direkte formaterings- eller tegntypografiegenskaber, der anvendes i teksten umiddelbart før markøren, når teksten indsættes. Grafiske elementer slettes, og tabeller konverteres til en serie af afsnit.

Indsætte mellem e-mails, når typografidefinitioner konflikt     Denne indstilling viser standardfunktionsmåden, der opstår, når du indsætter indhold, som blev kopieret fra en anden e-mail i Outlook, og den typografi, der er tildelt den kopierede tekst er defineret anderledes i den e-mail, hvor teksten der indsættes. I rullelisten, Vælg en af følgende:

 • Bevar kildeformatering     Denne indstilling bevarer udseendet af den kopierede tekst ved at tildele typografien Normal til den indsatte tekst og anvende direkte formatering. Direkte formatering omfatter egenskaber som f.eks. skriftstørrelse, kursiv eller anden formatering, der ikke er medtaget i afsnitstypografien.

 • Brug destinationstypografier (standard)     Denne indstilling bevarer typografinavnet, der er knyttet til den kopierede tekst, men den bruger typografidefinition mailens, hvor teksten der indsættes. For eksempel skal du kopiere overskrift 1-tekst fra en e-mail til en anden. Overskrift 1 er defineret som Arial fed, 14 punkt i en e-mail, og i den e-mail, hvor du indsætter teksten, Overskrift 1 er defineret som Cambria fed, 16 punkt. Når du bruger indstillingen Brug destinationstypografier, bruger den indsatte tekst typografien Overskrift 1, Cambria fed, 16 punkt.

 • Sammenlign destinationsformatering     Denne indstilling sletter typografidefinition og mest formatering, der blev anvendt direkte til den kopierede tekst, men den bevarer formatering, der betragtes som fremhævning, som fed og kursiv, når den anvendes kun en del af markeringen. Teksten formateres på typografidefinition i e-mail, hvor teksten der indsættes.

 • Bevar kun tekst     Denne indstilling sletter al formatering og alle elementer, der ikke er tekst, f.eks. billeder og tabeller. Teksten får typografiegenskaberne i det afsnit, hvor den indsættes, og får de direkte formaterings- eller tegntypografiegenskaber, der anvendes i teksten umiddelbart før markøren, når teksten indsættes. Grafiske elementer slettes, og tabeller konverteres til en serie af afsnit.

Indsætte fra andre programmer     Denne indstilling viser den standardfunktion, der aktiveres, når du indsætter indhold, der er kopieret fra et andet program. Vælg en af følgende indstillinger på rullelisten:

 • Bevar kildeformatering (standard)      Denne indstilling bevarer formateringen i den kopierede tekst.

 • Benyt samme formatering som destinationen     Denne indstilling sletter det meste af formateringen, der var anvendt direkte på den kopierede tekst, men bevarer fremhævende formatering som f.eks. fed og kursiv, når den kun er anvendt på en del af markeringen. Teksten får typografiegenskaberne i det afsnit, hvor teksten indsættes. Teksten får også direkte formatering fra den tekst, der er placeret umiddelbart før markøren, når teksten indsættes.

 • Bevar kun tekst     Denne indstilling sletter al formatering og alle elementer, der ikke er tekst, f.eks. billeder og tabeller. Teksten får typografiegenskaberne i det afsnit, hvor den indsættes, og får de direkte formaterings- eller tegntypografiegenskaber, der anvendes i teksten umiddelbart før markøren, når teksten indsættes. Grafiske elementer slettes, og tabeller konverteres til en serie af afsnit.

Indsæt billeder som     Denne indstilling viser, hvordan Outlook indsætter billeder i forhold til teksten i din e-mail. Du kan indsætte billeder på linje med tekst, at billederne flytter med tekst eller ombryde tekst omkring, foran eller bag et billede. I rullelisten, Vælg en af følgende:

 • På linje med tekst     Denne indstilling indsætter grafikbilledet i et afsnit, som om det var tekst. Indstillingen anvendes som standard. Grafikbilledet flytter, når du tilføjer eller sletter tekst. Du kan trække grafikbilledet for at ændre dets placering på samme måde, som du trækker tekst.

 • Firkantet     Denne indstilling ombryder teksten omkring alle sider af en firkant omkring grafikbilledet. Grafikbilledet flyttes ikke, når du tilføjer eller sletter tekst, men du kan trække grafikbilledet for at ændre dets placering.

 • Tæt     Denne indstilling ombryder teksten omkring grafikbilledet i en ujævn form omkring det faktiske billede. Grafikbilledet flyttes ikke, når du tilføjer eller sletter tekst, men du kan trække grafikbilledet for at ændre dets placering.

 • Bag tekst     Denne indstilling indsætter grafikbilledet, så det flyder på et separat lag bag teksten. Der er ingen ramme omkring grafikbilledet. Grafikbilledet flyttes ikke, når du tilføjer eller sletter tekst, men du kan trække grafikbilledet for at ændre dets placering.

 • Foran tekst     Denne indstilling indsætter grafikbilledet, så det flyder på et separat lag foran teksten. Der er ingen ramme omkring grafikbilledet. Grafikbilledet flyttes ikke, når du tilføjer eller sletter tekst, men du kan trække grafikbilledet for at ændre dets placering.

 • Gennem     Denne indstilling ombryder teksten omkring grafikbilledet og udfylder det etablerede område af en konkav form, f.eks. en halvmåne. Grafikbilledet flyttes ikke, når du tilføjer eller sletter tekst, men du kan trække grafikbilledet for at ændre dets placering.

 • Øverst til nederst     Denne indstilling forhindrer, at tekst ombrydes på siderne af grafikbilledet. Grafikbilledet flyttes ikke, når du tilføjer eller sletter tekst, men du kan trække grafikbilledet for at ændre dets placering.

Bevar punktopstillinger og tal, når der indsættes tekst med indstillingen Bevar kun tekst     Vælg denne indstilling, hvis du vil konvertere punktopstillinger og tal til tekstsymboler.

Brug INS-tasten for Sæt ind     Vælg denne indstilling for at bruge tasten INSERT til at indsætte indholdet af Udklipsholder i en mail.

Knapper til indstillinger for Sæt ind     Vælg denne indstilling for at vise knappen Indstillinger for Sæt ind, når du indsætter indhold. Du kan bruge knappen Indstillinger for Sæt ind til at tilsidesætte eller ændre de indstillinger, du foretager i dette afsnit af dialogboksen Redigeringsindstillinger.

Brug 'smart' klip og sæt ind-redigering     Vælg denne indstilling, hvis formateringen automatisk skal tilpasses, når der indsættes tekst. Når du har markeret dette afkrydsningsfelt, kan du klikke på Indstillinger for at angive yderligere indstillinger for sæt ind.

 • Indstillinger     Klik her for at åbne dialogboksen Indstillinger. Brug denne dialogboks til at angive standardfunktionsmåden, når fletning, klippe og indsætte tekst. Du kan tilsidesætte standardfunktionsmåde ved hjælp af knappen Indstillinger for Sæt ind, der vises, når du indsætter indhold fra Udklipsholder i din e-mail. Denne knap findes kun, når indstillingen Brug smart klip og sæt ind er slået til.

  • Tilpas afstand mellem sætninger og ord automatisk     Vælg denne indstilling for at fjerne ekstra mellemrum, når du sletter tekst, eller for at tilføje ekstra mellemrum efter behov, når du indsætter tekst fra Udklipsholder.

  • Juster afstanden mellem afsnit ved indsætning     Vælg denne indstilling for at forhindre, at der oprettes tomme afsnit, og for at forhindre inkonsekvent afsnitsafstand.

  • Tilpas tabelformatering og -justering ved indsætning     Marker denne indstilling til at styre formateringen og justeringen af tabeller. Når denne indstilling er aktiveret, indsættes enkelte celler som tekst, dele indsættes som rækker i en eksisterende tabel (i stedet for som en indlejret tabel), og når du føjer en tabel til en eksisterende tabel, justeres den indsatte tabel, så den passer til den eksisterende tabel.

  • Smart typografitilpasning     Det har ingen virkning at vælge denne indstilling. Hvis du vil finjustere funktionsmåden for typografier ved indsætning af indhold, skal du bruge Indsætte-indstillingerne i sektionen Klip, kopier og sæt ind i Avanceret-indstillingerne.

  • Flet formatering ved indsætning fra Microsoft Office PowerPoint     Vælg denne indstilling, hvis du vil styre resultaterne, når du indsætter indhold fra en PowerPoint-præsentation. Når denne indstilling er aktiveret, anvendes formateringen af den omgivende tekst eller tabel på den indsætte tekst. Den senest brugte punkttegns-, nummererings- eller listetypografi anvendes på den indsatte tekst, og udseendet af elementer som tabeller, hyperlinks, billeder, OLE-objekter og figurer bevares fra kilden i PowerPoint.

  • Tilpas formatering ved indsætning fra Microsoft Office Excel     Vælg denne indstilling for at styre resultatet ved indsætning af data fra Excel. Når denne indstilling er aktiveret, placeres indsatte data i en tabel, og diagrammer indsættes som billeder i stedet for som OLE-objekter.

  • Flet indsatte lister med omgivende lister     Vælg denne indstilling for at formatere listeelementer, så de svarer til den omgivende liste, når du indsætter elementerne i en liste.

Toppen af siden

Få vist indholdet af e-mails

Vis tekst ombrudt inden for dokumentvinduet     Vælg denne indstilling for at ombryde teksten til vinduet, der indeholder e-mailen, så det er nemmere at læse på skærmen.

Vise pladsholdere til billeder     Vælg denne indstilling for at få vist et tomt felt i stedet for hvert enkelt billede i dine e-mails. Denne indstilling, går processen med at rulle gennem en e-mail, der indeholder et stort antal billeder.

Vis tegninger og tekstfelter på skærmen     Vælg denne indstilling for at få vist objekter, der er oprettet med Outlook tegneværktøjerne i visningen Udskriftslayout eller Weblayout. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at skjule tegninger og eventuelt hastighed visningen af e-mails, der indeholder mange tegninger. Tegninger udskrives, selvom du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt.

Vis animeret tekst     Vælg denne indstilling for at få vist tekstanimationer på skærmen. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis du vil se, hvordan teksten ser ud, når den udskrives.

Bemærk: Brug denne indstilling, når du åbner animeret tekst i e-mails, der er oprettet i en version af Outlook, der er tidligere end Outlook 2007. Den aktuelle version af Outlook giver ikke længere mulighed for at oprette animeret tekst.

Vis kontroltegn     Vælg denne indstilling for at få vist kontroltegn højre mod venstre.

Bemærk: Indstillingen er kun tilgængelig, hvis der er valgt tekstredigering sammen med et højre mod venstre-sprog.

Vise bogmærker     Vælg denne indstilling for at få vist bogmærkerne på skærmen. Hvis du tildeler et bogmærke til et element, vises elementet bogmærket i kantede parenteser ([…]). Hvis du tildeler et bogmærke til en placering, vises bogmærket som en i-bjælke. De kantede parenteser og i-bjælke vises ikke i udskrevet e-mails.

Vis i-mærker     Vælg denne indstilling for at få vist en mørklilla prikket linje under tekst, der genkendes som et i-mærke.

Vise feltkoder i stedet for deres værdier     Vælg denne indstilling til at vise feltkoder i stedet for feltresultater i dine e-mails. For eksempel du kan se {TID @\"MMMM, d, ÅÅÅÅ"} i stedet for februar 4 2008. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at få vist feltresultaterne.

Uanset denne indstilling kan du altid skifte mellem visning af feltkoder og feltresultater ved at trykke på ALT+F9.

Feltet skygge     Denne indstilling viser om og hvornår felter er nedtonet. Vælg altid eller Når du har valgt at skygge til felterne på listen. Vælge aldrig markeres, deaktiveres felt skygge. Skygge felter gør det nemt at identificere. Skyggen vises på skærmen, men ikke i den udskrevne mail.

Romertal     Denne indstilling angiver, hvordan tal vises i e-mails. Vælg et element på listen.

Bemærk: Indstillingen er kun tilgængelig, hvis der er valgt tekstredigering sammen med et arabisk sprog.

 • Arabisk Vælg denne indstilling for at få vist tal i et format, der genkendes af dansktalende brugere og de brugere, der taler andre europæiske sprog.

 • Hindi Vælg denne indstilling for at få vist tal i et format, der genkedes af de brugere, der taler arabisk og hindi.

 • Kontekst Vælg denne indstilling for at få vist tal ifølge sproget på den omgivende tekst.

 • System Vælg denne indstilling for at få vist tal ifølge de internationale indstillinger i Kontrolpanel.

Månedsnavne     Denne indstilling bestemmer, hvordan vestlige (gregorianske) månedsnavne vises i arabisk tekst. Vælg et element på listen.

Bemærk: Indstillingen er kun tilgængelig, hvis der er valgt tekstredigering sammen med et arabisk sprog.

 • Arabisk Vælg denne indstilling for at bruge arabiske månedsnavne.

 • Omskrevet til engelsk Vælg denne indstilling for at skrive vestlige (gregorianske) månedsnavne helt ud ifølge engelsk udtale ved hjælp af arabisk tekst.

 • Omskrevet til fransk Vælg denne indstilling for at skrive vestlige (gregorianske) månedsnavne helt ud ifølge fransk udtale ved hjælp af arabisk tekst.

Diakritiske tegn     Denne indstilling viser diakritiske tegn i mailen.

Bemærk: Indstillingen er kun tilgængelig, hvis der er valgt tekstredigering sammen med et sprog, der bruger diakritiske tegn.

 • Brug denne farve til diakritiske tegn Vælg denne indstilling for at angive en farve til visning af alle diakritiske tegn, uanset farven på diakritiske tegn i den oprindelige e-mail. Vælg en farve på listen.

Dokumentvisning     Denne indstilling angiver tekstretningen for nye e-mails.

Bemærk: Indstillingen er kun tilgængelig, hvis der er valgt tekstredigering sammen med et højre mod venstre-sprog.

 • Højre mod venstre Vælg denne indstilling til at arrangere e-mails højre mod venstre. For eksempel start afsnit i højre side af en e-mail med tekst, der flyder til venstre.

 • Venstre mod højre Vælg denne indstilling til at arrangere mails fra venstre mod højre. For eksempel start afsnit i venstre side af en e-mail med tekst, der flyder til højre.

Skrifttypeerstatning     Klik her for at åbne dialogboksen Skrifttypeerstatning. Brug denne indstilling til at afgøre, om den aktive e-mail bruger nogen af skrifttyperne, der ikke er tilgængelig på din computer. Hvis e-mailen bruger skrifttyper, der ikke er på din computer, kan du bruge dialogboksen til at angive en erstatningsskrifttype.

Toppen af siden

Skærm

Vis mål i enheder af     Vælg den måleenhed, du vil bruge til den vandrette lineal og til mål, du angiver i dialogbokse.

Vis mål i tegnbredde     Vælg denne indstilling for at bruge tegnbredde som basis for justering af tekst, f.eks. den vandrette og lodrette lineal.

Bemærk: Indstillingen er kun tilgængelig, hvis der er valgt tekstredigering sammen med et østasiatisk sprog.

Brug pixel til HTML-funktioner     Vælg denne indstilling for at bruge pixel som standardmåleenhed i dialogbokse, der vedrører HTML-funktioner.

Skærmtip med genvejstaster     Vælg denne indstilling for at få vist genvejstaster i skærmtip.

Vis lodrette lineal i udskriftslayout     Vælg denne indstilling for at få vist den lodrette lineal i side af mailvinduet. Sørg for, at du også markere afkrydsningsfeltet lineal i gruppen Vis/Skjul under fanen Vis på båndet, som er en del af Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet).

 • Vis højre lineal i udskriftslayout Vælg denne indstilling for at få vist den lodrette lineal i højre side af mailvinduet.

  Bemærk: Indstillingen er kun tilgængelig, hvis der er valgt tekstredigering sammen med et højre mod venstre-sprog.

Optimer tegnplaceringen for layout i stedet for læsbarhed      Vælg denne indstilling for at få vist tegnplaceringen præcist, som det vises i den udskrevne mail med hensyn til tekstblokke. Afstanden mellem tegn, der kan opstå, når denne indstilling er slået til. Bedste læsbarhed på skærmen, deaktivere denne indstilling.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×