Redigere, slette eller indsætte poster i en datavisning

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du har oprettet en datavisning, der har en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek, en SQL-database eller en XML-fil som sin datakilde, kan du let tilføje links til redigering, sletning eller indsættelse af poster i datakilden gennem at bruge browseren.

Et eksempel: Fødevaredistributionsfirmaet Northwind Traders overvåger lagerbeholdningen i en XML-fil. Når lagerbeholdningen er lav, ringer en medarbejder til leverandøren af dette produkt og placerer en ordre. Du foreslår tilføjelse af links til redigering af datavisningen, så teammedlemmet, der placerer ordren, umiddelbart kan opdatere posten for dette produkt. Du kan også tilføje, indsætte og slette links til datavisningen, så teammedlemmer kan tilføje eller fjerne produkter. På den måde vil Northwind Traders altid have de mest opdaterede oplysninger om deres aktuelle lagerbeholdning.

I denne artikel beskrives, hvordan at tilføje, redigere, slette og indsætte links til en eksisterende datavisning. Oprette de eksempeldata og datavisning, der bruges i eksemplet, eller få mere at vide om datavisninger, skal du se i artiklen oprette en datavisning.

Denne artikel indeholder

Inden du går i gang

Tilføje links til at redigere, slette eller indsætte poster i en datavisning

Redigere, slette eller indsætte en post i browseren

Tilpasse Rediger eller Indsæt skabeloner

Inden du begynder

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Har to forskellige funktioner, der gør det muligt for brugere at redigere dataene i en datavisning gennem browseren:

 • Tilføje links til en eksisterende datavisning     Du kan tilføje links til en eksisterende datavisning, så brugere kan redigere, slette eller indsætte poster i datakilden. Brugere klikker på rediger-linket for en post, for at sætte denne post i redigeringstilstand. Hvis du tilføjer links til en datavisning, der blev indsat som en formular, erstatter linkene formularknapper. Endvidere, hvis du tilføjer links til en datavisning, der blev indsat som en formular, vil datavisningen ikke længere vise formularfelter som standard. Som standard vil den kun vise data i en visning.

 • Indsætte en datavisning som en formular     Når du opretter en datavisning, kan du vælge at indsætte den som en formular med enkelt element eller flere elementer. Formularen er altid i redigeringstilstand, og der vises, enten én eller flere poster. Brugere kan ændre de eksisterende poster i browseren, men de kan ikke indsætte eller slette poster. Du vil vælge en formular med flere elementer, hvis brugerne sandsynligvis vil hurtigt redigere dataene i mange poster ad gangen. Få mere at vide artiklen indsætte en datavisning som en formular.

Dataformater

I dette eksempel bruges en XML-fil som datakilden. Da en XML-fil er en almindelig tekstfil, er det ikke muligt at angive, hvilken type værdier, som de individuelle felter skal indeholde. Der er f.eks. intet, der forhindrer dig i at indtaste og gemme tekst i et felt, der bør indeholde tal, som f.eks. UnitsOnOrder.

Hvis din datakilde derimod er en database eller en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek, er det muligt, når du opretter databasen, listen eller biblioteket, at angive de typer af værdier, som de enkelte felter kan indeholde. Hvis du i dette tilfælde bruger formularen til at indtaste tekst i et felt, som kræver tal, og derefter klikker på Gem, modtager du en fejlmeddelelse om, at datakildeobjektet ikke kunne udføre opdateringskommandoen. Dette sker, fordi du indtaster en værdi, som feltet i datakilden ikke kan acceptere. Hvis du modtager en sådan fejlmeddelelse, skal du klikke på knappen Tilbage i browseren. Derefter kan du enten klikke på Annuller i formularen for at slette dine ændringer eller indtaste en værdi, som datakilden kan acceptere.

Når du designer din formular, ønsker du måske at medtage en note i hver kolonneoverskrift, der indikerer hvilken type data, som feltet kræver.

Toppen af siden

Tilføje links til redigering, sletning eller indsættelse af poster i en datavisning

Disse links kan tilføjes enhver datavisning, uanset om den blev indsat som en visning eller formular. Men hvis du tilføjer disse links til en datavisning, der blev indsat som en formular, erstatter de indsatte links formularknapperne. Endvidere, hvis du tilføjer links til en datavisning, der blev indsat som en formular, vil datavisningen ikke længere vise formularfelter. Den vil kun vise data i en visning. Du kan ikke have en datavisning, der giver såvel knapperne som linkene ved at bruge disse funktioner.

 1. Åbn den side, der indeholder den datavisning, du vil føje links til.

  Bruge visningen Data, du har oprettet i oprette en datavisningfor at følge dette eksempel.

  Produkter.xml vist i en datavisning

 2. Klikke på datavisningen, skal du klikke på pilen Knapflade i øverste højre hjørne for at få vist listen Almindelige opgaver til visning af Data, og klik derefter på Egenskaber for datavisning. Klik på pilen igen for at skjule listen.

  Tip: Du kan også højreklikke på datavisningen, og derefter klikke på Vis generelle kontrolopgaver i genvejsmenuen.

 3. Klik på fanen Redigering i dialogboksen Egenskaber for datavisning.

 4. Benyt én eller flere af følgende fremgangsmåder på fanen Redigering under Indstillinger for hyperlink:

  • Marker afkrydsningsfeltet Vis hyperlinks til rediger element for at tilføje et link til redigering af en post.

  • Marker afkrydsningsfeltet Vis hyperlinks til slet element for at tilføje et link til sletning af en post.

  • Marker afkrydsningsfeltet Vis hyperlinks til indsæt element for at tilføje et link til indsættelse af en ny post.

   Marker f.eks. afkrydsningsfelterne Vis hyperlinks til rediger element, Vis hyperlinks til slet element og Vis hyperlinks til indsæt element.

   Fanen Redigering i dialogboksen Egenskaber for datavisning

   Bemærk: Det foregående eksempel er specifikt for XML-filer. Når du arbejder med SQL-databaser, viser fanen Redigering i dialogboksen Egenskaber for datavisning også valget Indstillinger for automatisk synkronisering af kommandoer. Når dette valg er markeret, synkroniseres kommandoerne opdater, slet og indsæt fra SQL-datakilden med kontrolelementerne for rediger, slet og indsæt i datavisningen.

 5. Klik på OK.

  Hver post i datavisningen startes nu med både et Rediger og et Slet link. I det nederste venstre hjørne af datavisningen findes et Indsæt link.

  Datavisning med flere elementer med links til indsæt, rediger og slet

 6. Klik på Gem som i menuen Filer.

 7. Skriv et navn til din fil i boksen Filnavn i dialogboksen Gem som, og klik derefter på Gem.

Toppen af siden

Redigere, slette eller indsætte en post gennem browseren

Når du har gemt filen, der indeholder formularen, kan du få vist den i browseren og redigere dataene i formularen.

Få vist datavisningen i browseren

 • I Office SharePoint Designer 2007 skal du klikke på Vis i webbrowser i menuen Fil, og derefter klikke på den browsertype og -størrelse, som du ønsker at bruge.

  Tastaturgenvej Klik på den side, du vil have vist på mappelisten, og derefter trykke på F12.

  Den datavisning, der indeholder links, vises i browseren.

  Datavisning med links som den vises i browseren

Redigere en post

 1. Klik på linket Rediger for den post, som du vil redigere.

  For at følge eksemplet, skal du klikke på linket Rediger for Chai. En datavisning, der indeholder en dataformular til den Chai post vises.

  En enkelt post i en datavisning i redigeringstilstand

  Bemærkninger: 

  • Når du arbejder med lister og biblioteker i SharePoint, er redigeringskontrolelementerne ikke tekstbokse, men SharePoint-formularfeltkontrolelementer.

  • Når du arbejder med felter, der er skrivebeskyttet, som f.eks. et id i en SharePoint-liste eller SQL-database, vises feltet kun som tekst og ikke som et redigerbart felt.

  Du kan nu redigere nogen af de oplysninger, der vises i den Chai post.

 2. Rediger dataene for denne post, og derefter enten klik på Gem for at gemme dine ændringer eller klik på Annuller for at fortryde dine ændringer og gå tilbage til datavisningen.

  For at følge eksemplet, i feltet i kolonnen UnitsOnOrder , Skriv 40, og klik derefter på Gem til venstre for den Chai post.

  Datavisningen med den opdaterede post vises.

  Post med værdien i UnitsOnOrder

Slette en post

 • Klik på linket Slet til venstre for den post, som du vil slette.

  Vigtigt: Når du sletter en post gennem browseren, er der ingen tekst, der spørger, om du er sikker på, at du vil udføre den handling, og du kan ikke fortryde sletning af en post.

  For at følge eksemplet, skal du klikke på Slet link til venstre for Chang på listen ProductName . En datavisning, der indeholder kun fire poster vises.

  Kun fire poster vises i datavisningen

Indsætte en post

 1. Klik på linket Indsæt i nederste venstre hjørne af datavisningen.

  Der vises en post med tomme formularfelter.

  Post med tomme formularfelter, som vises, når du klikker på Indsæt-linket

  Du kan nu indsætte en ny post.

 2. Indtast dataene for denne post, og klik derefter enten på Gem for at gemme dine ændringer eller Annuller for at fortryde dine ændringer og gå tilbage til datavisningen.

  Hvis du vil følge eksemplet med, i feltet i kolonnen ProductName Skriv Bedstemors Boysenberry sprede. Skriv 120i feltet i kolonnen detaljerede . Skriv 0i feltet i kolonnen UnitsOnOrder . Skriv 25i feltet i kolonnen oplysninger om datakilde . Klik på Gem. En datavisning med den nye post vises.

  Den nye post, som du indsatte, vises i datavisningen

Toppen af siden

Tilpasse skabelonerne til redigering eller indsættelse

At bruge en datavisning til at indsætte eller redigere poster fungerer lidt anderledes end f.eks. brug af listeformularer som f.eks. NewForm.aspx eller EditForm.aspx til at tilføje eller redigere elementer på en SharePoint-liste. En liste eller et bibliotek viser en anden side for brugerne, når de tilføjer eller redigerer elementer, men en datavisning viser en anden tilstand. Hver tilstand har imidlertid en skabelon, som du kan brugerdefinere fuldt ud. Hvis du f.eks. brugerdefinerer skabelonen Rediger, vil brugere kun se disse tilpasninger, når de klikker på rediger-linket for at sætte datavisningen i redigeringstilstand.

Du vil måske brugerdefinere hver tilstands skabelon, når du f.eks. vil give brugere specifikke instruktioner, når de indsætter eller redigerer poster. Du kan let indsætte en ny række under kolonneoverskrifterne, og derefter bruge den række til at indtaste tekst, der angiver hvilken type data, der skal indtastes i hver kolonne, og hvilket format disse data skal have (tekst, tal etc.).

 1. Klik på datavisningen, og klik derefter på pilen Knapflade i øverste højre hjørne for at få vist listen Almindelige opgaver til visning af Data.

  Tip: Du kan også højreklikke på datavisningen, og derefter klikke på Vis generelle kontrolopgaver i genvejsmenuen.

 2. Klik på Rediger skabelon eller Indsæt skabelon på listen Eksempel på datavisning.

  Skabelonen for den tilstand i datavisningen vises. Du kan brugerdefinere skabelonens udseende gennem at ændre formularens skrifttype, formatering eller layout.

 3. Klik på Gem i menuen Fil for at gemme dine ændringer.

 4. Klik på Vis i webbrowser i menuen Filer for at få vist skabelonen i browseren, og klik derefter på den browsertype og -størrelse, som du ønsker at bruge.

  Tastaturgenvej Klik på den side, du vil have vist på mappelisten, og derefter trykke på F12.

Når du åbner datavisningen i browseren, og derefter klikker på Rediger eller Indsæt, vises den brugerdefinerede skabelon, som du oprettede.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×