Redigere personlige oplysninger i din profil

Du kan bruge din profil på dit Mit websted til at registrere og dele dine personlige oplysninger som dine ansvarsområder og interesser. Hvis du følger kolleger, kan nogle af dine profiloplysninger også hjælpe dig med at spore dine kollegers interesser og aktiviteter.

I denne artikel

Oversigt

Tilføje eller opdatere din statusmeddelelse

Tilføje eller slette en personlig beskrivelse

Tilføje eller slette tekstelementer

Tilføje, ændre eller fjerne et billede

Tilføje eller slette elementer for Spørg mig om, kvalifikationer eller interesser

Administrere visningen af udvalgte personlige oplysninger

Oversigt

På profilsiden kan du dele personlige og arbejdsmæssige oplysninger om dig selv, f.eks. et billede af dig selv, hvor du arbejder, hvad du arbejder med, dine interesser og aktiviteter, så andre i virksomheden kan kontakte dig.

Vigtigt:  Nogle af oplysningerne i din profil, f.eks. navn og stilling, angives muligvis af administratoren, og du kan muligvis ikke ændre eller slette dem. Hvis du vil rette fejl i denne type oplysninger, skal du kontakte webstedets administrator eller personaleafdelingen.

Rediger profil

Når du føjer oplysninger til din profil på Mit websted, f.eks. et billede, kan oplysningerne ses af alle, der besøger din profil. Du kan dog anvende kategorier for beskyttelse af personlige oplysninger for nogle af oplysningerne, f.eks. et privat telefonnummer, for at begrænse, hvem der kan se oplysningerne. Din organisation kan vælge at tilpasse, om du kan anvende kategorier for beskyttelse af personlige oplysninger for dine personlige oplysninger.

Når du indsætter personlige oplysninger i din profil, gør du det lettere for dine kolleger at kontakte dig og dele oplysninger med dig. Nogle indstillinger giver dig desuden flere muligheder for at styre, hvordan du kan kommunikere med dine kolleger:

 • Statusmeddelelse    Din statusmeddelelse vises ud for dit billede og bruges til at fortælle dine kolleger, hvad du tænker på eller er i gang med på nuværende tidspunkt. Du kan f.eks. fortælle dem, at du er optaget af et spændende projekt eller arbejder på en ny præsentation. Hver gang du ændrer din statusmeddelelse, vises den i nyhedsfeedet hos de personer, der følger dig.

 • Spørg mig om (jobbeskrivelse)    Brug denne indstilling til at beskrive dine projekter, ansvarsområder og vidensområder. Disse nøgleord vises i sektionen Spørg mig om i din profil, og kolleger kan klikke på et nøgleord for at stille dig et spørgsmål i dit noteområde. Disse oplysninger vises som standard til alle, og kategorier for beskyttelse af personlige oplysninger kan ikke anvendes.

 • Interesser    Når du bruger nøgleord for dine interesser, og din organisation understøtter indsættelse af mærker, vil dit nyhedsfeed indeholde oplysninger om aktiviteter, der relaterer til nøgleordet. Dette kan hjælpe dig med at lære mere om relaterede emner eller at møde nye personer, der deler den samme interesse. Hvis du f.eks. har angivet nøgleordet fotografering som en interesse, modtager du en opdatering i dit nyhedsfeed, hvis en person sætter et mærke på en side om kamerateknik med nøgleordet fotografering.

 • Aktiviteter, jeg følger    Denne profilindstilling angiver, hvilke aktivitetstyper du ser i dine nyheder, f.eks. når en kollega opdaterer en blog eller bliver forfremmet, eller hvis en person anvender et nøgleord fra dine interesser.

Toppen af siden

Tilføje eller opdatere din statusmeddelelse

Din statusmeddelelse vises på din profils offentlige visning og i nyhedsfeeds hos de personer, der følger dine aktiviteter.

 1. Udfør én af følgende handlinger:

  • Hvis du får vist en andens profil eller en side på dit Mit websted, skal du klikke på Min profil. Min profil

  • Hvis du får vist en anden type side på SharePoint-webstedet, skal du klikke på dit navn i øverste højre hjørne Profilnavn og derefter klikke på Min profil.

 2. Klik på ''tankeboblen'' oven over dit billede, så du kan redigere teksten.

 3. Slet eller markér den gamle tekst, og skriv derefter din nye statusmeddelelse.

Toppen af siden

Tilføje eller slette en personlig beskrivelse

 1. Udfør én af følgende handlinger:

  • Hvis du får vist en andens profil eller en side på dit Mit websted, skal du klikke på Min profil. Min profil

  • Hvis du får vist en anden type side på SharePoint-webstedet, skal du klikke på dit navn i øverste højre hjørne Profilnavn og derefter klikke på Min profil.

 2. Klik på Rediger Min profil under dit billede.

 3. Klik i feltet under Om mig, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

 4. Du kan skrive en personlig beskrivelse i feltet. Brug formateringsværktøjerne til at tilføje specielle teksteffekter som farve, fed skrift og punkttegn. Du kan også tilføje links. Formateringsværktøjerne vises, når du klikker i feltet.

 5. Hvis du vil slette en personlig beskrivelse, skal du markere teksten og derefter trykke på Delete.

 6. Klik på Gem og luk øverst på siden.

Toppen af siden

Tilføje eller slette tekstelementer

Mange af de oplysninger, du angiver i din profil, indsættes i felter med navne som Interesser, Skoler, Fødselsdag og Telefon (privat). Brug felterne til at angive eller slette oplysninger. Alt efter, hvordan din profil er sat op, er nogle oplysninger muligvis allerede angivet af din organisation, f.eks. via en personaledatabase, og du kan muligvis ikke ændre dem.

 1. Udfør én af følgende handlinger:

  • Hvis du får vist en andens profil eller en side på dit Mit websted, skal du klikke på Min profil. Min profil

  • Hvis du får vist en anden type side på SharePoint-webstedet, skal du klikke på dit navn i øverste højre hjørne Profilnavn og derefter klikke på Min profil.

 2. Klik på Rediger Min profil under dit billede.

 3. Klik i feltet for hver af de oplysninger, du vil ændre, og benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil tilføje tekst, skal du skrive i feltet.

  • Hvis du vil slette tekst, skal du markere teksten og trykke på Delete.

 4. Klik på Gem og luk øverst på siden.

Toppen af siden

Tilføje, ændre eller fjerne et billede

 1. Udfør én af følgende handlinger:

  • Hvis du får vist en andens profil eller en side på dit Mit websted, skal du klikke på Min profil. Min profil

  • Hvis du får vist en anden type side på SharePoint-webstedet, skal du klikke på dit navn i øverste højre hjørne Profilnavn og derefter klikke på Min profil.

 2. Klik på Rediger Min profil under dit billede.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Billede:

Hvis du vil

Skal du

Tilføje eller ændre et billede

 1. Klik på Vælg et billede.

 2. Skriv navnet på en billedfil i dialogboksen Send billede, eller klik på Gennemse for at finde en billedfil.

  Bemærk:  Din organisation giver dig muligvis et billede eller tilpasser eventuelt de trin, der skal følges for at ændre dit billede.

Fjerne et billede

 • Klikke på Fjern.

Toppen af siden

Tilføje eller slette elementer for Spørg mig om, kvalifikationer eller interesser

Disse oplysninger i din profil opretter en liste med egenskaber, der oprettes for alle i virksomheden, der har angivet værdier. Herved kan du afgøre, om elementerne allerede er på virksomhedens liste.

Hvis du vælger et element på listen i stedet for at oprette et nyt element, bliver den overordnede virksomhedsliste mere præcis, og der opnås bedre søgeresultater. Det gør det også lettere for dig at kontakte andre personer, der deler samme roller og interesser. Følgende er en beskrivelse af disse detaljer med forslag til de typer af oplysninger, der kan medtages.

Du får vist flere forslag ud fra ord, du ofte anvender i e-mails, og du kan også få forslagene tilsendt i en e-mail. Du kan finde flere oplysninger om nøgleordsforslag i afsnittet Se også.

Sektion

Oplysningsforslag

Spørg mig om

Ord, der beskriver dine projekter, opgaver eller generelle jobrolle. Disse elementer vises under Spørg mig om i din profil, og kolleger kan klikke på et nøgleord for at stille dig et spørgsmål.

Kvalifikationer

Kvalifikationer, som du bruger til udføre dit arbejde eller har brugt i tidligere projekter.

Interesser

Personlige og forretningsrelaterede interesser. Aktiviteter relateret til disse interesser vises i dit aktivitetsfeed, f.eks. når personer anvender et mærke, der bruger et tilsvarende nøgleord.

 1. Udfør én af følgende handlinger:

  • Hvis du får vist en andens profil eller en side på dit Mit websted, skal du klikke på Min profil. Min profil

  • Hvis du får vist en anden type side på SharePoint-webstedet, skal du klikke på dit navn i øverste højre hjørne Profilnavn og derefter klikke på Min profil.

 2. Klik på Rediger Min profil under dit billede.

 3. Klik i feltet for hver af de oplysninger, du vil ændre, og benyt en af følgende fremgangsmåder:

 4. Skriv teksten i feltet, og adskil flere nøgleord med semikolon for at tilføje nøgleord. Klik på nøgleordet, hvis feltet Forslag åbnes, og du kan se et nøgleord, der virker relevant.

 5. Hvis du vil slette tekst, skal du markere den og derefter trykke på Delete.

Klik på Gem og luk øverst på siden.

Toppen af siden

Administrere visningen af udvalgte personlige oplysninger

Afhængigt af konfigurationen af dit Mit websted kan du bruge kategorier til beskyttelse af personlige oplysninger til at bestemme, hvem der kan se udvalgte personlige oplysninger i din profil. Du kan f.eks. vælge at vise dit private mobiltelefonnummer til din chef, men ikke til alle, der kan se din profil.

Vis til

Bemærk:  Nogle af de oplysninger, der findes i din profil, f.eks. dit navn og din stillingsbetegnelse, kan være angivet af administratoren, og du kan muligvis ikke anvende en kategori til beskyttelse af personlige oplysninger på dem.

Du kan anvende en af følgende kategorier til beskyttelse af personlige oplysninger på nogle af dine personlige oplysninger:

 • Kun mig     Dig selv

 • Min chef    Din nærmeste overordnede

 • Mit team    Afhængigt af konfigurationen af dit Mit websted vil denne kategori medtage de personer, der rapporterer til din chef, din chef og direkte underordnede. Du kan også føje andre kolleger til din Min gruppe, f.eks. de personer, du arbejder tæt sammen med eller kender godt. Hvis du planlægger at anvende kategorierne til beskyttelse af personlige oplysninger, kan du bruge denne kategori til de personer, du vil dele flest oplysninger med.

 • Mine kolleger    Dine kolleger består af medlemmer af din gruppe plus andre personer, hvis aktiviteter du følger.

 • Alle    Alle de personer, som din organisation har tildelt tilladelser til at få vist dit Mit websted.

 • Udfør én af følgende handlinger:

  • Hvis du får vist en andens profil eller en side på dit Mit websted, skal du klikke på Min profil. Min profil

  • Hvis du får vist en anden type side på SharePoint-webstedet, skal du klikke på dit navn i øverste højre hjørne Profilnavn og derefter klikke på Min profil.

 • Klik på Rediger Min profil under dit billede.

 • Klik i felterne for hver af de oplysninger, du vil ændre, og klik på den gruppe for beskyttelse af personlige oplysninger, du vil anvende for den pågældende oplysning, i rullelisten til højre.

  Bemærk:  Rullelisten er ikke tilgængelig, hvis indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger for en oplysning ikke kan ændres.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×