Redigere kolonnerne i en datavisning

Når du har oprettet en datavisning, kan du tilføje, fjerne eller arrangere kolonnerne i den for at få vist andre felter i datakilden.

Når du tilføjer, fjerner eller arrangerer kolonnerne i en datavisning, tilføjer, fjerner eller arrangerer du de felter, der vises i datavisningen. Hvis der er flere felter i datavisningen, med hvert felt svarende til en kolonne, kan du bruge indstillingerne i dialogboksen Rediger kolonner til at tilføje, fjerne eller flytte kolonnerne. Hvis datavisningen viser felter i rækker, kan du bruge indstillingerne i dialogboksen Rediger kolonner til at tilføje, fjerne eller flytte rækkerne.

Bemærk: Kommandoen Rediger kolonner er kun tilgængelig, når du arbejder med en datavisning, der viser data i en HTML-tabel.

Du kan også bruge kommandoerne til redigering af tabeller i menuen Tabel til at redigere kolonnerne i en datavisning.

I det følgende eksempel opretter Northwind Traders en datavisning, der omfatter produktnavnet, antal enheder på lager, antal enheder i ordre og genbestillingsniveauet. Du foreslår, at datavisningen også skal vise prisen pr. enhed for at hjælpe med at holde styr på lageromkostningerne. Du kan let tilføje en kolonne til at vise feltet PrisPrEnhed. Du kan også fjerne kolonnerne eller ændre den rækkefølge, de vises i.

Yderligere oplysninger om datavisninger finder du under Oprette en datavisning.

Hvad vil du foretage dig?

Tilføje kolonner

Fjerne kolonner

Arrangere kolonner


Tilføje kolonner

 1. Åbn den side, der indeholder den datavisning, du vil føje en kolonne til.

 2. Højreklik på datavisningen, og klik derefter på Vis generelle kontrolopgaver i genvejsmenuen.

  Tip: Du kan også klikke på datavisningen og derefter klikke på pilen Knapflade i det øverste højre hjørne for at få vist listen Almindelige datavisningsopgaver. Klik på pilen igen for at skjule listen.

 3. Klik på Rediger kolonner på listen Almindelige datavisningsopgaver.

  Bemærk: Kommandoen Rediger kolonner er ikke tilgængelig, hvis datavisningen er en HTML-tabel, der bruger attributterne rowspan eller colspan med en værdi større end 1.

 4. Klik på det felt, du vil medtage i datavisningen, under Tilgængelige felter i dialogboksen Rediger kolonner, og klik derefter på Tilføj. Gentag dette for hvert felt, du vil tilføje.

  Tip: Hvis du vil markere flere felter på en gang, skal du holde CTRL nede, mens du klikker på felterne.

  Northwind Traders ønsker f.eks. at føje feltet PrisPrEnhed til datavisningen. Klik på PrisPrEnhed under Tilgængelige felter i dialogboksen Rediger kolonner, og klik derefter på Tilføj.

  Dialogboksen Rediger kolonner

  Bemærkninger: Hvis du har ændret kolonneoverskrifterne i datavisningen, er det kolonneoverskrifterne og ikke feltnavnene, der vises på listen Viste kolonner.

  Oplysninger om, hvordan du tilføjer en kolonne, der viser resultatet af et udtryk, finder du i emnet Åbne en formelkolonne i en datavisning.

Toppen af siden


Fjerne kolonner

 1. Åbn den side, der indeholder den datavisning, hvorfra du vil fjerne en kolonne.

 2. Højreklik på datavisningen, og klik derefter på Vis generelle kontrolopgaver i genvejsmenuen.

  Tip: Du kan også klikke på datavisningen og derefter klikke på pilen Knapflade i det øverste højre hjørne for at få vist listen Almindelige datavisningsopgaver. Klik på pilen igen for at skjule listen.

 3. Klik på Rediger kolonner på listen Almindelige datavisningsopgaver.

  Bemærk: Kommandoen Rediger kolonner er ikke tilgængelig, hvis datavisningen er en HTML-tabel, der bruger attributterne rowspan eller colspan med en værdi større end 1.

 4. Klik på det felt, du vil fjerne fra datavisningen, under Viste kolonner i dialogboksen Rediger kolonner, og klik derefter på Fjern. Gentag dette for hvert felt, du vil fjerne.

  Tip: Hvis du vil markere flere felter på en gang, skal du holde CTRL nede, mens du klikker på felterne.

Toppen af siden


Arrangere kolonner

 1. Åbn den side, der indeholder den datavisning, du vil arrangere.

 2. Højreklik på datavisningen, og klik derefter på Vis generelle kontrolopgaver i genvejsmenuen.

  Tip: Du kan også klikke på datavisningen og derefter klikke på pilen Knapflade i det øverste højre hjørne for at få vist listen Almindelige datavisningsopgaver. Klik på pilen igen for at skjule listen.

 3. Klik på Rediger kolonner på listen Almindelige datavisningsopgaver.

  Bemærk: Kommandoen Rediger kolonner er ikke tilgængelig, hvis datavisningen er en HTML-tabel, der bruger attributterne rowspan eller colspan med en værdi større end 1.

 4. Klik på det felt, du vil fjerne fra datavisningen, under Viste kolonner i dialogboksen Rediger kolonner, og klik derefter på Flyt op eller Flyt ned. Gentag dette for hvert felt, du vil flytte.

  Bemærk: Hvis du flytter et felt op på listen, flyttes kolonnen til venstre i datavisningen. Hvis du flytter et felt ned på listen, flyttes kolonnen til højre.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×