Redigere den nye database

Hver skabelon, der er leveret sammen med Microsoft Office Access 2007, er et komplet registreringsprogram, der indeholder foruddefinerede tabeller, formularer, rapporter, forespørgsler, makroer og relationer. Skabelonerne er designet, så de straks kan tages i brug. Du kan oprette en ny database, der er baseret på en skabelon, og hurtigt komme i gang med arbejdet. Du kan dog få brug for at ændre den nye database ved f.eks. at tilføje eller omdøbe et felt eller redigere en rapport. 

Denne artikel beskriver, hvordan du kan udføre de mest almindelige ændringer af en database, der er oprettet ud fra en skabelon. Der findes også hyperlinks til artikler med mere dybdegående oplysninger om bestemte emner.

Hvad vil du foretage dig?

Lære noget grundlæggende om tabeller og felter

Føje et felt til en tabel

Slette et felt fra en tabel

Omdøbe et felt eller en tabel

Føje et felt til en formular eller en rapport

Tilføje et felt, der lagrer dokumenter, filer eller billeder

Ændre udseendet af et felt

Lære noget grundlæggende om tabeller og felter

Når du opretter en database, gemmes dataene i tabeller, der er emnebaserede lister med rækker og kolonner. Du kan gemme de ønskede oplysninger i feltet (også kaldet kolonner). Hvis du f.eks. har tabellen Kontaktpersoner, kan du oprette felter til efternavn, fornavn, telefonnummer og adresse. I tabellen Produkter kan du f.eks. oprette felter til produktnavn, produkt-id og pris. 

Du skal vælge felterne med omhu. Det er f.eks. en dårlig idé at oprette et felt til en beregnet værdi. I de fleste tilfælde kan du få Office Access 2007 til at beregne værdien efter behov. Når du vælger felter, skal du gemme oplysningerne i så små brugbare dele som muligt. I stedet for at have et felt til det fulde navn bør du anvende et felt til efternavnet og et andet til fornavnet. Generelt set skal du, hvis du har brug for at rapportere, sortere, søge efter eller beregne et element med oplysninger, placere det i en kolonne for sig.

Yderligere oplysninger om design af en database og udvælgelse af felter finder du i artiklen Grundlæggende oplysninger om databasedesign.

Til hvert felt er der defineret visse egenskaber. Hvert felt har f.eks. et navn, der entydigt identificerer feltet i en tabel. Et felt har også en datatype, der passer til de oplysninger, der skal gemmes. Datatypen bestemmer de værdier, der kan gemmes, og de handlinger, der kan udføres med værdierne, samt mængden af lagerplads for hver værdi. Hvert felt er også knyttet til en række indstillinger, der kaldes egenskaber, og som definerer feltets udseende eller funktionsmåde. Egenskaben Format definerer f.eks. feltets visningslayout, som er dets udseende på skærmen. 

Toppen af siden

Føje et felt til en tabel

Du kan nemt føje et felt til en tabel i dataarkvisning, men du kan også føje et felt til en tabel i designvisning. I dataarkvisning skal du tilføje feltet ved at skrive nogle data i cellen under kolonneoverskriften Tilføj nyt felt.

Dataark i Access med kolonnen Tilføj et nyt felt

1. Et nyt, tomt felt

Tilføje et felt i dataarkvisning

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Dobbeltklik på den tabel , hvor du vil tilføje det nye felt, i navigationsruden.

  Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 4. Skriv dataene i cellen under kolonneoverskriften Tilføj nyt felt.

  Hvis tabellen allerede indeholder mange felter, kan du rulle mod højre, indtil du kan se kolonnen med overskriften Tilføj nyt felt.

Når du indtaster data i den nye kolonne, bruger Office Access 2007 de indtastede oplysninger til at fastlægge feltets datatype. Hvis du skriver en dato som f.eks. 11-11-2007 i kolonnen, kan Office Access 2007 se, at der er tale om en dato, og indstiller feltets datatype til Dato og klokkeslæt. Hvis Access ikke kan bruge de oplysninger, du har indtastet, til at genkende datatypen, indstilles datatypen til Tekst.

Hvis du manuelt vil angive et felts datatype og format, som tilsidesætter det valg, som Office Access 2007 har foretaget, skal du klikke på kommandoerne i gruppen Datatype og -formatering under fanen Dataark.

Angive datatypen manuelt

 • Klik på pilen på rullelisten ud for Datatype på fanen Dataark i gruppen Datatype & formatering, og vælg derefter en datatype. Billede af gruppen for datatype og -formatering på båndet i Access

 • Klik på den ønskede datatype.

Angive formatet manuelt

 1. Klik på pilen på rullelisten ud for Format på fanen Dataark i gruppen Datatype & formatering, og vælg derefter et format. Billede af gruppen for datatype og -formatering på båndet i Access

 2. Klik på det ønskede format.

Når du tilføjer et felt ved at skrive oplysninger i cellen under overskriften Tilføj nyt felt, tildeler Office Access 2007 automatisk feltet et navn. Navnet er Felt1 for det første felt, Felt2 for det andet felt osv. Det er en god idé at bruge mere sigende feltnavne. Du kan omdøbe et felt ved at højreklikke på dets overskrift og derefter klikke på Omdøb kolonne i genvejsmenuen.

Du kan også tilføje et felt i designvisning. I dataarkvisning kan du kun angive de mest almindelige feltegenskaber, så du skal måske bruge designvisning for at kunne angive en egenskab, der ikke er tilgængelig i dataarkvisning.

Tilføje et felt i designvisning

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Højreklik på den tabel, hvor du vil tilføje et nyt felt, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

  Tabellen åbnes i designvisning.

 4. Klik på den første tomme række i kolonnen Feltnavn, og indtast derefter et navn til det nye felt.

 5. Klik på nabocellen i kolonnen Datatype, og vælg derefter en datatype på listen.

 6. Gem ændringerne ved at klikke på Gemværktøjslinjen Hurtig adgang.

Yderligere oplysninger om tilføjelse af et nyt felt finder du i artiklen Indsætte, tilføje eller oprette et nyt felt i en tabel.

Bemærk!: Når du føjer et nyt felt til en tabel, føjes feltet ikke automatisk til eksisterende formularer og rapporter. Du skal manuelt føje feltet til formularerne og rapporterne for at få vist feltet i dem.

Toppen af siden

Slette et felt fra en tabel

Hvis det er muligt, skal du undgå at slette et felt fra en database, der er oprettet ud fra en af de indbyggede skabeloner, da feltet sikkert er medtaget i andre databaseobjekter som f.eks. formularer og rapporter. Hvis du sletter feltet, får det konsekvenser, når du forsøger at bruge de andre databaseobjekter, der benytter feltet, for databaseobjekterne vil ikke fungere korrekt. Du skal fjerne eventuelle referencer til feltet fra alle de objekter, der bruger det, før de andre objekter kan fungere korrekt  .

Hvis du beslutter dig for, at det er nødvendigt at slette et felt fra en database, der er oprettet ud fra en skabelon, kan du gøre det i enten dataarkvisning eller designvisning. Vær opmærksom på, at hvis andre databaseobjekter refererer til det slettede felt, skal du redigere de andre objekter for at fjerne referencen. Hvis en rapport f.eks. indeholder et kontrolelement, der er bundet til det slettede felt, når du kører rapporten, vises en fejlmeddelelse, fordi Access ikke kan finde feltets data.

Når du sletter et felt, slettes alle de oplysninger, der er gemt i feltet, permanent. Derfor skal du være forsigtig med at slette felter, og du bør sikkerhedskopiere databasen, før du sletter et felt.

Før du kan slette et felt, skal du være sikker på, at det ikke indgår i en tabelrelation. Hvis du forsøger at slette et felt, der er medtaget i relationer, vises en advarsel om, at du først skal slette relationen. Der findes trinvis vejledning i sletning af en tabelrelation i afsnittet Slette en tabelrelation.

Slette et felt i dataarkvisning

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Dobbeltklik på den tabel , hvor du vil slette feltet, i navigationsruden.

  Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 4. Marker det felt (den kolonne), du vil slette.

  Tip!: Du kan markere feltet (kolonnen) ved at klikke på feltvælgeren (kolonneoverskriften).

 5. Tryk på DELETE.

  Eller

  Klik på Slet i gruppen Felter & kolonner på fanen Dataark.

Bemærk!: Du kan ikke slette et felt, der indgår i en tabels primære nøgle, i dataarkvisning. Hvis du vil slette et primært nøglefelt, skal du bruge designvisning.

Yderligere oplysninger om primære nøgler finder du i artiklen Tilføje, indstille, ændre eller fjerne den primære nøgle.

Slette et felt i designvisning

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Højreklik på den tabel, hvor du vil slette et felt, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

  Tabellen åbnes i designvisning.

 4. Marker feltet (rækken), du vil slette.

  Tip!: Klik på rækkevælgeren for at markere rækken.

 5. Tryk på DELETE.

  Eller

  Klik på Slet rækker i gruppen Funktioner på fanen Design.

 6. Gem ændringerne ved at klikke på Gemværktøjslinjen Hurtig adgang.

Før du kan slette et felt, skal du være sikker på, at det ikke indgår i en tabelrelation. Hvis du forsøger at slette et felt, der er medtaget i relationer, vises en advarsel om, at du først skal slette relationen. Hvis du vil slette en tabelrelation, skal du benytte følgende fremgangsmåde.

Slette en tabelrelation

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Hvis tabellerne i tabelrelationen er åbne, skal du lukke dem. Du kan ikke slette en tabelrelation mellem åbne tabeller.

 4. Klik på Relationer i gruppen Vis/skjul på fanen Databaseværktøjer.

 5. Hvis tabellerne i tabelrelationen ikke er synlige, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på Tabelnavne i gruppen Vis/skjul på fanen Design.

  2. Marker de tabeller, der skal tilføjes, i dialogboksen Vis tabel, klik på Tilføj, og klik derefter på Luk.

 6. Klik på tabelrelationslinjen for den tabelrelation, du vil slette (linjen bliver fed, når den er markeret), og tryk derefter på DELETE.

Toppen af siden

Omdøbe et felt eller en tabel

Hvis det er muligt, skal du undgå at omdøbe et felt eller en tabel i en database, der er oprettet ud fra en af de indbyggede skabeloner, da feltet eller tabellen sikkert er medtaget i andre databaseobjekter som f.eks. formularer og rapporter. Hvis du omdøber feltet eller tabellen, kan det derfor få konsekvenser, når du forsøger at bruge andre databaseobjekter, der benytter feltet eller tabellen. De andre objekter fungerer måske ikke som forventet, hvis de stadig refererer til det gamle navn. Hvis de andre objekter skal fungere korrekt, skal det gamle navn ændres til det nye navn. Hvis indstillingen Udfør autokorrektur af navn er valgt under kategorien Aktuel database i dialogboksen Access-indstillinger, udføres det meste af dette arbejde automatisk. 

Du kan ændre kolonneoverskriftens tekst i dataarkvisning uden at omdøbe feltet. Hvis du kun vil redigere teksten i kolonneoverskriften uden at omdøbe feltet, skal du læse afsnittet Ændre den tekst, der vises i en kolonneoverskrift.

Hvis det er nødvendigt, kan du omdøbe en tabel i navigationsruden eller omdøbe et felt i en dataarkvisning eller designvisning. Før du gør dette, bør du overveje at aktivere indstillingen Autokorrektur af navn, hvis den ikke allerede er aktiveret.

Aktivere indstillingen Autokorrektur af navn

Når du omdøber et databaseobjekt som f.eks. et felt, en tabel, en formular eller en rapport, skal navneændringen som regel foretages i hele databasen. Ellers vil objekter, der refererer til det gamle navn, ikke fungere korrekt. Office Access 2007 indeholder funktionen Autokorrektur af navn, som hjælper med at sprede navneændringer til hele databasen. Som standard er Autokorrektur af navn aktiveret for alle nye databaser i Office Access 2007. Hvis indstillingen alligevel er deaktiveret, kan du gøre følgende for at aktivere den.

Aktivere indstillingen Autokorrektur af navn

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Access-indstillinger.

 2. Klik på Aktuel database i venstre rude af dialogboksen Access-indstillinger.

 3. Marker afkrydsningsfelterne Spor oplysninger om autokorrektur af navn og Udfør autokorrektur af navn under Autokorrektur af navn.

 4. Marker afkrydsningsfeltet Gem ændringer som følge af autokorrektur af navn for at gemme en tabel med oplysninger om alle de ændringer, der foretages af Autokorrektur af navn.

 5. Klik på OK.

 6. Gem ændringerne ved at klikke på Gemværktøjslinjen Hurtig adgang.

Bemærk!: Funktionen Autokorrektur af navn er forskellig fra funktionen Autokorrektur. Funktionen Autokorrektur af navn retter referencer mellem objekter. Funktionen Autokorrektur retter almindelige stavefejl.

Omdøbe et felt i dataarkvisning

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Dobbeltklik på den tabel , hvor du vil omdøbe feltet.

  Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 4. Højreklik på kolonneoverskriften til det felt, du vil omdøbe, og klik derefter på Omdøb kolonne i genvejsmenuen.

 5. Skriv feltets nye navn, og tryk derefter på ENTER.

Omdøbe et felt i designvisning

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Højreklik på den tabel, hvor du vil omdøbe feltet, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

  Tabellen åbnes i designvisning.

 4. Klik på cellen i kolonnen Feltnavn for det felt, du vil omdøbe.

  Tip!: Hvis du vil markere hele feltnavnet, skal du pege til venstre for det første tegn i navnet, indtil markøren skifter til en pil, og derefter klikke.

 5. Rediger teksten for at omdøbe feltet.

 6. Gem ændringerne ved at klikke på Gemværktøjslinjen Hurtig adgang.

Omdøbe en tabel

Du kan omdøbe en tabel og de fleste andre databaseobjekter direkte i navigationsruden.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Højreklik på den tabel, du vil omdøbe, i navigationsruden, og klik derefter på Omdøb i genvejsmenuen.

  Bemærk!: Du skal lukke alle åbne objekter, der refererer til tabellen, før du omdøber den.

 4. Indtast det nye navn, og tryk derefter på ENTER.

 5. Gem ændringerne ved at klikke på Gemværktøjslinjen Hurtig adgang.

Ændre den tekst, der vises i en kolonneoverskrift

En titeltekst er en overskrift, du kan tildele et felt ved at angive egenskaben Titeltekst for teksten. Titelteksten er uafhængig af feltnavnet. Alle felter har et feltnavn og kan også have en titeltekst. Du vil måske have et feltnavn, der består af ét ord uden mellemrum. Du kan derefter bruge egenskaben Titeltekst til at oprette et mere sigende navn, der indeholder mellemrum. I Access vises titelteksten i stedet for feltnavnet i dataarkvisning og i etiketter og overskrifter i forespørgsler, formularer og rapporter. 

Hvis du ikke indtaster tekst til egenskaben Titeltekst, bruges feltnavnet som standard.

Hvis du vil ændre det navn, der vises som kolonneoverskrift i dataarkvisning, kan du gøre det uden at ændre feltnavnet ved at indstille feltegenskaben Titeltekst. Hvis du vil ændre feltegenskaben Titeltekst, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Højreklik på den tabel, hvor du vil ændre titelteksten, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

  Tabellen åbnes i designvisning.

 4. Klik på cellen i kolonnen Feltnavn for det felt, hvis Titeltekst-egenskab du vil angive.

 5. Klik på feltet Titeltekst under Feltegenskaber i den nederste del af fanen Generelt.

 6. Skriv en ny titeltekst til feltet.

 7. Gem ændringerne ved at klikke på Gemværktøjslinjen Hurtig adgang.

Næste gang du åbner tabellen i dataarkvisning, vises titelteksten i stedet for feltnavnet i kolonneoverskriften.

Toppen af siden

Føje et felt til en formular eller en rapport

Når du opretter en database, du baserer på en skabelon, indeholder databasen en række foruddesignede formularer og rapporter, du straks kan arbejde med. Du kan dog få brug for at tilføje et ekstra felt i en formular eller rapport. Når du føjer et felt til en formular eller rapport, kan du oprette et såkaldt kontrolelement.

Introduktion til kontrolelementer

Kontrolelementer er objekter, der viser data, udfører handlinger, giver dig mulighed for at se og arbejde med oplysninger, der forbedrer brugergrænsefladen, f.eks. etiketter og billeder. Kontrolelementer kan være bundne, ubundne og beregnede.

 • Bundet kontrolelement    Et kontrolelement, hvis datakilde er et felt i en tabel eller forespørgsel. Du kan bruge bundne kontrolelementer til at få vist værdier fra felterne i databasen. Disse værdier kan f.eks. være tekst, datoer, tal, Ja/Nej-værdier, billeder eller grafer. En tekstboks er det mest almindelige bundne kontrolelement. En tekstboks i en formular, der viser en medarbejders efternavn, kunne f.eks. få oplysningerne fra feltet Efternavn i tabellen Medarbejdere.

 • Ubundet kontrolelement    Denne type kontrolelement har ingen datakilde (et felt eller udtryk). Du kan bruge ubundne kontrolelementer til at få vist oplysninger, streger, rektangler og billeder. En etiket, der viser titlen på en formular, er et eksempel på et ubundet kontrolelement.

 • Beregnet kontrolelement    Et kontrolelement, hvis datakilde er et udtryk i stedet for et felt. Du angiver den værdi, du ønsker i det beregnede kontrolelement, ved at definere et udtryk som datakilden for kontrolelementet. Et udtryk er en kombination af operatorer (f.eks. = og + ), kontrolelementnavne, feltnavne, funktioner, der returnerer en enkelt værdi, og konstanter. Følgende udtryk beregner f.eks. prisen på en enhed med 25 procents rabat ved at gange værdien i feltet Pris pr. enhed med en konstant værdi (0,75).

=[Pris pr. enhed] * 0,75

Et udtryk kan anvende data fra et felt i formularens underliggende tabel eller forespørgsel eller fra et andet kontrolelement i formularen. Yderligere oplysninger om udtryk finder du ved hjælp af hyperlinkene under Se også i denne artikel.

En tekstboks kan være et bundet kontrolelement, et ubundet kontrolelement eller et beregnet kontrolelement. Når du opretter en formular, der bruger bundne, ubundne og beregnede kontrolelementer, er det normalt mest effektivt at tilføje og arrangere alle de bundne kontrolelementer først, især hvis de udgør de fleste kontrolelementer i formularen. Derefter kan du tilføje de ubundne og beregnede kontrolelementer ved hjælp af værktøjerne i gruppen Kontrolelementer under fanen Design i designvisning.

Du binder et tekstbokskontrolelement til et felt ved at identificere det felt, hvorfra kontrolelementet henter sine data. Du kan oprette et kontrolelement, der er bundet til et bestemt felt, ved at trække feltet fra ruden Feltliste til formularen. I ruden Feltliste vises felterne i rapportens underliggende tabel eller forespørgsel. Du kan åbne ruden Feltliste ved at klikke på Tilføj eksisterende felt i gruppen Funktioner under fanen Design. Access indsætter som standard en tekstboks, når du trækker et felt fra ruden Feltliste til en formulars designgitter.

Du kan også binde et felt til et kontrolelement ved at skrive feltnavnet i selve kontrolelementet eller i boksen Kilde i kontrolelementets egenskabsark. Egenskabsarket definerer de forskellige egenskaber for kontrolelementet, f.eks. dets navn, datakilde og format.

Der er to grunde til, at Feltliste er den bedste måde at oprette en bunden tekstboks på:

 • En bunden tekstboks har en tilknyttet etiket, og etikettens tekst er som standard navnet på feltet (eller den titel, der er defineret for det pågældende felt i den underliggende tabel eller forespørgsel), så du ikke selv behøver at skrive titlen.

 • En bunden tekstboks arver mange af indstillingerne fra feltet i den underliggende tabel eller forespørgsel (f.eks. egenskaberne Format, AntalDecimaler og Inputmaske). Derfor er du sikker på, at disse egenskaber forbliver uændrede, når du opretter en tekstboks, der er bundet til det pågældende felt.

Hvis du allerede har oprettet et ubundet kontrolelement og vil binde det til et felt, skal du indstille kontrolelementets Kontrolelementkilde-egenskab til navnet på feltet.

Føje et felt til en formular eller rapport i layoutvisning

Når du har oprettet en formular eller rapport, kan du let finjustere dens design i layoutvisning. Med de faktiske dynamiske data som retningslinjer kan du justere feltbredden og omarrangere felterne. Du kan indsætte nye felter i formularen eller rapporten og angive egenskaber for den og dens kontrolelementer.

Du kan skifte til layoutvisning ved at højreklikke på formularen eller rapporten i navigationsruden og derefter klikke på Layoutvisning i genvejsmenuen. Du kan også klikke på knappen Layoutvisning på Access-statuslinjen, eller du kan højreklikke på formularens eller rapportens dokumentfane og derefter klikke på Layoutvisning i genvejsmenuen.

Skifte til layoutvisning

 • Højreklik på formularen eller rapporten i navigationsruden, og klik derefter på Layoutvisning i genvejsmenuen.

  Eller

  Klik på knappen Layoutvisning på statuslinjen i Access.

  Eller

  Højreklik på formularens eller rapportens dokumentfane, og klik derefter på Layoutvisning i genvejsmenuen.

Formularen eller rapporten vises i layoutvisning.

Åbne egenskabsarket

 • Klik på Egenskabsark i gruppen Funktioner under fanen Arranger.

  Genvejstaster  Tryk på F4.

Du kan bruge ruden Feltliste til at føje felter fra den underliggende tabel eller forespørgsel til designet. Du kan få vist ruden Feltliste ved at klikke på Tilføj eksisterende felter i gruppen Kontrolelementer under fanen Formatering. Du kan derefter trække felterne direkte fra ruden Feltliste til designet.

Åbne ruden Feltliste

 • Klik på Tilføj eksisterende felter i gruppen Kontrolelementer på fanen Formater.

Tilføje et felt fra ruden Feltliste

 • Hvis du vil tilføje et enkelt felt, kan du trække feltet fra ruden Feltliste til den sektion i formularen eller rapporten, hvor det skal vises.

 • Hvis du vil tilføje flere felter på en gang, skal du holde CTRL nede, mens du klikker på de ønskede felter. Derefter kan du trække de markerede felter til formularen eller rapporten.

Når du slipper felterne i en sektion, opretter Access et bundet tekstkontrolelement for hvert felt og placerer automatisk et etiketkontrolelement ved siden af hvert felt.

Yderligere oplysninger om formularer og rapporter finder du i artiklerne Oprette en formular og Oprette en enkel rapport.

Toppen af siden

Tilføje et felt, der lagrer dokumenter, filer eller billeder

Du kan bruge Office Access 2007 til at tilføje et felt af datatypen Vedhæftet fil for at gemme et eller flere dokumenter, filer eller billeder. Du kan bruge et felt af datatypen Vedhæftet fil til at gemme flere filer i samme felt. Du kan endda gemme mere end én filtype i feltet. I en ansøgerdatabase kan du f.eks. vedhæfte et eller flere cv'er sammen med et billede i posten for hver kontaktperson.

Føje et felt til vedhæftede filer til en tabel

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Højreklik på den tabel, hvor du vil tilføje feltet, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

  Tabellen åbnes i designvisning.

 4. Klik på den første tomme række i kolonnen Feltnavn, og indtast derefter et navn til det nye felt.

 5. Klik på nabocellen i kolonnen Datatype, og vælg derefter Vedhæftet fil på listen.

 6. Gem ændringerne ved at klikke på Gemværktøjslinjen Hurtig adgang.

  Du kan få vist en meddelelse om, at du ikke kan fortryde ændringerne, når du har gemt tabellen. Det betyder, at du ikke kan konvertere feltet til en anden datatype, men du kan slette feltet, hvis du mener, du har begået en fejl.

 7. Klik på Ja for at godkende ændringen.

Når du har føjet feltet af datatypen Vedhæftet fil til tabellen, kan du bruge dialogboksen Vedhæftede filer til at føje dokumenter, filer eller billeder til en post.

Føje en vedhæftet fil til et felt

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Dobbeltklik på den tabel , hvor du vil tilføje den vedhæftede fil.

  Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 4. Dobbeltklik på feltet til den vedhæftede fil i tabellen.

  Dialogboksen Vedhæftede filer vises.

 5. Klik på Tilføj.

  Dialogboksen Vælg fil vises.

 6. Brug listen Søg i til at gå til den eller de filer, du vil vedhæfte i posten, marker filen eller filerne, og klik derefter på Åbn.

  Bemærk, at du kan vælge flere filer i alle de understøttede datatyper.

 7. Klik på OK i dialogboksen Vedhæftede filer for at føje filerne til tabellen.

  Filerne tilføjes i feltet, og det tal, der angiver antallet af vedhæftede filer, opdateres til det nye antal.

 8. Gentag denne fremgangsmåde efter behov for at føje filer til det aktuelle felt eller andre felter i tabellen.

Yderligere oplysninger om felter til vedhæftede filer finder du i artiklen Vedhæfte filer til poster i databasen.

Toppen af siden

Ændre udseendet af et felt

Du kan ændre visningen af et felt. Du kan f.eks. angive visningsformater, der skal bruges i hele databasen, f.eks. i formularer og rapporter, eller når en tabel åbnes i dataarkvisning. Hvis du vil angive et visningsformat, skal du indstille feltegenskaben Format. Feltegenskaben Format anvendes derefter automatisk på nye formularer og rapporter, du opretter.

Angive visningsformat i dataarkvisning

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Dobbeltklik på den tabel , der indeholder det felt, du vil formatere, i navigationsruden.
  Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 4. Klik på det felt, hvis visningsformat du vil angive.

 5. Klik på pilen på rullelisten ud for Format på fanen Dataark i gruppen Datatype & formatering, og vælg derefter et format. Billede af gruppen for datatype og -formatering på båndet i Access

  Feltet vises med det nye visningsformat.

Angive visningsformat i designvisning

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Højreklik på den tabel, der indeholder det felt, hvis visningsformat du vil ændre, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

  Tabellen åbnes i designvisning.

 4. Klik på det felt, hvis visningsformat du vil angive.

 5. Klik på boksen Format under Feltegenskaber under fanen Generelt.

 6. Klik på rullelisten, og vælg et visningsformat.

 7. Gem ændringerne ved at klikke på Gemværktøjslinjen Hurtig adgang.

Yderligere oplysninger om ændring af et felts udseende finder du i artiklen Formatere data i rækker og kolonner.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×