Redigere data i et diagram

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvilket Office-program bruger du?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Du kan oprette et diagram i Excel, Word eller PowerPoint. Men diagramdataene indtastes og gemmes i et Excel-regneark. Hvis du indsætter et diagram i Word eller PowerPoint, åbnes der et nyt ark i Excel. Når du gemmer et Word-dokument eller en PowerPoint-præsentation, som indeholder et diagram, gemmes diagrammets underliggende Excel-data automatisk i Word-dokumentet eller PowerPoint-præsentationen.

Vigtigt: Du skal have Excel installeret for at oprette eller ændre et diagram. Du kan sortere en kopi af Excel på Microsofts websted.

Gør et af følgende:

Redigere data, som findes i et diagram

Når du har oprettet et diagram, kan du redigere dataene i et Excel-ark. Ændringerne afspejles i diagrammet.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet.

 3. Klik på pilen ud for Rediger under Data på fanen Diagrammer, og klik derefter på Rediger data i Excel.

  Fanen Diagrammer, gruppen Data

  Excel åbnes og viser datatabellen for diagrammet.

  Datatabel til Office-diagram

 4. Hvis du vil ændre det antal rækker og kolonner, der medtages i diagrammet, skal du placere markøren i nederste højre hjørne af de markerede data og derefter trække for at markere yderligere data. I det følgende eksempel er tabellen udvidet til at omfatte flere kategorier og dataserier.

  Vælge flere data til et Office-diagram

 5. Hvis du vil føje data til eller redigere data i en celle, skal du klikke på cellen og derefter foretage ændringen.

 6. Hvis du vil have vist resultaterne af dine ændringer, skal du skifte til Word.

Ændre, hvilken diagramakse der fremhæves

Når du har oprettet et diagram, kan du ændre den måde, som rækker og kolonner i tabeller afbildes på i diagrammet.  Det kan f.eks. være, at din første version af et diagram afbilder rækkerne af data fra tabellen på diagrammets lodrette (værdi-) akse og kolonnerne med data på den vandrette (kategori-) akse. I følgende eksempel fremhæver diagrammet salg efter betalingsmiddel.

Diagram, der viser salg efter kategori

Men hvis diagrammet skal fremhæve salg efter måned, kan du ændre den måde, som diagrammet afbildes på.

Diagram, der viser salg pr. måned

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet.

 3. Klik på Afbild serier efter række Afbild serie efter række eller Afbild serie efter kolonne Afbild serie efter kolonne under Data på fanen Diagrammer.

  Fanen Diagrammer, gruppen Data

  Hvis Skift afbildning ikke er tilgængelig

  Skift afbildning er kun tilgængelig, når diagrammets Excel-tabel er åben, og kun for visse diagramtyper.

  1. Klik på diagrammet.

  2. Klik på pilen ud for Rediger under Data på fanen Diagrammer, og klik derefter på Rediger data i Excel. Fanen Diagrammer, gruppen Data

Ændre dataseriens rækkefølge

Hvis du vil ændre rækkefølgen i en dataserie, skal du arbejde med et diagram, der har mere end én dataserie.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Vælg en dataserie i diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

  I et søjlediagram skal du eksempelvis klikke på en søjle, hvorefter alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 3. Klik på Formatér markering under Aktuel markering.

  Fanen Diagrammer, gruppen Aktuel markering

 4. Klik på Rækkefølge i navigationsruden, klik på navnet på en serie, og klik derefter på Flyt op eller Flyt ned.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

  Bemærk: I de fleste diagramtyper påvirker det både forklaringen og selve diagrammet, når du ændrer rækkefølgen i dataserien.

Fjerne eller tilføje en dataserie

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Vælg en dataserie i diagrammet, og klik derefter på fanen Diagrammer.

  I et søjlediagram skal du eksempelvis klikke på en søjle, hvorefter alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 3. Under Data skal du klikke på pilen ud for Rediger, og derefter skal du klikke på Vælg data i Excel.

  Fanen Diagrammer, gruppen Data

 4. Gør et af følgende i dialogboksen Vælg datakilde:

Hvis du vil

Skal du

Fjerne en serie

Vælg den dataserie, du vil fjerne, under Serier, og klik derefter på Fjern.

Tilføje en serie

Klik på Tilføj under Serie, og markér derefter de data i Excel-regnearket, som du vil inkludere i diagrammet.

Ændre dataseriens fyldfarve

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Vælg en dataserie i diagrammet, og klik derefter på fanen Format.

  I et søjlediagram skal du eksempelvis klikke på en søjle, hvorefter alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 3. Under Diagramelementtypografier skal du klikke på pilen ud for Fyld  Knappen Fyldfarve og derefter klikke på den ønskede farve.

  Tip: Hvis du vil ændre farve efter datapunkt i et diagram, som kun har én dataserie, skal du klikke på serien og derefter klikke på fanen Diagramlayout. Klik på Formatér markering under Aktuel markering. Klik på Fyld i navigationsruden, og markér derefter afkrydsningsfeltet Varier farve efter punkt eller Varier farve efter udsnit afhængigt af diagrammet. Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Tilføje dataetiketter

Du kan tilføje navne for at vise datapunktværdierne fra Excel-regnearket i diagrammet.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Klik på Datanavne under Navne, og klik derefter på den type datanavne, du vil bruge, i den øverste del af listen.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 4. Klik på Datanavne under Navne, og klik derefter på det sted, datanavnet skal vises, i den nederste del af listen.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Tilføje en datatabel

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Klik på Datatabel under Navne, og klik derefter på den ønskede indstilling.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Vise datoer på en vandret akse

Når du opretter et diagram ud fra data, der anvender datoer, og datoerne er afbildet langs den vandrette akse i diagrammet, ændrer Office automatisk den vandrette akse til en datoakse (tidsskala). Du kan også ændre en vandret akse til en datoakse manuelt. En datoakse viser datoer i kronologisk rækkefølge med bestemte intervaller eller basisenheder, f.eks. antal dage, måneder eller år, selvom datoerne i Excel-arket ikke er i løbende rækkefølge eller i de samme basisenheder.

Office anvender som standard den mindste forskel mellem to datoer i dataene med henblik på at bestemme basisenheder for datoaksen. Hvis du f.eks. har data for aktiekurser, hvor den mindste forskel mellem datoer er syv dage, indstiller Office basisenheden til dage. Du kan dog ændre basisenheden til måneder eller år, hvis du vil se aktiekursens udvikling over et længere tidsrum.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Sørg for, at akseetiketter er vist for den akse, du vil ændre.

 4. Klik på Akser under Akser, peg på Vandret akse, og klik derefter på Akseindstillinger.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

 5. Klik på Skala i navigationsruden, og klik derefter på Dato under Vandret aksetype.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

  Bemærk: Hvis du følger denne fremgangsmåde, og dit diagram ikke viser datoerne som en tidsskalaakse, skal du kontrollere, at aksenavnene er skrevet i datoformat i Excel-tabellen, f.eks. 01-05-08 eller Maj-08.

Se også

Oprette et diagram

Ændre et diagram

PowerPoint

Du kan oprette et diagram i Excel, Word eller PowerPoint. Men diagramdataene indtastes og gemmes i et Excel-regneark. Hvis du indsætter et diagram i Word eller PowerPoint, åbnes der et nyt ark i Excel. Når du gemmer et Word-dokument eller en PowerPoint-præsentation, som indeholder et diagram, gemmes diagrammets underliggende Excel-data automatisk i Word-dokumentet eller PowerPoint-præsentationen.

Vigtigt: Du skal have Excel installeret for at oprette eller ændre et diagram. Du kan sortere en kopi af Excel på Microsofts websted.

Gør et af følgende:

Redigere data, som findes i et diagram

Når du har oprettet et diagram, kan du redigere dataene i et Excel-ark. Ændringerne afspejles i diagrammet.

 1. Klik på diagrammet.

 2. Klik på pilen ud for Rediger under Data på fanen Diagrammer, og klik derefter på Rediger data i Excel.

  Fanen Diagrammer, gruppen Data

  Excel åbnes og viser datatabellen for diagrammet.

  Datatabel til Office-diagram

 3. Hvis du vil ændre det antal rækker og kolonner, der medtages i diagrammet, skal du placere markøren i nederste højre hjørne af de markerede data og derefter trække for at markere yderligere data. I det følgende eksempel er tabellen udvidet til at omfatte flere kategorier og dataserier.

  Vælge flere data til et Office-diagram

 4. Hvis du vil føje data til eller redigere data i en celle, skal du klikke på cellen og derefter foretage ændringen.

 5. Skift til PowerPoint for at få vist ændringerne.

Ændre, hvilken diagramakse der fremhæves

Når du har oprettet et diagram, kan du ændre den måde, som rækker og kolonner i tabeller afbildes på i diagrammet.  Det kan f.eks. være, at din første version af et diagram afbilder rækkerne af data fra tabellen på diagrammets lodrette (værdi-) akse og kolonnerne med data på den vandrette (kategori-) akse. I følgende eksempel fremhæver diagrammet salg efter betalingsmiddel.

Diagram, der viser salg efter kategori

Men hvis diagrammet skal fremhæve salg efter måned, kan du ændre den måde, som diagrammet afbildes på.

Diagram, der viser salg pr. måned

 1. Klik på diagrammet.

 2. Klik på Afbild serier efter række Afbild serie efter række eller Afbild serie efter kolonne Afbild serie efter kolonne under Data på fanen Diagrammer.

  Fanen Diagrammer, gruppen Data

  Hvis Skift afbildning ikke er tilgængelig

  Skift afbildning er kun tilgængelig, når diagrammets Excel-tabel er åben, og kun for visse diagramtyper.

  1. Klik på diagrammet.

  2. Klik på pilen ud for Rediger under Data på fanen Diagrammer, og klik derefter på Rediger data i Excel. Fanen Diagrammer, gruppen Data

Ændre dataseriens rækkefølge

Hvis du vil ændre rækkefølgen i en dataserie, skal du arbejde med et diagram, der har mere end én dataserie.

 1. Vælg en dataserie i diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

  I et søjlediagram skal du eksempelvis klikke på en søjle, hvorefter alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 2. Klik på Formatér markering under Aktuel markering.

  Fanen Diagrammer, gruppen Aktuel markering

 3. Klik på Rækkefølge i navigationsruden, klik på navnet på en serie, og klik derefter på Flyt op eller Flyt ned.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

  Bemærk: I de fleste diagramtyper påvirker det både forklaringen og selve diagrammet, når du ændrer rækkefølgen i dataserien.

Fjerne eller tilføje en dataserie

 1. Vælg en dataserie i diagrammet, og klik derefter på fanen Diagrammer.

  I et søjlediagram skal du eksempelvis klikke på en søjle, hvorefter alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 2. Under Data skal du klikke på pilen ud for Rediger, og derefter skal du klikke på Vælg data i Excel.

  Fanen Diagrammer, gruppen Data

 3. Gør et af følgende i dialogboksen Vælg datakilde:

Hvis du vil

Skal du

Fjerne en serie

Vælg den dataserie, du vil fjerne, under Serier, og klik derefter på Fjern.

Tilføje en serie

Klik på Tilføj under Serie, og markér derefter de data i Excel-regnearket, som du vil inkludere i diagrammet.

Ændre dataseriens fyldfarve

 1. Vælg en dataserie i diagrammet, og klik derefter på fanen Format.

  I et søjlediagram skal du eksempelvis klikke på en søjle, hvorefter alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 2. Under Diagramelementtypografier skal du klikke på pilen ud for Fyld  Knappen Fyldfarve og derefter klikke på den ønskede farve.

  Tip: Hvis du vil ændre farve efter datapunkt i et diagram, som kun har én dataserie, skal du klikke på serien og derefter klikke på fanen Diagramlayout. Klik på Formatér markering under Aktuel markering. Klik på Fyld i navigationsruden, og markér derefter afkrydsningsfeltet Varier farve efter punkt eller Varier farve efter udsnit afhængigt af diagrammet. Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Tilføje dataetiketter

Du kan tilføje navne for at vise datapunktværdierne fra Excel-regnearket i diagrammet.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Datanavne under Navne, og klik derefter på den type datanavne, du vil bruge, i den øverste del af listen.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Klik på Datanavne under Navne, og klik derefter på det sted, datanavnet skal vises, i den nederste del af listen.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Tilføje en datatabel

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Datatabel under Navne, og klik derefter på den ønskede indstilling.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Vise datoer på en vandret akse

Når du opretter et diagram ud fra data, der anvender datoer, og datoerne er afbildet langs den vandrette akse i diagrammet, ændrer Office automatisk den vandrette akse til en datoakse (tidsskala). Du kan også ændre en vandret akse til en datoakse manuelt. En datoakse viser datoer i kronologisk rækkefølge med bestemte intervaller eller basisenheder, f.eks. antal dage, måneder eller år, selvom datoerne i Excel-arket ikke er i løbende rækkefølge eller i de samme basisenheder.

Office anvender som standard den mindste forskel mellem to datoer i dataene med henblik på at bestemme basisenheder for datoaksen. Hvis du f.eks. har data for aktiekurser, hvor den mindste forskel mellem datoer er syv dage, indstiller Office basisenheden til dage. Du kan dog ændre basisenheden til måneder eller år, hvis du vil se aktiekursens udvikling over et længere tidsrum.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Sørg for, at akseetiketter er vist for den akse, du vil ændre.

 3. Klik på Akser under Akser, peg på Vandret akse, og klik derefter på Akseindstillinger.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

 4. Klik på Skala i navigationsruden, og klik derefter på Dato under Vandret aksetype.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

  Bemærk: Hvis du følger denne fremgangsmåde, og dit diagram ikke viser datoerne som en tidsskalaakse, skal du kontrollere, at aksenavnene er skrevet i datoformat i Excel-tabellen, f.eks. 01-05-08 eller Maj-08.

Se også

Oprette et diagram

Ændre et diagram

Excel

Gør et af følgende:

Redigere data, som findes i et diagram

Når du har oprettet et diagram, kan du redigere dataene i et Excel-ark. Ændringerne afspejles i diagrammet.

 1. Klik på diagrammet.

  Excel fremhæver den datatabel, der bruges til diagrammet. En lilla kontur angiver en række eller kolonne, der bruges til kategoriaksen. En grøn kontur angiver en række eller en kolonne, der indeholder dataserienavne. En blå kontur angiver datapunkter, der er afbildet i diagrammet.

  Excel-datatabel til diagram

  Boble 1 Dataserienavne

  Billedtekst 2 Værdier til kategoriaksen

  Billedtekst 3 Datapunkter, der er afbildet i diagrammet

 2. Hvis du vil ændre det antal rækker og kolonner, der medtages i diagrammet, skal du placere markøren i nederste højre hjørne af de markerede data og derefter trække for at markere yderligere data. I det følgende eksempel er tabellen udvidet til at omfatte flere kategorier og dataserier.

  Vælge flere data til et Excel-diagram

  Tip: Hvis du vil forhindre disse data i at blive vist i diagrammet, kan du skjule rækker og kolonner i tabellen.

 3. Hvis du vil føje data til eller redigere data i en celle, skal du klikke på cellen og derefter foretage ændringen.

Ændre, hvilken diagramakse der fremhæves

Når du har oprettet et diagram, kan du ændre den måde, som rækker og kolonner i tabeller afbildes på i diagrammet.  Det kan f.eks. være, at din første version af et diagram afbilder rækkerne af data fra tabellen på diagrammets lodrette (værdi-) akse og kolonnerne med data på den vandrette (kategori-) akse. I følgende eksempel fremhæver diagrammet salg efter betalingsmiddel.

Diagram, der viser salg efter kategori

Men hvis diagrammet skal fremhæve salg efter måned, kan du ændre den måde, som diagrammet afbildes på.

Diagram, der viser salg pr. måned

 1. Klik på diagrammet.

 2. Klik på Afbild serier efter række Afbild serie efter række eller Afbild serie efter kolonne Afbild serie efter kolonne under Data på fanen Diagrammer.

  Fanen Excel-diagrammer, gruppen Data

Ændre dataseriens rækkefølge

Hvis du vil ændre rækkefølgen i en dataserie, skal du arbejde med et diagram, der har mere end én dataserie.

 1. Vælg en dataserie i diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

  I et søjlediagram skal du eksempelvis klikke på en søjle, hvorefter alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 2. Klik på Formatér markering under Aktuel markering.

  Fanen Diagrammer, gruppen Aktuel markering

 3. Klik på Rækkefølge i navigationsruden, klik på navnet på en serie, og klik derefter på Flyt op eller Flyt ned.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

  Bemærk: I de fleste diagramtyper påvirker det både forklaringen og selve diagrammet, når du ændrer rækkefølgen i dataserien.

Fjerne eller tilføje en dataserie

 1. Vælg en dataserie i diagrammet, og klik derefter på fanen Diagrammer.

  I et søjlediagram skal du eksempelvis klikke på en søjle, hvorefter alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 2. Klik på Markér under Data.

  Fanen Excel-diagrammer, gruppen Data

 3. Gør et af følgende i dialogboksen Vælg datakilde:

Hvis du vil

Skal du

Fjerne en serie

Vælg den dataserie, du vil fjerne, under Serier, og klik derefter på Fjern.

Tilføje en serie

Klik på Tilføj under Serie, og markér derefter de data i Excel-regnearket, som du vil inkludere i diagrammet.

Ændre dataseriens fyldfarve

 1. Vælg en dataserie i diagrammet, og klik derefter på fanen Format.

  I et søjlediagram skal du eksempelvis klikke på en søjle, hvorefter alle søjlerne i den pågældende dataserie bliver markeret.

 2. Under Diagramelementtypografier skal du klikke på pilen ud for Fyld  Knappen Fyldfarve og derefter klikke på den ønskede farve.

  Tip: Hvis du vil ændre farve efter datapunkt i et diagram, som kun har én dataserie, skal du klikke på serien og derefter klikke på fanen Diagramlayout. Klik på Formatér markering under Aktuel markering. Klik på Fyld i navigationsruden, og markér derefter afkrydsningsfeltet Varier farve efter punkt eller Varier farve efter udsnit afhængigt af diagrammet. Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Tilføje dataetiketter

Du kan tilføje navne for at vise datapunktværdierne fra Excel-regnearket i diagrammet.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Datanavne under Navne, og klik derefter på den type datanavne, du vil bruge, i den øverste del af listen.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Klik på Datanavne under Navne, og klik derefter på det sted, datanavnet skal vises, i den nederste del af listen.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Tilføje en datatabel

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Datatabel under Navne, og klik derefter på den ønskede indstilling.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Vise datoer på en vandret akse

Når du opretter et diagram ud fra data, der anvender datoer, og datoerne er afbildet langs den vandrette akse i diagrammet, ændrer Office automatisk den vandrette akse til en datoakse (tidsskala). Du kan også ændre en vandret akse til en datoakse manuelt. En datoakse viser datoer i kronologisk rækkefølge med bestemte intervaller eller basisenheder, f.eks. antal dage, måneder eller år, selvom datoerne i Excel-arket ikke er i løbende rækkefølge eller i de samme basisenheder.

Office anvender som standard den mindste forskel mellem to datoer i dataene med henblik på at bestemme basisenheder for datoaksen. Hvis du f.eks. har data for aktiekurser, hvor den mindste forskel mellem datoer er syv dage, indstiller Office basisenheden til dage. Du kan dog ændre basisenheden til måneder eller år, hvis du vil se aktiekursens udvikling over et længere tidsrum.

 1. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Sørg for, at akseetiketter er vist for den akse, du vil ændre.

 3. Klik på Akser under Akser, peg på Vandret akse, og klik derefter på Akseindstillinger.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Akser

 4. Klik på Skala i navigationsruden, og klik derefter på Dato under Vandret aksetype.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

  Bemærk: Hvis du følger denne procedure, og dit diagram viser ikke datoer som en tidsskala, skal du kontrollere, at akseetiketterne skrives i datoformat i Excel-tabel, som 01-05/08 eller maj 08. Hvis du vil have mere for at vide om, hvordan du kan formatere celler som datoer skal se vist datoer, klokkeslæt, valuta, brøker, eller procenter.

Se også

Oprette et diagram

Ændre et diagram

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×