Rediger tilladelser for en liste eller et bibliotek

Som administrator eller ejer af et bibliotek, en liste eller en undersøgelse kan du ændre tilladelser for at give de rette personer adgang til de data, de skal bruge, mens andres adgang begrænses.

Bemærk: Hvis du vil tilføje, ændre eller fjerne tilladelser for et enkelt dokumentet eller en enkelt mappe, skal du se Del filer eller mapper i Office 365.

Som standard nedarver alle websteder, lister og biblioteker i en gruppe af websteder tilladelsesindstillingerne fra det websted, der befinder sig direkte over dem i webstedshierarkiet. Dette betyder, at et websted nedarver tilladelser fra rodwebstedet i gruppen af websteder, og at et underordnet websted nedarver tilladelser fra det overordnede websted. Mapper, lister og dokumenter nedarver tilladelser fra det websted, der indeholder dem, og så videre.

Hvis du vil tildele separate tilladelser til en liste, et bibliotek eller en undersøgelse, skal du først bryde nedarvningen af tilladelser og derefter tildele separate tilladelser. Du kan gøre alt dette på siden Tilladelser. I denne artikel beskrives det, hvordan du får adgang til siden Tilladelser og bryder nedarvningen af tilladelser, hvorefter trinnene til at tildele eller ændre tilladelser oplyses.

Bemærk: Når en bruger deler et dokument eller et andet individuelt element, brydes nedarvningen automatisk for det pågældende element. Nedarvede tilladelser kopieres til elementet, og tilladelser for de brugere, som elementet blev delt med, tilføjes. Men hvis der foretages ændringer i tilladelser for det overordnede element, anvendes disse ændringer ikke på elementet.

Gå til siden Tilladelser

Bryde nedarvningen af tilladelser

Tildel separate tilladelser

Rediger tilladelsesniveauer

Fjern separate tilladelser

Gendan nedarvning for at slette alle separate tilladelser

Gå til siden Tilladelser

For en liste eller et bibliotek

 1. Gå til biblioteket eller listen, og åbn det/den.

 2. Vælg indstillinger Ikonet Indstillinger og derefter Indstillinger for bibliotek eller Indstillinger for liste.

  Gå til Indstillinger, Indstillinger for bibliotek

  Hvis du ikke kan se Indstillinger Ikonet Indstillinger , skal du vælge fanen Bibliotek eller Liste for at åbne båndet, og derefter skal du klikke på Indstillinger for bibliotek eller Listeindstillinger på båndet.

 3. På siden Indstillinger under Tilladelser og administration skal du klikke på Tilladelser for denne liste eller Tilladelser for dette dokumentbibliotek.

For en undersøgelse

 • Gå til undersøgelsen, og åbn den.

 • Klik på rullemenuen Indstillinger, og vælg Indstillinger for undersøgelse.

 • På siden Indstillinger under Tilladelser og administration skal du klikke på Tilladelser for denne undersøgelse.

Om separate tilladelser for individuelle elementer

Når du går til siden Tilladelser, ser du muligvis en eller flere meddelelser øverst på siden, som ser sådan ud:

Billede, der viser meddelelse om separate tilladelser for en liste eller et bibliotek

De enkelte meddelelser betyder følgende:

 • Nogle af elementerne på denne liste kan have separate tilladelser, som ikke styres fra denne side. Vis disse elementer. Dette betyder, at et enkelt element på listen, i biblioteket eller undersøgelsen på et tidligere tidspunkt er blevet delt med andre. Når du klikker på Vis disse elementer, vises dialogboksen Undtagelser, hvor du kan se, hvilke elementer der er tale om. Hvis du er ejer af elementet, skal du klikke på Administrer tilladelser for hver af dem for at foretage ændringer.

 • Der er brugere med begrænset adgang på dette websted. Brugerne kan have begrænset adgang, hvis et element eller et dokument på webstedet er blevet delt med dem. Vis brugere. Dette betyder, at hvis et element er blevet delt med en bruger, men dette ikke gør sig gældende for hele listen, biblioteket eller undersøgelsen, så er deres adgang begrænset til det ene element, der er blevet delt med dem. Klik på Vis brugere for at se, hvem disse er.

 • Dette bibliotek nedarver tilladelser fra det overordnede websted. (navn på websted). Dette betyder, at nedarvningen endnu ikke er blevet brudt for listen, biblioteket eller undersøgelsen. Se Bryd nedarvning af tilladelser nedenfor for at finde ud af, hvordan du gør dette.

Bryde nedarvningen af tilladelser

Når du bryder nedarvningen af tilladelser for en liste, et bibliotek eller en undersøgelse og derefter definerer nye tilladelsesindstillinger, bliver listen (eller biblioteket) til overordnet for elementerne deri. Elementerne under denne overordnede liste nedarver nu de nye tilladelsesindstillinger (medmindre elementerne har separat definerede tilladelser).

Følg disse trin for at bryde nedarvningen og tildele separate tilladelser:

 1. Gå til listen, biblioteket eller undersøgelsen, og åbn den/det.

 2. Gå til siden Tilladelser ved hjælp af trinnene i ovenstående afsnit.

 3. Du kan bryde nedarvningen af tilladelser fra det overordnede element ved at klikke på Stop nedarvning af tilladelser.

  Kontrolelementet for tilladelser til listen/biblioteket, der viser knappen Stop nedarvning af tilladelser

Tildel separate tilladelser

Du skal bryde nedarvningen fra det overordnede websted, før du kan tildele separate tilladelser. Når du har brudt nedarvningen vha. trinnene i ovenstående afsnit, skal du følge disse trin for at tildele separate tilladelser:

 1. Gå til listen, biblioteket eller undersøgelsen, og åbn den/det.

 2. Gå til siden Tilladelser ved hjælp af trinnene i ovenstående afsnit.

 3. Klik på Giv tilladelser på fanen Tilladelser.

  Knappen Slet separate tilladelser

 4. I dialogboksen Del ... skal du sikre dig, at Inviter personer er markeret, og derefter skal du skrive navnene på de personer eller den gruppe, du vil give adgang til, i feltet Skriv navne eller mailadresser ....

  Dialogboksen Del

 5. Du kan tilføje en personlig meddelelse, hvis du har lyst.

 6. Markér eller fjern markeringen i Del alt i denne mappe, selv elementer med separate tilladelser. Dette giver eller begrænser adgang til elementer, du allerede har angivet separate tilladelser for.

 7. Det tildelte tilladelsesniveau er som standard indstillet til Rediger, hvilket betyder, at de personer, du inviterer, kan foretage visse ændringer på listen, i biblioteket eller undersøgelsen. Hvis du vil tildele et andet tilladelsesniveau som f.eks. Skrivebeskyttet, skal du klikke på Vis indstillinger og ændre markeringen i feltet Vælg et tilladelsesniveau.

 8. Der sendes en mail til alle i feltet Inviter personer. Ønsker du ikke dette, skal du klikke på Vis indstillinger og fjerne markeringen i Send en invitation via mail.

 9. Klik på Del, når du er færdig.

I nogle tilfælde kan det være, at du vil oprette en Windows Active Directory-sikkerhedsgruppe og give adgang til et bibliotek eller en liste for alle personer i Windows-sikkerhedsgruppen. Det kan f.eks. være, at du vil give hele dit team adgang til en liste ved at føje teamets sikkerhedsgruppe til en SharePoint-gruppe. Når nye brugere derefter bliver medlem af dit team, giver du dem de relevante tilladelser ved blot at føje dem til den relevante Windows-sikkerhedsgruppe. Du kan få mere at vide om Windows-sikkerhedsgrupper under Active Directory-sikkerhedsgrupper.

Bemærk: Du kan ikke give adgang til en distributionsgruppe, som ikke er en Windows-sikkerhedsgruppe.

Rediger tilladelsesniveauer

 1. Gå til listen, biblioteket eller undersøgelsen, og åbn den/det.

 2. Gå til siden Tilladelser for listen, biblioteket eller undersøgelsen ved hjælp af trinnene i ovenstående afsnit.

 3. På listen Navn skal du markere afkrydsningsfeltet ud for navnet på den bruger eller gruppe, du ændrer tilladelsesniveauer for.

 4. Vælg Rediger brugertilladelser.

 5. Under Tilladelser skal du markere afkrydsningsfeltet ud for det ønskede tilladelsesniveau for de brugere eller grupper, du har valgt.

Du kan få mere at vide om tilladelsesniveauer i Om tilladelsesniveauer i SharePoint.

Fjern separate tilladelser

Hvis du vil fjerne tilladelser fra brugere eller grupper, du har tildelt adgang, skal du følge disse trin:

 1. Gå til listen, biblioteket eller undersøgelsen, og åbn den/det.

 2. Gå til siden Tilladelser for listen, biblioteket eller undersøgelsen ved hjælp af trinnene i ovenstående afsnit.

 3. På listen Navn skal du markere afkrydsningsfeltet ud for navnet på den bruger eller gruppe, du vil fjerne tilladelser fra.

 4. Vælg Fjern brugertilladelser.

Siden med tilladelser opdateres, så det bliver vist, at gruppen eller brugeren ikke længere har tilladelser til listen.

Gendan nedarvning for at slette alle separate tilladelser

Når du bryder nedarvningen af tilladelser mellem et websted, en mappe, en liste, et bibliotek, et listeelement eller et dokument og det overordnede websted, kan du når som helst gendanne nedarvningen, hvilket fjerner eventuelle brugerdefinerede tilladelser, du har angivet.

 1. Gå til listen, biblioteket eller undersøgelsen, og åbn den/det.

 2. Gå til siden Tilladelser for listen, biblioteket eller undersøgelsen ved hjælp af trinnene i ovenstående afsnit.

 3. Klik på Slet entydige tilladelser under fanen Tilladelser (for en liste eller et bibliotek).

  Knappen Slet separate tilladelser
 4. Klik på OK. På statuslinjen vises nu Denne liste nedarver tilladelser fra dens overordnede liste. Navnet på det overordnede element vises ud for den opdaterede status.

Se også

Om tilladelsesniveauer

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×