Rapportere status for mine opgaver

I Microsoft Office Project Web Access kan opgavestatus hentes i numerisk format som timer eller procent og i fortællende form i afsnit. Denne artikel beskriver, hvordan du indtaster status for dine opgaver numerisk. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du beskriver opgavestatus i en fortællende beskrivelse i Sende en statusrapport.

Hvad vil du foretage dig?

Sende status for opgaver

Opdatere min status ved hjælp af timeseddeldata

Tilføje en note om min opgavestatus

Fjerne en opgave fra min opgavestatus

Sende status for opgaver

Opgavestatus sendes uafhængigt af din timeseddel. Opgavestatus sendes til projektlederen, og den fortæller om dine fremskridt i retning af at færdiggøre dine opgaver. Timesedler sendes til den, der skal godkende timesedlen, og de fortæller om de de timer, du har arbejdet på forskellige elementer i løbet af den aktuelle rapporteringsperiode.

 1. Klik på Opgavecenter på værktøjslinjen Hurtig start under Mit arbejde.

  Afhængigt af din virksomheds indstillinger ser du muligvis en sammensætning af individuelle opgaver, der er vist under deres overordnede projekter, eller du ser individuelle projekter uden detaljerede opgaver.

 2. Indtast status for hver opgave eller hvert projekt i kolonnen Fremdrift. Afhængigt af kravene fra virksomheden og dens projektledere skal du muligvis indtaste fremdriften for en opgave på en af følgende tre måder:

  • Antal timer for udført arbejde pr. dag [Eksempel: 1d af 5d (20%)]     Klik på kolonnen Fremdrift for den opgave, du opdaterer. I gitteret, der vises, skal du indtaste det antal timer om dagen, som du har arbejdet på dette projekt eller denne opgave, siden du sidst sendte en opgavestatus. Det gælder også overtid, hvis det kræves. Klik uden for gitteret for at opdatere kolonnen Fremdrift med dine data.

  • Faktisk udført arbejde og resterende arbejde [Eksempel: 5d]     Indtast den totale tid, som du har arbejdet på denne opgave til dato. Indtast tiden som et tal fulgt af t for timer, d for dage, u for uger eller md for måneder.

  • Procent udført arbejde [Eksempel: 20 %]     Indtast den procentdel af opgaven, som du mener er udført.

   Tip: Klik på Genberegn for at se virkningen af de aktuelle arbejdsdata, som du har indtastet.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Send kommentar, hvis du vil sende en kommentar om din status til Statuschefen.

 4. Marker afkrydsningsfeltet i venstre kolonne for hver opgave, du vil sende, og klik derefter på Send det markerede.

  Hvis du vælger at sende en kommentar til statuschefen, vises der et vindue. Indtast dine kommentarer om din status i feltet i dette vindue, og klik derefter på OK. Din status sendes.

Bemærk: 

 • Hvis der er behov for at opdatere værdien for det resterende arbejde for opgaven, skal du klikke på opgavens navn i kolonnen Opgavenavn. Opdater feltet Resterende arbejde på siden Tildelingsoplysninger med et aktuelt estimat over den tid, der resterer indtil færdiggørelse.

 • Hvis du vil gemme din status uden at sende den til statuschefen, skal du klikke på Gem alle i stedet for Send det markerede. Derved gemmes dine ændringer, men det ændrer ikke de data, som din chef eller gruppemedlemmer ser.

 • Det datoformat, der bruges i felterne Startdato og Slutdato, kan ændres, så det indeholder et klokkeslæt, eller så det anvender et længere eller kortere format. Du kan redigere siden og derefter ændre webdelen, så datoformatet i Project Web Access-delen ændres. Du kan finde flere oplysninger om ændring af webdele i Hjælp-artiklerne til Microsoft Windows SharePoint Services.

Toppen af siden

Opdatere min status ved hjælp af timeseddeldata

Hvis du allerede er begyndt at indtaste timer på din timeseddel, kan du bruge de gemte timeseddeldata til at udfylde din opgavestatus på forhånd.

Bemærk: Denne indstilling overskriver enhver opgavestatus, du allerede har indtastet for de dage, der dækkes af den timeseddel, du importerer.

 1. Klik på Opgavecenter på værktøjslinjen Hurtig start under Mit arbejde.

 2. Klik på Importer timeseddel.

 3. Vælg den timeseddel, du vil importere, på listen Timeseddel på siden Importer timeseddel.

  Timeseddeldataene vises i afsnittet Eksempel.

 4. Klik på Importer for at importere data fra den valgte timeseddel til kolonnen Fremdrift på siden Opgavecenter page.

 5. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre statusdataene på siden Opgavecenter og derefter klikke på Send det markerede for at sende din opgavestatus til din statuschef.

Toppen af siden

Tilføje en note om min opgavestatus

Hvis du har kommentarer til de numeriske statusdata, du indtastede til en opgave på siden Opgavecenter, kan du tilføje en bemærkning til opgaven, som projektlederen kan gennemse. Bemærkninger, der føjes til specifikke opgaver, er adskilt fra de kommentarer, du indtaster, når du sender din opgavestatus. Disse bemærkninger er også forskellige fra den fortællende status, du indtaster på siden Statusrapport.

 1. Klik på Opgavecenter på værktøjslinjen Hurtig start under Mit arbejde.

 2. Peg på den opgave, du vil føje en bemærkning til, klik på den pil, der vises, og klik derefter på Tilføj/rediger bemærkninger.

  Dialogboksen Project Web Access-tildelingsbemærkninger åbnes med en liste over de eksisterende bemærkninger til opgaven og et felt til indtastning af en ny bemærkning.

 3. Indtast din tekst i det nederste felt, og klik derefter på OK.

 4. Klik på Gem alle for at gemme bemærkningen.

Bemærk: 

 • Når du har tilføjet en bemærkning, skal du gemme din opgavestatus for at gemme bemærkningen. Hvis du lukker browser-vinduet eller går væk fra Opgavecentret, før du har gemt din opgavestatus, går bemærkningen tabt.

 • Bemærkninger, der er tilføjet i dialogboksen Project Web Access-tildelingsbemærkninger, kan ikke ses af andre ressourcer på projektet. Disse bemærkninger er kun tilgængelige for din statuschef.

Toppen af siden

Fjerne en opgave fra min opgavestatus

Når du anmoder om at få fjernet en opgave fra din opgavestatus, skal din anmodning først godkendes af statuschefen, før den fjernes.

Bemærk: Når en opgave fjernes fra din opgavestatus, fjernes den ikke fra din timeseddel eller fra projektet.

 1. Klik på Opgavecenter på værktøjslinjen Hurtig start under Mit arbejde.

 2. Marker afkrydsningsfeltet ved siden af den opgave, du vil fjerne fra din opgavestatus.

 3. Klik på Slet.

 4. Klik på OK i den meddelelse, der vises. Denne meddelelse fortæller dig, at der sendes en anmodning om sletning til opgaveejeren.

  Den opgave, du sletter, vises med gennemstreget tekst på siden Opgavecenter.

 5. Klik på Send det markerede på siden Opgavecenter for at sende anmodningen om sletning.

  Når din statuschef godkender din anmodning om sletning, vises en indikator ved siden af den slettede opgave på siden Opgavecenter.

 6. Når din anmodning om sletning er godkendt, skal du vælge afkrydsningsfeltet ved siden af opgaven på siden Opgavecenter.

 7. Klik på Slet for at fjerne opgave fra din opgavestatus.

Hvorfor er der visse handlinger, jeg ikke kan udføre i Project Web Access?

Afhængigt af de tilladelsesindstillinger, du har brugt til at logge på Project Web Access, kan du muligvis ikke se eller bruge bestemte funktioner. Desuden kan det, du ser på nogle sider, adskille sig fra det dokumenterede, hvis serveradministratoren har tilpasset Project Web Access og ikke har tilpasset Hjælp tilsvarende.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×