RTD, funktionen

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen RTD i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Henter realtidsdata fra et program, der understøtter COM-automatisering.

Syntaks

RTD(ProgID;server;emne1;[emne2];...)

Syntaksen for funktionen RTD har følgende argumenter:

  • ProgID    Påkrævet. Navnet på ProgID'et til et registreret tilføjelsesprogram til COM-automatisering, som er installeret på den lokale computer. Omslut navnet i anførselstegn.

  • server    Påkrævet. Navnet på den server, hvor tilføjelsesprogrammet skal køre. Hvis der ikke findes en server, og programmet kører lokalt, skal du lade argumentet være tomt. I modsat fald skal du skrive anførselstegn ("") omkring servernavnet. Hvis du bruger RTD i TE000127658, skal du skrive dobbelte anførselstegn. Ellers kræves VBA-egenskaben NullString af serveren, selvom serveren kører lokalt.

  • Emne1; Emne2;...    Emne1 er påkrævet, og efterfølgende emner er valgfrie. 1-253 parametre, som tilsammen repræsenterer et entydigt udsnit af realtidsdataene.

Bemærkninger

  • RTD-tilføjelsesprogrammet COM-automatisering skal oprettes og registreres på en lokal computer. Hvis du ikke har installeret en realtidsdataserver, får du en fejlmeddelelse i en celle, når du forsøger at anvende RTD-funktionen.

  • Når serveren er programmet til kontinuerligt at opdatere resultater, i modsætning til andre funktioner, ændres RTD-formler, når Microsoft Excel er i automatisk beregningstilstand.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse (resultat)

R esultat

=RTD("mycomaddin.progid",,"Servernavn","Pris")

Realtidsdata hentet fra et program, der understøtter COM-automation.

#NAVN?

Bemærk!

RTD-tilføjelsesprogrammet COM-automatisering skal oprettes og registreres på en lokal computer. Hvis du ikke har installeret en realtidsdataserver, returnerer funktionen RTD en #NAVN?-fejlmeddelelse i en celle, når du forsøger at bruge RTD-funktionen.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×