Rækkefølge af hændelser for databaseobjekter

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

En enkelt handling, som flyttes fra én kontrolelement på et objekt til et andet kontrolelement, kan udløse flere forskellige hændelser, som forekommer i en bestemt rækkefølge. Kende når hændelser indtræffer og i hvilken rækkefølge de opstår er vigtigt, da det kan påvirke, hvordan og hvornår dine makroer eller hændelsesprocedurer kører. Eksempelvis hvis der er to hændelsesprocedurer, der skal køres i en bestemt rækkefølge, vil du kontrollere, at de hændelser, som de er knyttet til opstå i den samme rækkefølge.

Denne artikel indeholder

Rækkefølge af hændelser for kontrolelementer i formularer

Rækkefølge af hændelser for poster i formularer

Rækkefølge af hændelser for formularer og underformularer

Rækkefølgen af hændelser for tastetryk og klik med musen

Rækkefølge af hændelser for rapporter og rapportsektioner

Rækkefølge af hændelser for kontrolelementer i formularer

Hændelser optræder for kontrolelementer i formularer, når du flytter fokus til et kontrolelement, og når du ændrer og opdaterer data i et kontrolelement.

Bemærk: I Microsoft Office Access vises hændelsesnavne lidt anderledes i Visual Basic Editor, end de gør i egenskabsarket og i Makrogenerator. F.eks. hedder den hændelse, som kaldes VedFokus i formularens egenskabsark og i Makrogenerator, Fokus i Visual Basic Editor. I eksemplerne i denne artikel anvendes der Visual Basic for Applications-format (VBA) for hændelsesnavne.

Flytte fokus til et kontrolelement

Når du flytter fokus til et kontrolelement i en formular (f.eks. ved at åbne en formular, der indeholder en eller flere aktive kontrolelementer, eller ved at flytte fokus til et andet kontrolelement i samme formular), optræder hændelserne Indgang og Fokus i denne rækkefølge:

Indgang pil Fokus

Når du åbner en formular, optræder hændelserne Indgang og Fokus efter de hændelser, der er tilknyttet åbningen af formularen (f.eks. Åbning, Aktivering og Aktuel) på følgende måde:

Åbning (formular) pil Aktivering (formular) pil Aktuel (formular) pil Indgang (kontrolelement) pil Fokus (kontrolelement)

Når fokus flyttes fra et kontrolelement i en formular (f.eks. når du lukker en formular, der indeholder en eller flere aktive kontrolelementer, eller når du flytter til et andet kontrolelement i samme formular), optræder hændelserne Udgang og FokusVæk i denne rækkefølge:

Udgang pil FokusVæk

Når du lukker en formular, optræder hændelserne Udgang og FokusVæk før de hændelser, der er tilknyttet lukningen af formularen (f.eks. Fjernelse, Deaktivering og Lukning) på følgende måde:

Udgang (kontrolelement) pil FokusVæk (kontrolelement) pil Fjernelse (formular) pil Deaktivering (formular) pil Lukning (formular)

Ændre og opdatere data i et kontrolelement

Når du indtaster eller ændrer data i et kontrolelement i en formular og derefter flytter fokus til et andet kontrolelement, optræder hændelserne FørOpdatering og EfterOpdatering således:

FørOpdatering pil AfterUpdate

Hændelserne Udgang og FokusVæk til et kontrolelement, hvis værdi ændres, optræder efter hændelserne FørOpdatering og EfterOpdatering:

FørOpdatering pil EfterOpdatering pil Udgang pil FokusVæk

Når du ændrer teksten i en tekstboks eller i tekstboksdelen af en kombinationsboks, forekommer hændelsen Ændring. Denne hændelse forekommer, hver gang indholdet af kontrolelementet ændres, men før du flytter fokus til et andet kontrolelement eller en anden post (og derfor før hændelserne FørOpdatering og EfterOpdatering forekommer). Følgende rækkefølge af hændelser forekommer for hver tast, som du trykker på i en tekstboks eller i tekstboksdelen af en kombinationsboks:

TastNed pil TasteTryk pil Dirty pil Ændring pil TastOp

Hændelsen IkkePåListe sker, når du angiver en værdi i en kombinationsboks, der ikke findes på listen i kombinationsboksen, og prøv derefter at flytte fokus til et andet kontrolelement eller en post. Hændelsen IkkePåListe indtræffer efter tastatur begivenheder og hændelser af typen ændring for kombinationsboksen, men før begivenheder til et andet kontrolelement eller formularen. Hvis egenskaben BegrænsTilListe for kombinationsboksen er indstillet til Yes, indtræffer hændelsen fejl for formularen umiddelbart efter hændelsen IkkePåListe :

TastNed pil TasteTryk pil Dirty pil Ændring pil TastOp pil IkkePåListe pil Fejl

Toppen af siden

Rækkefølge af hændelser for poster i formularer

Hændelser forekommer for poster i formularer, når du flytter fokus til en anden post, opdaterer data i en post, sletter en eksisterende post eller poster eller opretter en ny post.

Flytte fokus til poster og opdatere data i poster

Når du flytter fokus til en eksisterende post i en formular, indtaster eller ændrer data i posten og derefter flytter fokus til en anden post, forekommer følgende rækkefølge af hændelser for formularen:

Aktuel (formular) pil FørOpdatering (formular) pil EfterOpdatering (formular) pil Aktuel (formular)

Når du går væk fra den post, hvis data er ændret, men før du går ind i den næste post, forekommer hændelserne Udgang og FokusVæk for det kontrolelement, der har fokus. Disse hændelser forekommer efter hændelserne FørOpdatering og EfterOpdatering for formularen på følgende måde:

FørOpdatering (formular) pil EfterOpdatering (formular) pil Udgang (kontrolelement) pil FokusVæk (kontrolelement) pil PostForlad (formular) pil Aktuel (formular)

Når du flytter fokus mellem kontrolelementer i en formular, forekommer der hændelser til hvert kontrolelement. Følgende rækkefølge af hændelser forekomme f.eks., når du benytter følgende fremgangsmåde:

 • Åbner og lukker en formular og ændrer data i et kontrolelement:

  Aktuel (formular) pil Indgang (kontrolelement) pil Fokus (kontrolelement) pil FørOpdatering (kontrolelement) pil EfterOpdatering (kontrolelement)

 • Flyt fokus til et andet kontrolelement:

  Udgang (kontrolelement1) pil FokusVæk (kontrolelement1) pil Indgang (kontrolelement2) pil Fokus (kontrolelement2)

 • Flyt fokus til en anden post:

  FørOpdatering (formular) pil EfterOpdatering (formular) pil Afslut (control2) pil LostFocus (control2) pil Afslutning af post (formular) pil Aktuelle (formular)

Slette poster

Når du sletter en post, forekommer følgende hændelser for formularen, og der vises en dialogboks i Microsoft Office Access, hvor du bliver bedt om at bekræfte sletningen:

Slet pil FørSletning pil EfterSletning

Hvis du annullerer hændelsen Slet, forekommer hændelserne FørSletning og EfterSletning ikke, og dialogboksen vises ikke.

Oprette en ny post

Når du flytter fokus til en ny (tom) post i en formular og derefter opretter en ny post ved at skrive data i et kontrolelement, forekommer følgende rækkefølge af hændelser:

Aktuel (formular) pil Indgang (kontrolelement) pil Fokus (kontrolelement) pil FørIndsættelse (kontrolelement) pil EfterIndsættelse (formular)

Hændelserne FørOpdatering og EfterOpdatering for kontrolelementerne i formularen og for den nye post, forekommer efter hændelsen FørIndsættelse og før hændelsen EfterIndsættelse.

Toppen af siden

Rækkefølge af hændelser for formularer og underformularer

Hændelser indtræffer for formularer, når du åbner eller lukker en formular, flytter mellem formularer eller arbejder med data i en formular eller underformular.

Åbne og lukke en formular

Når du åbner en formular, er der følgende rækkefølge af hændelser for formularen:

Åbning pil Indlæsning pil Størrelsesændring pil Aktivering pil Aktuel

Hvis der ikke er aktive kontrolelementer i formularen, indtræffer hændelsen Fokus for formularen efter hændelsen Aktivering men før hændelsen Aktuel.

Når du lukker en formular, er der følgende rækkefølge af hændelser for formularen:

Fjernelse pil Deaktivering pil Lukning

Hvis der ikke er nogen aktive kontrolelementer i formularen, LostFocos hændelsen indtræffer for formularen efter hændelsen fjernelse , men før hændelsen Deaktivering .

Flytte mellem formularer

Når du skifter mellem to åbne formularer, optræder hændelsen Deaktivering for den første formular og hændelsen Aktivering for den anden formular:

Deaktivering (formular1) pil Aktivering (formular2)

Hændelsen Deaktivering for en formular indtræffer også, når du skifter fra formularen til en anden objektfane i Access. Hændelsen Deaktivering sker ikke, når du skifter til en dialogboks, til en formular, hvor egenskaben Genvejsmenu er angivet til Ja, eller til et vindue i et andet program.

Bemærk: Hændelsen Åbning indtræffer ikke, hvis du flytter fokus til en formular, der allerede er åben, heller ikke selv om du har flyttet fokus til denne formular ved at udføre handlingen ÅbnFormular.

Arbejde med data i en formular

Formular- og kontrolelementhændelser sker, når du flytter mellem poster i formularen og ændrer data. Når du f.eks. åbner en formular første gang, er der følgende rækkefølge af hændelser:

Åbning (formular) pil Indlæsning (formular) pil Størrelsesændring (formular) pil Aktivering (formular) pil Aktuel (formular) pil Indgang (kontrolelement) pil Fokus (kontrolelement)

Når du lukker en formular, er der på samme måde følgende rækkefølge af hændelser:

Afslut (objekt) pil LostFocus (objekt) pil Fjern (formular) pil Deaktivere (formular) pil Luk (formular)

Hvis du har ændret data i et kontrolelement, optræder hændelserne FørOpdatering og EfterOpdatering for både kontrolelementet og formularen før hændelsen Udgang for kontrolelementet.

Arbejde med underformularer

Når du åbner en formular, der indeholder en underformular, indlæses underformularen og posterne i den før hovedformularen. Det vil sige, at hændelserne for underformularen og kontrolelementerne i den (f.eks. Åbning, Aktuel, Indgang og Fokus) sker før hændelserne for formularen. Hændelsen Aktivering sker ikke for underformularer. Åbning af en hovedformular udløser derfor en Aktivering-hændelse udelukkende for hovedformularen.

Når du på samme måde lukker en formular, der indeholder en underformular, fjernes underformularen og dens poster efter formularen. Hændelsen Deaktivering sker ikke for underformularer. Lukning af en hovedformular udløser derfor en Deaktivering-hændelse udelukkende for hovedformularen. Hændelserne for kontrolelementerne, formularen og underformularerne sker i denne rækkefølge:

 1. Hændelser for underformularens kontrolelementer (f.eks. Udgang og FokusVæk)

 2. Hændelser for formularens kontrolelementer (inklusive underformularens kontrolelement)

 3. Hændelser for formularen (f.eks. Deaktivering og Lukning)

 4. Hændelser for underformularen

Bemærk: Da hændelserne for en underformular indtræffer efter, at hovedformularen er lukket, vil visse hændelser, f.eks. annullering af lukning af hovedformularen fra en hændelse i underformularen, ikke finde sted. Det kan være nødvendigt at flytte disse typer valideringstest til en hændelse i hovedformularen.

Toppen af siden

Rækkefølgen af hændelser for tastetryk og klik med musen

Tastetrykhændelser indtræffer for formularer og kontrolelementer, når du trykker på taster eller sender tastetryk, mens formularen eller kontrolelementet har fokus. Musehændelser sker for formularer, formularsektioner og kontrolelementer i formularer, når du klikker på museknapperne, mens musemarkøren er placeret i en formular, en sektion eller et kontrolelement. Musehændelser sker også, når du bevæger musemarkøren hen over en formular, en sektion eller et kontrolelement.

Tastaturhændelser

Når du trykker på en tast og slipper den, mens et kontrolelement i en formular har fokus (eller du bruger handlingen SendTaster eller en erklæring til at sende et tastetryk), er der følgende rækkefølge af hændelser:

TastNed pil TasteTryk pil TastOp

Når du trykker på en tast og slipper den eller sender et tastetryk i ANSI-tegnsæt, indtræffer alle hændelserne TastNed, TasteTryk og TastOp. Hvis du trykker på ANSI-tasten og holder den nede, skifter hændelserne TastNed og TasteTryk gentagne gange (TastNed, TasteTryk, TastNed, TasteTryk osv.), indtil du slipper tasten. Så sker hændelsen TastOp.

Hvis du trykker på en ikke-ANSI-tast, sker hændelserne TastNed og TastOp. Hvis du trykker på en ikke-ANSI-tast og holder den nede, gentages hændelsen TastNed gentagne gange, indtil du slipper tasten, og hændelsen TastOp indtræffer.

Hvis tryk på en tast udløser en anden hændelse for et kontrolelement, sker denne hændelse efter hændelsen TasteTryk men før hændelsen TastOp. Hvis et tastetryk f.eks. ændrer tekst i en tekstboks, hvilket udløser en hændelse af typen Ændring, er der følgende rækkefølge af hændelser:

TastNed pil TasteTryk pil Ændring pil TastOp

Hvis et tastetryk medfører, at fokus flyttes fra ét kontrolelement til et andet, sker hændelsen TastNed for det første kontrolelement, hvorimod hændelserne TasteTryk og TastOp sker for det andet kontrolelement. Hvis du f.eks. ændrer data i et kontrolelement og derefter trykker på TAB-tasten for at flytte til det næste kontrolelement, er der følgende rækkefølger af hændelser:

 • Første kontrolelement:

  TastNed pil FørOpdatering pil EfterOpdatering pil Udgang pil FokusVæk

 • Andet kontrolelement:

  Indgang pil Fokus pil Tastetryk pil TastOp

Musehændelser

Når du klikker på en museknap og slipper den, mens musemarkøren er placeret i et kontrolelement i en formular, sker følgende rækkefølge af hændelser for kontrolelementet:

MusknapNed pil MusknapOp pil Klik

Hvis et kontrolelement har fokus, og du klikker på et andet kontrolelement for at flytte fokus til det andet kontrolelement, er der følgende rækkefølger af hændelser:

 • Første kontrolelement:

  Udgang pil FokusVæk

 • Andet kontrolelement:

  Indgang pil Fokus pil MusknapNed pil MusknapOp pil Klik

Hvis du flytter til en anden post og derefter klikker på et kontrolelement, sker hændelsen Aktuel for formularen også før hændelsen Indgang for kontrolelementet.

Dobbeltklik på et kontrolelement bevirker, at hændelserne Klik og DobbeltKlik begge indtræffer. Når du f.eks. dobbeltklikker på et andet kontrolelement end en kommandoknap, sker følgende rækkefølge af hændelser for kontrolelementet:

MouseD egen pil MusknapOp pil Klik på pil Dobbeltklik pil MusknapOp

Når du dobbeltklikker på en kommandoknap, sker den foranstående rækkefølge af hændelser efterfulgt af endnu en Klik-hændelse.

Hændelsen MusFlyttet for en formular, en sektion eller et kontrolelement sker, når du flytter musemarkøren hen over formularen, sektionen eller kontrolelementet. Denne hændelse er uafhængig af andre musehændelser.

Toppen af siden

Rækkefølge af hændelser for rapporter og rapportsektioner

Hændelser optræder for rapporter og rapportsektioner, når du åbner en rapport for at udskrive eller få vist et eksempel på den, eller når du lukker en rapport.

Hændelser for rapporter

Når du åbner en rapport for at udskrive den eller få vist et eksempel på den og senere lukker rapporten eller flytter til en anden objektfane i Access, er der følgende rækkefølge af hændelser for rapporten:

Åbning pil Aktivering pil Lukning pil Deaktivering

Når du skifter mellem to åbne rapporter, optræder hændelsen Deaktivering for den første formular og hændelsen Aktivering for den anden rapport:

Deaktivering (rapport1) pil Aktivering (rapport2)

Hændelsen Deaktivering for en rapport indtræffer også, når du skifter fra rapporten til en anden objektfane i Access. Hændelsen Deaktivering sker ikke, når du skifter til en dialogboks, til en formular, hvor egenskaben Genvejsmenu er angivet til Ja, eller til et vindue i et andet program.

Når du åbner en rapport, der er baseret på en forespørgsel, udløser Access hændelsen Åbning for rapporten, før den kører den underliggende forespørgsel. Som resultat kan du angive kriterierne for rapporten ved at bruge en makro eller en hændelsesprocedure, der er et svar på hændelsen Åbning. Makroen eller hændelsesproceduren kan f.eks. åbne en brugerdefineret dialogboks, hvor du angiver rapportkriterier.

Hændelser til rapportsektioner

Når du udskriver eller får vist et eksempel på en rapport, sker hændelserne Formatering og Udskrivningfor rapportsektionerne efter hændelserne Åbning og Aktivering for rapporten og før rapportens Lukning- eller Deaktivering-hændelser:

Åbning (rapport) pil Aktivering (rapport) pil Formatering (rapportsektion) pil Udskrivning (rapportsektion) pil Lukning (rapport) pil Deaktivering (rapport)

Derudover kan følgende hændelser ske under eller efter formatering men før hændelsen Udskrivning:

 • Hændelsen Tilbagerykning sker, når Access returnerer til en tidligere sektion under rapportformatering.

 • Hændelsen IngenData sker, hvis der ikke vises poster af rapporten.

 • Hændelsen SideUdskrivning sker efter formatering men før udskrivning. Du kan bruge denne hændelse til at tilpasse udseendet af den udskrevne rapport.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×