Publicere en projektmappe på et SharePoint-websted

I Microsoft Excel 2010 kan du publicere en projektmappe på et Microsoft SharePoint Services 2010-websted, så andre brugere kan få vist dens data i en webbrowser uden at skulle have Excel installeret på computeren. Hvis du desuden indstiller visse indstillinger for publicering, kan du fremhæve bestemte dele af projektmappen i browseren. En rigtig god måde at udnytte den funktion på er ved at vise et Excel-diagram på en SharePoint-side for at hjælpe organisationen med at træffe bedre forretningsmæssige beslutninger.

I denne artikel beskrives det, hvordan du publicerer en projektmappe fra Excel 2010-desktopprogrammet, men ikke hvordan du opretter forbindelse mellem en projektmappe eller data i en projektmappe og en Excel Web Access-webdel på en SharePoint-side.

Du kan finde flere oplysninger om Excel Web Access-webdele i artiklen Få vist en projektmappe i en Excel Web Access-webdel.

Når du publicerer en projektmappe på en SharePoint-server, gemmes hele indholdet af projektmappen på serveren og kan blive vist og bearbejdes, hvis du åbner projektmappen i Excel-desktopprogrammet. Hvis Office Web Apps installeres på SharePoint-serveren, kan visning og arbejdet med dataene i webbrowseren komme til at ligne arbejdet med dataene i Excel-desktopprogrammet meget. Faktisk er der mulighed for samtidig redigering af en projektmappe i browsergitteret, når Office Web Apps er installeret. Når du får vist en projektmappe i browseren, og hvis knappen Rediger i browser er synlig, betyder det, at Office Web Apps er tilgængelige.

Knappen Rediger i browser

Du kan finde flere oplysninger i artiklen Forskelle mellem at bruge en projektmappe i Excel og Excel Services .

Hvad vil du foretage dig?

Forberede projektmappen

Publicere projektmappen

Forberede projektmappen

Før du publicerer projektmappen, kan du i dialogboksen Indstillinger for publicering vælge de projektmapper eller elementer, der skal vises i browseren, når redigering ikke er aktiveret, ved at klikke på knappen Rediger i browser. Husk blot, at selvom du kan vælge det, der kan ses i denne tilstand, gemmes hele indholdet af projektmappen på SharePoint-serveren.

Hvis du vil medtage hele projektmapper som et element ud over andre elementer som f.eks. diagrammer eller pivottabeller, skal du definere hele projektmappen som et navngivet område. Markér hele projektmappen, og definer derefter et navngivet område. Derefter vises dette navngivne område som et tilgængeligt element i dialogboksen Indstillinger for publicering, når du er klar til at publicere.

Hvis brugerne skal kunne angive en parameter i en formular, når de får vist en projektmappe i browseren, skal du angive en celle som et defineret navn. Derefter kan du tilføje dette definerede navn som en parameter under fanen Parametre i dialogboksen Indstillinger for publicering.  

I det følgende billede, der viser en projektmappe i browseren, har celle D3 f.eks. det navngivne navn Pris. I browseren har en bruger angivet en værdi på 5,625 i feltet i ruden Parametre og derefter klikket på Anvend. Denne værdi vises derefter i celle D2, og formlen i A2 anvender værdien i D2. Resultatet af formlen genberegnes og vises iA2: $1.151,31.

Brug af en parameter i browseren

Se i Hjælp i Excel for at få oplysninger om, hvordan du definerer områder.

Toppen af siden

Publicere projektmappen

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Gem og send.

 2. Klik på Gem i SharePoint.
  Bemærk!   Hvis kommandoen Gem i SharePoint ikke er tilgængelig, kan du stadig gemme projektmappen på et SharePoint-websted ved at bruge kommandoen Gem som . Dialogboksen Indstillinger for publicering er ikke tilgængelig. Du kan også overføre projektmappen direkte fra et SharePoint-bibliotek. Brugerne kan få vist og redigere indholdet af projektmappen i browseren ved at gå direkte til det websted, hvor projektmappen er gemt.

  Kommandoen Gem som

 1. Hvis du vil vælge individuelle regneark eller elementer, der skal publiceres i projektmappen, skal du klikke på knappen Indstillinger for publicering. Hvis du vil publicere hele projektmappen, kan du også gå direkte til trin 4.
  Under fanen Vis benyttes følgende fremgangsmåde:

  • Hvis du vil have vist hele projektmappen i browseren, skal du vælge Hele projektmappen på rullelisten.

  • Hvis du kun vil have vist bestemte regneark i browseren, skal du vælge Ark på rullelisten og derefter fjerne markeringerne i afkrydsningsfelterne for de ark, der ikke skal vises.
   Bemærk!   Som standard er alle ark valgt. Du kan hurtig få vist alle ark igen, når du har fjernet markeringen i afkrydsningsfelterne, ved at markere afkrydsningsfeltet Alle ark.

  • Hvis du kun vil vise bestemte elementer i browseren (som navngivne områder, diagrammer, tabeller eller pivottabeller), skal du vælge Elementer i projektmappen på rullelisten og derefter markere afkrydsningsfeltet for de elementer, du vil vise.
   Bemærk!  Hvis du vælger elementer, som har samme navn (som et diagram og dens underliggende datatabe), vil kun ét af disse elementer være tilgængeligt i browseren. Hvis du vil have vist alle elementerne, skal du sørge for, at hvert enkelt element i projektmappen har et entydigt navn. Du kan omdøbe tabellerne i gruppen Egenskaber under fanen Design, omdøbe pivottabeller i gruppen Pivottabel under fanen Indstillinger og omdøbe diagrammer eller pivottabeller i gruppen Egenskaber under fanen Layout. Identiske elementer, f.eks. navngivne områder, kan omdøbes under fanen Formler i gruppen Definerede navne.
   Vælge regneark eller elementer

  • Under fanen Parametre kan du tilføje eventuelle definerede navne, du vil bruge til at angive redigerbare celler, når brugerne får vist projektmappen i browseren. Klik derefter på OK for at lukke dialogboksen.
   Indstille parametre

 2. Vælg et sted, hvor projektmappen skal publiceres.
  Der er muligvis allerede gemt serverplaceringer under Aktuel placering, Seneste placeringer eller Placeringer, som du kan vælge mellem. Hvis der ikke findes sådanne placeringer, eller du vil gemme på en ny placering, skal du dobbeltklikke på Søg efter en placering under Placeringer.

 3. Angiv webadressen til SharePoint-webstedet i dialogboksen Gem som , og søg derefter efter webstedet eller biblioteket, hvor du vil gemme projektmappen.

 4. Hvis du ikke allerede har gemt individuelle projektmapper eller elementer eller indstillet parametre, kan du klikke på knappen Indstillinger for publicering.

 5. Acceptér det foreslåede navn på projektmappen i feltet Filnavn , eller skriv et nyt navn, hvis du ønsker det.

 6. Hvis du vil vise indholdet af projektmappen, umiddelbart efter at puliceringen er foretaget, skal du sørge for, at afkrydsningsfeltet Åbn med Excel i browseren er markeret.

 7. Klik på Gem.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×