Publicere en projektmappe på et SharePoint-bibliotek i Excel til Windows

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan publicere en projektmappe i et Microsoft SharePoint-bibliotek, så personer kan få vist eller redigere den i en webbrowser, uden at de behøver at have Excel installeret på computeren. At publicere er i bund og grund det samme som at gemme, men med visse indbyggede indstillinger, som gør det muligt at kontrollere, hvad folk får vist, når de åbner projektmappen i en browser.

Hvis alle i organisationen vænner sig til at gemme eller publicere en projektmappe på et centralt SharePoint-websted, kan det forhindre, at der begynder at dukke forskellige udgaver af den samme projektmappe op rundt omkring i organisationen, når den sendes rundt i en mail.

Hvis du angiver nogle indstillinger for publicering, kan du fremhæve bestemte dele af projektmappen, f.eks. diagrammer, eller undlade at vise andre dele i browseren. Du kan f.eks. vise et diagram, men undlade at vise de underliggende data. Eller du kan nøjes med at vise bestemte regneark til de personer, de er relevante for, og skjule de andre regneark.

I denne artikel beskrives, hvordan du publicerer en projektmappe fra Excel til Windows og opretter ikke forbindelse mellem en projektmappe eller data i en Excel Web Access-webdel på en SharePoint-side.

Når du publicerer en projektmappe på et SharePoint-websted, gemmes hele projektmappen i SharePoint. En bruger med de nødvendige SharePoint-tilladelser kan få vist og arbejde med hele projektmappen enten i browseren eller i Excel-computerprogrammet.

Hvis Office Online er installeret på SharePoint, kan du få vist og arbejde med dine data i browseren på næsten samme måde, som når du gør det i Excel-computerprogrammet. I modsætning til Excel-computerprogrammet kan flere brugere redigere en projektmappe samtidigt i browsergitteret. Når du får vist en projektmappe i browseren, og hvis knappen Rediger i Excel Online er synlig, betyder det, at du kan bruge Office Online.

Rediger i Excel Online under menuen Rediger projektmappe

Forberede projektmappen

Før du publicerer projektmappen, kan du nøjes med at vælge de projektmapper eller elementer, der skal vises i browseren. Husk blot, at selvom du kan begrænse, hvad der kan ses i denne tilstand, gemmes hele indholdet af projektmappen stadig på SharePoint-serveren.

Hvis du vil medtage hele projektmapper som et element ud over andre elementer som f.eks. diagrammer eller pivottabeller, skal du definere hele projektmappen som et navngivet område. Markér hele projektmappen, og definer derefter et navngivet område. Derefter vises dette navngivne område som et tilgængeligt element i dialogboksen Indstillinger for publicering, når du er klar til at publicere.

Hvis brugerne skal kunne angive en værdi i en celle for at arbejde med en formel i en anden celle, skal du angive denne celle som et defineret navn i Excel, før du publicerer projektmappen. Derefter kan du tilføje det definerede navn som en parameter under fanen Parametre i dialogboksen Indstillinger for browservisning.

I det følgende vises cellen D3, som har fået angivet navnet "Sats". I browseren angiver en bruger værdien 5,625 i feltet Sats i ruden Parametre og klikker derefter på Anvend. Denne værdi vises derefter i celle D2, og formlen i A2 anvender værdien i D2. Resultatet af formlen genberegnes og vises i A2: $1.151,31.

Angive en parameter i ruden, så den bruges i celle D2

Bemærk!: Hvis du opretter udsnitsværktøjer til en Excel-tabel og angiver et navn til det celleområde, der indeholder tabellen og udsnitsværktøjet, kan du ikke bruge udsnitsværktøjerne til at filtrere tabellen i browseren, hvis du publicerer det angivne område. Hvis du publicerer tabellen eller hele regnearket eller projektmappen, vil udsnitsværktøjerne fungere som forventet i browseren.

Publicere projektmappen

 1. Klik på fanen Filer, klik på Gem som, og klik derefter på SharePoint.

 2. Hvis du kan se din SharePoint-mappe under aktuelle, seneste eller ældre, skal du klikke på den ønskede mappe.

  Dialogboksen Gem som åbnes.


  Ellers skal du klikke på Gennemse, indtast webadressen til SharePoint-webstedet og derefter gå til den mappe, hvor du vil publicere projektmappen.

  Klik på en SharePoint-mappe eller klik på Gennemse
 3. Hvis du vil vælge individuelle regneark eller elementer, der skal publiceres i projektmappen, skal du klikke på Indstillinger for browservisning.

  Klik på Indstillinger for browservisning i dialogboksen Gem som.

  Du får vist fanen Vis og fanen Parametre.

 4. Hvis du bare vil publicere hele projektmappen, skal du klikke på Gem. Ellers skal du gøre et af følgende:

  • Hvis du vil have vist hele projektmappen i browseren, skal du vælge Hele projektmappen i feltet med listen under fanen Vis.

  • Hvis du kun vil vise bestemte regneark i browseren, skal du vælge Ark i feltet med listen under fanen Vis og derefter fjerne markeringen i felterne for de ark, der ikke skal skjules i browseren.

   Alle ark er som standard markerede. Hvis arkene hurtigt skal kunne ses igen, efter at du har fjernet nogle af markeringerne i felterne, kan du markere afkrydsningsfeltet Alle ark.

  • Hvis du kun vil vise bestemte elementer i browseren (f.eks. navngivne områder, diagrammer, tabeller eller pivottabeller), skal du vælge Elementer i projektmappen i feltet med listen under fanen Vis og derefter markere felterne for de elementer, du vil vise.

  • Under fanen Parametre kan du tilføje eventuelle definerede navne, du vil bruge til at angive redigerbare celler, når brugerne får vist projektmappen i browseren. Klik derefter på OK.

 5. Gem projektmappen.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du vælger elementer, som har samme navn (f.eks. et diagram og dets underliggende datatabel), vil kun ét af disse elementer være tilgængeligt i browseren. Hvis du vil vise alle elementerne, skal du sørge for, at hvert element i projektmappen har et entydigt navn.

 • Du kan omdøbe tabellerne i gruppen Egenskaber under fanen Design, omdøbe pivottabeller i gruppen Pivottabel under fanen Indstillinger og omdøbe diagrammer eller pivottabeller i gruppen Egenskaber under fanen Layout. Omdøb andre identiske elementer, f.eks. navngivne områder, under fanen Formler i gruppen Definerede navne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×