Project-funktioner til brugerdefinerede felter

Project-funktioner til brugerdefinerede felter

Disse funktioner bruges i formler til at beregne værdierne for brugerdefinerede felter.

Tip!: Hvis du vil indtaste en formel i et brugerdefineret felt i Project 2007, skal du i menuen Funktioner pege på Tilpas og så klikke på Felter. I dialogboksen Brugerdefinerede felter skal du klikke på Formel. I Project 2010 skal du klikke på fanen Projekt og i gruppen Egenskaber klikke på Brugerdefinerede felter. I dialogboksen Brugerdefinerede felter skal du klikke på Formel.

Oversigt over Project-funktioner

Når du bruger Microsoft Project, kan du muligvis have brug for at arbejde med værdier, der ikke findes direkte i felter. Formler gør det muligt for dig at arbejde med felter for at oprette disse nye værdier.

Følgende eksempler viser, hvordan du kan bruge formler med brugerdefinerede felter:

 • Når følgende formel føjes til et brugerdefineret talfelt, returneres en numerisk værdi, som angiver antallet af dage mellem den aktuelle dato og slutdatoen for opgaverne i planen:

DateDiff("d",NOW(),[Finish])

 • Når formlen føjes til et brugerdefineret tekstfelt, returnerer den værdien "Ingen grundlinje", "Overbudgetteret med 20 % eller mere" eller "Under budget":

  Switch(Len(CStr([Baseline Finish]))<3, "No baseline", ([Cost]+1)/ ([Baseline Cost]+1)>1.2,"Overbudget by 20% or more", ([Cost]+1)/([Baseline Cost]+1)>1, "Overbudget",True,"Under budget")
  The CStr function in the above formula works only if the [Baseline Finish] field is defined.

Konverteringsfunktioner

Asc

Returnerer et heltal, der repræsenterer den tegnkode, der svarer til det første bogstav i en streng.

Syntaks

Asc( streng )

streng  Et gyldigt strengudtryk.

CBool

Konverterer et udtryk til datatypen Boolesk.

Syntaks

CBool( udtryk )

udtryk En gyldig streng eller et numerisk udtryk.

CByte

Konverterer et udtryk til datatypen Byte.

Syntaks

CByte( udtryk )

udtryk  Et heltal fra 0 til 255.

CCur

Konverterer et udtryk til datatypen Valuta.

Syntaks

CCur( udtryk )

udtryk  Et numerisk udtryk fra -922.337.203.685.477,5808 til 922.337.203.685.477,5807.

CDate

Konverterer et udtryk til datatypen Dato.

Syntaks

CDate( udtryk )

udtryk  Et gyldigt datoudtryk.

CDbl

Konverterer et udtryk til datatypen Dobbelt.

Syntaks

CDbl( udtryk )

udtryk  Et numerisk udtryk fra -1,79769313486232E308 til -4,94065645841247E-324 for negative værdier og 4,94065645841247E-324 til 1,79769313486232E308 for positive værdier.

CDec

Konverterer et udtryk til datatypen Decimal.

Syntaks

CDec( udtryk )

udtryk  Et numerisk udtryk fra +/-79.228.162.514.264.337.593.543.950.335 for nulskalerede tal, dvs. tal uden decimalpladser. For tal med 28 decimalpladser er området +/-7,9228162514264337593543950335. Det mindst mulige tal, der ikke er nul, er 0,0000000000000000000000000001.

Chr

Returnerer en streng, der indeholder det tegn, der er knyttet til den angivne tegnkode.

Syntaks

Chr( tegnkode )

tegnkode  Et langt heltal, der identificerer et tegn.

CInt

Konverterer et udtryk til datatypen Heltal.

Syntaks

CInt( udtryk )

udtryk  Et numerisk udtryk fra -32.768 til 32.767. Decimaler afrundes.

CLng

Konverterer et udtryk til datatypen Langt heltal.

Syntaks

CLng( udtryk )

udtryk  Et numerisk udtryk fra -2.147.483.648 til 2.147.483.647. Decimaler afrundes.

CSng

Konverterer et udtryk til datatypen Enkelt.

Syntaks

CSng( udtryk )

udtryk  Et numerisk udtryk -3,402823E38 til -1,401298E-45 for negative værdier og 1,401298E-45 til 3,402823E38 for positive værdier.

CStr

Konverterer et udtryk til datatypen Streng.

Syntaks

CStr( udtryk )

udtryk En gyldig streng eller et numerisk udtryk.

CVar

Konverterer et udtryk til datatypen Variant.

Syntaks

CVar( udtryk )

udtryk  Samme område som Dobbelt for numeriske udtryk. Samme område som Streng for ikke-numeriske udtryk.

DateSerial

Returnerer en variant (dato) for et angivet år, en angiven måned og en angiven dag.

Syntaks

DateSerial( år, måned, dag)

år  Påkrævet. Heltal. Tal mellem 100 og 9999, inklusive, eller et numerisk udtryk.

måned  Påkrævet. Heltal. Et numerisk udtryk.

dag  Påkrævet. Heltal. Et numerisk udtryk.

DateValue

Returnerer en variant (dato).

Syntaks

DateValue( dato)

dato  Påkrævet. Normalt et strengudtryk, der repræsenterer en dato fra 1. januar 100 til 31. december 9999. Dato kan dog også være et udtryk, der kan repræsentere en dato, et klokkeslæt eller både en dato og et klokkeslæt i dette område.

Dag

Returnerer en variant (heltal), der angiver et helt tal mellem 1 og 31, inklusive, der repræsenterer dagen i måneden.

Syntaks

Day( dato)

dato  Påkrævet. En variant, et numerisk udtryk eller strengudtryk eller en kombination, der kan repræsentere en dato. Hvis dato indeholder null, returneres null.

Hex

Returnerer en streng, der repræsenterer et tals hexadecimale værdi.

Syntaks

Hex( tal )

tal  Påkrævet. En gyldig streng eller et numerisk udtryk.

Time

Returnerer en variant (heltal), der angiver et helt tal mellem 0 og 23, inklusive, der repræsenterer timen på dagen.

Syntaks

Hour( klokkeslæt)

klokkeslæt  Påkrævet. En variant, et numerisk udtryk eller strengudtryk eller en kombination, der kan repræsentere et klokkeslæt. Hvis klokkeslæt indeholder null, returneres null.

Minut

Returnerer en variant (heltal), der angiver et helt tal mellem 0 og 59, inklusive, der repræsenterer minuttet i timen.

Syntaks

Minute( klokkeslæt )

klokkeslæt  Påkrævet. En variant, et numerisk udtryk eller strengudtryk eller en kombination, der kan repræsentere et klokkeslæt. Hvis klokkeslæt indeholder null, returneres null.

Måned

Returnerer en variant (heltal), der angiver et helt tal mellem 1 og 12, inklusive, der repræsenterer måneden i året.

Syntaks

Month( dato)

dato  Påkrævet. En variant, et numerisk udtryk eller strengudtryk eller en kombination, der kan repræsentere en dato. Hvis dato indeholder null, returneres null.

Okt

Returnerer en variant (streng), der repræsenterer et tals oktale værdi.

Syntaks

Oct( tal )

tal  Påkrævet. En gyldig streng eller et numerisk udtryk.

ProjDateConv

Konverterer en værdi til en dato.

Syntaks

ProjDateConv( udtryk, datoformat )

udtryk  Påkrævet. Variant. Det udtryk, der skal konverteres til en dato.

datoformat  Valgfrit. Langt heltal. Datoformatstandarden er pjDateDefault, men du kan erstatte en af følgende pjDateFormat-konstanter (datoformat anvendt på 25-09-07 kl. 12:33):

 • pjDateDefault: Standardformatet. Angives under fanen Visning i dialogboksen Indstillinger (menuen Funktioner).

 • pjDate_dd_mm_åå_hh_mm: 25-09-07 12:33

 • pjDate_dd_mm_åå: 25-09-07

 • pjDate_dd_mm_åååå: 25-09-2007

 • pjDate_dd_mmmm_åååå_hh_mm: 25. september 2007 12:33

 • pjDate_dd_mmmm_åååå: 25. september 2007

 • pjDate_dd_mmm_hh_mm: 25. sep. 12:33

 • pjDate_dd_mmm_ååå: 25. sep. '07

 • pjDate_dd_mmmm: 25. september

 • pjDate_dd_mmm: 25. sep.

 • pjDate_ddd_dd_mm_åå_hh_mm: tir. 25-09-07 12:33

 • pjDate_ddd_dd_mm_åå: tir. 25-09-07

 • pjDate_ddd_dd_mmm_ååå: tir. 25. sep. '07

 • pjDate_ddd_hh_mm: tir. 12:33

 • pjDate_dd_mm: 25-09

 • pjDate_dd: 25.

 • pjDate_hh_mm: 12:33

 • pjDate_ddd_dd_mmm: tir. 25. sep.

 • pjDate_ddd_dd_mm: tir. 25-09

 • pjDate_ddd_dd: tir. 25.

 • pjDate_dd_uuu: 2-u40

 • pjDate_dd_uuu_åå_hh_mm: 2-u40-07 12:33

ProjDurConv

Konverterer et udtryk til en varighedsværdi i de angivne enheder.

Syntaks

ProjDurConv( udtryk, varighedsenheder )

udtryk  Påkrævet. Variant. Det udtryk, der skal konverteres til en dato.

varighedsenheder  Valgfrit. Langt. Enhederne anvendes til at udtrykke varigheden. Hvis varighedsenheder ikke angives, er standardværdien den type enheder, der er angivet i indstillingen Vis varighed i under fanen Tidsplan i dialogboksen Indstillinger (menuen Funktioner). Varighedsenheder kan være en af følgende pjFormatUnit-konstanter:

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes

 • pjHours: pjElapsedHours

 • pjDays: pjElapsedDays

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks

 • pjMonths: pjElapsedMonths

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated

Sekund

Returnerer en variant (heltal), der angiver et helt tal mellem 0 og 59, inklusive, der repræsenterer sekundet i minuttet.

Syntaks

Second( klokkeslæt)

klokkeslæt  Påkrævet. En variant, et numerisk udtryk eller strengudtryk eller en kombination, der kan repræsentere et klokkeslæt. Hvis klokkeslæt indeholder null, returneres null.

Str

Returnerer en variant (streng), der repræsenterer et tal.

Syntaks

Str( tal )

tal  Påkrævet. Langt heltal, der indeholder et gyldigt numerisk udtryk.

StrConv

Returnerer en variant (streng), der er konverteret som angivet.

Syntaks

StrConv( streng, konvertering, LCID )

streng  Påkrævet. Strengudtryk, der skal konverteres.

konvertering  Påkrævet. Heltal. Summen af de værdier, der angiver typen af konvertering, der skal udføres.

LCID  Valgfrit. LCID (Locale Identifier), hvis det er forskelligt fra system-LCID. (System-LCID er standarden).

TimeSerial

Returnerer en variant (dato), der indeholder klokkeslættet for en bestemt time, et bestemt minut og et bestemt sekund.

Syntaks

TimeSerial( time, minut, sekund )

time  Påkrævet. Variant (heltal). Tal mellem 0 og 23, inklusive, eller et numerisk udtryk.

minut  Påkrævet. Variant (heltal). Et numerisk udtryk.

sekund  Påkrævet. Variant (heltal). Et numerisk udtryk.

TimeValue

Returnerer en variant (dato), der indeholder klokkeslættet.

Syntaks

TimeValue( klokkeslæt)

klokkeslæt  Påkrævet. Normalt et strengudtryk, der repræsenterer et klokkeslæt fra 0:00:00 til 23:59:59, inklusive. Klokkeslættet kan dog også være et udtryk, der repræsenterer et klokkeslæt i dette område. Hvis klokkeslæt indeholder null, returneres null.

Val

Returnerer de tal, der er indeholdt i en streng som en numerisk værdi af passende type.

Syntaks

Val( streng )

streng  Påkrævet. Et gyldigt strengudtryk.

Ugedag

Returnerer en variant (heltal), der indeholder et helt tal, der repræsenterer dagen i ugen.

Syntaks

Weekday( dato[, første dag i ugen] )

dato  Påkrævet. Variant, numerisk udtryk, strengudtryk i en hvilket som helst kombination, der kan repræsentere en dato. Hvis dato indeholder null, returneres null.

første dag i ugen  Valgfrit. En konstant, der angiver den første dag i ugen. Hvis andet ikke er angivet, antages dette at være søndag.

År

Returnerer en variant (heltal), der indeholder et helt tal, der repræsenterer året.

Syntaks

Year( dato)

dato  Påkrævet. En variant, et numerisk udtryk eller strengudtryk eller en kombination, der kan repræsentere en dato. Hvis dato indeholder null, returneres null.

Date/Time functions

CDate

Konverterer et udtryk til datatypen Dato.

Syntaks

CDate( udtryk )

udtryk  Et gyldigt datoudtryk.

Dato

Returnerer en variant (dato), der indeholder den aktuelle systemdato.

Syntaks

Dato

DateAdd

Returnerer en variant (dato), der indeholder en dato, som et angivet tidsinterval er føjet til.

Syntaks

DateAdd( interval, tal, dato )

interval Påkrævet. Strengudtryk, der er det tidsinterval, du vil tilføje, f.eks. "m" eller "d" .

tal  Påkrævet. Numerisk udtryk, der er det antal intervaller, du vil tilføje. Det kan være positivt (for at få datoer i fremtiden) eller negativt (for at få datoer i fortiden).

dato  Påkrævet. Variant (dato) eller konstant, der repræsenterer den dato, som intervallet føjes til.

DateDiff

Returnerer en Variant (langt heltal), der angiver antallet af tidsintervaller mellem to angivne datoer.

Syntaks

DateDiff( interval, dato1, dato2[, første dag i ugen[, første dag i året]] )

interval  Påkrævet. Strengudtryk, der er det tidsinterval, du bruger til at beregne forskellen mellem dato1 og dato2.

dato1, dato2  Påkrævet. Variant (dato). To datoer, som du vil bruge i beregningen.

første dag i ugen  Valgfrit. En konstant, der angiver den første dag i ugen. Hvis andet ikke er angivet, antages dette at være søndag.

første uge i året  Valgfrit. En konstant, der angiver den første dag i ugen. Hvis denne ikke er angivet, antages det at være den uge, hvor 1. januar forekommer.

DatePart

Returnerer en variant (heltal), der indeholder den angivne del af en angiven dato.

Syntaks

DatePart( interval, dato[,første dag i ugen[, første uge i året]] )

interval  Påkrævet. Strengudtryk, der er det tidsinterval, du vil returnere.

dato  Påkrævet. Variant (dato) værdi, som du vil evaluere.

første dag i ugen  Valgfrit. En konstant, der angiver den første dag i ugen. Hvis andet ikke er angivet, antages dette at være søndag.

første uge i året  Valgfrit. En konstant, der angiver den første dag i ugen. Hvis denne ikke er angivet, antages det at være den uge, hvor 1. januar forekommer.

DateSerial

Returnerer en variant (dato) for et angivet år, en angiven måned og en angiven dag.

Syntaks

DateSerial( år, måned, dag)

år  Påkrævet. Heltal. Tal mellem 100 og 9999, inklusive, eller et numerisk udtryk.

måned  Påkrævet. Heltal. Et numerisk udtryk.

dag  Påkrævet. Heltal. Et numerisk udtryk.

DateValue

Returnerer en variant (dato).

Syntaks

DateValue( dato)

dato  Påkrævet. Normalt et strengudtryk, der repræsenterer en dato fra 1. januar 100 til 31. december 9999. Dato kan dog også være et udtryk, der kan repræsentere en dato, et klokkeslæt eller både en dato og et klokkeslæt i dette område.

Dag

Returnerer en variant (heltal), der angiver et helt tal mellem 1 og 31, inklusive, der repræsenterer dagen i måneden.

Syntaks

Day( dato)

dato  Påkrævet. En variant, et numerisk udtryk eller strengudtryk eller en kombination, der kan repræsentere en dato. Hvis dato indeholder null, returneres null.

Time

Returnerer en variant (heltal), der angiver et helt tal mellem 0 og 23, inklusive, der repræsenterer timen på dagen.

Syntaks

Hour( klokkeslæt)

klokkeslæt  Påkrævet. En variant, et numerisk udtryk eller strengudtryk eller en kombination, der kan repræsentere et klokkeslæt. Hvis klokkeslæt indeholder null, returneres null.

IsDate

Returnerer en boolesk værdi, der angiver, om et udtryk kan konverteres til en dato.

Syntaks

IsDate( udtryk )

udtryk  Påkrævet. En variant, der indeholder et datoudtryk eller et strengudtryk, der genkendes som en dato eller et klokkeslæt.

Minut

Returnerer en variant (heltal), der angiver et helt tal mellem 0 og 59, inklusive, der repræsenterer minuttet i timen.

Syntaks

Minute( klokkeslæt )

klokkeslæt  Påkrævet. En variant, et numerisk udtryk eller strengudtryk eller en kombination, der kan repræsentere et klokkeslæt. Hvis klokkeslæt indeholder null, returneres null.

Måned

Returnerer en variant (heltal), der angiver et helt tal mellem 1 og 12, inklusive, der repræsenterer måneden i året.

Syntaks

Month( dato)

dato  Påkrævet. En variant, et numerisk udtryk eller strengudtryk eller en kombination, der kan repræsentere en dato. Hvis dato indeholder null, returneres null.

Now

Returnerer en variant (dato), der angiver den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i overensstemmelse med computerens systemdato og -klokkeslæt.

Syntaks

Now

ProjDateAdd

Føjer en varighed til en dato for at returnere en ny dato.

Syntaks

ProjDateAdd( dato, varighed, kalender )

dato  Påkrævet. Variant. Den oprindelige dato, som varigheden føjes til.

varighed  Påkrævet. Variant. Den varighed, der skal føjes til dato

kalender  Valgfrit. Streng. Den kalender, der skal bruges ved beregning af den nye dato. Hvis kalender ikke er angivet, er standarden for den aktuelle ressource ressourcekalenderen – eller for den aktuelle opgave opgavekalenderen eller standardkalenderen, hvis der ikke er nogen opgavekalender. Standardkalenderen bruges i Project Server, uanset hvilken kalender der er angivet i strengen kalender. Når du bruger funktionen i en formel, der er oprettet i Project Web App, og sammenligner den med den samme formel, der er oprettet i Project Professional, skal du teste for at sikre, at du opnår de forventede resultater.

Bemærk!:  Hvis du vil trække syv dage fra en bestemt dato, virker følgende formel korrekt i Project Professional 2010: ProjDateAdd("24-9-2010", "-7d"). Men hvis du kører den samme formel i Project Server 2010, er resultatet 2010-9-24 og ikke 2010-9-17. Hvis du vil bruge formler, der virker ens i både Project Professional 2010 og Project Server 2010, skal du undgå negative parametre i funktionerne ProjDateAdd og ProjDateSub.

ProjDateConv

Konverterer en værdi til en dato.

Syntaks

ProjDateConv( udtryk, datoformat )

udtryk  Påkrævet. Variant. Det udtryk, der skal konverteres til en dato.

datoformat  Valgfrit. Langt heltal. Datoformatstandarden er pjDateDefault, men du kan erstatte en af følgende pjDateFormat-konstanter (datoformat anvendt på 25-09-07 kl. 12:33):

 • pjDateDefault: Standardformatet. Angives under fanen Visning i dialogboksen Indstillinger (menuen Funktioner).

 • pjDate_dd_mm_åå_hh_mm: 25-09-07 12:33

 • pjDate_dd_mm_åå: 25-09-07

 • pjDate_dd_mm_åååå: 25-09-2007

 • pjDate_dd_mmmm_åååå_hh_mm: 25. september 2007 12:33

 • pjDate_dd_mmmm_åååå: 25. september 2007

 • pjDate_dd_mmm_hh_mm: 25. sep. 12:33

 • pjDate_dd_mmm_ååå: 25. sep. '07

 • pjDate_dd_mmmm: 25. september

 • pjDate_dd_mmm: 25. sep.

 • pjDate_ddd_dd_mm_åå_hh_mm: tir. 25-09-07 12:33

 • pjDate_ddd_mm_dd_åå: Tue 9/25/03

 • pjDate_ddd_dd_mmm_ååå: tir. 25. sep. '07

 • pjDate_ddd_hh_mm: tir. 12:33

 • pjDate_dd_mm: 25-09

 • pjDate_dd: 25.

 • pjDate_hh_mm: 12:33

 • pjDate_ddd_dd_mmm: tir. 25. sep.

 • pjDate_ddd_dd_mm: tir. 25-09

 • pjDate_ddd_dd: tir. 25.

 • pjDate_dd_uuu: 2-u40

 • pjDate_dd_uuu_åå_hh_mm: 2-u40-07 12:33

ProjDateDiff

Returnerer varigheden mellem to datoer i minutter.

Syntaks

ProjDateDiff( dato1, dato2, kalender)

dato1  Påkrævet. Variant. Den dato, der anvendes som begyndelsen af varigheden.

dato2  Påkrævet. Variant. Den dato, der anvendes som slutningen af varigheden.

kalender  Valgfrit. Streng. Den kalender, der skal bruges ved beregning af varigheden. Hvis kalender ikke er angivet, er standarden for den aktuelle ressource ressourcekalenderen – eller for den aktuelle opgave opgavekalenderen eller standardkalenderen, hvis der ikke er nogen opgavekalender. Standardkalenderen bruges i Project Server, uanset hvilken kalender der er angivet i strengen kalender. Når du bruger funktionen i en formel, der er oprettet i Project Web App, og sammenligner den med den samme formel, der er oprettet i Project Professional, skal du teste for at sikre, at du opnår de forventede resultater.

ProjDateSub

Returnerer den dato, der går forud for en anden dato af en angiven varighed.

Syntaks

ProjDateSub( dato, varighed, kalender )

dato  Påkrævet. Variant. Den oprindelige dato, som varigheden trækkes fra.

varighed  Påkrævet. Variant. Den varighed, der skal trækkes fra dato

kalender  Valgfrit. Streng. Den kalender, der skal bruges ved beregning af datoforskellen. Hvis kalender ikke er angivet, er standarden for den aktuelle ressource ressourcekalenderen – eller for den aktuelle opgave opgavekalenderen eller standardkalenderen, hvis der ikke er nogen opgavekalender. Standardkalenderen bruges i Project Server, uanset hvilken kalender der er angivet i strengen kalender. Når du bruger funktionen i en formel, der er oprettet i Project Web App, og sammenligner den med den samme formel, der er oprettet i Project Professional, skal du teste for at sikre, at du opnår de forventede resultater.

Bemærk!:  Hvis du vil trække syv dage fra en bestemt dato, virker følgende formel korrekt i Project Professional 2010: ProjDateAdd("24-9-2010", "-7d"). Men hvis du kører den samme formel i Project Server 2010, er resultatet 2010-9-24 og ikke 2010-9-17. Hvis du vil bruge formler, der virker ens i både Project Professional 2010 og Project Server 2010, skal du undgå negative parametre i funktionerne ProjDateAdd og ProjDateSub.

ProjDateValue

Returnerer datoværdien for et udtryk.

Syntaks

ProjDateValue( udtryk )

udtryk  Påkrævet. Variant. Det udtryk, der skal repræsenteres som en dato.

ProjDurConv

Konverterer et udtryk til en varighedsværdi i de angivne enheder.

Syntaks

ProjDurConv( udtryk, varighedsenheder )

udtryk  Påkrævet. Variant. Det udtryk, der skal konverteres til en dato.

varighedsenheder  Valgfrit. Langt. Enhederne anvendes til at udtrykke varigheden. Hvis varighedsenheder ikke angives, er standardværdien den type enheder, der er angivet i indstillingen Vis varighed i under fanen Tidsplan i dialogboksen Indstillinger (menuen Funktioner). Varighedsenheder kan være en af følgende pjFormatUnit-konstanter:

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes

 • pjHours: pjElapsedHours

 • pjDays: pjElapsedDays

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks

 • pjMonths: pjElapsedMonths

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated

ProjDurValue

Returnerer antallet af minutter i en varighed.

Syntaks

ProjDurValue( varighed)

varighed  Påkrævet. Variant. Den varighed, der skal udtrykkes i minutter.

Sekund

Returnerer en variant (heltal), der angiver et helt tal mellem 0 og 59, inklusive, der repræsenterer sekundet i minuttet.

Syntaks

Second( klokkeslæt)

klokkeslæt  Påkrævet. En variant, et numerisk udtryk eller strengudtryk eller en kombination, der kan repræsentere et klokkeslæt. Hvis klokkeslæt indeholder null, returneres null.

Klokkeslæt

Returnerer en variant (dato), der angiver det aktuelle systemklokkeslæt.

Syntaks

Klokkeslæt

Timer

Returner en enkelt, der repræsenterer det antal sekunder, der er forløbet siden midnat.

Syntaks

Timer

TimeSerial

Returnerer en variant (dato), der indeholder klokkeslættet for en bestemt time, et bestemt minut og et bestemt sekund.

Syntaks

TimeSerial( time, minut, sekund )

time  Påkrævet. Variant (heltal). Tal mellem 0 og 23, inklusive, eller et numerisk udtryk.

minut  Påkrævet. Variant (heltal). Et numerisk udtryk.

sekund  Påkrævet. Variant (heltal). Et numerisk udtryk.

TimeValue

Returnerer en variant (dato), der indeholder klokkeslættet.

Syntaks

TimeValue( klokkeslæt)

klokkeslæt  Påkrævet. Normalt et strengudtryk, der repræsenterer et klokkeslæt fra 0:00:00 til 23:59:59, inklusive. Klokkeslættet kan dog også være et udtryk, der repræsenterer et klokkeslæt i dette område. Hvis klokkeslæt indeholder null, returneres null.

Ugedag

Returnerer en variant (heltal), der indeholder et helt tal, der repræsenterer dagen i ugen.

Syntaks

Weekday( dato[, første dag i ugen] )

dato  Påkrævet. Variant, numerisk udtryk, strengudtryk i en hvilket som helst kombination, der kan repræsentere en dato. Hvis dato indeholder null, returneres null.

første dag i ugen  Valgfrit. En konstant, der angiver den første dag i ugen. Hvis andet ikke er angivet, antages dette at være søndag.

År

Returnerer en variant (heltal), der indeholder et helt tal, der repræsenterer året.

Syntaks

Year( dato)

dato  Påkrævet. En variant, et numerisk udtryk eller strengudtryk eller en kombination, der kan repræsentere en dato. Hvis dato indeholder null, returneres null.

Generelle funktioner

Vælg

Vælger og returnerer en værdi på listen over argumenter.

Syntaks

Choose( indeks, valg-1[, valg-2, ... [, valg-n]])

indeks  Påkrævet. Numerisk udtryk eller felt, der resulterer i en værdi mellem 1 og antallet af tilgængelige valgmuligheder.

valg  Påkrævet. Variant udtryk, der indeholder en af de mulige valgmuligheder.

IIf

Returnerer en af to dele afhængigt af evalueringen af et udtryk.

Syntaks

IIf( udtryk, sand del, falsk del )

udtryk  Påkrævet. Variant udtryk, som du vil evaluere.

sand del  Påkrævet. Værdi eller udtryk, der skal returneres, hvis det tilsvarende udtryk er Sandt.

falsk del  Påkrævet. Værdi eller udtryk, der skal returneres, hvis det tilsvarende udtryk er Falsk.

IsNumeric

Returnerer en boolesk værdi, der angiver, om et udtryk kan evalueres som et tal.

Syntaks

IsNumeric( udtryk)

udtryk  Påkrævet. Variant indeholder et numerisk udtryk eller et strengudtryk.

IsNull

Returnerer en boolesk værdi, der angiver, om et udtryk ikke indeholder nogen gyldige data (Null).

Syntaks

IsNull( udtryk )

udtryk  Påkrævet. Variant indeholder et numerisk udtryk eller et strengudtryk.

Switch

Evaluerer en liste over udtryk og returnerer en variant værdi eller et udtryk, der er knyttet til det første udtryk på listen, der er Sandt.

Syntaks

Switch( udtryk-1, værid-1[, udtryk-2, værdi-2, ... [, udtryk-n, værdi-n]] )

Matematiske funktioner

Abs

Returnerer en værdi af den samme type, som der overføres til den, der angiver den absolutte værdi af et tal.

Syntaks

Abs( tal )

tal  Påkrævet. Et gyldigt numerisk udtryk. Hvis tal indeholder null, returneres null. Hvis det er en ikke-initialiseret variabel, returneres nul.

Atn

Returnerer en dobbelt, der angiver arcus tangens til et tal.

Syntaks

Atn( tal )

tal  Påkrævet. Dobbelt eller et gyldigt numerisk udtryk.

Cos

Returnerer en dobbelt, der angiver cosinus til en vinkel.

Syntaks

Cos( tal )

tal  Påkrævet. Dobbelt eller et gyldigt numerisk udtryk, der udtrykker en vinkel i radianer.

Exp

Returnerer en dobbelt, der angiver e (grundtallet for den naturlige logaritme) opløftet til en potens.

Syntaks

Exp( tal )

tal  Påkrævet. Dobbelt eller et gyldigt numerisk udtryk.

Fix

Returnerer et tals heltalsdel. Hvis tallet er negativt, returneres det første negative heltal, der er lig med eller større end tal.

Syntaks

Fix( tal )

tal  Påkrævet. Dobbelt eller et gyldigt numerisk udtryk. Hvis tal indeholder null, returneres null.

Int

Returnerer heltalsdelen af et tal. Hvis tal er negativt, returneres det første negative helt, der er mindre end eller lig med tal.

Syntaks

Int( tal )

tal  Påkrævet. Dobbelt eller et gyldigt numerisk udtryk. Hvis tal indeholder null, returneres null.

Log

Returnerer en dobbelt, der angiver den naturlige logaritme til et tal.

Syntaks

Log( tal )

tal  Påkrævet. Dobbelt eller et gyldigt numerisk udtryk.

Rnd

Returnerer en enkelt, der indeholder et vilkårligt tal.

Syntaks

Rnd( tal )

tal  Påkrævet. Enkelt eller et gyldigt numerisk udtryk.

Sgn

Returnerer en variant (heltal), der angiver et tals fortegn.

Syntaks

Sgn( tal )

tal  Påkrævet. Et gyldigt numerisk udtryk.

Returnerer værdier således:

 • Hvis tallet er større end nul, returnerer Sgn 1.

 • Hvis tallet er lig med nul, returnerer Sgn 0.

 • Hvis tallet er mindre end nul, returnerer Sgn -1.

Sin

Returnerer en dobbelt, der angiver sinus til en vinkel.

Syntaks

Sin( tal )

tal  Påkrævet. Dobbelt eller et gyldigt numerisk udtryk, der udtrykker en vinkel i radianer.

Sqr

Returnerer en dobbelt, der angiver kvadratroden af et tal.

Syntaks

Sqr( tal )

tal  Påkrævet. Dobbelt eller et gyldigt numerisk udtryk, der er lig med eller større end nul.

Tan

Returnerer en dobbelt, der angiver tangens til en vinkel.

Syntaks

Tan( tal )

tal  Påkrævet. Dobbelt eller et gyldigt numerisk udtryk, der udtrykker en vinkel i radianer.

Tekstfunktioner

Asc

Returnerer et heltal, der repræsenterer den tegnkode, der svarer til det første bogstav i en streng.

Syntaks

Asc( streng )

streng  Et gyldigt strengudtryk.

Chr

Returnerer en streng, der indeholder det tegn, der er knyttet til den angivne tegnkode.

Syntaks

Chr( tegnkode )

tegnkode  Et langt heltal, der identificerer et tegn.

Format

Returnerer en variant (streng), der indeholder et udtryk, der er formateret i overensstemmelse med instruktioner, der er indeholdt i et formatudtryk.

Syntaks

Format( udtryk[, format[, første dag i ugen[, første uge i året]]] )

udtryk  Påkrævet. Et gyldigt udtryk.

format  Valgfrit. Et gyldigt navngivet eller brugerdefineret formatudtryk.

første dag i ugen  Valgfrit. En konstant, der angiver den første dag i ugen.

første uge i året  Valgfrit. En konstant, der angiver den første uge i året.

Instr

Returnerer en Variant (langt heltal), der angiver placeringen af den første forekomst af en streng i en anden.

Syntaks

Instr( [start, ]streng1, streng2[, sammenligning] )

start  Valgfrit. Numerisk udtryk, der angiver startpositionen for hver søgning. Hvis dette udelades, begynder søgningen ved det første tegn. Hvis start indeholder null, opstår der en fejl. Argumentet start er påkrævet, hvis sammenligning er angivet.

streng1  Påkrævet. Strengudtryk, der søges i.

streng2  Påkrævet. Strengudtryk, der søges efter.

sammenligning  Valgfrit. Angiver typen af strengsammenligning. Hvis sammenligning er null, opstår der en fejl. Hvis sammenligning udelades, fastsætter indstillingensammenligning typen af sammenligning.

LCase

Returnerer en streng, der er blevet konverteret til små bogstaver.

Syntaks

LCase( streng )

streng   Påkrævet. Et gyldigt strengudtryk. Hvis streng indeholder null, returneres null.

Venstre

Returnerer en variant (streng), der indeholder et angivet antal tegn fra venstre side af en streng.

Syntaks

Left( streng, længde )

streng  Påkrævet. Strengudtryk, som tegnene yderst til venstre returneres fra. Hvis streng indeholder null, returneres null.

længde  Påkrævet. Variant (langt heltal). Numerisk udtryk, der angiver, hvor mange tegn der skal returneres. Hvis 0, returneres en streng med en længde på nul (""). Hvis større eller lig med antallet af tegn i streng, returneres hele strengen.

Len

Returnerer en langt heltal, der indeholder antallet af tegn i en streng eller antallet af byte, der er påkrævet for at gemme en variabel.

Syntaks

Len( streng, variabelnavn )

streng  Et gyldigt strengudtryk. Hvis streng indeholder null, returneres null.

variabelnavn  Et gyldigt variabelnavn. Hvis variabelnavn indeholder null, returneres null. Hvis variabelnavn er variant, behandler Len det som en streng og returnerer altid det antal tegn, det indeholder.

LTrim

Returnerer en variant (streng), der indeholder en kopi af den angivne streng uden foranstillede mellemrum.

Syntaks

LTrim( streng )

streng  Et gyldigt strengudtryk. Hvis streng indeholder null, returneres null.

Mid

Returnerer en variant (streng), der indeholder et angivet antal tegn fra en streng.

Syntaks

Mid( streng, start[, længde] )

streng  Påkrævet. Strengudtryk, som tegn returneres fra. Hvis streng indeholder null, returneres null.

start  Påkrævet. Langt heltal. Tegnposition i streng, hvor den del, der skal returneres, begynder. Hvis start er større end tallet af tegn i streng, returnerer Mid en streng med en længde på nul ("").

længde  Valgfrit. Variant (langt heltal). Antal tegn, der skal returneres. Hvis dette udelades, eller der er færre end længde tegn i teksten (inklusive tegnet ved start), returneres alle tegn fra start til slut af strengen.

Højre

Returnerer en variant (streng), der indeholder et angivet antal tegn fra højre side af en streng.

Syntaks

Right( streng, længde )

streng  Påkrævet. Strengudtryk, som tegn yderst til højre returneres fra. Hvis streng indeholder null, returneres null.

længde  Påkrævet. Variant (langt heltal). Numerisk udtryk, der angiver, hvor mange tegn der skal returneres. Hvis 0, returneres en streng med en længde på nul (""). Hvis større eller lig med antallet af tegn i streng, returneres hele strengen.

RTrim

Returnerer en variant (streng), der indeholder en kopi af den angivne streng uden efterfølgende mellemrum.

Syntaks

RTrim( streng )

streng  Et gyldigt strengudtryk. Hvis streng indeholder null, returneres null.

Område

Returnerer en variant (streng), der består af det angivne antal mellemrum.

Syntaks

Space( tal )

tal  Påkrævet. Antal mellemrum, du ønsker i strengen.

StrComp

Returnerer en variant (heltal), der angiver resultatet af en strengsammenligning.

Syntaks

StrComp( streng1, streng2[, sammenligning] )

streng1  Påkrævet. Et gyldigt strengudtryk.

streng2  Påkrævet. Et gyldigt strengudtryk.

sammenligning  Valgfrit. Angiver typen af strengkonvertering. Hvis argumentet sammenligning er Null, opstår der en fejl.

StrConv

Returnerer en variant (streng), der er konverteret som angivet.

Syntaks

StrConv( streng, konvertering, LCID )

streng  Påkrævet. Strengudtryk, der skal konverteres.

konvertering  Påkrævet. Heltal. Summen af de værdier, der angiver typen af konvertering, der skal udføres.

LCID  Valgfrit. LCID (Locale Identifier), hvis det er forskelligt fra system-LCID. (System-LCID er standarden).

Streng

Returnerer en variant (streng), der indeholder en gentagende tegnstreng af den angivne længde.

Syntaks

String( tal, tegn )

tal  Påkrævet. Langt heltal. Længden på den returnerede streng. Hvis tal indeholder null, returneres null.

tegn  Påkrævet. Variant. Tegnkode, der angiver de tegn eller strengudtryk, hvis første tegn anvendes til at opbygge returstrengen. Hvis tegn indeholder null, returneres null.

Trim

Returnerer en variant (streng), der indeholder en kopi af en angiven streng uden foranstillede eller efterfølgende mellemrum.

Syntaks

Trim( streng )

streng  Et gyldigt strengudtryk. Hvis streng indeholder null, returneres null.

UCase

Returnerer en variant (streng), der indeholder den angivne streng konverteret til store bogstaver.

Syntaks

UCase( streng )

streng  Et gyldigt strengudtryk. Hvis streng indeholder null, returneres null.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×