Produktbemærkninger til Microsoft Office Communicator 2007

Senest opdateret: 10. juli 2007

Velkommen til produktbemærkningerne til Microsoft® Office Communicator 2007. I denne artikel finder du oplysninger om kendte problemer i Office Communicator 2007.

Denne artikel indeholder

KB-artikler (Knowledge Base) med kendte problemer

Produktbemærkninger

Toppen af siden

KB-artikler (Knowledge Base) med kendte problemer

Toppen af siden

Produktbemærkninger

Dette dokument indeholder vigtige oplysninger, som du skal have kendskab til, før du installerer og bruger Office Communicator 2007-klienten.

Disse bemærkninger indeholder

Lydopkald

Videokonferencer

Konfiguration af lyd og video

Samtaleoversigt

ACE (Access Control Entry) til offentligt tilgængelige IM-tjenester

Office-integration

Programintegration

Installation

MUI-pakke (Multilingual User Interface)

Sprogunderstøttelse

Samkørsel med Communicator 2005

Samkørsel med Windows Messenger 5.1

Samkørsel med Windows Live Messenger

Lydopkald

Office Communicator kan ikke foretage VoIP-opkald til eksterne brugere efter oprettelse af forbindelse via et VPN (Virtual Private Network)

Problem:     Hvis en bruger har konfigureret både interne og eksterne SIP-servere og logger på Office Communicator hjemmefra uden at bruge et VPN (Virtual Private Network) og derefter opretter forbindelse via et VPN, logger Office Communicator automatisk af og på igen. I denne situation kan brugeren ikke foretage VoIP-opkald, fordi det fuldstændige Media Relay-domænenavn (FQDN) ikke kan fortolkes.
Løsning:     Den eneste kendte løsning er at logge manuelt af og derefter logge på ved at angive legitimationsoplysningerne igen.

Office Communicator reagerer måske ikke på bestemte typer IVR-systemer (Interactive Voice Response), der aktiveres via tryk på DTMF-taster (Dual-Tone Multi-Frequency) på trykknaptelefoner, hvis den person, der ringes op til, har angivet indstillinger for viderestilling

Problem:     Hvis en bruger ringer til en anden bruger, som har angivet indstillinger for Viderestilling af opkald i Communicator, der medfører, at et opkald straks viderestilles, eller at ubesvarede opkald viderestilles til et IVR-system, der forventer trykknapinput (dvs. DTMF [Dual-Tone Multi-Frequency]), kan Communicator ikke svare, da early media (medier, der udføres inden opkaldet) finder sted på den indgående retning (dvs. der ikke er nogen udgående medieetape til at bære DTMF'en). Den person, der ringer op, kan evt. blive bedt om input, men når personen trykker på 1 eller 2 for at vælge en indstilling, sendes der ikke noget. I denne situation vil samtalevinduet i Communicator stadig vise "Ringer til <brugernavn>..."
Løsning:     Dette problem bør kun opstå i nogle få IVR-systemer. I nogle tilfælde er løsningen at vente, til opkaldet har oprettet fuldstændig forbindelse (dvs. status i samtalevinduet skifter fra "Ringer til <brugernavn>..." til "Opretter forbindelse til <brugernavn>..." og videre til at vise opkaldsindstillinger), inden der trykkes på DTMF-knapperne. I andre tilfælde er der ingen løsning. Opkaldet når muligvis aldrig tilstanden "forbindelse". 

Kontaktpersoner, der er blokeret, kan kontakte dig, hvis de overføres fra en anden kontaktperson

Problem:     Hvis Andrew angiver Freds adgangsniveau til Blokeret, kan Fred ikke kontakte Andrew direkte. Men hvis Fred kontakter Sarah, og Sarah overfører Fred til Andrew, bliver overførslen ikke blokeret i Communicator, selvom Andrew har angivet Fred til Blokeret.
Løsning:     Der er i øjeblikket ingen løsning.

Tilbage til toppen

Videokonferencer

Videokonferencer starter video automatisk efter deltagelse i en konference

Problem:     Invitationen til videokonference angiver, at en kontaktperson inviterer en bruger til et konferenceopkald, men skelner ikke mellem, om konferenceopkaldet er et lyd- eller videokonferenceopkald. En bruger kan deltage i en konference uden at være opmærksom på, at konferencen er en videokonference, og at hans eller hendes webcam streamer video, når personen deltager i konferencen.
Løsning:     Brugeren kan tildække kameraet eller lade det pege væk fra sig selv, når det ikke bruges. Når videoruden åbnes, hvilket angiver, at streaming af videoen starter, kan brugeren også trykke på Afbryd midlertidigt for at standse den udgående videostream midlertidigt. 

Tilbage til toppen

Konfiguration af lyd og video

Brugerdefineret lydfil kan ikke afspilles i Communicator

Problem:     Invitationen til videokonference angiver, at en kontaktperson inviterer en bruger til et konferenceopkald, men skelner ikke mellem, om konferenceopkaldet er et lyd- eller videokonferenceopkald. En bruger kan deltage i en konference uden at være opmærksom på, at konferencen er en videokonference, og at hans eller hendes webcam streamer video, når personen deltager i konferencen.
Løsning:     Brugeren kan tildække kameraet eller lade det pege væk fra sig selv, når det ikke bruges. Når videoruden åbnes, hvilket angiver, at streaming af videoen starter, kan brugeren også trykke på Afbryd midlertidigt for at standse den udgående videostream midlertidigt. 

HID-data (Human Interface Device) bliver ikke opdateret, hvis brugerne har afbrudt forbindelsen til enheden og opretter forbindelse igen inden for et kort tidsinterval

Problem:     Hvis en bruger afbryder forbindelsen til en (HID)-enhed og derefter opretter forbindelse igen inden for et kort interval, f.eks. et til tre sekunder, findes ringetone- og LED-opdateringer ikke i enheden.
Løsning:     Lad der gå 10 sekunder, fra du afbryder forbindelsen til enheden, til du opretter forbindelse igen.

Ændringer af systemets standardlydenhed, mens Communicator kører, kræver, at Communicator genstartes

Problem:    Hvis en bruger ændrer systemets standardlydenhed vha. Windows Kontrolpanel, mens Communicator kører, vil ændringerne ikke træde i kraft, før brugeren afslutter Communicator og genstarter programmet.
Løsning:     Afslut Communicator, og start programmet igen.

Lyd- eller videoregistrering i mislykkes i Windows Vista, hvis brugeren sætter enheden i en anden USB-port

Problem:    Hvis en bruger vælger en enhed som den foretrukne lyd- eller videoenhed til samtaler, mens han eller hun bruger Communicator, og derefter fjerner enheden og tilslutter den igen til en anden USB-port, vil Communicator muligvis ikke genkende den, fordi Windows giver den et andet navn. Dette problem er begrænset til Windows Vista®.
Løsning:     Brugeren kan tilslutte enheden til den port, hvor den oprindeligt var tilsluttet.

Kendte medieproblemer på bestemte enheder

Problem:    Du kan opleve en forringelse af mediekvaliteten på grund af kendte problemer med visse hardwareenheder.
Løsning:     I følgende Knowledge Base-artikel finder du en liste over kendte problemer på bestemte enheder.

Webcam fungerer ikke i starten af et videoopkald på en computer, der kører Windows Vista

Problem:    På nogle bærbare computere og skærme, der har et integreret webcam i skærmpanelet, og hvor computeren kører Windows Vista, kan kameraet vise et tomt videooutput i starten af opkaldet. Dette skyldes en fejl i USB-videoklassedriveren i Windows Vista .
Løsning:     Brugerne kan hente en programrettelse for at løse problemet. Der er oplysninger om programrettelsen i KB-artikel 931812 om Office Communicator 2007. Når programrettelsen er anvendt, vil brugerens webcam starte normalt. Under visse omstændigheder kan brugeren opleve en forsinkelse på op til fem sekunder, hvor brugergrænsefladen fryser, men efter forsinkelsen bør kameraet fungere normalt.

Der skal angives værdier i registreringsdatabasenøgler for at oprette point-to-point-videoopkald med et VGA-kompatibelt webcam

Problem:    For at kunne oprette point-to-point-videoopkald med et VGA-kompatibelt webcam skal både afsenderen og modtageren af opkaldet have angivet de korrekte værdier i registreringsdatabasenøglerne på computeren.
Løsning:     For at aktivere VGA-video i et point-to-point-videoopkald skal brugerne gøre følgende:

 1. Brugerne skal køre en computer med dual core eller bedre. Der kan være kvalitetsproblemer, f.eks. dårlig lyd, på computere med lav ydeevne.

 2. Slut et VGA-kompatibelt kamera, f.eks. LifeCam NX6000, til computeren.

 3. Angiv følgende registreringsnøgler for både afsenderen og modtageren af videoopkaldet.
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\RTC\Quality]
  "MaxAllowedSendVideoSize"=dword:00000002
  "MaxAllowedReceiveVideoSize"=dword:00000002

 4. Når både afsenderen og modtageren har angivet registreringsnøglerne, skal de genstarte Communicator.

Bemærk!: VGA aktiveres kun i point-to-point-videoopkald, ikke i videokonferencer med flere deltagere. Når VGA-videotilstand er aktiveret, vil samkørsel med LCS2005-klienter ikke længere være muligt.

Tilbage til toppen

Samtaleoversigt

Humørikoner gemmes ikke, når Communicator arkiverer en samtaleoversigtssession i en Outlook-meddelelse

Problem:    Humørikoner, der bruges i en onlinesession, vises ikke i en arkiveret meddelelse med samtaleoversigten i mappen Samtaleoversigt i Outlook.
Løsning:     Der er i øjeblikket ingen løsning.

Element i samtaleoversigt for en konference planlagt fra Outlook viser konferenceafsender og -deltagere som Ukendt

Problem:    Når brugere deltager i en konference, der er planlagt fra Outlook, gemmes deltagernavnene ikke, når samtalen afsluttes og gemmes i Outlook.
Løsning:     Der er i øjeblikket ingen løsning.

Tilbage til toppen

ACE (Access Control Entry) til offentligt tilgængelige IM-tjenester

Brugere, der opgraderer fra Office Communicator Public Beta, og som ikke har flyttet ACE'en til offentligt tilgængelige IM-tjenester fra objektbeholderen Blokeret, skal fjerne ACE'en

Problem:    Office Communicator 2007 Public Beta havde som standard den offentlige ACE i objektbeholderen Blokeret. Hvis den ikke er flyttet manuelt siden da, vil den stadig findes i Office Communicator 2007 RTM.
Løsning:    Hvis brugere vil modtage meddelelser fra offentlige IM-kontaktpersoner, når de offentlige IM-kontaktpersoner føjer dem til deres liste over kontaktpersoner, skal de fjerne den offentlige ACE (Access Control Entry) fra objektbeholderen Blokeret. Herved vil brugerne kunne modtage meddelelser fra offentlige IM-kontaktpersoner.

Tilbage til toppen

Office-integration

Elementerne Talebesked og Mistede samtaler vises ikke, og indikatoren for ventende meddelelse opdateres ikke, når Outlook 2007 køres i cachelagret tilstand

Problem:    Indikatoren for ventende meddelelse i vinduet Office Communicator opdateres ikke i visse tilfælde, når en bruger, der kører Outlook 2007 i cachelagret tilstand, modtager et nyt talebesked- eller mistet samtale-element. Når brugere kører Outlook 2007 i cachelagret tilstand, har der desuden været tilfælde, hvor talebesked- og mistet samtale-elementer ikke er blevet vist i Outlook-mapperne Talebesked eller Mistede samtaler. Løsning:    Hvis der er et element i Office Outlook 2007-mappen Talebesked eller Mistede samtaler, kan du aktivere indikatoren for ventende meddelelse ved at udvide noden Søgemappe i Outlook 2007, klikke på den tilsvarende søgemappe, enten Mistede samtaler eller Talebesked, og derefter markere et element i en af mapperne og markere det som læst eller ulæst. Hvis der ikke er nogen elementer i mapperne Talebesked eller Mistede samtaler, er der i øjeblikket ikke nogen løsning. Office Communicator-teamet arbejder sammen med Office Outlook-teamet om en løsning.

Office Communicator kan ikke åbne en note fra OneNote for en samtale, efter der er blevet føjet grafik til noten

Problem:    Office Communicator kan ikke åbne en note, der er oprettet med Microsoft® Office OneNote™, hvis der er føjet grafik til noten.
Løsning:    Undlad at føje grafikbilleder til OneNote-filer, der er sammenkædet med Office Communicator-samtaler.

Office Communicator-tilstedeværelse vises ikke i Office Outlook eller SharePoint

Problem:    Office Communicator-tilstedeværelse vises ikke i Office Outlook eller Office SharePoint.
Løsning:    Angiv følgende registreringsnøgler for at gøre Communicator til standardprogrammet for tilstedeværelse i Office-programmer.
"REG_DWORD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\PersonaMenu\RTCApplication=3"
"REG_DWORD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\PersonaMenu\RTCApplication=3"

Forældet tilstedeværelse i Office Outlook

Problem:    Når en bruger logger af Office Communicator, kan de viste tilstedeværelsesoplysninger på listen over kontaktpersoner i Communicator være forældede.
Løsning:    Genstart Office Communicator eller genstart Office Outlook.

Ingen tilstedeværelse i Office Outlook

Problem:    Når en bruger logger af Office Communicator, kan de viste tilstedeværelsesoplysninger på listen over kontaktpersoner i Communicator være forældede.
Løsning:    Hvis en bruger lukker Office Communicator og navigerer mellem e-mails i Outlook, mens Communicator lukkes, kan Outlook afbryde forbindelsen til Communicator og vise ingen tilstedeværelse, selvom Communicator genstartes

Tilstedeværelse ukendt for visse kontaktpersoner i Office Outlook

Problem:    Hvis en brugers e-mail-adresse, som den angives i en Outlook e-mail, ikke kan fortolkes som en SIP-adresse i adressekartoteket i Outlook eller via Office Communicator, kan tilstedeværelse ikke hentes for den pågældende bruger.
Løsning:    Angiv registreringsnøglen SetOnlineStatusLevel til at tillade Outlook at foretage et opkald til Microsoft Exchange for at fortolke SIP-adressen for brugerne. Det er især en hjælp at angive denne nøgle, når brugerens Exchange-adresse (x400/X500) findes i e-mailen.
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\IM] "SetOnlineStatusLevel"=dword:00000003"

Tilbage til toppen

Programintegration

Live Meeting-adgangspunkter vises ikke i brugergrænsefladen i Office Communicator efter installation af Live Meeting-konsollen

Problem:    Efter installation af Live Meeting-konsollen vises menuerne Del oplysninger med Live Meeting og Møde nu med Live Meeting Service ikke i brugergrænsefladen i Office Communicator. Menupunkterne bør blive vist i genvejsmenuen i Communicator, når en bruger højreklikker på en kontaktperson på listen over kontaktpersoner. Live Meeting-menuerne bør også være tilgængelige fra knappen Indstillinger i samtalevinduet i Communicator. Installationen af Live Meeting-konsollen skriver registreringsnøglerne til Office Communicator-eskalering under HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared\UcClient\. Når Live Meeting-konsollen installeres med brugerrettigheder, skrives registreringsnøglerne til Office Communicator-eskalering ikke i registreringsdatabasen. Brugeren vil ikke kunne eskalere til Live Meeting-server- eller Live Meeting-tjenestemøder eller modtage Live Meeting-tjenesteinvitationer, der sendes via Communicator. Hvis brugeren eller administratoren ikke konfigurerer server- eller tjenestekonti til Live Meeting, vil Live Meeting-menuerne desuden ikke blive vist i brugergrænsefladen til Communicator. Der er flere oplysninger om de registreringsnøgler, der deles mellem Office Communicator og Office Live Meeting, i appendiks C i Deploying the Microsoft Office Live Meeting 2007 Client with Office Communications Server 2007 Guide.
Løsning:    Brugeren eller administratoren skal installere Live Meeting-konsollen med administratorrettigheder. I Windows Vista skal brugeren eller administratoren installere Live Meeting, mens han eller hun kører som administrator i administratorgodkendelsestilstand. Efter installation af Live Meeting-konsollen skal brugeren eller administratoren konfigurere brugerkontiene til Live Meeting. Hvis du vil konfigurere Live Meeting fra Live Meeting-klienten, skal du starte Live Meeting, klikke på pil ned på titellinjen i Live Meeting, klikke på Åbn brugerkonti i dialogboksen Brugerkonti, angive de påkrævede oplysninger og derefter klikke på Test forbindelsen. Administratoren kan også angive registreringsnøglerne. Inden der vises Live Meeting-adgangspunkter i brugergrænsefladen i Office Communicator, skal brugeren logge af Communicator og derefter logge på igen. Det kan brugeren gøre ved at højreklikke på ikonet Communicator på proceslinjen og derefter klikke på Afslut, genstarte Communicator og derefter logge på Communicator igen. For at teste, om Live Meeting-menuerne er tilgængelige, kan brugeren højreklikke på en kontaktperson på listen over kontaktpersoner i Communicator. Afhængig af hvad der er angivet af registreringsnøglerne eller konfigureret i dialogboksen Brugerkonti i Live Meeting, bør menuerne Del oplysninger med Live Meeting og Møde nu med Live Meeting Service blive vist. 

Live Meeting-invitationer, der sendes fra Communicator 2005, ignoreres af Communicator 2007

Problem:    Hvis en Communicator 2005-bruger sender en invitation til programdeling til Live Meeting 2005-tjenesten eller -serveren, vil Communicator 2007-brugeren se en invitation, der ligner en invitation til onlinemeddelelser. Communicator 2005-brugeren modtager ikke en fejlmeddelelse om, at Communicator 2007-brugeren ikke kan deltage i konferencen, og der vil opstå timeout for invitationen. Communicator 2007-brugeren vil aldrig se en konferenceinvitation.
Løsning:    Communicator 2007 understøtter ikke indholdet af Communicator 2005-programdelingsinvitationen. Der er i øjeblikket ingen løsning.

SharePoint-websted viser ikke tilstedeværelsesindikator ud for brugers navn

Problem:    En Office Communicator-bruger, hvis navn vises på et Windows SharePoint Server 3.0-websted (f.eks. som ejer af et dokument), vises muligvis ikke med en tilstedeværelsesindikator ud for navnet på SharePoint-webstedet. Dette skyldes typisk, at der er angivet en forkert eller manglende SIP-adresse for brugeren i SharePoint.
Løsning:    Brugeren eller administratoren af SharePoint-webstedet kan rette den forkerte eller manglende SIP-adresse i SharePoint ved at klikke på brugernavnet for at åbne brugerprofilen, klikke på Rediger element, skrive den korrekte SIP-adresse og klikke på OK.

Tilbage til toppen

Installation

Communicator kan ikke annullere installationen

Problem:    Hvis en bruger forsøger at annullere installationen af Office Communicator, efter meddelelsen “Skriver værdier i registreringsdatabasen” er vist, ser det ud, som om Communicator annullerer installationen, og der vises en meddelelse om, at “Installationen af Microsoft Office Communicator mislykkedes”. Selvom Communicator tilsyneladende annullerer installationen, bliver den ikke annulleret.
Løsning:    Der er i øjeblikket ingen løsning.

Tilbage til toppen

MUI-pakke (Multilingual User Interface)

MUI-pakken fungerer ikke, hvis den installeres i en anden mappe end Communicator

Problem:    Hvis MUI-pakken eller Communicator ikke installeres i samme mappe, vil MUI-pakken ikke fungere.
Løsning:    Sørg altid for, at MUI-pakken og Communicator installeres i den samme mappe.

Tilbage til toppen

Sprogunderstøttelse

Der kræves ekstra sprogunderstøttelse for komplekse skriftsprog og sprog med læseretningen højre mod venstre

Problem:    Der kan opstå problemer, hvis brugere installerer en version af Communicator, der er lokaliseret til sprog som arabisk, hebraisk, hindi eller thai, eller hvis MUI-pakken (Multilingual User Interface) og operativsystemet ikke understøtter komplekse skriftsprog eller sprog med læseretningen højre mod venstre.
Løsning:    Brugere kan installere understøttelse af yderligere sprogfiler ved at åbne Kontrolpanel, klikke på Internationale og sproglige indstillinger, klikke på fanen Sprog og derefter markere Installer filer til komplekse skriftsprog og sprog med læseretningen højre mod venstre.

Tilbage til toppen

Samkørsel med Communicator 2005

Problem:    Der er følgende problemer med samkørsel mellem Office Communicator 2005-klienten og Office Communicator 2007-klienten.

 • Programdeling med NetMeeting er ikke længere tilgængelig med Office Communicator 2007. Hvis en Communicator 2005-bruger sender en invitation til programdeling til en Communicator 2007-bruger, leveres invitationen ikke til 2007-brugeren.

 • Programdeling med NetMeeting er ikke længere tilgængelig med Office Communicator 2007. Hvis en Communicator 2005-bruger sender en invitation til programdeling til en Communicator 2007-bruger, leveres invitationen ikke til 2007-brugeren.

 • Overførsel af kontaktpersoner på en faneinddelt side vha. HTTP GET/POST understøttes ikke længere. Med Office Communicator 2007 kan udviklere overføre kontekstoplysninger til en faneinddelt side ved at kalde et script på fanesiden. Du kan finde flere oplysninger om brugerdefinerede faner i Microsoft Office Communicator 2007 Deployment Guide.

 • Udvidede tilstedeværelsestilstande i Microsoft Office Communicator 2007 er ikke synlige for Office Communicator 2005-klienter.

 • Viderestilling afhængigt af placering er ikke længere tilgængeligt i Office Communicator 2007.

 • Videostreamen fryser med mellemrum under lyd/videoopkald mellem Office 2005 og Office Communicator 2007.

 • Når en Office Communicator 2005-bruger ringer til et Office Communicator 2007 Enterprise Voice-aktiveret nummer, kan Office Communicator 2007-brugeren ikke føje video til opkaldet.

 • Tilføjelse eller fjernelse af lyd/videotilstande understøttes ikke i et opkald fra en Communicator 2007-klient til en Communicator 2005-klient, hvis Communicator 2005-klientens krypteringsniveau er angivet til “krævet” eller “afvis” af domænepolitikken.

 • Når en Communicator 2007-bruger har en samtale, der indeholder onlinemeddelelser, med en Communicator 2005-bruger, føjer 2007-klienten denne bruger til listen over seneste kontaktpersoner. Derfor ser 2005-klientbrugeren en besked om, at vedkommende er føjet til listen over kontaktpersoner i Communicator 2007-klienten. I virkeligheden er brugeren kun føjet til listen over seneste kontaktpersoner. ikke til listen over kontaktpersoner. I øjeblikket er der ingen metode for en Communicator 2005-klientbruger til at skelne mellem beskeder, der oprettes efter tilføjelse på listen over seneste kontaktpersoner, og beskeder, der oprettes efter tilføjelse på listen over kontaktpersoner.


Løsning:    Der er i øjeblikket ingen løsning.

Tilbage til toppen

Samkørsel med Windows Messenger 5.1

Begrænsninger

Problem:    Udvidede tilstedeværelsestilstande i Office Communicator 2007 understøttes ikke i Windows Messenger 5.1
Løsning:    Der er i øjeblikket ingen løsning.

Tilbage til toppen

Samkørsel med Windows Live Messenger

Begrænsninger

Problem:     Windows Live-tjenesten understøtter ikke deltagelse af en Windows Live Messenger-bruger i en Office Communicator 2007-konference.
Løsning:    Windows Live-tjenesten har planer om at understøtte denne funktion i fremtiden.

Tilbage til toppen

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×