Problemløserindstillinger

Du kan indstille de avancerede funktioner til problemløsningerne, indlæse eller gemme problemdefinitioner og angive parametre til både lineære og ikke-lineære problemer. Alle indstillingerne har en standardindstilling, der passer til de fleste problemer.

Maks. tid     Begrænser den tid, det tager at løse problemet. Du kan angive en værdi helt op til 32.767, men standardindstillingen på 100 (sekunder) er nok til at løse de fleste mindre problemer.

Gentagelser     Begrænser den tid, det tager at løse problemet, ved at begrænse antallet af gentagne beregninger. Du kan angive en værdi helt op til 32.767, men standardindstillingen på 100 er nok til at løse de fleste mindre problemer.

Nøjagtighed     Styrer nøjagtigheden af løsningerne ved at anvende det tal, som du angiver, til at bestemme, om værdien i en betingelsescelle svarer til målværdien eller opfylder den nederste eller øverste grænse. Præcision skal angives som et decimaltal mellem 0 (nul) og 1. Præcisionen bliver højere, jo flere decimalpladser tallet indeholder. F.eks. giver 0,0001 en højere præcision end 0,01.

Tolerance     Det procenttal, hvormed en løsnings målcelle, der opfylder heltalsbetingelserne, kan afvige fra den optimale løsning og stadig betragtes som acceptabel. Denne indstilling gælder kun for problemer med heltalsbetingelser. Jo højere tolerance, du angiver, jo hurtigere løses problemet.

Konvergens     Når den relative ændring i målcellen er mindre end tallet i boksen Konvergens for de sidste fem gentagelser, standser Problemløser. Konvergens anvendes kun på ikke-lineære problemer og skal angives som en procentvis andel mellem 0 (nul) og 1. Konvergensen bliver mindre, jo flere decimalpladser tallet indeholder. F.eks. er 0,0001 en mindre relativ ændring end 0,01. Jo mindre konvergensen er, jo mere tid tager det at løse problemet.

Antag lineær model     Marker denne indstilling for at øge hastigheden af løsningsprocessen, når alle relationer i modellen er lineære, og du vil løse et lineært optimeringsproblem.

Antag ikke-negativ     Med denne indstilling antager Problemløser en nedre grænse på 0 (nul) for alle justerbare celler, som ikke har fået angivet en nedre grænse i boksen Betingelse i dialogboksen Tilføj betingelse.

Anvend autoskalering     Aktiverer automatisk skalering, hvis der er stor forskel på input og output, når der arbejdes med større tal, f.eks. i forbindelse med maksimering af den procentvise fortjeneste ved investeringer i millionklassen.

Vis gentagelsesresultater     Afbryder Problemløser for at vise resultaterne af hver enkelt gentagelse.

Skøn

Angiver den metode, der bruges til at beregne et startestimat af basisvariablerne i hver eneste endimensionale søgning.

Tangens     Anvender lineær ekstrapolation fra en tangentvektor.

Kvadratisk     Anvender kvadratisk ekstrapolation, der kan forbedre resultaterne af meget ikke-lineære problemer.

Afledte

Angiver den differentiationsmetode, der skal anvendes til at beregne mål- eller betingelsesfunktionernes partielle afledte.

Fremad     Anvendes til de fleste problemer, hvis betingelsesværdier ændres relativt langsomt.

Central     Anvendes til problemer, hvis betingelser ændres hurtigt, specielt ved grænserne. Selvom denne indstilling kræver flere beregninger, kan det være en fordel at anvende den, når der i Problemløser returneres en meddelelse om, at løsningen ikke kunne forbedres.

Søg

Angiver den algoritme, der skal anvendes under alle gentagelserne til at bestemme, i hvilken retning der skal søges.

Newton     Anvender en Newton-lignende metode, der ofte kræver mere hukommelse, men færre gentagelser end metoden Bøj gradient.

Bøj     Kræver mindre hukommelse end Newton-metoden, men normalt flere gentagelser for at opnå en bestemt præcision. Anvend denne indstilling, når du arbejder med et større problem, og du skal spare hukommelse, eller når trinvise gentagelser tager lang tid.

Indlæs model     Viser dialogboksen Indlæs model, hvor du kan angive referencen til den model, der skal indlæses.

Gem model     Viser dialogboksen Gem model, hvor du kan angive det sted, modellen skal gemmes. Du skal kun anvende denne indstilling, hvis du vil gemme mere end én model sammen med regnearket. Den første model gemmes automatisk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×