Problem: Projektmappeelementer med samme navn vises ikke i Excel Services

Symptomer

Når du udgiver en projektmappe på Excel Services, vises der en fejlmeddelelse om, at to eller flere af de valgte elementer har samme navn. I Excel Services er kun det ene af elementerne tilgængeligt.

Årsag

Du har markeret Elementer i projektmappen i boksen Vis under fanen Vis i dialogboksen Indstillinger for Excel Services. Der er markeret to eller flere elementer med samme navn under Alle diagrammer, Alle pivottabeller, Alle tabeller eller Alle navngivne områder.

Løsning

Hvis du vil have vist alle elementerne i Excel Services, skal du omdøbe elementerne, så de har entydige navne.

Omdøbe elementer

Marker det element i projektmappen, du vil omdøbe, og benyt derefter følgende fremgangsmåde:

  • Hvis du vil ændre navnet på et diagram eller et pivotdiagram, skal du klikke på tekstboksen Diagramnavn i gruppen Egenskaber under fanen Layout, skrive et nyt navn og derefter trykke på ENTER.

  • Hvis du vil ændre navnet på en pivottabel, skal du klikke på tekstboksen Pivottabelnavn i gruppen Pivottabel under fanen Indstillinger, skrive et nyt navn og derefter trykke på ENTER.

  • Hvis du vil ændre navnet på en tabel, skal du klikke på tekstboksen Tabelnavn i gruppen Egenskaber under fanen Design, skrive et nyt navn og derefter trykke på ENTER.

  • Hvis du vil ændre navnet på et navngivet område, skal du klikke på Definer navn i gruppen Definerede navne under fanen Formler og derefter skrive et nyt navn i boksen Navn.

    Tip: Du kan også skrive et andet navn i boksen Navn på formellinje. Du finder flere oplysninger under Brug af navne til at klarlægge formler.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×