Præsentere dine data i et boblediagram

Et boblediagram er en variation af et punktdiagram, hvor datapunkter erstattes med bobler, og en ekstra dimension af data repræsenteres i boblernes størrelse. Ligesom i et punktdiagram bruges der ikke en kategoriakse i et boblediagram – både vandrette og lodrette akser er værdiakser. I et punktdiagram afbildes der x- og y-værdier, mens der afbildes x-, y- og z-værdier i et boblediagram.

Formateret boblediagram

I denne artikel

Få mere at vide om at afbilde data i et boblediagram

Oprette et detaljeret boblediagram

Gemme et diagram som en skabelon

Få mere at vide om at afbilde data i et boblediagram

Du kan bruge et boblediagram i stedet for et punktdiagram, hvis dine data omfatter tre dataserier med hvert sit værdisæt. Boblernes størrelse bestemmes af værdierne i den tredje dataserie.

Boblediagrammer bruges ofte til at præsentere finansielle data. Forskellige boblestørrelser er nyttige til at fremhæve bestemte værdier.

Hvis du vil oprette et boblediagram, skal du arrangere dataene i rækker eller kolonner i et regneark, så x-værdierne vises i den første række eller kolonne og de tilsvarende y-værdier og z-værdier (boblestørrelsen) vises i tilstødende rækker eller kolonner. Du kan f.eks. organisere dine regnearksdata som vist i følgende billede.

Boblediagram

I dette boblediagram vises antal produkter langs den vandrette akse, salgsbeløb vises langs den lodrette akse, og markedsandelen i procent vises med størrelsen på boblerne.

Overvej at bruge et boblediagram, når dataene indeholder følgende:

 • Tre værdier for hvert datapunkt    Der kræves tre værdier for hver boble. Disse værdier kan være angivet i rækker eller kolonner i regnearket, men de skal angives i denne rækkefølge: x-værdi, y-værdi og derefter z-værdi.

 • Flere dataserier    At afbilde flere dataserier i et boblediagram (flere bobleserier) svarer til at afbilde flere dataserier i et punktdiagram (flere punktserier). Punktdiagrammer bruger sæt af x- og y-værdier, mens boblediagrammer bruger sæt af x-, y- og z-værdier.

Når du opretter et boblediagram, kan du vælge en af følgende boblediagramundertyper.

 • Boblediagram eller Boblediagram i 3D    Begge boblediagramtyper sammenligner sæt med tre værdier i stedet for to. Den tredje værdi angiver størrelse af boblemærket. Du kan vælge at få vist boblerne i 2D eller 3D.

  Boblediagram og Boblediagram i 3D

Toppen af siden

Oprette et detaljeret boblediagram

Formateret boblediagram

Hvordan er dette boblediagram blevet oprettet? I følgende procedure kan du se, hvordan du opretter et boblediagram med lignende resultater. Til dette diagram har vi brugt eksempelregnearksdataene. Du kan kopiere dataene til dit regneark, eller du kan bruge dine egne data.

 1. Kopier eksempelregnearksdataene til et tomt regneark, eller åbn det regneark, der indeholder de data, du vil afbilde på et boblediagram.

  Sådan kopieres regnearksdataene i eksemplet

  1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

  2. Markér eksemplet i Hjælp.

   Bemærk: Du må ikke markere række- eller kolonneoverskrifterne.

   Markere et eksempel i Hjælp

   Markere et eksempel i Hjælp

  3. Tryk på Ctrl+C.

  4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl+V.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

Antal varer

Salg

Markedsandel i procent

5

55.000

3 %

14

122.000

12 %

20

600.000

33 %

18

244.000

10 %

22

320.000

42 %

Bemærk: Kontroller, at regnearket har mindst fire rækker eller kolonner med data. Når du opretter et boblediagram fra tre eller færre rækker eller kolonner af data, afbildes boblerne ikke korrekt i diagrammet.

 1. Marker de data, der skal afbildes i boblediagrammet.

  Bemærk: Det er bedst ikke at medtage række- eller kolonneoverskrifter i markeringen. Hvis du markerer overskrifterne sammen med dataene, kan det give forkerte resultater i diagrammet.

 2. Klik på Andre diagrammer i gruppen Diagrammer under fanen Indsæt.

  Billede af båndet i Excel

 3. Klik på Boblediagram i 3D under Boble.

 4. Klik på område for grafik i diagrammet.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 5. Klik på den ønskede diagramtypografi i gruppen Diagramtypografier under fanen Design.

  Diagramtypografier på Excel-båndet

  Tip: I eksemplet er der brugt Figurtypografi 29.

 6. Klik på forklaringen i diagrammet, og tryk derefter på DELETE.

 7. Hvis du vil ændre diagrammets størrelse, skal du vælge den ønskede figurstørrelse i boksen Figurhøjde og Figurbredde i gruppen Størrelse under fanen Format og trykke på ENTER.

  Tip: I boblediagrammet er der anvendt 3,5" for både figurhøjde og figurbredde.

  Billede af Outlook-båndet

 8. Hvis du vil tilføje, formatere og placere en diagramtitel i diagrammet, skal du klikke på område for grafik og derefter benytte en af følgende fremgangsmåder:

  1. Klik på Diagramtitel i gruppen Etiketter under fanen Layout, og klik derefter på Over diagram.

   Billede af båndet i Excel

  2. Klik på diagramtitlen i diagrammet, og skriv derefter den ønskede tekst.

   Tip: I eksemplet har vi skrevet Undersøgelsen af markedsandele.

  3. Hvis du vil gøre diagramtitlen mindre, skal du højreklikke på titlen og angive den ønskede størrelse i boksen Størrelse i genvejsmenuen.

   Tip: I eksemplet er der brugt 12.

  4. Hvis du vil justere diagramtitlen efter afbildningsområde, skal du klikke på diagramtitlen og derefter trække den til den ønskede placering.

 9. Hvis du vil tilføje en vandret aksetitel, skal du klikke på diagramområdet i diagrammet og derefter benytte en af følgende fremgangsmåder:

  1. Klik på Aksetitler i gruppen Etiketter under fanen Layout, og klik derefter på Titel på primære vandrette akse, og klik derefter på Titel under akse.

  2. Klik på den vandrette aksetitel, skriv den ønskede tekst, og tryk derefter på ENTER.

   Tip: I eksemplet har vi skrevet Antal produkter.

 10. Klik på den vandrette akse, eller vælg den på en liste over diagramelementer (boksen Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Layout).

 11. Klik på Formater markering i gruppen Aktuel markering under fanen Format.

 12. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Akseindstillinger:

  1. Vælg indstillingen Fast for Minimum, og skriv derefter 0 (nul) i boksen Fast.

  2. Vælg indstillingen Fast for Maksimum, og skriv derefter det ønskede tal i boksen Fast.

   Tip: I eksemplet er der brugt 80000.

 13. Klik på Tal i dialogboksen Formater akse.

 14. Skriv 0 (nul) i boksen Antal decimaler under Tal, og klik derefter på Luk.

 15. Hvis du vil anvende en særlig formateringseffekt i afbildningsområdet, diagramområdet, diagramtitlen eller diagrammets lodrette akse, skal du klikke på diagramelementet eller vælge det på en liste over diagramelementer (boksen Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Layout). Benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  1. Klik på Flere i gruppen Figurtypografier under fanen Format Knapflade , og klik derefter på den ønskede effekt.

   Figurtypografier på Excel-båndet

   Tip: I eksemplet har vi brugt Dæmpet effekt - Markeringsfarve 4 til afbildningsområdet, Intens effekt - Markeringsfarve 4 til diagramområdet, Dæmpet effekt - Markeringsfarve 4 til diagramtitlen og Intens linje - Markeringsfarve 6 til den lodrette akse.

 16. Hvis du ønsker at bruge temafarver, der er forskellige fra standardtemaet i dit regneark, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Temaer i gruppen Temaer under fanen Sidelayout.

   billede af båndet i excel

  2. Klik på det ønskede tema under Indbygget.

   Tip: I eksemplet er der brugt temaet Håndsats.

Toppen af siden

Gemme et diagram som en skabelon

Hvis du vil oprette et andet diagram magen til det, du netop har oprettet, kan du gemme diagrammet som en skabelon, som du kan bruge som basis for lignende diagrammer.

 1. Klik på det diagram, du vil gemme som en skabelon.

 2. Klik på Gem som skabelon i gruppen Type på fanen Design.

  billede af båndet i excel

 3. Skriv et navn til skabelonen i boksen Filnavn.

  Tip: Medmindre du angiver en anden mappe, bliver skabelonfilen (.crtx) gemt i mappen Diagrammer, og skabelonerne bliver tilgængelige under Skabeloner i både dialogboksen Indsæt diagram (fanen Indsæt gruppen Diagrammer, dialogboksstarter Knapflade ) og dialogboksen Skift diagramtype (fanen Design, gruppen Type, Skift diagramtype).

  Der er flere oplysninger om, hvordan man anvender en diagramskabelon, i Genbruge et favoritdiagram vha. en diagramskabelon.

Bemærk: En diagramskabelon indeholder diagramformatering og gemmer de farver, der er i brug, når du gemmer diagrammet som en skabelon. Når du bruger en diagramskabelon til at oprette et diagram i et andet regneark, vil det diagram bruge farverne i diagramskabelonen – og ikke farverne i det dokumenttema, der aktuelt anvendes i regnearket. Hvis du vil bruge farverne fra dokumenttemaet i stedet for farverne i diagramskabelonen, skal du højreklikke på område for grafik og derefter klikke på Nulstil, så det svarer til typografi i genvejsmenuen.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×